Cf IEN GENOT VOOR Van de Velde OPRUIMING BOBBE c In 'n wip is 't vaatwerk glanzend schoon Frans Timmerman MAANDKALENDERS 1950 KOFFERS Lederen Reis- en boodschap TASSEN G. KOTOUN AFSGHEIDS FEESTAVOND POLO SHIRTS HACCOU Rookartikelen /'/'W GENIET HARMS De Zeeuwse Reisgids kost f 0.30 Presto verslaat het vet van de vaat! 27 CT. PER PAK de Hoop Een heel jaar de aandacht 1 C op uw bedrijf* Orukkerij ™c„omcrjaponnen' van448tf nu f25.85 ONZE KLEINTJES VRIJDAG 15 JULI 1949 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 Heden overleed, na een kortstondige ziek te na voorzien te zijn van de H.H. Sacramen ten der Stervenden, on ze lieve onvergetelijke zorgzame Moeder, Be huwd, en Grootmoeder, Mej. MAGDALENA WAXNETTA SCHEEPERS, Weduwe van de Heer CHARLES LOUIS HEYDENS, in de ouderdom van 71 jaar Uit aller naam, M. J WARNERS— HEYDENS. Vlissingen, 14 Juli 1949 Bloemenlaan 45. De gezongen uitvaart dienst zal plaats heb ben op Maandag 18 Juli te 9 uur in de O.L.V, Kerk Bij Met droefheid geven wij kennis, dat na een geduldig gedragen lij den, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, is overle den onze lieve en zorg zame Vrouw en Moeder, Behuwd- en Grootmoe der, JOHANNA VAN EGERAAT Echtgenote van HERMANUS STOUTHART in de ouderdom van ruim 83 jaar. Uit aller naam. H A. STOUTHART. Vlissingen, 14 Juli '49. St. Jacobsstraat 24. De gezongen uitvaart zal plaats hebben op Zaterdag a.s. te 9. uur in de kerk van O. L. Vrouw van de H. Ro zenkrans en de H. Ja cobus. Singel. Geen bezoek. Slaagt U 'I Lest voor Toiletartikelen, Zon neolie, Zonnebrillen, enz. En voorts voor alle mid delen en artikelen voor N.V. Mantelmagazijn „DE DUIF" v.h. onder de Firma A. BEEKMAN te Middelburg. Commissarissen en Direc tie zeggen hartelijk dank voor de zeer vele blijken van belangstelling in ver schillende vorm ontvangen, ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan der zaak en het 40-jarig jubileum der Directrice, Mejuffrouw V. H MUILMAN. 15 Juli 1949 ©CS Kerkstraat 4 2 Notaris E. C. VAN DIS SEL te Goes is voornemens t.v.v. de Heer J A. Trimpe Burger te Aagtekerke a contant bij inschrijving te verkopen: HET FRUIT in verschillende boomgaarden. A. onder Kloetinge; 1 De pruimen in „Jachthóek' 2. Al het fruit in ,,De grote Wei": 3. Al het fruit in het '„Schuur- stoepje" B. onder Kapelle bij Bijl (Eversdijk): 4, Al het fruit in; a. Geerhoek; b. ,De grote boomgaard" c_ ,,De Uilenboomgaard" en d. ..Torenhoek", af zonderlijk of in massa. Briefjes in te leveren tot en met Vrijdag 22 Juli 1949 met opgave no witte kaart. Kopers moeten aangeslo ten zijn bij de vakgroep Groothandel in Groenten en Fruit. Te koop een complete cirkelzaag met halve P K motor. Adres: J. NIÉUWDORP, Tervatenseweg 2, Kloetinge. A.s. Zaterdag speciale.reclame verkoop. Overhemden sport-colberts jong. plusf. costuums tweed- en regenjassen enz. enz. enz. Op alle artikelen 10 korting. Herenmodehuis Langedelft 59, Middelburg. Wij kunnen U aanbieden prima kwaliteit koffers vanaf 7.50. geheel met zijde gevoerd' vanaf f 21.50. Deze koopt U bij WALSTRAAT 88-90 VLISSINGEN. Voor de vele bewijzen van deelneming na het overly den van onze lieve Moeder, Dochter, Zuster en Schoon zuster JAOOBA JANNA TEVEL, Wed van W< J. DAMEN, zeggen wij hartelyk dank. WILLY DAMEN. Fam. TEVEL. Fam. DAMEN. Middelburg, 13 Juli 1949. Veersesingel 198. Tandarts Tichelman, Middelburg, Zaterdag AFWEZIG. Wij hebben weer te koop verschillende ZIJSPANS. Eerste Zeeuwse Motorslo- perij, Langeweg A 173, 's-Gravenpolder, Telefoon K 1103—359. Vrijdag 22 Juli a.s. in de „Scheldehal" van Dishoeckstraat. Aanvang 8 uur. Dameskaarten a 1.L, „de Ruyterschool" verkrijg baar op Zaterdagmiddag, Badhuisstraat 64, Het Bestuur: „M.D.R.' hH. URGE OQS3RJAAJ 5b55 - TCEf. 24ÖC Is het niet een heerlijk dragen tjjdens deze zomerse dagen? KLOKROKKEN in mooie, fijne wollen stof. Effen grijs, bruin, wijnrood, zachtgroen enz., voor 18.85 38 t.m. 44—46. WITTE DAMESBLOUSES met fijn valeciennekant af gezet, zeer apar, 15.59. Mevr. GOEDVOLK vraagt per 1 Aug., wegens huwe lijk van het tegenwoordige, NET MEISJE voor de dag, geheel zelf. itandig kunnende werken, .iefst boven de 20 jaar. Aanmelden na 6 uur; Coos- je Buskenstr. 63, Vlissingen. V MAAT- C0RSETTEN vanaf fl. 31.- BUSTEHOUDERS fl. 4.95 Corsetière Mevr. C. Brouwer is aanwezig te: 't Zand MIDDELBURG, Koudekerkse weg 98, Don derdag, 't Zand MIDDELBURG, Segeerstraat 46, tel, 2824, Maandagmiddag, SOUBURG, Kanaalstraat 27, Dinsdagmiddag, VLISSINGEN, St. Jacobs straat 28, tel. 2872, Woens dagmiddag, GOES, Westwal 30 D, tel. 3037, volgens afspraak Katoen tricot Wit vanaf f 6.25 Gepist, zijde in div. kl! vanaf f 5.20 St, Jacobsstraat 7 Vlissingen Een ruime sortering vindt U steeds in VUSSINGEN Hobeinstraat 24 Wed. met schoolgaand meisje zoekt plaatsing als huishoudster bij echtpaar zonder kinderen of heer al leen, waar hulp voor ruw werk aanwezig is. Brieven letter N 88, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Een dagmeisje of werkster gevraagd. Mevr. HUIGE, Poelweg I No. 7, Goes. ten volle van Uw vacantie door het kopen van een toeristenkaart. Wij hebben hierin voorradig: Shell Wegenkaart, met patent-vouwsysteem, 1-50. Kompas' Wegenkaart van Nederland 1.35 Kompas' kaart van Zeeland en West- Brabant 0.95 Ten Brink's Nieuwe Zakatlas 1.40. Koopt een toeristenkaart. U behoeft dan niet de weg te vragen of te zoeken en bespaart U veel tijd. FIRMA Wolstraat 44, Vlissingen WITTE Vrijdag en Zaterdag Grote maat witte stranddoeken nu 1.89, 3 punten. Merk foch hoe sierk Langeviele Middelburg. Gevraagd flinke werkster, 2 morgens per week. Aan melden: Mevr. DE BA ARE, Groenewoud 68, Vlissingen. (Na 6 uur). Wegens slyt. en tap verbod gedurende de kermis, ZAAK GESLOTEN. Vlissingen. Wanneer U één keer een aansluiting mist, kost U dat veel meer. Loop dat risico niet, doch voorziet U tijdig van een exemplaar. De boekhandels, informatiebu- reaux der V.V.V. en onze agenten zullen U er gaarne aan helpen. MARKIEZEN Presto overtreft de stoutste verwachtingen. Het is beter voor de afwas dan gewone zeep, ver jaagt rap vet en vuil. De vaat krijgt een glans, zo sprankelend als nog nooit tevoren! Het actieve Presto-sop blijft actief tot de af was aan kant is enlaat in de teil géén vetrand achter. Wonderlijk goed is Presto tevens voor het in de week zetten van wasgoed! Vraag erom! Ga óók vlugger en beter afwassen! PSYCHIATRISCHE INRICHTING „VREDERUST" TE BERGEN OP ZOOM. Geplaatst kunnen worden: Leerling verpleegsters en verplegers Opleiding voor het Rijksdiploma Ziekenverpleging B. Aanvangssalaris 580.per jaar met volledige huis vesting, geneeskundige behandeling en vr\je dienst kleding. Diploma's ^een vereiste Zij, die ouder zijn dan 18'jaar óf 'bihnènkort 18 jaar hopen te worden en uit een Protestants Christelijk milieu komen, kunnen solliciteren of inlichtingen inwinnen by de GENEESHEER-DIRECTEUR eerlandia", Nieuwendijk 31, Vlissingen. 0 Te koop: een bruidsjapon, m. 40—42, onderjurk, tulen sluier; tasje en handschoenen. Te bevragen. Calandstraat 2Gb, Vlissingen. Tussen 6 en 8 u.). WESTERBAENSTRAAT 26 - 30 TELEFOON 337659-DEN HAAG Wij hebben prachtige modellen van uitgevoerd in 2 kleuren, welke bedrukt met uw naam, adres enz., een jaar lang uw papieren vertegenwoordiger zljm Minimum afname 100 stuks j prijzen en modellen worden U getoond door: Walstr. 58-60 Vlissingen tel. 2355 (3lijnen) v Halve prijzen Halve prijzen Zaterdagmorgen 9 uur beginnen wij met onze halfjaarlijkse Het is niet te geloven ALLES MOET WEG Een greep uit onze spotkoopjes Zomermantels, in div. kleu- I 41 00 ren, maat 40. 42, 44, 46, Vdfl'l 10.- fill I Hl.üü Zomermantels, zeer apart WW*'maat van 44S- nu f 4T.59 Toppers, die vlotte korte heel gevoerd, se" va--: 52.50 nu f 27.29 SLS iasies var HWm f 21.88 maten, zomcrjaponncn' aIk *an f |J^5'[1U I 8.99 enz. enz. enz. Verder restanten wollen winterjaponnen in diver se kleuren en maten enhalve prjjzen. Ook in onze stoffenafdeling SPOTKOOPJES! Vistra, zon. en wasecht 1-98 en 2.13 per cneter Lavable imprimé, 90 cm. breed, 2.75, 3.25, 3.75 per meter Wollen carreaux en strepen, voor rokken en strandpakjes, nu 3.99. En nog honderden andere koopjes bjj UW MODEHUIS Coosje Buskenstraat 63, Vlissingen. MAANDAGMORGEN 9 uur begint de puntenvrjje» verkoop. Tijdens de opruiming zijn wij Maandag de gehele dag GEOPEND. Halve prijzen Halve prijzen Te koop gevraagd; voor "root gezin: handnaaimachine, lefect geen bezwaar. Brieven lett. M 87. Bur. P.Z.C., Vlissin gen. 0 Net dagmeisje gevraagd, leeftijd boven 16 jaar. Fa. J. GOETHEER, Walstraat 21. Vlis singen. 9 Schoenen vergroten 75 cent; verbreden, knobbels inzetten, nielen verbreden 50 cent. Spe ciaal ingericht met de nieuw ste machine. Schoenmakerij Spuistraat 56. Vlissingen. Speciale reparatieprijzen voor dame6 zomerschoeisel met crêpe-, witte rubber- of plak- rubberzolen, hakken f 2. Le deren £Olen, hakken f 2.50. In één dag klaar. Bel op 2530< Schoenmakerij L. DE PAGTER, Spuistraat 56. Vlissingen. Van 1S regels f I.—. (6 punt» letter). Iedere regel meer 20 cent. Maximum 8 regels. „Brieven of adres bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling A contant 9 Valkenburg (L.), Hotel- Restaurant „Astoria", tel. 2125. Garage. Voor Juli en Augustus nog enkele kamers vrij ln onze dépendance. 9 Pension of kamers met keu ken gevr. te Domburg of Oost- kapelle in of bij bos, door echtp. v.a. pl.m. 17 Juli voor 2 3 weken. Br. met cond. no. 569, Bur. P.Z.C., Middelburg. Fi Te koop: een dressoir. Pa ngstraat 24. Vlissingen. 9 Slechthorenden Mevrouw VAN HOEK. Rouaanse kade 43. M'burg zal graag nog onge bruikt liggende hoorns en pol lepels ontvangen, daar deze niet meer gemaakt worden. 0 Vanaf heden soep-, braad kippen en jonge lianen en dui ven. F. BOONE. poulier, Ach tersingel 6, Middelburg. Te koop paard met merrie- veulen en vaarskalf. P. DEK KER, Lage weg 3. Middelburg. Te koop: 2-wlellg sproei wa- wagentje met pomp om vrucht bomen te bespuiten. P. BOO NE. O. Vliss. weg 26. Middel burg. 0 Stalling gevraagd voor luxe- auto, omgeving of centrum stad. Brieven letter L 86. Bur. PZC-, Vlissingen. 9 Te koop: divan met kleed en enkele kleine meubeltjes. Noordstraat 77 ben., Vlissin gen. 9 Gevraagd: een dienstmeisje voor dag of dag en nacht. J. A. HEIJB037I*. winkelier A 42, Heinkenszand. 9 Witte overhemden met open kraag, f 7; witte overhemden met losse boorden f 9.25. Kle dingmagazijn J. HOOFTMAN, Vlasmarkt 35, Middelburg. 9 Te koop of in ruil voor 3- tons een 5 tons bandenwagen J. BLOK, Zandweg 19. Krui- ningen. Te koop: z.g.aji. mantel- telpakje, m. 44; 2 p. dames schoenen bruin en wit, m. 41, 1 klnderledikantje. Scheldestr. 40, Goes. 567, P.Z.C., Middelburg. Jt Schildersknecht gevraagd. J. ANSE. schildersbedrijf. Big- gekerke. 9 Te koop: gerev. motorrij wiel, 98 c-c. met duo. Domb - weg 108, Oostkapelle. rijwiel- schilder, Tervatenseweg, Kloe tinge. 9 Te koop: eikenh. schrljfbu- reau. f 50; theekastje, f 8: spin newiel. f 35. Noordstraat 50, Vlissingen. 9 Valkenburg (L.), Hotel- Restaurant „Astoria", tel. 2125. Garage. Individuele verzorging, ook dieetkeuken. Wie ruilt mijn radio met pick up in salonkast voor mo torrijwiel? Ook te koop. Br. 568. Bur. P.Z.C., M'burg. Te koop: bniidssluiertje en een paar witte kousen. Zand- dorp 68. Middelburg. 9 Te koop gevraagd: een oude of nieuwe ketting van Velo- wasmachine met metalen ketel. Tegen flinke prijs. Nieuwstraat 23. Middelburg. Te koop: i.g.st.z. visbootje, 3.30 m. lang. 1.20 m. breed, prijs f 50. Adres: STITZINGER. Langstraat 19, Arnemuiden. O Heeft U geen zeil? neem dan Limba-eiken parket in tegel- vorm. Door ons gelegd f 3.50 per in2. JOH. VERMEER. Gla- cisstraat 33, tel. 2820, Vlissingen 9 Voor Rijwielen groot en klein moet U_in de Rywiel- 9 Te koop: Poeljes, van 9 tot 12 weken oud. Wij rullen ook oude kippen In. GEBR. v. d. BLIEK, Schengestraat 53. Pr. Julianastraat 12, Telef. 2814, Goes. 0 AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR v.a. 15 ct. p. km. C. J. TILROE, GOES. Ganze- poortstraat 23, Telefoon 2127. 0 Verf ls vertrouwen, dus geen huishoudsmeerseltjes. maar koopt bij vakmensen. Het Verfhuis. Breestraat 35—37, Tel. 2371, Middelburg, bij de Oostkerk. Donderdag ook op de Markt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 7