f.5.75 Pin*up Tienduizenden vrouwen eutfuMsütsMie om PIN-UP FIRMA G. W. DEN BOER ■Kil Bediende-Reiziger Firma Lensvelt Co., MEISJE VAN DER REST MAANDAG A.S. begint onze grote PUNTENVRIJE UITVERKOOP! Enorme lage prijzen HOLLANDER - GOES 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 15 JULI 1949 Een gavesoepeleblanke huid! Dat maakt een vrouw charmant. Dat geeft een indruk van stralende en blijvende jeugd. IVas en baad u daarom met het heerlijk-romige schuim ran CASTELLA Schuonhcidszeep. iïiet alleen worden uw poriën dan door en door schoonmaar heilzame oliën drenken en verjongen de weefsels. Een zacht parfum voltooit het beeld van jeugd en gratie. Vereniging Oude Gebouwen Middelburg. ledenvergadering Woens dag 20 Juli in café dc Een dracht, Giststraat, om 4 uur. Na afloop bezoek aan Nieuwe, en Koorkerk onder leiding van Ir. A. ROT HUIZEN. Ver. -an Vryz.. Hervormden Middelburg. Zondag 17 Juli. v.m. 10.15 uur, in de Doopsgezinde Kerk Ds. E. P. BORGMAN Gorinchem, Extra collecte Jeugdwerk. Zeeuwse blinden. Voor de vele punten, die ons uit alle delen van Zee. land zijn toegezonden, zeg gen wij zeer hartelijk dank. Het doel is bereikt, de blinde vrouwen kunnen we der volop gaan breien. HET BESTUUR Veren, van Vrijz. Godsd te Goes. Zondag 17 Juli a.s 's av. half 7 Ds, E. 1'. BORGMAN, Gorkum. Gebouw Turf kade 1. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan al len. die tot het welslagen van de mooie autorit door Zuid-Beveland en Zeeuwsch- Vlaanderen hebben medege werkt. Inzonderheid het Be. stuur der Oranjevereniging voor de goede leiding en het goede onthaal. De Ouden van Dagen. Ringrijderij Koudekerke- Vcrgadcring voor gehuw. de ringryders op Maandag 18 Juli a.s., n.m. 8 uur. Café Centraal DE COMMISSIE. NIEUW EN ST. JOOSLAND De ouden van dagen, die 13 dezer hebben deelgeno men aan de rijtoer naar Breda en omgeving, zeggen hartelijk dank aan 't Comité, doch in 't bijzonder de He ren VAN ZWEDEN en VAN DEN BROEKE. die noch moeite noch arbeid hebben ontzien deze rijtoer te doen slagen, waardoor hun een blijde en aangename dag is bezorgd, ook de autobezit ters, die ons belangeloos hebben gereden, en de in gezetenen voor de milde bij dragen, waardoor het comi té hen een niet verwacht ruim onthaal kon bezorgen. Zy mogen daarom dankbaar en zeer voldaan hierop te rugzien. De wnd. Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voorne mens ten verzoeke van de heer I. DE KEIJZER te Hansweert a contant bij inschrijving te verkopen: A: de appels, peren en prui men in de boomgaard aan de Maartenbroers- weg te Hansweert. Res. gemerkte bomen B: de bramen in Nikkels- hoek te Schore (plm. 35 A.). Inschrijvingen van de per celen A en B afzonderlijk onder opgave no. witte kaart, in te leveren uiterlijk Dinsdag 19 Juli a.s. ten kan tore van genoemde wnd. No taris. Voor de sloop te koop aangeboden het voormalige Internaat „Maria-Oord" te Hansweert. Inlichtingen dagelijks, be- halve 's Zaterdags, in het nieuwe „Maria-Oord". Dragline-machinist. Voor direct gevraagd een dragline-machinist. Aanmelden Firma v. d. POLL, directiekeet aan de Koudekerkse weg te Vlis- singen. Aanbesteding op Vrijdag 22 Juli 1949 het bouwen van een woon- en winkelhuis a. h. Kerkplein te Yerseke, voor dhr. N. OELE, aldaar Bestek en tekening ver krijgbaar bij ondergeteken de 10.—. Restitutie 3. De architect: M. J. LE CLERCQ. Kruiningen. AANBESTEDING. Namens het gemeentebe stuur van Borssele zal op 5 Aug. 1949. in het openbaar worden aanbesteed: De uitvoering van het rioleringsplan met be stratingen enz., in de kom van deze gemeente. Bestek en tekeningen te verkrijgen bij de Centrale Dienst Bevelanden. te 's-Heer Arendskerke. tegen betaling van 10.per stel. Restitutie na de besteding 5.— per ongeschonden stel. De Directeur C.D.B., J. H. VALK. Engelse kinderwagen, zeer verfijnde uitvoe ring. Leverbaar in klassiek en modern model 187.50. Kinderwagens uit 4 landen Engeland Zwitserland België Holland vanaf 95 Een kinderwagen waarvan U zeggen zult: Het was een reis naar Goes waard. Iedereen spreekt me Phi-itp hebben zich reeds met prachtig resul taat zélf - thuis - gepermanent in de enkele weken dat PIN-UP Home Permanent in Nederland verkrijgbaar is. Mevrouw G. R. W. te Arnhem schreef ons: „Wij hebben Zaterdag j.l. Uw product PIN-UP geprobeerd bij onze beide dochtertjes van res pectievelijk 6 en 4 jaar. Het resultaat was 20 enorm, dat wij het niet na konden laten, hier over onze dank te betuigen De meest luxueuze permanent voor Al is het bouwvolume klein, toch wordt er ge bouwd in Zeeland. Wij zijn er trots op hierbij een handje te kunnen helpen door architecten en aannemers op de snel ste wijze van goede Drukkerij Londense Kaai 29, Telefoon 2926 Middelburg. MA de Pin-up een- vtmolia product HOME PERMANENT Manu/ facturenzaak in Noord.Zeeland met een grote, van oudsher gevestigde buiten-cliëntèle, vraagt een actieve jongeman voor de betrekking van Zij, die zelfstandig kunnen optreden en over vakkennis en verkoopkracht beschikken, gelieven te solliciteren met opgave van verlangd salaris en referenties, 571, Bureau P.Z.C., Middelburg Bij Lensvelt kopen is geld besparen Chocolade hagel per 100 gram 22 ct. Chocolade melkvlokken 100 gram 25 ct. Chocolade melkhagel 100 gram 25 ct. De Ruyters vruchtenhagel 200 gram 23 ct. De Ruyters Anyshagel 200 gram 23 ct. Gestampte muisjes p bus 2750 ct. Pruimenjam, rood en geel per pot 44 ct. Huishoudjam, ook abrico- zen en bosbessen per pot 53 ct. Bruss. kermis per 300 gram 50 ct. Vanille biscuits 250 gram 35 ct. Vanille ruitjes (boter koekje) 250 gram 45 ct. Frou-frou wafels 100 gram 26 ct. Haknougat met amandelen 100 gram 25 ct. Kersen-, pepermunt kanaalstokken 4, 8, 12%, 20, 40 ct. Nougatrepen 4, 8, 12%, 17 ct. p. reep Alle soorten zuurtjes per 100 gram 15 ct. Grote lollies 6 voor 25 ct. 23 ct. Huishoudzeep dubbel stuk 25 ct Grote rol beschuit Griesmeel pak van 500 gram 25 ct. Zachte zeep 250 gr. 25 ct. ^paSTvan 500 gram 31 ct. Bleekwater, literfles 20ct. Maïzena -Min. literfles 24 ct. pak van 200 gram 17 ct slaolie, kwaliteit no. 1 Custardpoeder p.pak24ct. hele fl. 170 ct, Bg aankoop van 2.50 aan kruiden.waren 1 grote fles limonadesiroop voor 85 ct. of 1 fijne ontbijtkoek van 50 voor 35 ct. By iedere bon koffie 39, 44, 49 1 gevulde koek of 2 bo terkoeken gratis. Denk U ook om onze thee 50 ct. per 100 gram? Depót Nu trie la. 21 Telefoon 2275 Vlissingen. Op het bureau van Stich. ting „Nieuw Walcheren" kan een worden geplaatst als aanko mende bediende voor typen en schrijfwerk. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Londense Kade 40, Middelburg. de ideale Huis-Permanent wordt hoe langer hoe meer gebruikt. De dames zijn er enthousiast overi Gaat U er ook om naar De zaak voor Genees- en Verplegingsartikelen, Medische Bandages, Toiletartikelen, enz. enz. Mantels 29.75 35.90 49.00 Mantelcostumes 29.50 Toppers 22.50 26.50 Halve Jasjes 19-75 Backfish jurken 11.75 Damesjaponnen 9.75 11.90 13.90 15.90 17.25 19.75 Damesblouses 4.95 6.95 9.50 11.90 15.90 Rokken vanaf «-7.85 Dames Gummimantels 15.90 Kinderjurken, wol mouseline, vanaf 9.75 Kindermantels, maat 80, 13.50 Kindergummi-mantels 9.90 Kindercapes -5.95 Heren Gummi-jassen 12.40 Heren Overhemden met vast boord 4.90 6.90 Heren Onderbroekjes 1-98 Werksokken, zwart1-79 Dames Onderjurken, effen zijde, 4.95 Dameshemdjes Li9 Dames Directoires 1.49 1.59 Badmutsen 0-98 KINDERGOED Jongens bovenbroekjes 3.69 Jongens onderbroeken 1-59 Sportkousen 0.98 Zwarte kinderdirectoirs 0.98 Baby Nachthemdjes, gebloemd flanel, 3.98 Tafelkleden, zuiver wol, 140x170, 9.50 Kapstokkleden 9.90 Jasschorten, maat 42, 10.75 Wollen Kinderledikantdekentjes, 110x160 5.95 Onderleggers 0.98 Lange Vorststraat 3436 Telefoon 2717 Ingang Confectie uitsluitend Manufacturenzaak

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 8