Spanning in de kampioensstrijd N.E.C. BLIJFT EERSTE KLASSER STANDEN LIJST HANS HART ING LEVERDE EEN PRACHTIGE PRESTATIE Om het landskampioenschap KAMPIOENSMOTOREN ZULLEN DAVEREN BIJ VROUWENPOLDER MAANDAG 23 MEI 1949 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Schoondijke promoveert naar de 4e klasse. Aan spanning Is er geen gebrek in de kampioenscompetitic en de uitslagen van Zondag werken daaraan weer volop mee. SW heeft zich nu als ernstige concurrent voor landskampioen van BW aangemeld en 't wordt oppassen voor de Bossenaren. Heerenveen heeft zich prach tig hersteld van de inzinking die hen bijna kansloos maakte en met AGOVV, dat toch wel verrassend goed uit de bus komt, zijn ook zij nog lang niet van de kaart. In het Oostelijke district kon NEC het plaatsje in de eerste klas behouden, daarby een handje geholpen door het reeds gedegradeerde Be Quick. Heerenveen—VSV 31; NOAD— SVV 0—1; BW—AGOVV 0—0. De Friezen kenden geen genade met VSV, dat nu wel als uitge schakeld is te beschouwen. Voor Abe c.s. is er door deze overwin ning en door het gelijke spel van BVV tegen AGOVV nog slechts 'n achterstand van 2 verliespunten op de leidende ploegen. SVV kwam in Tilburg' op een gelukkige wyze aan beide punten en de Schiedammers hebben zich thans op gelykc hoog te gesteld niet BVV. De Bossena ren stelden hun supporters wel iets teleur en door deze uitslag is ook AGOVV nog volop in de strijd. Noad sluit de ry en het staat te bezien of ze nog tot een overwin ning kunnen komen in deze kam pioensronde. De situatie is thans zo dat VSV en NOAD zijn uitgeschakeld, maar de overige ploegen hebben nog goede kansen op de titel. PROMOTIE. NEC—Gelrla 5—0; Be Quick- Labor 10. Voor Nijmegen was het een bes te dag. Niet alleen dat NEC met froot verschil Gelria klopte, maar e enige concurrent Labor uit Deventer leed tegen Be Quick in Zutfen een kleine nederlaag waardoor de NEC-ploeg haarplaats in de eerste klasse kan behouden. Een sportief slot van het reeds gedegradeerde Be Quick, dat op die manier hun oude rivaal een handje hielp. OdioAxel 40; BreskensMid delburg 44. Axel heeft het In Ossendrecht niet tot winst kunnen brengen en evenals in Axel bleef Odio de baas. Middelburg en Breskens gaven elk ander ook nu weer niets toe en na de puntenverdeling in de Zeeuw- Achilles of Zwartemeer? PROTEST VAN L.S.C. NIET BEHANDELD. Na de wedstrijd Zwartemeer—L.S. C.. welke op 1 Mei werd gespeeld en door Zwartemeer met 2—1 werd ge wonnen. diende L.S.C. een protest in tegen een der doelpunten van Zwar temeer, dat zou zijn gemaakt terwijl een der L.S.C.-verdedigers op straf bare wijze werd gehinderd. De protest-commissie der K.N.V.B., die deze zaak zou behandelen, heeft echter besloten het protest van L.S. C. niet ontvankelijk te verklaren, aangezien het, evenals onlangs met het protest van D.F.C. het geval was, enkele minuten te laat bij de scheids rechter werd ingediend. Door dit be sluit blijft de stand in de promotie tweede klasse van district 5 dus. zo als hij was, d.w.z.: Achilles en Zwar temeer elk 7 punten. Beide clubs spe len op Hemelvaartsdag een beslis singswedstrijd te Exloo. Zes interland-wedstrijden. BELGIi'; WON VAN WALES. Er zijn gisteren in Europa verschil lende interlandwedstrijden gespeeld. Onze Zuiderburen speelden te Luik tegen Wales en wonnen met 3—1. Bij de rust was de stand 3—0 voor Bel gië. •Tussen Frankrijk en Engeland werd te Colombes bij Parijs een wedstrijd gespeeld, welke in een 31 over winning voor de Engelsen eindigde. Morris (2) en Wright maakten de En gelse doelpunten, Moreel dat voor de Fransen, dat reeds enkele minu ten na het begin de Fransen de lei ding bezorgde. De Nederlander Ka- rel Van der Meer leidde deze wed strijd tot ieders tevredenheid. Een ontmoeting te Grenoble tussen .Engelse en Franse amateurs eindigde in een 21 zegen voor de Engelsen. Frankrijk B won in Luxemburg met 41 van het vertegenwoordigend elftal van het Groothertogdom. Italië won te Florence met 31 van Oostenrijk. De Italianen speelden een uitstekende wedstrijd ondanks hun verzwakking door het verlies van bij de bekende vliegramp omgekomen spelers van Torino. Ten slotte vermelden we nog een wedstrijd tussen Tsjecho-Slowakije en Roemenië, welke te Praag in een 3 2 overwinning voor de Tsjechen ein digde. LANDSKAMPIOENSCHAP. BVV 7 3 3 1 10— 6 9 SVV 7 3 3 1 12—10 9 AGOW 8 3 3 2 10— 6 9 Heerenveen 8 4 1 3 2016 9 VSV 9 4 0 5 15—15 8 NOAD 7 0 2 5 2—16 2 DISTRICT III. NEC 7 6 0 1 17— 3 12 Labor 7 3 2 2 15— 7 8 Be Quick (Z.) 8 3 2 3 10—12 8 NEO 7 14 2 11—14 6 Gelria 7 0 2 5 5—22 2 PROMOTIE DERDE KLASSE. Rood Wit 7 6 1 0 27—11 13 Odio Axel Middelburg Breskens 7 3 13 17—13 8 3 14 18—19 7 13 3 12—22 7 12 4 12—20 PROMOTIE RES. 3e KLASSE. RAC U Zierikzee II RKC II RCS II PROMOTIE Sekoondyke Kruiningen Luctor Zonnemaire 5 3 11 15—10 7 5 2 1 2 8—10 5 4 12 2 11—10 3 4 112 7—11 3 AFD. ZEELAND. 6 4 11 10— 8 9 6 4 0 2 13— 7 8 6 3 0 3 14— 9 6 6 0 1 5 .7—20 1 se hoofdstad werd het ook nu weer een gelijk spel. waardoor Breskens hekkensluiter is gebleven. KruiningenSchoondijke 01. De fraaie positie, die Kruinin gen nog voor enkele weken innam, is op het laatste nippertje door Schoondijke teniet gedaan en door ook nu weer aan het langste eind te trekken heeft Schoondijke zich naar de vierde klasse opgewerkt. Kruiningen daarentegen zag zich terug naar de afdeling verwezen. Een bittere pil voor de Z. Beve landers. RAC 2—Zierikzee 2 0—2. Geheel tegen de verwachting in boekte Zierikzee 2 in de uitwed strijd tegen de RAC-reserves de volle winst en de Brabanders zul len dus nog even moeten wachten met de vlag uit te steken. De Zie- rikzee-Dloeg heeft nog een kansje behouewn. De RAC-reserves hebben aan 1 puntje genoeg, waardoor de kans op promotie nog vrn groot is. ATHLETIEK 50.000 Amerikanen zagen Fanny winnen. SUCCESSEN IN EOS ANGELES. Ofschoon er in bijna elke wedstrijd van Vrijdagavond in het coliseum een Olympische ster uitkwam, werd Fanny Blankers—Koen als de Konin gin van het atheletiekfeest erkend. Een prachtige avond trok 50.000 toe schouwers naar het stadion, waar in 1932 ook de Olympische Spelen zijn gehouden. Fanny nam een geweldige voorsprong in haar eerste race in Amerika. Zij won de 100 meter in 12 sec. met 9 meter voorsprong op Betty Lawrense. een plaatselijke ster. Voor dat haar tijd werd bekend gemaakt, zei ze: „Ik had de indruk dat het een goede race was". Toen ze hoorde, dat haar tijd een halve seconde boven haar beste prestatie lag, haalde ze de schouders op. De Nederlandse athlete won de 80 meter horden met 27 meter voor sprong in 11.8 sec. Door de grote menigte werd Fan ny Blankers—Koen staande een ge weldige ovatie gebracht, toen zij in de 4 x 110 yards estafette met een achterstand van bijna 13 meter op een athlete uit Montreal het stokje overnam, en toch niet een voorsprong van 7 meter door de finish ging. ..Nu weet u. waarom zij wereldkampioene is", zei de aankondiger tegen de jui chende menigte. Tenslotte kwam onze landgenote nog uit in Je estafette, 4 x 110 yards waarin zij startte voor de Glendale Lions, welke ploeg de wedstrijd won in 52.8 sec. Zeeuws record op de 3000 meter met 27 sec. verbeterd. Eerste regionale baanwedstrijden te Middelburg. De eerste regionsjc baanwedstrijden welke waren georganiseerd door bet District Zeeland der K.N.A.U, zijn in alie opzichten prachtig geslaagd. Het mooie weer, de publieke belangstelling, de prestaties der athlelen, alles werkte mee om deze athletiekmiddag te doen slagen. Het hoogtepunt van deze middag was on getwijfeld de fantastische recordverbete ring van de Zeeuwen-athleet Hans Har- ting, die zonder strijd op de 3000 m. een tijd van 8 min. 55.5 sec. noteerde, een prestatie welke ongetwijfeld op een na tionaal peil staat en door Harting op een sintclbaan nog belangrijk verbeterd kan worden. Het Zeeuws record werd hier mede met 27 sec. verbeterd. Dan was daar weer het sublieme lopen van de kleine Rootsaert van ..De Gazel le". die ditmaal in bet herennümmers 800 nieter de grote Henk Becks versloeg in de nieuwe officieuze recordtijd van 2 min. 3 sec. Dit record kan niet worden erkend, daar het werd gelopen in een herennummer. Maar er sneuvelde nog een Zeeuws re cord n.l. dat van de Olympische estafet te voor heren dat op naam stond van Marathon in 3 min. 53.9 sec. en thans door De Zeeuwen in de nieuwe record tijd van 3 min. 47.4 sec. werd afgelegd. Dit waren de glansnummers, dat wil echter niet zeggen dat door de andere dames en heren geen prestaties werden geleverd. Ongetwijfeld stond deze wed strijd op een hoog peil. De gedetailleerde uitslagen zijn: Discuswerpen. Heren: 1 H. van Koeveringen (Mar.) 30.30 m.; 2 J. Heystek (EMM), 28.49 m.: 3 M. Hey- stek. (Ach.), 28.40 m.; F. Colijn (id.) 26.40 m. Jongens A: 1 B. Bosch. (EMM), 33.28 m.; 2 B. Koster (Ach.), 23.73 m. Dames: 1 B. Ludikhuize. (EMM) 25 m.: 2 M. Ta bak. (De Zeeuwen). 20 59 m.; 3 J. Sinke, (Hellas), 20.46 m.; 4 L. Klaasse (EMM) 16.49 m. Verspringen. Meisjes B en C: 1. B. Zweedijk (Hellas) 4.14 m.; 2 T. Snij ders. (Ach.), 3.90 m.; 3 R. Jacobs, (Hel las), 3,83 m.; 4 H. Haasdonk (Hellas), 3.72 Jongens A: 1 B. Bosch, (EMM) 5,85 ni.; 2 A. Over- weel, (Ach.), 5.35 m. Jongens B: 1 J. Antheunisse (EMM), 5.09 m.; 2 Ha ringman (Hellas), 5 m.; 3 A. Boone, (Hel las). 4.79 m. Jongens C: 1 J. Jongste (Ach.), 5.10 m,; 2 C. den Hollander, (Ach.), 4.49 m. Meisjes A: 1 J. op "t Hof. (De Zeeuwen), 4.64 m.; 2 L.'Minderhoud, (De Zeeuwen). 4.40 m.; 3 H. Schouten, (Ach.). 4.30 m.; 4 S. P. van Belzen, (Mar.), 4.10 m. Kogelstoten. Heren 1 J. Heystek, (EMM), 12.16 m.; 2 G. de Pagter, (De Zeeuwen), 11-49 m.; 3 M. Heystek. (Ach.) 10.98 m.; 4 H. van Koe veringen, (Mar.), 10.09 m. Meisjes A: 1 S. P. van Belzen, (Mar.), 9.75 m.; 2 H. Schouten, (Ach.). 8.53 m.; 3 J. J. van Reems, (Mar.), 7.01 m. Dames: 1 B. Ludikhuize (EMM). 8.50 m.: 2 M. Geljon, (De Zeeuwen). 7.94 m.; 3 J. Sin ke, (De Zeeuwen), 7.90 m. Hoogspringen. Heren: 1 L. J. de Vin, (De Zeeuwen), 1.59 m.: 2 J Heystek, (EMM), 1.55 m.; 3 P. Spui, (Mar.), 1.50 m.; 4 G. van Oorschot, (Mar.) I.45 m. P. C. Hooftprijs voor A. M. W. J. Hammacher. De minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, prof. dr. F. J. Th. Rut ten. heeft Zaterdag aan de direct, van 't Rijksmuseum ..Kröllcr Müller", de heer A. M. W. J. Hammacher. mededeling ge daan, dat hem de staatsprijs voor letter kunde 1948 (de P. C. Hooftprijs) is toe gekend. De heer Hammacher heeft verschillende publicaties op het gebied van de beel dende kunst gedaan. De staatsprijs voor letterkunde verwierf hij met een biogra fie over de schilder Eduard Karsen. Daarvoor verscheen van zijn hand een biografie over Derkinderen, een boek over de Amsterdamse impressionisten, dat bekroond werd met de Wijnands Frankenprijs. Ook heeft de heer Hamma cher verschillende studies over de mo derne kunst gepubliceerd. Tot vlagofficier personeel bij het ministerie van marine is met ingang van 1 Juni a.s. benoemd de schout bij nacht Jongens A: 1 A. Overweel. (Ach.), J.40 m.; 2 B. Bosch. (EMM), 1.36 m.; 3 A. Bakker, 1.32 m. Dames: 1 B. Ludikhuize, (EMM). 1.30 m.; 2 D. Witte. Ach.), 1.25 nv. 3 E. Parent—Del- zenne. (De Zeeuwen). 1.25 nv. 4 J. Gilde. (Ach.), 1.20 m. Hardlopen: 100 meter dames: 1 E. Parent—Delzenne. (De Zeeuwen). 14.2 sec.; 2 C. Donze, (De Zeeuwen) 14.5 sec.; 3 J. Gilde. (Ach.). 15.1 sec.; 4 M. Geljon. iDe Zeeuwen). 15.8 sec. Bosch. (EMM), 12 s.; 60 meter meisjes C: 1 B. Zweedijk. (Hellas). 93 s.; 2 K. Haasdonk, (Hellas), 9.5 s.; 3 T. Snijders, (Ach.), 9.8 s.; 4 R. Jacobs, (HelJas), 10 5. •"CO nieter meisje^ B: 1 T. Haasdonk. (Hellas). 9.1 s.; 2 N. v. Leuven. (Mar.), 9.3 g.; 3 S. den Engels man, (Acll.), 9.4 s.; 4 C. Focke, (Ach.), 9.8 s. 1500 meter junioren: 1 J. de Waart, (Mar.), 4 min. 34.6 sec.; 2 L. Millenaar, (Mar.) 4 niin. 56.9 «sec.; 3 A. Bakker. (EMM), 5 min 12 sec.; 4 A. de Bart. (Ach.). 5 min. 16.5 sec. 3000 meter heren: 1 H. Harting. (De Zeeuwen), 8 min. 55.5 s.: 2 M. Vreeken. (EMM). 9 min. 59.4 s.: 3 A. Leenhouts. (De Gazelle), 10 min. 22.8 sec.; 4 S. van As.„ (De Zeeuwen), 10 min. 36.8 sec. 4 maal 60 meter meisjes BenC: 1 Hellas, 38.4 s.: 2 Achilles 1, 38.7 s.; 3 Achilles 2. 39 s. 100 meter heren: 1 G. de Pagter. (De Zeeuwen). J1.5 s.; 2 J. Beks. (EMM). 11.9 s.; 3 P. Spui. (Mar.). 12.2 s.; 4 J. Witte, (EMM), 12.3 e. 80 meter Jongens C: 1 J. Jongste. (Ach.) 10.5 sec.; 2 J. Over weel. (Ach.) 11.4 s.; 3 W. Cauwels. (Ga zelle). 12 s.; 4 L. de Hollander, (Ach.) 12.2 sec. 80 meter meisjes A: 1 J. op 't Hof, (De Zeeuwen), 11.2 s.: 2 R. Mulder, (De Zeeuwen), 11.4 s.; 3 S. P. van Belzen, (Mar), 12 s.; 4 L. Minder houd, (De Zeeuwen), 12.4 s. 600 meter jongens B en C: 1 J. Antheunisse, (EMM), 1 min. 43.5 s.; 2 K. Bosch, (Hellas), 1 min. 43.8 s.; 3 J. van Heusden, (Hellas) 1 min. 47 s.; 4 J. Bostelaar, (De Zeeuwen), 1 min. 49.8 s. 800 meter heren: 1 W. Rootsaert, (De Gazelle), 2 min. 3 s.; 2 H. Beks, (EMM). 2 min. 4.6 s.; 3 B. Walker, (De Zeeuwen), 2 min. 10.4 s.: 4 J. van Beveren, (De Zeeuwen), 2 min. 22.6 s. Olympische estafette heren: 1 De Zeeuwen, 3 min. 47.4 sec.; 2 Ge mengde Ploeg 4 min. 10.2 sec. Heerenveen—V.S.V. 3-1 In een vooral voor de rust matige wedstrijd is het Heerenveen gelukt V.S.V. met een 31 neder laag huiswaarts te sturen, nadat de tweede helft was ingegaan met een 2—0 voorsprong voor de gastheren. Toen de Velsenaren 5 minuten na de hervatting de achterstand wisten te verkleinen tot 2I en het veldspel der roodhemden steeds beter werd, kon elk moment de gelijkmaker wor den verwacht, doch de gewijzigde V. S.V.-voorhoede. waarin Balvers en Strikker waren vervangen, bleek ook nu weer verre van productief te zijn. Enkele zeer gemakkelijke kansen werden gemist en zelfs bij het ene tegenpuntwas 't nog 'n Heerenveen- speler. die de bezoekers de behulp zame hand bood. Het psychologische moment in deze ontmoeting kwam 15 min. voor het einde, toen doelman Snijders, die voordien vele fraaie saves had ver richt, een zeer tam balletje liet glip pen, waardoor de gastheren de score verhoogden tot 31. Alhoewel de tweede helft interessanter was dan de eerste, bereikte het vertoonde spel geen moment een grote hoogte. Bij de thuisclub traden de gebroeders Lenstra bijzonder op de voorgrond en vooral Abe heeft de toeschouwers weer eens doen genieten van veie staaltjes meesterlijk voetbal, waar van zijn mede-voorwaartsen veel te weinig profijt trokken. Het veldspel der Velsenaren was positief van een beter gehalte en vooral linkshalf Stijger deed zowel aanvallend als verdedigend steeds keurig werk. Geen der spelers uit de V.S.V.-voorhoede bleek echter in staat de dikwijls goed opgezette aan vallen met een flink schot af te wer ken. B.V.V.—A.G.O.V.V. 0-0 De kampioenswedstrijd tussen B.V. V. en A.G.O.V.V. stond niet op bijzon der hoog peil, al is er in sommige perioden toch wel aantrekkelijk spel te zien gegeven B.V.V., dat het zonder Van der Dungen en Van Overbeek moest stellen, zag zich door dit gelij ke spel een goede kans ontgaan om de leiding van de kampioenscompeti tie te veroveren. Kaftsen hebben de Bossenaren goed gehad, maar de aan val speelde zeer onproductief voor namelijk door te ver doorgevoerd samenspel,, waardoor de verdediging der gasten steeds in gevaarlijke si tuaties kon ingrijpen. Aangezien ook de Apeldoornse voorhoede enkele kan sen miste, is het gelijke spel te be schouwen als een voor beide partijen verdiende puntenverdeling. N.O.A.D.-S-V.V 0-1 De vierde thuiswedstrijd van Noad in de landscompetitie werd voor de gastheren opnieuw een nederlaag, dit maal echter onverdiend. Noad .had haar opstelling gewijzigd. Aanvoer der Wagemakers stond thans links binnen, waar deze crack een ver sterking was en met Louer een ge vaarlijke vleugel vormde. Door deze omzetting bood Noad meer tegenstand en zat er meer kracht in haar voor hoede, die de S.V.V.verdediging meer malen in een moeilijk parket bracht. De strijd iri het algemeen was niet van groot allure, wel was het samen spel van S.V.V. beter verzorgd dan dat der thuisclub, maar ook ontbra ken bij S.V.V. de nodige schutters. In de tweede helft lanceerde Noad diverse aanvallen en het was puur geluk dat Opschoor een pracht schot van Wagemakers nog juist corner kon tippen. Eerst na 30. minuten in de tweede helft kwam voor S.V.V. het succes. Van Kan gaf een goede pass aan Schrumpf. die Engel en Daniëls om speelde en de bal buiten bereik van Den Turck in het Tilburgse doel plaatste. Het toekennen van dit doel punt leidde tot protest van de Noad- spelers, daar de grensrechter oor spronkelijk voor buitenspel, althans voor een overtreding, had gevlagd. Na enige discussie kende scheidsrech ter Van Laar uit Zutphen het doel punt toe. VLISSINGEN II—SARTO II 0—2. Hoewel het spel van de gasten veel beter was verzorgd dan dat der Vlis- singen-reserves, wisten de laatsten in de eerste helft de balans vrijwel in evenwicht te houden, maar in de tweede helft speelde de strijd zich grotendeels voor de Vlissingen-veste af en kwam de voorhoede er bijna niet meer aan te pas. Ondanks het overwicht zagen de gasten slechts tweemaal kans keeper v. d. Rafelaar te passeren. H. M. de Koningin heeft toestemming gegeven om de Gouden Koets in een varende tentoonstelling door Nederland te laten trekken, waar door een groot deel van de bevolking de gelegenheid krfjgt de koets ook eens te bewonderen. De baten van deze varende tentoonstelling konien ten goede aan het Nationale Koningin Julianafonds. Zaterdag morgen werd de Gouden Koets in Den Haag aan boord van de „Kempenaar" gehesen. A.D.O.La Gantoises 33 GROTE BELANGSTELLING VOOR WEDSTRIJD TE HULST. Duizenden bezoekers waren Zon dag naar Hulst getogen voor de wed strijd tussen de Westelijke 1ste klasser A.D.O. en de Belgische club Les Gen- toises. Het feit, dat verscheidene in ternationals in deze wedstrijd mee speelden zal aan deze grote belang stelling niet vreemd zijn. Nadat de burgemeester van Hulst de aftrap had verricht trokken de Belgen reeds aanstonds ten aanval en na enkele minuten gaf Looy zijn club de lei ding. Nog geen 5 minuten daarna scoorde Clavan de gelijkmaker en het scheen alsof Timmermans een tweede doelpunt ging maken, toen hij zeer fraai enkele tegenstanders passeerde en hard inschoot. Doelman Braet kon echter nog'juist de bal tot hoekschop verwerken. De Belg van Steenland kwam ge weldig op dreef, maar de fraai aan gegeven ballen werden door Rooy grandioos gemist. Er werd in hoog tempo gespeeld. Na 34 minuten kon Braet een hard schot van midvoor Schoenmakers nog juist stoppen. Hij liet echter de bal vallen en de snel toegeschoten Schoenmakers scoorde onhoudbaar. Even voor de rust bracht Van Steenland de partijen in evenwicht. Clavan was inmiddels wegens ge kwetste enkel vervangen door v. d. Hof nagel. In de tweede helft zetten de Belgen een sterk offensief in doch de A.D. O.-doelman was niet te passeren. Vooral de kleine van Beek weerde zich geducht en was zowel aanvallend als verdedigend de ster van het veld. Toch wist Van Steenland de Belgen door een fraaie kopbal de leiding tc geven (23). Timmermans brak aan de andere kant enkele malen gevaarlijk door. Harde schoten werden gestopt of tot hoekschop verwerkt, op één na, de gelijkmaker. Het bleef tot het einde 3—3, een uitslag, die de verhoudingen goed weergeeft. Voor de wedstrijd speelde Hulst III tegen een juniorenelftal van St. Ni klaas. De Belgen waren verscheidene klassen sterker en wonnen met 11—0. Zeeuws Zaterdag-elftal tegen Amsterdam. SPANNENDE STRIJD VERWACHT. Op Hemelvaartsdag speelt het Zeeuwse* elftal in het kader van het bonden-tournooi te Dordrecht tegen een Amsterdams Zaterdag elftal. Na het succes tegen Rot terdam. zien de Zeeuwen met span ning het resultaat van deze wed strijd tegemoet. Het elftal is als volgt samenge steld: doel: de Noorier (Arnemui- den), Lobbezoo (Rilland-Bath) en Priester (Nieuwdorp) achter; mid den: Traas (Nieuwdorp), Marijs (Arnemuiden) en Moerland (Yer- seke)voor: Grootjans (Arnemui den), Meerman (Arnemuiden), la Grand (Nieuwdorp), van Dalen (Kloetinge) en Wielemaker (VCK). Reserves zijn Leijnse (VCK), Wille- boordse (Serooskerke), Eikenhout (Kats), Poort (Rilland-Bath) en Wisse (VCK). De beste Nederlandse renners zijn van de partij. Eén Zeeuw aan de start. Zoals we reeds eerder berichtten, organiseert de motorclub „Schelde- gouwen" op Hemelvaartsdag in de duinen van Vrouwenpolder motor- terreinwedstrijden, welke medetellen voor het kampioenschap van Neder land. De organiserende vereniging had tal van moeilijkheden te overwinnen. De grootste was wel die van het cir cuit. Want omdat dit gedeeltelijk door de zeewering loopt, moest met vele voorschirften rekening gehouden worden. En het naleven van deze voorschriften zou in vele gevallen de veiligheid van de renners hebben be dreigd. Maar dank zij de vlotte me dewerking van de autoriteiten en vooral van de Polder Walcheren, 's thans een circuit gereed gekomen, dat naast het maximum van veiligheid, toch vele moeilijkheden voor de ren ners zal opleveren. Tal van steile klimmen en dito afdalingen, gladde bochten en stukken los zand zullen het uiterste vergen van de stuurmans kunst en het uithoudingsvermogen van de ryders. HET PUIKJE. Maar het zijn ook geen beginnelin gen. die daar aan de start zullen ver schijnen. Doordat deze wedstrijden mede de beslissing zullen geven voor het landskampioenschap, terwijl bo vendien in de hoofdklasse dus om geldprijzen zal worden gereden, heeft het puikje van de Nederlandse ren nerswereld ingeschreven. Niemand minder dan Dick Renooij, de man, die vorig jaar in Assen de wereld ver stomd deed staan door de reeds ja renlang onbedreigd aan de kop staan de Italianen in de 125 cc.klasse zijn hielen te laten zien en daarna op de weg niet meer geslagen werd, zal in Vrouwenpolder van de partij zijn. Maar ook zijn felste concurrent, al thans in het terrein, de Utrechtenaar H. J. Meijnen, heeft ingeschreven, eveneens op Eijsink. Deze renner zag zowaar en kele weken geleden in Schijndel kans om de kampioen met gering verschil te kloppen. Donderdag zal dus de re vanche van dit spannende gevecht plaats vinden. En men kan zich bij voorbaat verzekerd houden van eer spannend duel. Meijnen heeft in het klassement de leiding en zal zowel van zichzelf als van zijn machine het uiterste vergen om deze te behouden. Er zijn echter meer gegadigden in deze klasse, want ook Mobi Vierdag en Visbach zijn van de partij en met P. van Dockum, A. van Exel, H. Moes en anderen is er een hevig vuurwerk te verwachten. ZWARE KLASSE. In de zware klasse heeft Rietman uit Doetinchem de leiding, maar zijn naaste concurrenten. A. Koning uit Oosterwolde en M. Vierdag uit Amersfoort, die slechts cén punt ach terstand hebben, zullen het de leiders niet gemakkelijk maken. Daarbij komt nog, dat .de kopstukken van de Zuidelijke Rennersbond, Baudoin, Phenninckx en Luijbregts thans zijn in de Nederlandse'Rennersbond en dit drietal heeft Zaterdag in Markelo kans gezien om een groot aantal prij zen in de wacht te slepen. Ook hier zullen dus felle gevechten geleverd worden. De spanning zal nog ver hoogd worden door het grote aantal deelnemers in deze klasse, allen rij ders van groot formaat. We noemen nog van Heulekom, Timmers, van der Marei op zijn zelf vervaardigde Ma- relo, de zuiderlingen van Laarhoven, van Oorschot en Jonkers, geflankeerd door de Fries van Ekris en anderen. Het belooft dus wel een voor onze provincie ongekend evenement te worden. ÉÉN ZEEUW. Ook in de juniorenklasse is een zeer goede bezetting aanwezig. Hier start de enige Zeeuwse deel nemer, de jeugdige Middelburger A. dc Leeuw, op zijn 500 cc. Nor ton. Het wordt zijn eerste wedstrijd en daar hij over de nodige capaci teiten beschikt, zien wij de uitslag met vertrouwen tegemoet, ïn verband met de te verwachten enorme drukte, vooral van auto's en motoren, is in samenwerking met de Rijkspolitie een éénrichtings verkeers regeling ontworpen. De toegangswe gen zullen door spandoeken en pülen worden aangegeven. De wedstrijden vangen 's middags om twee uur aan maar 's morgens om 11 uur wordt reeds met de training begonnen. Van belang voor de toeschouwers is, dat zij op elk punt van het terrein de gehele wedstrijd zullen kunnen volgen. Een speciale motorsport-re porter zal nl. dc wedstrijd van het begin tot het einde verslaan, waartoe een groot aantal luidsprekers zal worden opgesteld. Breskens-Middelburg. In een op laag peil staande wed strijd. waarin Middelburg met vier en Breskens met twee invallers uit kwam. werden de punten gedeeld Breskens was de eerste helft voort durend in de meerderheid en wist een 2—0 voorsprong te nemen. Na de rust voerde Neufeglise deze voor sprong op tot 3—0. Carol wist daar 31 van te maken en kort daarop trapte Fenijn in eigen doel (3—2). Carol scoorde de gelijkmaker en on middellijk daarna maakte Vermeu len er 43 van. Twee minuten voor het einde was het opnieuw Carol, die de gelijkma- -paA\ azap ui aauijeep ua apaooos .iaj{ strijd de hattrick verrichtte. Bondselftal verloor van Engelse amateur-club. In het Goffertstadion te Nijmegen speelde Zaterdag een Nederlands bondselftal tegen het veel snellere en technisch superieure Middlesex Wan derers. De Nederlandse ploeg toonde weinig samenhang en had een te zwakke verdediging om de Engelse amateurs behoorlijk partij tc kunnen geven. Alleen de Feyenoord-keepcr van der Bijl heeft Van Raalte 'op uit stekende wijze vervangen. Het werd een 52 overwinning voor de gasten. Dc Nederlandse doelpunten werden gescoord door Adang (Bleijerheide) en Van der Weert (Wageningen). De ruststand luidde 11. Bondselftal voor Zaterdag Het Bondselftal, dat Zaterdag 28 Mei in het Olympisch Stadion te Amsterdam tegen de Middlesex Wan derers aantreedt, is als volgt samen gesteld: Doel: De Munck (Sitt. Boys); ach ter: Everse (Neptunus) en Van Bun (M.V.V.); midden: Stoffelen (Ajax>. Terlouw (D.C.V.) en De Vroet (Feyenoord); voor: Beun (Xerxes), Schaap ('t Gooi), Brandes (Feyen oord), Timmermans (A.D.O.) en CIp- van (A.D.O.) Zeeuwsch Vlaanderen West tegen Oost te Biervliet. Te Biervliet wordt op Hemel vaartsdag de jaarlijkse selectiewed strijd Oost-Zeeuwsch Vlaanderen tegen West-Zeeuwsch Vlaanderen gespeeld. Het elftal van West is als volgt samengesteld: doel: Lau rens (Oostburg), achter: Wüffeis (Aardenburg) en van Hijfte (IJzen- dijke); midden: C. Pjjcke (Schoon dijke), J. Pijcke (Hoofdplaat). Zee- fers (Hoofdplaat); voor: A. Pijcke Hoofdplaat). Vercruysse (Schoon dijke), van Kooten (öostburg), Ver meulen Aardenburg) en van Pou- cke (IJzendijke). Reserves Willems (IJzendijke), Deij (Zuidzande), Ver- planke (Oostburg) en Castelèijn (Zuidzande). De samenstelling van het Ooste lijk elftal is: doel: Kramer (Hulst) achter: Willaert (Clinge) en Wul- lems (Sluiskil); midden: S. Jan sen (Temeuzen), W. Jansen (Com Boys) en Cardon (Corn Boys); voor: Sells (Ria W.), van Waes (Temeuzen), Klouwers (Temeu zen), de Nijs (Hontenisse) en Ver- helst (Corn Boys). Reserves: Kint (Hontenisse), de Cuyper (Hontenis se), de Neef (Hulst) en Sandrini (Sluiskil.) WIELRENNEN Middelkamp voor één maand geschorst. De sportcommissie van de N.W.U. heeft besloten de renner Middelkamp wegens ongemotiveerd opgeven.-in de Ronde van Nederland van 23 Mei t. m. 23 Juni a.s. te schorsen. Bij de be paling van de strafmaat is rekening gehouden met het feit, dat dit de eer ste maal in zijn lange carrière is dat een strafmaatregel tegen hem moet worden genomen. De schorsing brengt mee dat Mid delkamp niet zal kunnen deelnemen aan het kampioenschap van Neder land op de weg, dat op 19 Juni te Valkenburg wordt verreden. Sterckx won de Ronde van België. De vijfde en laatste etappe van de Ronde van België, Bergen—Brussel (251 km.) is gewonnen door Peeters in 7 uur 17 min. 50 sec. Tweede werd Mertens, derde Sterckx, vierde Oreel. allen in dezelfde tijd. In het eindklassement werd Sterckx eerste voor Impanis. Willy Sluiter overleden. Op 76-jarige leeftijd is overleden de Haagse schilder Willy Sluiter. Willy Sluiter verwierf zich vooral bekend heid door zijn portretten. De Rijksuniversiteit te Groningen zal het eredoctoraat in de geneeskunde verlenen aan de heer R. Kortewcg. arts te Amsterdam. Promotor is prof. dr. J. J. Th. Vos.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 5