SANATOGEN mffihn ?uteck> (bakkerij goedbloed Van Doezelaar Eau de Colognes, Parfums, en Lippenstiften Firma J. J. de Vlieger Co. VERKOOPSTERS SERVEUSES CASSIÈRES Geopend tot 's avonds 8 uur lZONEN ONZE KLEINTJES Voor de vele bewyzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze ge liefde Moeder, Behuwd Groo'- en Overgrootmoeder/ Mejuffrouw MARIA VAN ROO, Wed. vac P. J. DIERX, betuigen wt) onze hartelijke dank. Familie DIERX. Br es kens, November 1948. Voor de bewijzen van deelneming na het heen gaan van onze innig gelief de Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JACOBUS JAN MAREN US SNIJDERS, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam, Wed. W. SNIJDERS- DE MEESTER Middelburg, Nov. 1948. Langevielesingel 48. P. J. BOM, Arts, Oostkapelle. Van Donderdag 2 De*, tot Yrjjdag 3 Dec. 12 uur n.m. NIET AANWEZIG. Voor spoedgevallen Dr. v. d. SLUYS te Veere. Te koop wegens plaats- brek 10 1 y2-jarige vaarzen T.B.C.-vrije stal, D. JANSE, Oude Vliss. weg 36, Mid delburg. ui« - ma. zeao Uw dochtertje weer goed gekleed, als U uw geld hiervoor besteedt. Kinder jurkjes in katoen en wol, van 6 t.m. 12 jaar. Vanaf 7.11 -f 10 pnt. pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllH Veer Je a,s. SI Nicclaas j hebben wij j §f Boterletters j§ g Spritsletters Wit- en bruin Speculaas g Marsepain Peperbollen Borstplaat (grote en kleine fig.) Gevulde Speculaasharten enz. Alles zonder Inlevering. Wij garanderen U een kwali teit, die &f Is. Bestellingen tot Donderdag avond acht uur. Beleefd aanbevelend, GRÏJPS KERKE Telefoon K 1189—239 liiwiiuiiiiiiiHiniiniiiH^ Fruit- en koekjesschalen met opengewerkte rand (plateel) 2,50, 2.85, 5.50, 6.60 Firma F. B. den Boei' Dam 3 rood, Middelburg. Modern Taxibedrijf ar ca ge U draait even Tefetoon 215 8 •n wij staan te Uwen dienste, oor binnen- en buitenlandse ritten Beleefd aanbevelend Garage VAN DOEZELAAR St. fanstr 17 - 19. Middelburg Voor de St. Nicolaas. STOFZUIGER, 125 volt, in goede staat, 25; MECA-' NODOOS met 14 vervolg dozen, 1 electro doos met 2 motoren en 3 modelboekjes, 700 onderdelen. Spotprijs 15. VERMEUS, Brecweg 61, Middelburg. Gevraagd JUFFROUW middelbare leeft., om gezel lig samen te wonen. Brieven onder B 31, Agent P.Z.C., Kanaalstraat 57, Souburg. Gevraagd bejaarde vrouw voor huishoudelijke bezighe. den en lichte verpleging der vrouw bij bejaard echtpaar (intern). Brieven T 17, Agent P.Z.C., Kanaalstraat 57, Oost-Souburg. HS KONING THE CUSTOMER^ zijn uitgezochte cadeaux, om met St. Nicolaas aan Uw ver loofde of Uw vrouw te geven. FRANSE PARFUMS In luxe flacons «n luxe dozen Plvar 2 60 Zofaby 375 René Fouquat 37S Bourjoit 4-0 Cherigan 5" La Grlsl 6° Saumon 7" Bourjois g70 Lesourd 1" Automat Vo Rouge Rodier V Rouge du Marquis 3" Will's Black 5" 8our]ola 5"° Rouge du Marquis •J 50 HOLLANDSE PARFUMS Liuwin 1,80 VAPORISATEURS 'n mooi St. Nicolaas geschonk 25 8,30 4,45 DOORZICHTIGE POEDER DOZEN van plastic, In 2 modellen, gevuld met poeder 3,- ^95 LIPPENSTIFTEN Gultare 60 VROOM IIREESMANX MIDDELBURG Voor prima Bier, Limonades, Gedistilleerd Likeuren en Wijnen tegen billijke prijs is het adres MIDDELBURG Breestraat. 3t Teiefoon 2870 VLISSINGEN Oranjestraat 9-11 Telefoon 321 Prima nieuwe rubberlooplaarxen, 8.50 p.p. Leren jassen, jekkers, ves ten, mantels, rijbroeken in zwart en bruin, van prima boxrundleder. Am. regen jassen, jekkers en'broeken, oliejassen, jekkers en pij pen, rubberjassen en pijpen, leren motorhandschoenen en werkhandschoenen, wan ten, waterdichte fietspijpen, leren jasvet, prima uitge sneden stukken zoolleer, platen rubber, zuidwesters, sterke waterdichte dubbele fietstassen. Met deze artikelen zyn wij ook vanaf a.s. Maandag vertegenwoordigd op de markt te Hulst, Terneuzen en Middelburg. Een oud en vertrouwd adres is „Het Bandenhuis". Goes. Telefoon 2804. Reuzen geschenken. Dames- en herenrijwielen uit voorraad te leveren. RIJWIEL CENTRALE Koudekerkse weg 59, Telefoon 429 Vlissingen. Kleine geschenken onderhouden de vriendschap. En ook voor kleinig heden slaagt U uit stekend bij ons. Een paar manchetknopen, een dasspeld, een das van 1.75, een riem, bretels, sokophouders. ziet, keus genoeg uit de artikelen van ST. JACOBSSTR. 25, VLISSINGEN. Wèl hersteld, maar nog so slap en lusteloos, moe voor en na, en ook de nachtrust brengt geen uitkomst. Neem dan toch Sanatogen. Voor zieken en herstellenden het unieke zenuw sterkende voedsel. Maar ook voor mensen voor wie het leven te zwaar is, wier taak te veel van hun krachten en weerstandsvermogen vergt.Tienduizenden vonden baarbij Sanatogen Ook U zal het goed doen. van de eerste dag af aan Hei zenuwsterkende voedsel. WeKa's Pijpenhuis Zo juist ontvangen de Thulsfrontpijp a 5, Hét cadeau voor de jongens in Indië Walst raat 31, Telefoon 663, Vlissingen. LEDERWAREN. Wenst U iets moois op het gebied van: Acte- en schooltassen Hand- en boodschaptassen Reisnécessaires Portefeuilles en portemonnaies Papiergeld-étuis Schoolétuis Foto-albums en foto-étuis Vulpenétuis Boekomslagen dan kunt U by ons 'n goede keus maken uit mooi afge werkte artikelen, terwijl onze pryzen zo laag moge lijk z$jn. Fa Frans Timmerman Walstraat 44 Vlissingen. tAM£K&KirMAJ30-60£Sm£Wt/3 Bij beschikking van de Rechter-Commissaris in het faillissement van J. J. BOU- TENS te Middelburg, han delende aan de Kromme Weele 15 onder de naam Garage „Itala", is bepaald, dat de schuldvorderingen bij de curator moeten zijn inge- diend vóór 1 Februari 1949 en dat de verificatieverga-! dering zal worden gehouden in het Gerechtsgebouw te Middelburg op Dinsdag 15 Februari 1949 des namid dags om twee uur. Voorts is in verband met de voortzetting van het be drijf door de Arrondlsse- ment8-Rechtbank te Mid delburg een voorlopige com missie uit de schuldeisers benoemd, bestaande uit de heren W. C. Mullié, G. A Romijn en J. J. Kunst, aller te Middelburg. Middelburg, 27 Nov. 1948 Lange Noordstraat 66. Mr. W. H. VERMAAS.! V In grote Lunchrooms en Cafetaria 's in NOORD- en ZUID-HOLLAND kunnen geplaatst worden: BESCHAAFDE VOOR DE BUFFETTEN Goed loon roet volle kost. Zij, die bij familie of kennissen onderdak kunnen vinden genieten de voorkeur, ofschoon bij het zoeken van een kamer in Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem en Amsterdam hulp wordt geboden. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofdkantoor van LUNCHROOM. EN CAFETARIABEDRIJVEN Heemraadssingel 140, Rotterdam jkkel'jk* „Verr"' dehoid zachte^ en r" Ik elt'jd I (fb Doe als Dorothy Lamouti Masseer de huid dagelijks met zuivere Lux Toilet Zeep. Ook Uw - huid wordt dan zachter - Uw teint even mooi en fcekoorlijk als die van de filmsterren! In 2 minuten bent U klaart Strijk het actieve schuim van de zuivere Lux Toilet Zeep Over Uw gezicht en hals. Laat het even op de poriën Inwerken. Spoel die weefde van schuim dan af met koud water. Droog de huid met een zachte handdoek. Wat een heerlijk gevoei Uw huid is zacht en koel! lange K«rksW>n F e Lauw KtrklWSOE5 Notaris J. L. VAN DER HARST zal op Dinsdag 7 December a.s., om 2 uur, in café „Bloeme'ndaal" te St. Laurens, publiek verkopen: Het huis met tuin, num mer 193 aan de iNoord- weg te St. Laurens, Brigdamme, groot 374 c.a. Bezichtiging 6 Dec. van 1012 en van 24 uur en 7 Dec. van 1012 uur, op vertoon van een bewijs van toegang. P van de 10 filmsterren gebruiken LUX TOILET ZEEP VOORLOPIG BEPERKT VERKRIJGBAAR VULPENHOUDERS en VULPOTLODEN Hierin hebben wij een grote sortering, /ulpenhouders, alle met 14 rt. gouden pen van 1, eveneens met bijpassend potlood, 'ulpotloden, ook verzilver de, in vele prijzen. 7a Frans Timmerman vValstraat 44 Vlissingen. Kocht U reeds een leerzaam WAPEN-ALBUM voor Uw kinderen? Puzz- lend leren zij de wapens van hun land kennen. Nu er weinig sigarenbandjes zijn, is dit een uitstekend ge schenk met de St. Nicolaas. Nog beperkt verkrijgbaar. Pijpenhuis „WeKa", Walstraat 31, Telefoon 6 Vlissingen. WOONARKEN. Een woonark voor uw le ven, met of zonder centrale verwarming, is een goede geldbelegging. Een ver plaatsbaar huis op het wa-; ter; levering op korte ter- myn mogelyk. DE VERENIGDE WOONARKBOUWERS St. Olofspoort '7, A'dam-C. Telefoor 41945. IWi... STOaiMC- opsfxyu/vq! Wat er ook aan Uw radio mankeert, als radio-experts vinden wij feilloos elke fout en zorgen voor afdoend herstel. VLISSINGEN NIEUV/STRAAT 68-70 MIDDELBURG KORTE DELFT 32 Van 1—5 regels 11.—, (6 punts letter). Iedere regel meer 20 cent. Maximum 8 regels. „Brieven ot adres bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling A contant 9 Eerste uitgave Statenbijbel; Kunstschilderijen; Antiek- en koperwerk; Woon- en slaapka merlampen; 2 Koetslantaams. VINK, Axelsestr. 10. Tel. 2165, Terne .zen. 0 Te koop: trapnaaimachine, ingebouwde salonkast. Molen weg 31, Nieuwland, Tel. 217. 9 Te koop z.g.a.n. electrisch kookfornuis. Poortugaalstr. 35, Souburg. 0 Te koop: Bruidsjapon met sluier, m. 44—46: jacquet, m. 48. alles z. p. Nieuwstr. 47, O.- Souburg. w Te koop zw. lakense ge klede Jas, kl. m. 48, zeer billijk z.p. Dijkstraat 14, Hansweert. 0 Wie heeft interesse voor 200 pakkisten, 55 x 58 x 30 cm, dutms hout? f 1.50 per stuk. Brieven no. A 309, Bur. P.Z.C., Goes. 0 Te koop een kinderwagen en traploper. Samen f 100. Ook af zonderlijk. Hendrikstr. 31, Vlis singen. 0 Te koop eiken boekenkast, met pl.m. 100 boeken. Ook af zonderlijk. Na 6 uur. Bonedijk- straat 132, Vliss'-gen. Te koop pracht haard kachel, groot duivenhok en kippenren, nieuw. Jacob Ma- rislaan 11, Vlissingen. 9 Te koop blauwe keuken kachel. Rijksweg 30, Nieuw- en St. Joosland. Gevraagd: 2 nette kostgan gers. Brieven no. 1005, Bureau P.Z.C.. Middelburg. 9 Te koop garage-crick, half- transp.-, meisjesrijwiel en goe de werkfiets. J. J. DE MELT, Rijwielhandel, Ritthem, Tel. 232 (K 1183). 0 Weggelopen sinds Vrijdag 1.1. zw. gr. gevl'kte kater. Ver moedelijk zich bevindende Bad- h.str. kant Kommedijk. Tegen beloning terug te bezorgen Badhuisstraat 27, Vlissingen. 9 Te koop i prima stofzuiger, 110 volt. geheel compleet. Coos- je Buskenstr. 25, Vlissingen. 9 Jonge man zoekt net kost huis met vrije kamer in Kloe- tinge of Kapelle-Biezelinge. Zeer billijke vergoeding. Brie ven onder no. 1011 Bur. P.Z.C., Middelburg. 9 Te koop z.g.a.n. pritriete wieg met toebehoren, emailie babybad en een p. kinderschoe nen, m. 23. Nieuwe Kerkstr. D 182, Biezelinge. 9 St. Nicolaascadeaux: Drie mooie bouwdozen te koop, vooroorlogse kwaliteit. Billijke prijs. Adres: C. Buskenstr. 74 ben., Vlissingen. 9 Te koop prima meisjesfiets- je. A. KLIP, Nieuwstraat 6, Vlissingen. 9 Te koop. zwart geëm. for nuis, massief notenh. buffet witte Ind. pakken (gewone maat), 2 flinke pakkisten. Br. lett. S 78 Bur. P.Z.C., Vlissingen 9 Dierenkliniek. SPREEKUUR dierenarts iedere Donderdag om half drie in het Asyl, Vlis singen. 9 Te koop traploper met roe den. Jacob Marislaan 5, Vlis singen. 9 Kappers assistenten ge vraagd. Kapsalon Morsheim, Paul Krugerstraat 38, Vlissin gen. 9 Te koop: witte Bruidsjapon met sleep, sluier van 3 m. en bijbehorende onderjurk, maat 4244, z.p. Brieven lett. T 79, Bur. P.Z.C., Vlissingen. 9 Te koop: 2 wintermantels en 1 regenjas, maat 4042. z. p. Te bevragen: Kerkstraat 10. Vliss. 9 Te koop prima stofzuiger, 220 volt en electr. kamerlamp. Violenstraat 72, Goes. Ongelezen oude kranten te koop. Adm, P.Z.C., Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 4