TAXI BLANKER JO FIBBE 1. UITTE Hl. Slechthorenden Laatste aanbieding 1 I TUIN- c. P. v. DIJKE Verkwikkende zonnewarmte BONTMANTELS I) ZIJXAMMEN KAMMEN Cor v. Biemen Kinder- en Wandelwagentjes I HERMAN FASTENAU SCHOONMAAKTIJD MIJNSBERGEN'S SFIEGELFABRICAGE Behang vanaf BO cent EEN ZUIVER HOUTEN PARKET SALONPARKET INDUSTRIE Fa. JAC VAN GORP, WILLEM ZELLEWEG 11, GOES Provinciaal Concours I AMEUBLEMENTEN HERMAN FASTENAU 1 VOETBEHANDELING actieve vertegenwoordiger OVERHEMDEN met vastboord 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 7 MEI 1949 LEVINt'S A. SAI.OM f en JOHANNA J. DE BRUYNE, hebben de eer, mede na mens wederzijdse Ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woens dag 25 Mei 1949, des n.m. om 3 uur. Zuidzande, ..Berghoeve". Cadzand, „Knokkert". April 1949. Toekomstig adres: „Berg hoeve", Zuidzande. Woensdag 11 Mei a.s. hopen de Heer en MeJ. A. CALLIBER N. CALLIBERX PRINSE hun 45-jarlge echtver- jniging te herdenken. Dat ze nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wens van hun Zoon en familie. Middelburg, Mei 1949, Veerse weg 26. Eglise Wallonne. Dimanche le 8 mai k 1014 h. dans l'Eglise anglaise: Monsieur le Pasteur R. BLOMMAERT de Leyde. Ger. Gemeente De Lannoystraat, Vlissingen Maandag 9 Mei, 7.30 uur, Ds. F. DIELEMAN, uit Borssele Laatste inlevering van va- cantiebonnen voor de landbouw 1948 1949 op Zaterdag 7 Mei, Molen dijk 15, Goes. Van de Middelburgse bedrijven is a.s. Zondag open vanaf 6 uur v.m. en ook de gehele volgende week iedere nacht vanaf 12 uur. Pottenmarkt Telefoon 2865 Alle .ritten zyn toegestaan Zie a.s. Zaterdag. Te koop aangeboden houten landhuisje voorzien van flinke huiska mer, keuken, w.c. en 2 flin ke slaapkamers. Regenbak aanwezig. Staande aan het Vroon te Oostkapelle. Te bevr. Spanjaardstraat 58, Middelburg, na 6 uur. Dienstpl. mil. oorlogsinva lide vraagt!! Welk comité, bedrijf, dame of heer, helpt •my aan 2e hands autootje, tegen billijke prijs, om voor zijn gezin als reiziger in zijn behoeften tc voorzien. Br. m, prijsopg. letter T 47, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Wil dame, die Dinsdag 3 Mei te ca. 5.15 u. blauw wollen das nabij Consulta tiebureau opraapte, deze te gen beloning bezorgen: Noordbolwerk 21, Middel burg. alle kleintjes helpen! Nu verkopen wij prima kwali teit aluminium krulspelden voor slechts 6 ct. per stuk, 12 voor 60 ct. Rubber krulringen 5^ st. voor 1.50 gld. Daarom alle artikelen welke U voor Uw haar nodig heeft koopt U natuurlijk bij Vlissingen Middelburg- Chr. Burgerschool, Singclstraat 20, Middelburg. AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor de nieuwe cursus op de spreekuren in Mei en Juni. Voor L.O. Dinsdags van 4— 5 uur; voor U.L.O. Dinsdags van 34 uur N. J. DEKKER. wnd. Hoofd L.O. R. A. SWANBORN, Hoofd U.L.O. M. A. STRUBBE Logopaediste. Gedipl. Lerares Stern- vorming en spreken. Liplezen voor S.H. Spreekuur: Middelburg, Nadorstweg 8a, Tel. K 1180—3163 Donderdagmorgen 9—9.30 uur. Goes, Gasthuis Oostwal Woensdagmorgen 9.30 10 uur Terneuzen, Burg. Gelllstr. 50 Tel. K 1150—2051 Dinsdagmiddag 33.30 u. Breskens Scheldestraat 28 Dinsdagmorgen 99.30 u. Bekendmaking. Ondergetekende geeft hier mede kennis, dat zyn kap perszaak Maandag 9 Mei weer wordt GEOPEND. Beleefd aanbevelend, Kapper, Walstraat 12 Vlissingen. ZATERDAG 7 MEI A.S, opening nieuwe patate friteswagen op de Haven. Bij één zakje frites van een kwartje een Uswafel gratis. Beleefd aanbevelend, J. SCHERBEIJN Breskens. fr-e f.H.JÖQS5E&iK. GOE5* IV^KXSSTO/IISIiJ - TEtfF. 240Ö Beschermt Uzelf, dan kunt U tegen een stevig buitje regen. GUMMI DAMES REGENMANTELS maat 38 t-m. 44. Sterk in 't dragen, 20.48. PLASTIC DAMESMANTELS Zeer practlsch, 12.68 38 t.m. 44. PLASTIC EN GUMMI KINDERCAPES voor 2 t.m. 6 jaar. Schouwburg-Restaurant Middelburg. Zondagmiddag en -av°nd MUZIEK. en Uw gedachten zyn verre van Maar TOCH even practisch zyn! Want nu is het de juiste tyd voor: MOOEriNISiinING OF REPARATIE VA.J UW BONTMANTEL En wanneer U dit wenst kunt U alle zorg bannen. Geef haar veilig in bewaring. Bedenkgeen MOTTENROOF, geen DIEFSTAL en geen BRANDGEVAAR te duchten. %/n bvnï -aula TILBURG Heuvelstraat 44 Tel. 4944 BREDA Eihdstraat 14 Tel. 7634 EINDHOVEN Stationsplein 6 Tel. 3865 SPECI AALHUIS IN PELTERIJEN GEVESTIGD te GOES, Tenvelstraat 8, Tandarts MEEUWSE Spreekuren Dinsdag. Woensdag en Donderdag van 1011 uur en van 23 uur. Verder behandeling volgens afspraak. Schuttershof Middelburg. ZONDAGAVOND se assem van 812 uur. Na afloop bus Vlissingen. DE DIRECTIE Prachtige kwaliteit hard gummi en echte celluloid Parfumerie Kiokstraat Goes. Te koop gereviseerde JEEP-MOTOR, 350.Garage GIJZELS, Schoondijke, telef. 13. Te koop of te huur café „AMUSEMENT", Kinderdijk 94, Middelburg. Ook voor andere doeleinden geschikt. Zaaloppervlakte 108 M2. Direct te aanvaar den. Bevragen: Langeviele 39, Middelburg. Voor NIEUW VULPOTLOOD g. gerout. en bij de Boek. hand. ingev. VERKOPER ter meden, voor verkoop gez. Br. no. 368, Bur. P.Z. C., Middelburg •E &ZN. GOI LARGE VOQSTSTBAAT 51-53 - TElff. 2406 Uw aandacht gewijd aan deze aantrekkelijke gele genheid. 1 en 2 PERS. DIA DEEMBEDDEN voor 70.16 en indien met kapok gevulde kussens 78.16. 2 PERS. KAPOKBEDSTELLEN met gestreepte of gebloenv de damasten tijk voor 118.72. 1 en 2 PERS. MATRASDEKKEN beschermt Uw bed zeer goed. Ongevuld en gevuld voor 6.05 of 8.38. van verschillende soorten PRIJZEN VERLAAGD. MAGAZIJN „HEFA" m St, Jacobsstraat Vlissingen Laat Uw SPIEGELS en gebroken GLASWERK verzorgen door levert ook nieuw BEESTENMARKT 16 GOES - TELEF. 2980 5F53 - TE Iff. 24ÖÖ Vlotte zomerjaponnen in aardige modellen en fijne kleurencombinaties, vanaf 22.75. Ook voor jongedames en voor de dames op oudere leeftijd geschikte zomerkleding. Witte damesblouses in zeer aparte uitvoering 18.49. MEISJESJURKEN in gebl. katoen en effen zijde, verschillende kleu ren. Vanaf 12.Voor 3 t.m. 14 jaar. Dames regenkleding in licht gummi 20.48 Voor jongedames 12 16 jaar ƒ18.20 Nu de zomer verschijnt, en de koude verdwijnt, nu niet langer gewacht tovert U in nieuwe pracht ZOMERMANTELS Goede modellen en wol len stoffen. Vanaf 26.60 Speciaal voor jongeda mes een' aparte sortering KLOKROKKEN in effen bruin en grijs, 19.01. Geruite kiokrok- 1 ken 14.95. Meisjesmanteltjes in bleu, beige en blauw voor 2 t.m. 12 jaar 21.97. in plastic damesjassen 12.68. voor jongedames 1216 jaar 9.88. Mevrouw RIJKS, Heren gracht 114, Middelburg, vraagt een flink meisje, v.g.g.v. Was buitenshuis. Telefoon 2503. Chr. school St. Laurens. Afgifte van leerlingen op Donderdag 12 Mei van 6.30- 8 uur, in de school. Leeftijd 6 jaar vóór 1 Oct. a.s. Aan de school is een cursus voor Frans verbonden; op geleid wordt voor toelating tot Ambachtsschool, Mulo, Handelsschool, Lyceum, H B.S. en Gymnasium. HET BESTUUR Wegens vertrek te koop t.z.a.b. \riël 250 cc. kk. Puch 125 cc. T.W.N. °8 cc., in prima staat Pan ther 600 cc. .klc., ged. ge monteerd B.M.W. 750 cc. in onderd., alles in één koop. Nederstr. 26, M'burg. Te vens een prachtige moderne draaibank, 1 meter t.d.c. met aangebouwde motor. Artistieke bloembinderjj Stenenbeer 15, Vlissingen over het Postkantoor, Tel. 2217, bij geen gehoor 2115. Bruidsbouquetfen van fresia's, anjers, witte orchideeën, lelietjes der dalen. Bruidsbouquetten in teer rose of thé rozen Bruidsdames bouquetten met corsages. Vakkundige verzorging. Te koop bij inschrijving drie in goede staat verke rende Ford vrachtwagens (w.o. één met Netam kip per), staande in de garage van de firma Gebr. Adri- aanse te Goes, Ganzepoort- straat 14. Uitsluitend te be zichtigen op Vrijdag 13 Mei a.s. tussen 2 en 5 uur. Biljetten in te leveren vóór of op 14 Mei a.s. ter Inspectie der Domeinen te Goes, A. Joachimkade 28, alwaar de voorwaarden ter inzage liggen. inwnnnnimniiifnHiniiimiiiniiiinnHiifüüiüfif.üiiitiiiiu Wie heeft plaats half Juni voor 14-jarige flinke jongen in rijwiel- of meubelzaak? Gaarne volL opname in ge. zin. Br lett. A 180, Bureau P.Z.C., Goes. Prima kwaliteit Japanlak en Vernis Jachtlak Teoflux en Nitro Teoflux Hardoiin Boenwas Kwasten en Penselen Glas Olie Stopverf en Grondverf. Uit voorraad lever baar. Te koop bij inschrijving I. Het huis en erf met tuin te St Laurens, Noordweg 5; Verhuurd voor 30.p. maand. II. Het kuis en erf met tuin te St. Laurens, Noordweg 27. Verhuurd voor 32.50 per maand. De percelen zijn te bezich- tigen Dinsdag 10 Mei a.s., tussen 10 en 12 en 2 en Briefjes in te- leveren ten kantore van de notaris J. L. HERTOGS te Middelburg. Houtkaai 5, vóór of op 16 Mei a.s. Te koop bij inschrijving een huis en erf aan de Koudekerkseweg nummer 78 te Middelburg, groot 1 are 70 centiare. Te bezichtigen na over leg met de bewoner. Briefjes in te leveren vóór 18 Mei a.s. ten kantore van Notaris B. V. VAN VERRE, Rouaansekaai 35, Middel burg, alwaar nadere inlich tingen te verkrijgen zijn. Schuttershof Middelburg. Vanaf heden kunnen er geen fietsen meer gestald worden. DE DIRECTIE. Gegadigden voor een consumptie-tent op het vliegveld te Vlissin gen, ter gelegenheid van de Zeeuwse motorterreinkam- pioenschappen op 26 Mei a.s. (Hemelvaartsdag) kun nen dit vóór 14 Mei opgeven aan de heer A. WEEMAES, Lange Noordstraat 55 te Middelburg onder vermei ding van het inschrijfgeld. Het Bestuur van de M.C. „Scheldegouwen". 'n Perronkaartje De Staat verdubbelde de piijs van 5 cent op 10 ct.! Het controleren van Uw ge wicht op de beste en meest gevoelige personenbalans die er bestaat by A. C. van der Rest te Goes, kost even weinig als vóór de oorlog, 5 cent! voor beter horen nu ook het Philipshoortoestel no. 7476 zonder verplichting by ons te beproeven. Vraagt U eens onze gratis brochure. HOORAPPARATEN-CENTRALE Veerse Singel 11 Middelburg Telefoon 3113 Uit de hand te koop het HERENHUIS, staande te Terneuzen, Schel- dekade 17. Brieven lett. M 42 Bur. P.Z.C., Vlissingen. DAMES GEVRAAGD voor propagandadoelein den,. ook als ruime bijver dienste. Geheel nieuw ob ject; geen concurrentie. Rijbo Achtergracht 33 Amsterdam C. Gevraagd zelfstandige brood- en banketbakker en dienstbode. Bakkerij DE REGT, Kloe- tinge. Leerling-kellner gevraagd. Brieven onder no. 372, Bur. P.Z.C., Middelburg. HENNETJES in alle gewenste rassen, 8 wk. oud 4.10 wk. 4.25. W. Legh. br. '48 5.—, an dere rassen 6.50, Camp bells Eenden a. en t. de leg 4.Slachthaantjes W.L. 7 wk. 60 ct., Reds 80 ct. Zware Landganzen 10 wk. oud 5.Alles zonder bon. Erk. Broedery „Willems- feoeve", Veenendaal. Van part. te koop Triumph 350 cc. kk. in g. st., vaste prys 350. J BIJ DE VAATE, Zierik- zee. Van f 12.50 tot 114.- per m' (geheel compleet gelegd) (met schriftelijke garantie) Onbeschadigd verhuisbaar. Buitengewoon geluiddempend. 0 Minimaal in onderhoud. Het oordeel van de vakpers Bouwend Nederland, 15-10-'48: „Het komt ons voor dat dit systeem grote op gang zal maken. Wij hebben de vloeren gezien en erop gelopen maar hebben volle bewondering voor dit parket-systeem, dat zich by deze mo derne tyd geheel aanpast". Technische Gids, 2-4-'49; „Dit nieuwe parket zal om zijn vele goede eigen schappen zijn weg zeker vinden in Nederland. En dat verdient het ook ten volle wil ook U geheel vrijblijvend met alle ge wenste inlichtingen gaarne van dienst zijn. van Landelijke Ryverenigingen, op 2e PINKSTERDAG, 6 JUNI 1949 te AXEL. Opgave gevraagd voor: 1. het nummer 2-span Trekpaarden voor luchtband- wagen. Schoonste span le prijs 50.enz. 2. het nummer 1-span Landbouwtuigpaarden (gewoon open klasse). Schoonste geheel le prijs 50.enz. Opgave voor deelname tot uiterlijk 15 Mei a.s. bij het secretariaat der L. R „De Oranjeruiters", p.a. de Heer A. DEN EXTER, Axel, Kijkuit. pilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM H (beukenhout gelakt) bestaande uit: bank, 2 fauteuils en tafel SPOTPRIJS NU 98.—. Ruime keuze LIG- EN VOUWSTOELEN I MAGAZIJN „HEFA" j§ St. Jacobsstraat Vlissingen g lll!IIIII!lllllllllllli(lllllli:illllllilllllllllllllllllilll!llllllll!llllllllllllil!lllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!iï U hoelt niet met pijn te lopen BATA geeft U morgen en de volgende week EEN VOLLEDIGE voor slechts 95 cent De eerste voetbehandeling ontvangt U gratis bij aankoop van 'n abonnement Slijpen van kruk assen Fijnboren en hoh- nen van cylinder- blokken Ingieten, kotteren, pasmaken van la gers 9 Machinaal slijpen van kleppen en klepzlttingen Inzetten van klep- zefcelringen COMPLETE REVI SIES van auto- en tractormotoren ZEEUWSE MOTOREN REVISIE n.v. i.o. Gortstr. 50, M'burg, Telefoon 2480 afdeling Goes, Lange Keristr 10 voetverzorging Smeerolie Import Maatschappij vraagt voor de provin cie Zeeland, voor de verkoop van haar technische smeeroliën en vetten, asfaltbitumenproducten, tanks voor olie en benzine op provisiebasis. Zij, die in dit distract zijn ingevoerd en bekend met bovenstaande producten, genieten de voor keur. Uitvoerige brieven no. 373, bur. P.Z.C., M'burg. Kom vanavond om 8 uur naar de jubileum-uitvoering van ..Wilhelmina" in het Schuttershof te Middelburg en zie het herenkeurkorps K.N.G.V. turnen. Voor zo ver ev. plaatsen zijn, kaar ten aan de zaal Vertegenwoordiger gezocht voor Zeeland voor de ver koop op provisiebasis van rijwielen en rijwielonderde len. Br. no. 15386 - Reel. Adv. en Advert. Bur. Die Haghe, Plein 11, Den Haag. effen kleuren beige, grys, blauw, 5.90 fantasie-dessins sterke percal 6.70 originele fablo-shirts in effen popeline. in blauw en grys 9.30 Herenmodehuls Lange Delft 59 Middelburg. Stoomtram Mij. Breskens— Maldeghem N.V. te Breskens. Met ingang van 15 Mei a.s. treedt de zomerdienst regeling in werking. Breskens, 5 Mei 1949. De Directeur, Ir. J. F. DENIE. (sDECIflaLZQQkQ LM GOUD-ZILVER.-UURWERKEN VERMIST jong tygerkatje. Tegen beloning terug te be zorgen: HANS MOLHOEK, Hotel Centraal", Goes. 50 gladiolen, 25 anemonen, 25 pioen ranonkels. 2 kam begonia's, 15 vaste planten in 3 srt 15 tentoonstelli dahlia's, 50 Klavertje vier met 3 bruidsanjers grati voor 3.10. P. v. HENSBERGEN, postbox 49, Hillegom Wij bieden U aan: Old-finish en Klenzle schoor- steenklokken met bim bam.slag- werk in de prijzen van 103, 113, 115 sH-H KINDEREN5TR- 51 GOES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 4