iDEKENSj (Zoek niet langer, veigelijk IRADIO TEMMEl BOHEMIA BOEKEN F. JANSEN I «OPTICA» 1 „ELECTRA" - GOES BAKKERIJ VLEUGEL BOEKEN D. GOETHEER STEKETEE's etsje van Goes r i QOYDONK Fa. T. DE J0H6E Ruim gesorteerd in alle Textielgoederen DE VEV MESTDAGH Schulte Thieme P. DE BRUYNE „DE DROGIST' P. C. VISSER Heren nuttige geschenken j. HOOFTMAN Garnituurs, KEN WELKOM 4t Niccl geschenk is een mooi DE PRIJS LANGE VORSTSTRAAT 58. GOES. TELEFOON' 2569. NIEUWE Wim Abelevcn. zelf Zeeuw en In Zeeland welbekend door zijn aclivlteit in een andere sector van het culturele leven, schreef e~n alleraardigst boekje voor jonge kinderen. De avonturen van Flap de Aardman en zijn schip ..Rau- darljntje" zullen veel kinderen genoegelljke uurtjes verschaf fen niet alleen om het grappi ge verhaal, maar ook om de leuke prentjes, die de schrij ver er zelf bij tekende. J. B. van Goor en Zn.'s Uitg. Mij. N.V. (Den Haagi zorgde voor een keurige uitvoering. Bij de N.V. Uitgeverij „Kos mos" (Amsterdam—Antwerpen verschenen in een reeks geti teld „Boeken, die min nooit vergeet" nieuwe bewerkingen voor de jeugd van beroemde oude verhalen van de hand van bekende auteurs. J. P. Zoomers —Vermeer bewerkte de histo rie van Relnaert de Vos, Jan Mens die van Robison Crusoë en C. Winkeshuis die van Don Qulchotte. De boeken zijn met iorg uitgegeven en prettig ge ïllustreerd. Er zullen nog meer van dergelijke jeugd-bewerkin- gen volgen, o.a. Tijl Uilenspie gel. Baron von Münchausen. Alleen op de Wereld, en De negerbul van Oom Tom. De N.V. Boom—Ruygrok te Haarlem verzorgde de uitgave van „Patara. de kolenjongen'1 door C. Wilkeshuis. Het is een boek voor Jongens en meisjes van 12—14 Jaar. Vlöt geschre ven en leerzaam. Bij La Rlvièrc en Voorhoeve te Zwolle verscheen de roman „Gouzcnpioniers" van H. te Mcrwe. Deze roman, die in 1566 speelt, geeft een beeld van Nederlands moeilijkste tijd. toen dc Geuzen het verzet te gen Spanje met moeite leven dig hielden. Ook een tocht van enkele geuzenschepen na: wordt ln dit boek n naar Walcheren beschreven. Van Holkema en Warendorff vonden dc moed een roman van Peter Willem Vtsser te laten vertalen, die in de wereldoor log speelt. Oorlogsliteratuur en dan nog bekeken van de Duits- Oostenrijkse kant is misschien minder gewild. In elk geval is het bock goed geschreven. De fa. M. J. van der Loeff te Ensohedé, zond een roman van Ed. de Néve in het licht. Het is een omvangrijk boek waarin een ietwat troosteloze geschiedenis van een mislukt huwelijk en een mislukte Jon gensopvoeding verteld worden. Wel vlot geschreven en met goede milieu-tekening. De uitgc j Contact Amsterdam heeft er goed aan geduan het voortreffelijke jachirelaas van de tijgerjager Jun Corbett „Dc menseneters van Kumaon" te laten vertalen en drukken. Jong en oud zullen met span ning dit boek lezen. Van Holkema en Warendorff brachten „De ongeschreven wet" van Laura Z. Hobson op de boekmarkt. Het boek, dat voortreffelijk geschreven en uitstekend in het Nederlands vertaald ls. beschrijft enkele aspecten Van het leven der Jo den in de Verenigde Staten, waarbij de klemtoon valt op de pijnlijkheid van bepaalde ras sen-tegenstellingen. H. Meulcnhoff te Amsterdam verzorgde de Nederlandse uit gave van Henry Troyat's ..Dostoje .ski, de mens en zijn werk". Dit is een voortreffelijk werK en het zal door de velen, die uitgezien hebben naar een goe de Dostojcwski-biografie met graagte gelezen worden. BIJ de Uitg. Mij. J. II. Kok en Zn. te Kampen, verscheen het Kleutervertelboek voor de BIJ belse geschiedenis. In dit ook typografisch keurig uitgevoer de werk geeft de bekende sch.-ijver Anne de Vries voor de kinderen van 4 tot 8 jaar op voor hen bevattelijke wijze de voornaamste Bijbelse ver tellingen weer. Een on ander met een groot aantal tekenin gen geïllustreerd. In de serie kinderboeken G. H. van Goor en Zonen Uitg. MIJ. iDcn Haag", verscheen het aardige kinderboekje ..Jaapje gaat op reis". Een plaatje met een praatje, waar van de kleintjes smullen. De C. V. Uitgeverij h. C. Boer Jr., Amsterdam, zorgde voor een keurige uitgave van het aantrekkelijke jongens boek ..Frank ziet Engeland" De schrijver. S. H. Jonkman, die zijn hele leven tussen de jongens gezeten heeft, weet wat ze graag lezen. De schrij ver verteld op boeiende wijze hoe Frank, een 2de klas H.B. S.cr. na de bevrijding met een Gouden Trouw- en Verlovingsringen Gouden lieren- en Dames-cachetringen. Gouden Heren- en Dames-ringen met steen. Gouden- en zilver colliers met hangers. Goud op zilver armbanden. Gouden en zilveren broches. Zilveren Kinderarmbandjes vanaf Zilver en verzilverde theelepeltjes met en zonder letter. Zilveren tafel- en dessertcouverts servetbanden. Zlvcren Room- en jamlepels. Zilveren theezeefjes, suiker- en theeschepjes. Zilveren oorbellen in div. soorten. Zilveren rammelaars manchetknopen sigarettenpijp jes dasklemmen potloden luciferetui asbakjes verzilverde sigarettenkokers room- en bonbonstellen kinderbekertjes kindercouvertjes dvvarslepels Sola- en Keltumpleet-cassettes en losse artikelen Sola massief cassettes enz. enz. G O U D S M I D—G R A V E U R 's-HEER HENDRIKSKINDERENSTRAAT 51 GOES TELEFOON 2426. n St. Nicolaas-geschenken bieden tu(j U aan een zeer mooie sortering BOLDOOT EAU DE COLOGNE (reeds vanaf 80 cent), Oud-Hol landse, Lauwers en andere bekende mer ken. DOZEN MET ZEEP, PLASTIC HAAR BORSTELS, SCHEERAPP ARATEN, enz. Lauwers Eau. de Cologne o.a. in Y* liter flacons voor Vóór U dus Uw St. Nicolaas inkopen doet moet U beslist eerst eens even kijken bij SCHELDESTR. 25, Tel. 757, VLISSINGEN H vindt zeker iets bij ons BRILMONTUREN BRILÊTUIS LEESGLAZEN LOUPEN KIJKERS THERMOMETERS BAROMETERS ES FOTO- EN FILM- BENODIGDHEDEN BARBET SCHEERAPPARAAT =5 met 20 MESJES in étui Maak Uw keus by A. L. KAMPMAN Lange Vorststraat 49, tel. 2094, GOES. EE HillIlllIll1 BEZOEKT BOS' BAZAR Markt 3, hoek Noordstraat MIDDELBURG Steeds het nieuwste op het gebied van SPEELGOEDEREN, LUXE- en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, enz. RADJOTAFEL Het kan ook ons belang zijn wanneer een tekening of schilderstuk goed geslaagd is. Daarom verkopen wij in teken- en schilder materialen, HET BESTE wat er aangeboden wordt en zijn ruim gesorteerd. Bedenk wel, een goed stukje gereedschap is het halve werk. EIKEN TAFELEZEL KUNSTHANDEL LANGEV1ELE 27-29 MIDDELBURG geeft uw Vrouw, Verloofde of Dochter zoals: 0 SHAWLS 0 BLOUSES v.af 5.50 ROKKEN v.af 15.30 0 JAPONNEN v.af 24.25 0 PLASTIC JASSEN en CAPES DAMES- CONFECT1E Walstraat 32 VHssingen In onze Boterletters zijn echte amandelen verwerkt 1 per 100 gram Het Speciaal-huis ooor uerlichting 5-pits Houten Krbon, vanaf 29,75 Kapwerk, vanaf 16,50 Leeslampen met krantenbak, vanaf f. Verder een geweldige sortering in schemerlampen, wand- lichten, theelichten, kookplaten, .broodroosters, electr. Kachels, etc. etc. Komt U trouwens zelf maar eens kijken, er is maar één 'oep: DE sortering bij Magazijn „ELECTRA" LANGE VORSTSTRAAT - hoek Klokstraat - GOES GOES, TELEFOON 2185 De meest practische St. Nicolaas-geschenken vindt men voor Heren in het kleding-magazijn VLASMARKT 33 MIDDELBURG Bretels, verpakt in luxe doos, f3.35; Pracht Sjaals Heren Zakdoeken; Overhemden; Zelf bin ders van fl.20 tot f7.20; Manchetknopen, Armlets; Sokhouders; Broekriemen en vjollen Hand schoenen, zijn alle leuke St. Nicolaas-geschenken. kinderuitzending nuar Enge land gaat. Na veel kampavon turen brengt Frank de laatste weken van zijn verblijf in En geland door bij een Engelse pi loot. die hU ln de oorlog ge holpen heeft. Guus Betlem Jr. heeft er slag van vlot en onderhoudend te vertellen. Reeds jaren geleden was hij een g aag gelezen schrijver. Zijn nieuwste meis jesboek behandelt de interna tionale uitwisseling, die vooral na de oorlog in trek is geko men. Twee Hollandse meisjes brengen een bezoek aan Enge land. Haar avonturen worden op prettige wijze beschreven („Over en weer", door Guus Betlem Jr., uitgave Boom Ruygrok N.V. Haarlem). Het verhaal van meisjes orf- der elkaar doet Riek Goudap pel—Bos in haar boek „Marij ke gaat kamperen". (Uitgave Boom Ruygrok N.V., Haarlem) Bij dezelfde uitgeversmaat schappij verscheen een jon gensboek. geschreven door de padvindersleider C. Wilkes huis. Een boek waar de jongens van zullen smullen. (Weest paraat" door C. Wilkeshuis, uitgave Boom Ruygrok N.V. Haarlem). OP ELK GEBIED VOOR JONG EN OUD VOOR ELKE BEURS Een GOED boek is een Sint Nicolaas-geschenk van blijvende waardel Ruime keuze bij BOEKHANDEL PAUL KRUGERSTRAAT 41 TELEF. 573 - VLISSINGEN Gouden en zilveren Armbanden Colliers Hangers Manchetknopen Broches Ringen Zilveren Theelepels Gebakvorkjes Bonbonmandjes Broodmanden Kinderbekers Servetbanden Sigarettenkokers Asbakken Delfts-blauw art. Theezeefjes Tafelzilver Fotolijsten, enz. Verzilverde Sigarettenkokers vanaf Poederdozen Lepels en vorken Theelepels Taartvorkjes enz. enz. Goud- en Zilversmeden sinds 1834, Lange Kerkstraat 30, Voor nuttige St. Nicolaas-geschenken naar ViEzSX. jex(je|wjn|(e|S PAUL KRUGERSTRAAT90 VLISSINGEN o.a. Dames-Pullovers fenz. van f vindt U alleen in onze Kunsthandel. Komt U keven kijken!, Het verplichtj U tot niets f\l Bcllamypark 58, Telefoon 69 Vllssingen., DAMES- onderjurk_ directoir, ca- misool, maat 4244, 9.95, 10 punten. Kleur goud en zachtgroen (in briefverpakking) lilt Heden ontvingen wij een grote partij j GEBLOEMDE en EFFEN WOLLEN in alle maten, 150 x 200, 160 x 210, 180x220, 190 x230. H. JGQS5E GOE ANGt VOOWSauu 51-55 - Tfiff. 2<öd Opvouwbaar; dus klein van formaat en de be scherming is 18 karaat. Dames- plasticmantels (doorschijnend) in de buitengewoon lage prys van ive^. C. V. Lange Vorststraat 3436 Goes g Telefoon 2717 1 niniimiHMiiiiuiiniii jbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIm, prijzen en kwaliteiten en in onze i enorme sortering vindt U een geschikt St. Nicolaas-cadeau tegenover Postkantoor Middelburg Telefoon 2557 LET OP 'T JUISTE ADRES. IlllllllllllllllllülllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllülllllllllllllllllllllllllllllllllllllflIIIIIIIIIIÜÜ: Ve meest iespiokan ROMANS SIKS MAAND eiti AcrvïlÈ B0NAH -rS CMH WfeiDt.'ALtf BeLAtIC DUNS NICUWS UISCAVSN BIS07 Een welkom cadeau voor een HEER is zeker: een flacon Lotion een doos, pot of flesje Brillantine een flacon Haarfixatief een Haarborstel een Haarkam een Zakkam een flacon Vinaigre een doos of bus Poeder een Aluinstecn een Scheerkwast een stuk Scheerzeep een pot of tube Scheercrême een scheerapparaat een pakje goede Scheermesjes Drogisterij ln het Huls met de Roode Pilaren, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 8