BURRINK'S SUNLIGHT ZEEP Christelijke Kweekschool 3^2 ZEEUWSE REISGIDS Mezzochrome ///////I-, Komt en ziet de goede kioaiiteit op Zextiei gebied. KOLENHANDEL 30 ct. RUST! BIJ ONS IS UW KOLENBON 06 Fa. A. BLIEK MIDDELBURG Knoopsgaten en stofknopen Firma S. DE VOS MACHINISTEN VUL UW HOK MET KOLEN VIN GELOK E FILMPROGRAMMA'S Alhambra Vlissingen HET DAL DER BESLISSING luxoi Vlissingen DE KLEINE CHINESE DUIVEL ONZE KLEINTJES 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 23 MEI 1949 Met grote blijdschap ge ven wfl kennis van de ge boorte van ons Dochtertje en Zusje ADRIAN A HELENA. J. A. VAN DE SANDE. M. J. VAN DE SANDE— CORNELIS. PIET. Vlissingen, 20 Mei 1949. Coosje Buskenstraat 36. (Tijdelijk ziekenhuis „Beth- esda'\) J D.V. Vrijdag 27 Mei ajc a.s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en X Grootouders MARINES VAN SLOOTEN LONTJE VAN SLOOTEN—BOOXE hun 35-jarige Echtver- eniging te herdenken. Dat zij nog lang ge- g spaard moge blijven is He de wens van hun dank- bare Kinderen. Be- huwd- ren. en Kleinkinde- X J Donderdag 26 Mei a.s. zal het 50 jaar geleden zijn, dat onze beste Ouders J D. VAN T HOF ®n He J. VAN T HOF— WESTVEEK getrouwd zjjn. He Gelegenheid tot feli- citeren van 36 uur. J Kattendtfke A 111. He Voor de vele blijken van belangstelling bij de herden king van ons zilveren hu welijksfeest ontvangen, zeg gen wij, mede namens onze kinderen hartelijk dank. B. DEKKER. N. DEKKER—DE VOOGD Domburg, Mei 1949. Heden overleed, na een kortstondige ziek te, mijn geliefde Man CHRISTIAAN STEKETEE, in de ouderdom van 71 jaar. Zijn diepbedroefde Vrouw, A. M. L. STEKETEE— SIEBERT. Vlissingen, 21 Mei '49. Riebesstraat 50. De teraardebestelling zal plaats vinden op Woensdag 25 Mei a.s., n.m. 2 uur vanaf het sterfhuis. Geen bloemen. Algemene kennisgeving Heden overleed onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader en Broeder AALBERT WOUTERS, In de ouderdom van 84 jaar. Middelburg: M. SUKKEL WOUTERS. J. SUKKEL. Wed. M. v. BOMMEL WOUTERS. G. A. ROTTE SUKKEL. P. A. ROTTE. HELMA en MARTIENTJE. A. M. M. MINNAAR- SUKKEL. J. MINNAAR. MARTIENTJE. Middelburg, 22 Mei '49 De begrafenis zal plaats vinden vanaf Rouaanse Kade 27 op Woensdag 25 Mei, des namiddags 3 uur. Geen bezoek. Geen bloemen. Voor de vele blijken van belangstelling, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader JACOBUS ALLAART en onze lieve Broer, Zwa ger en Oom ADRI ALLAART betuigen wij onze hartelijke dank. In het bijzonder aan dr. VAN DER MOER en de wijkzusters VAN DER KLOOSTER en DAVIDSE. Uit aller naam, Wed. P. ALLAART— DE JONGE. Arnemuiden, Mei 1949. KAPSTERS een lstc en 2de KAPSTER gevraagd cn LEERLING. OUR LADIES' TOILET CLUB. Dam 49. Middelburg, ïelcloon 2272. De wnd. Notaris J. C. KRAM Jr. te Kapelle, is voornemens op Woensdag 1 Juni 1949, voorm. 11 uur. in het hotel „De Zwaan" te Kapelle, krachtens art. 1223 B.W. in het openbaar verkopen: Het woonhuis met schuur tje. erf en tuin, aan de Julianastraat A 57 te Ka pelle, groot 4 a. 25 c.a. Bewoner dhr C. SLABBE- KOORN. Aanvaarding bij de betaling, uiterlijk 21 Ju ni a.s. De aangewezen film voor uw vacantiefoto's en allerlei andere opnamen. Mezzopan De ideale panchromatische film. Alle kleurnuances komen volmaakt tot htm recht. Vraagt uw lotohandelaar Mezzopan 4 6.5 J JL35 6x9 1.50 6.5 X 11 f 1.90 Ook tn tropen- verpakking verkrijgbaar. r:~' Nederlandsche Fotografische r Industrie N.V., Soest Voor uw NIEUWE FIETS naar de Rijwiel Centrale. Diverse prima merken. Ook kinderfietsen. Koudekerkseweg 59, Telefoon 2544, Vlissingen. KRIENSE WESSEL Co., Goes. Kan direct geplaatst worden een magazijnbediende, 15 tot 17 jaar. u H.J0065E «.in. GOE UMGf KXUtSBMJ TQff 2400 BEIGE MOLTONDEKENS te gebruiken als onder deken, als kampeerdeken en als zomerdeken. Met gekleurde rand, nu 6.36. CREME A.B.C. IIAAKGAREN is bij uitstek geschikt voor 't haken van uw kantenkleedjes en bui tengewoon mooi. 0.59 per bolletje. 'n Goede ONDERLEGGER van wit molton vervaar digd en goed wasbaar en soepel 1.21. GUMMIBROEKJES in 3 maten en 3 kleuren. Zeer handig als U met uw baby gaat wandelen of op reis moet. De j 1.07 geeft U gemak. JAEGERFLANEL niet te vervangen voor rheumatische mensen en indien U snel voor kou de vatbaar bent. 3.18 per meter. 'n Vlotte linnen JONGEDAMESJAPON met vierkant halsje en afgezet met valecieiïne- kantje. Sportief model. Binnen ieders bereik voor S 15.86. JONGEDAMES MANTELS in lichtblauw, koren- blauw, bruin en beigè. 'n Zeer goed model. Be- ginprijs 38.35. WITTE DAMES BLOUSES met valeciennekant af- gezet, 'n Vlot modelle tje. Korte mouw 11.96. MEISJESJURKEN in een sortering waaruit U vlot uw keuze maken kunt. In gebloemd, ka. toen of vistra of mooie effen zijde. Leuke mo dellen. KNOPEN EN GESPEN Grot keuze, teveel om alles te vertellen. Mooie kleuren, diverse grootte en modellen. KLOKROKKEN In effen grijs, bruin en andere mooie kleuren. Vanaf 20.30. Stookt in haarden en fornuis, Burrink's kolen zonder gruis Levert dan B O N 06 in bij Bree 47, Tel. 2452, Middelburg. DE NIEUWE PRIJS IS VERSCHENEN ALOM VERKRIJGBAAR!! De Veilingsvereniging „Krabbendijke en Omstre ken" roept sollicitanten op voor de betrekking van telefoniste-typiste (voorlopig tijdelijk). Sollicitaties met uitvoeri ge inlichtingen en verlangd salaris te richten aan de Directeur der Veiling. Gevraagd 1 a 2 bekwame SCHILDERS. Schildersbedrijf VAN OORSCHOT, Kasteelstraat 3, Vlissingen. TE KOOP in goede staat zijnde kan toormachine en lange Loden jas. J. STEKETEE, Evert- senstraat 78, Goes. Een compliment mèt bewijs stuk bij 't diamanten feest van SUNLIGHT ZEEP 't Wordt al 30 jaar, dat Ik dame kuaaensloop waa mot SUNLIGHT on kijk eena hoe keurig zo nog ia Aleiroimi G. IV. Bontc-DcGcws te Amsterdam beperkte zich niet tot deze vleiende woorden. Zij zond ons de kussensloop ter overtuiging toe. Ze schrijft verder: 't Is een degelijke linnen sloop van mijn uitzet. Ik kan de keren niet meer tellen, dat ze werd gewassen. En zó keurig is ze gebleven, dat ik de sloop ook gebruik als ik voor logé's met mooi schoon beddelinnen voor de dag wil komen. „Zachte dokters maken, enz.", U kent het spreek woord wel, maar bij Sunlight is 't juist andersom, 't Werkt zacht als een zalfje en toch wordt het goed prachtig helder. Bovendien gaat het véél, véél langer mee. 1889-1949 VEILIG BELEGD! Nieuwstraat 38 Telefoon 2575 worden in één dag door ons gemaakt POTTENMARKT 6, MIDDELBURG N.V. STANDARD VACUUM PETROLEUM MAATSCHAPPIJ ESSO GEBOUW, Postbus 109, 's GRAVENHAGE zoekt voor uitzending naar Indonesië met dinl°ma's C R.A. on V.b. ter plaatsing in ketelhuizen en cen'ralès. Maxunum leeftijd óo jaar. Uitvoerige brieven aan bovenstaand adres. J MIDDELBURG Gelegenheid tot inschrijving (eventueel voorlopig) van leerlingen, alleen schriftelijk, liefst vóór 15 Juni. Toe lating: tot klas I: met volledig Ulodiploma, of na (event, beperkt) toelat. ex. (leeftijd vóór 1 October 15 jaar); tot klas II: na toel. ex. (leeftijd 16 jaar); lot klas III: met diploma 5-jar. H.B.S. of Gymnasium (leeftijd 17 jaar). Aanmelding (met opgaaf van opleiding, geb. da tum en -jaar; nauwkeurig adres) bij de dir. Dr. K.; HUIZINGA, Spanjaardstraat 49. Van de Kolenkaart TA 806 is geldig: bon no. 6 voor 11 Eenheden. Inleveren s.v.p. zo spoedig mogelijk. Bestelt tevens: Cokes en Bruinkoolbriketten (zonder bon). Levering ook in papieren zakken. Uw adres voor alle soorten Huisbrand- en Industriekolen Brandstoüenhandel P. J. GELOK LANGE GERE 51 - TELEFOON 2093 - MIDDELBURG VAN DINSDAG A.S. AF theater felefoon 2260 GREER GARSON en GREGORY PECK in De film die ook de minst emotionele het meest ontroeren zal! Aanvang 7 en 9 uur. 14 jaar. theater in het voorprogramma MEXICAANSE ROVERS Donderdag (Hemelvaartsdag) 7 en 9 uur. Aanvang 8 uur. 14 jaar. Gevraagd NET MEISJE. SCHOENMAKERS, K straat 11, Vlissingen. TE KOOP SPAARBOUWKAS groot 5000. Gespaard 280. Brieven no. A 191, Bur. P.Z.C., Goes. Te liuur per 1 Juni gemeub. zit- en slaapkamer, met gebruik van keuken. Coosje Buskenstraat 44 boven, Vlissingen. De REMINGTON schrijf- machine heeft onder lei ding van Amerikaanse ingenieurs een zeldzame perfectie in Nederland be reikt. Enkele van de vele voordelen zijn de verwis selbare wagen, die dezelfde machine tegelijk voor „groot" werk geschikt maakt,het uitgebreide toet senbord (46 toetsen, 92 tekens) en de decimaal tabulator. Vraag vrijblijvend demon stratie of de fraai geïllu streerde brochure aan Remington Rand N.V. Spuistraat 320-324 Amsterdam. Filialen door gelieel Nederland. Van 1—5 regels f 1—, (6 punts letter). Iedere regel meer 20 cent. Maximum 8 regels. „Brieven of adres bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling a contant. 9 Speeltuin Veerseweg, Mid delburg. Gebouwd in stijl vol gens de grootste Hollandse speeltuinen met glij- en ka belbaan waar de kinderen voor 10 cent de gehele middag mo gen spelen. 9 Meisje gevraagd voor hal ve of hele dagen. MEIJEREN, Dam 49, Middelburg. 9 Te huur gevraagd leeg land om kool te verbouwen. JAN KESTELOO, A 66. Koudeker- ke. 9 Te koop gevraagd: boerin goud, bloedkoralen, gitten met sloten en meer. Mej. C. GIL DE—WISSE, Nocrdweg 283, St. Laurens. 9 Te koop: nieuw tapijt, 2x3. Br. no. 415 Bur. P.Z.C., Mid delburg. 9 Te koop gevraagd: jongens- of meisjesfiets, Ift. 8 a 12 j. Noordweg 278, St. Laurens. 9 Te koop: schapenkaas. J. KOOLE DZN., „De Fruitberg" St. Laurens. 9 Te koop een trapnaaimachi- ne. J. KNOLLE. Langstraat 83 Arnemuiden. ?Te koop: afrasteringspalen. H. GESCHIERE, Meliskerk- seweg 13, Grijpskerke. 9 Prachtige jongens plusfour- pakjes. 1 34.50: jongens- er meisjes trainingspakjes, f 13.50 Kledingmagazijn J. HOOFT- MAN, Vlasmarkt 35, M'burg. 9 Te koop: twee n. armstoelen. Badhuisweg A 49. Domburg. 9 2 Zusters zoeken werkkring voor dag en nacht. Onverschil lig waar. Brieven lett. N 79, Bur. P.Z.C., Vlissingen. 9 Te koop wegens overcom pleet: eiken dressoir; 2-perst eiken ledikant met eiken was tafel: kinderwagen; boeken kast en ladenkastje. Nw. Vliss. Weg 412. te Middelburg (Abee- leWest). 9 Te koop: vooroorl. Ital. mandoline micrometer, 0—25. Na 6 uur. Adres: Adr. Brou- erlaan 12, Vlissingen. 9 Te koop: mantelpakje en een mooie grijze jas. Haaks bergenstraat 12, Souburg. 9 Wegens teleurstelling een herenfiets te koop. merk Ga zelle. Verk. Quakkelaarstraat 70 boven. Vlissingen. 9 Te koop: vertrouwd werk paard met veulen. Ingeschre ven drachtige zeug cn kool- planten. P. KOOLE, Souburg. 9 Speeltuin Veerseweg, Mid delburg. De grootste speeltuin van Zeeland met een grote collectie dieren van diverse pluimage. 9 Nette kellner gevraagd voor de zomermaanden. DE VRIES, Boul. Evertsen 6, Vlissingen. 9 Te koop: maaimachine, tegen elk aannemelijk bod. Brieven no. 109. Boekhandel FANOY, N. Burg 2628, Middelburg. 9 Fins Houtboard 210 x 150 cm. v. a. 2.50 p. pi.; Carton- board 130 x 100 en 150 x 82 f 0.90. JOH. GROEN. Korenaar straat 61, Rotterdam. 9 Eikentriplex v. a. f 4. Berken-, Occume-, Limbatri- plex v. a. f 2.25 p. M2. JOH. GROEN. Korenaarstraat 61, tel. 30803, Rotterdam. 9 Jongeman. 19 j., i. bez. v. dipl. Chr. Landb. winterschool 9 HET VERFHUIS. Bij de en Rijbew. A. zag zich voor Oostkerk, Breestr., Middelburg, komende maanden gaarne gepl. levert ook in 't klein Enamel op modern landbouwbedrijf Lak voor binnen- cn buiten als tractorchaiiffeur. (Intern), werk. f 1.45 p. kg. Grondverf Br. no. 414, Bur. P.Z.C., Mid- f 0.95 per V» kg. Alle kleuren, delburg. Behang vanaf 60 cent.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 6