Auto-Reisbureau Gebrs.Van Fraassen SINGER MIJ NI 0D0R0N0 GERO ZILVER „ORANJE EN VLISSINGEN" zzzzzzzzzt' «j;jf AT ".mui '.VA'! Mm ^v\\_ Naaimachines Goed en pijnloos lopen door onze uoetoerzorging GOES EXTRA AANBIEDING Gaat U naar Rotterdam? Streekbeurs LEPELTJE f 1.90 Grote wielerwedstrijd H. H. AANNEMERS DUIN- EN PLAATZAND H VAN SOOLINGEN J0 FIBBE Hiermede vervullen wfl de treurige plicht kennis te geven van het overlijden van onze geliefde en zorgzame Vader, Behuwd. en Grootvader, de Heer MARINES LEVTNTJS VER BRUGGE, Wedn. van AALTJE BUTIJN, in de ouderdom van ruim 67 jaar. Waterlandkerkje M. J. VERBRUGGE. M. E. VERBRUGGE— D'HOND. RINIE. ADRIE. Groede: C. C. D'HOND— VERBRUGGE. J. J. D'HOND. ADRIE. ALIE. Waterlandkerkje, 22 Juli 1948. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Man, Va. der, Behuwd- en Groot vader PIETER WILLKMSE, in de ouderdom van 71 jaar. Uit aller naam, Wed. H. WILLEMSE— v. d. BOS. Oostkapelle, 22 Juli '48 Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van mgn ge liefde Man, betuig ik mijn hartelijke dank. Wed. C. BREEWEG— STROOSNIJDER. Kloetinge, Juli 1948. Voor de vele blijken van belangstelling gedurende de ziekte en de bewijzen van deelneming na het overlij den van onze lieve Man. zorgzame Vader, Behuwd, en Grootvader JAOOBUS FLORUSSE, betuigen wij onze welge meende dank. Inzonderheid aan de Heer Dr. L. P. BOONE en Zuster MIN- DERHOUD voor de liefde rijke behandeling. Uit aller naam, S. P. FLORUSSE— VAN DER HOOFT. Vlissingen, Juli 1948. Nieuwstraat 58. ^"Ï;Ï:ÏÏÏïïk::«;3; ZZZZZZZZZZZ* jO ***ZZZZZf srfSc? ««««««««r ZZZZZZ? A ^5» 00000000 0*00 0000 000/ 000) 000: 000 000 00)1 00* 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 000 000 000 000 000 000. 000 000a 0000 0000 0000 00000 00000 00000) 000000 000000) 0000000 0000000) 00000000. 000000000 000000000 0000000000- 00000000000. 000000000000. 0000000000000 000000000000000 00000000000000*00. 0000000000000000000». 00000000000000000000000» 000000000000000000*»»»*»»»»»»»»»» 0000000»0»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»000*0l 0000000000»0»»»»»»»0»»»»»»»»»»'00>0+»'0*™ ■a ot tiAONEfr f.H.JOQ^SEIxm. GOESv '.MNGE VOCSQtóua 5FS3 - me. 2400 VRBEIDERS j Voor een uitstekend werk- hemd, neemt dan het wollen j SPORTFLANEL. Een lan. gere levensduur. Voor 2.15 per meter en 4 punten. Jongelui, die wensen te trouwen, zoeken twee Jtamers met kookgelegenheid in Goes. Brieven no. A 219, Bur. P.Z.C., Goes. Te koop prima ZEE-SLOEP, geh. compl. met Amerik, waterpomp. Te bevr. Oran. jeplein 33, O.-Souburg. Te koop pracht banjo m. foudraal en lesboeken. De Deckerestr. 35, O. Sou burg. drink '11 pittig glas Heer vraagt tegen September een NET PENSION te Goes of naaste omgeving van Goes. Br. no. A 217, Bur. P.Z.C., Goes. Rijksambtenaar zoekt per 16 Augustus gemeubileerde zit- en slaapkamer, met pension. Br. no. Bur. P.Z.C., Middelburg. ACCORDEON. Te koop z.g.a.n. accor deon, merk Paoli Soprani, 120 bassen, 4-korig. Pracht instrument. Zeer billijke prijs. Adres; Scheldestraat 94, Vlissingen. Te koop nieuwe mantel, _a. 46 kl., z. punten. Br. no 10, agent v. d. blad, Hoofd straat, Kruiningen. Voor de betoonde deelne ming na het overlijden van onze zeer geliefde Man, Va. der, Behuwd- en Grootva der, JOHANNES GEELHOED, betuig ik mede namens mijn Kinderen onze diepgevoelde dank. J. C. GEELHOED— QUIST. St. Philipsland, 20 Juli '48. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond tij dens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde Man en Vader JOH. C. VERMEULEN, betuigen wij onze hartelijke dank. Inzonderheid aan Dr. OKKER en Dr. FEIKEMA en het verplegend personeel van het ziekenhuis. Uit aller naam, Wed. H. J. VERMEULEN— v. d. BROEK. Middelburg, Juli 1948. Koudekerkseweg 47. Voor de vele blijken van belangstelling gedurende de ziekte en de bewijzen van deelneming na het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevr. de Wed. M. GESCHEEREGELDOF betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, J. C. CORNELIS. Landsmeer, Thorbeckestr. 1. AFWEZIG op 27 Juli A. STAVERMAN Vlissingen. Tandarts Hertstein Vlissingen, is afwezig tot en met 8 Augustus. Tandarts KNOOP Vlissingen, is AFWEZIG tot 9 Aug. De petroleumhandelaar M. VAN HA VEREN, is we gens sterfgeval VERHIN DERD Maandag /-iJn cllën- tèle to bezoeken. Vlissingen, Margrictenl. 87. BARY- CLOSETJES met klapdeksel, stevige uitvoering en mooi gelakt. 14.45, 16.75. Alles wat U voor Uw kleintje nodig hebt. Londense Kaai 1919A, Telefoon 2165 MIDDELBURG, Jle soorten door ons gerepareerd, gaan weer jaren mee. WIJ VERHUREN OOK NAAIMACHINES. Voor Zeeland alleen bovenstaand adres. Per Touringcar „DE PELIKAAN" 25, 27, 31 Juli, 1, 2, 5, 7 en 8 Augustus: Onze mooie dagtocht naar Valkenburg met rondrit door Klein-Zwitserland. ll._ per persoon. 1 en 8 Augustus: Mooie dagtocht naar de Grebbeberg over NijmegenArnhem terug UtrechtRotterdam. 9.per persoon. 31 Juli en 7 Augustus: Prachtige dagtocht over ArnhemZutphenGoorHolten met bezoek aan de Holtenerberg, terug DeventerApeldoorn 11.per persoon. 6 Augustus: Mooie dagtocht naar Ngmegen en Berg en Dal. 8.p. p. 27,31 Juli, 1, 7 en 8 Augustus: Mooie middagtocht door Zuid-Beveland, 2.50 per persoon. 27 Juli, 2, 6 en 8 Augustus: Onze dagtocht naar Utrecht en 't Gooi over Hilversum, Pa leis Soestdjjk, terug via Rotterdam. 9.per persoon. 27 Juli, 2, 7, 10,11 en 12 Augustus: Prachtige dagtocht naar Apeldoorn en de Veluwe met bezoek aan de Bloemententoonstelling „Berg en Bos" te Apeldoorn. 10.per persoon. 3, 4 en 6 Augustus: Mooie dagtocht door Zeeuwsch Vlaanderen, over Breskens SluisTerneuzenAxel-Hulst, 5.per persoon. TWEEDAAGSE TOCHTEN. 10 en 11, 14 en 15, 17 en 18,19 en 20 Augustus: Prachtige tweedaagse tochten door de 10 Provinciën, 32-50 met inbegrip van 3 diners, logies en ontbijt. Logies in Groningen. 1 en 2,3 en 4,10 en 11,14 en 15,17 en 18,19 en 20 Aug.: Mooie tweedaagse tochten naar Valkenburg met rondrit door Zuid-Limburg 25.met inbegr. van diner, logies en ontbijt. BESTELT TIJDIG UW PLAATSEN. Telefoon 80 Paul Krugerstraat 21 Vlissingen. KAARTENVERKOOP IN GOES: Sigarenmagazijn P. SCHIP PER, Beestenmarkt, Telefoon 3133, Goes. Ook touringcars voor clubs en gezelschappen beschikbaar van 21 tot 40 personen. VRAAGT PRIJS EN INLICHTINGEN. SLECHTHORENDEN! ONZE CONTACTDAGEN zijn hulpposten op Uw weg. Voor Goes, Hotel „Terminus" bij 't station, op DINSDAG 27 JULI en daarna om de 14 dagen; 10 Augustus, 24 Augustus, 7 September, enz. Onder deskundige leiding demonstratie der beste gehoorapparaten. Bespreking van eventuele moeilijkheden met reeds in gebruik zijnde toestellen. Kleine reparaties ter plaatse, grotere répara, ties na enkele dagen gereed. Batterijen voor alle toestellen uit voorraad leverbaar. Bezoektijd van 1017 uur. H00RAPPARATEN-CENTRALE H. C. SCHOONENBERG Filiaal Middelburg Veersesingel 11. Wegens omstandigheden is onze vacantieweek verzet naar de week van 23 tot en met 28 Augustus. A. J. SOMERS. Brood- en beschuitbakkerij, Nieuwstraat 5, Vlissingen. RINGRIJDERIJ KOUDEKERKE. VERGADERING op Maan dag 26 Juli, n.m. 8 uur, in Café „Centraal", voor ge. huwde ringrijders. Dc Commissia Uit de hand te koop van de Diakonie der Ned. Herv. kerk te 's Heer Arends- kerke EEN HUIS, thans bewoond door de heer JAC. JOBSEN, Kerk- -ing E 80. Inlichtingen bij de heer M. ALMEKINDERS te Heer Arendskerke. Te koop bij inschrijving het woonhuis met erf te 's Heerenhoek, Prinses Julianastraat 2, bewoond door de heer H. FAES; groot 2 aren 10 centiaren. Bezichtiging bevragen bij de eigenaar, de heer JOB. RIJK te Borssele. Inlichtingen te bekomen en inschrijvingen in te leve ren voor of op 3 Augustus 1948, n.m. 1 uur, ten kan tore van Notaris H. JON. KERS te Goes. BEZOEKT/ HET TILBURGS NATUUR - DIERENPARK Daar is zovéél te zenieten l TIL3URG - BREDASCHEWEG BUSLIJN 3 u IS KONING 5 -THECUSTOMER SLAAPKAMER, Poriën eiken bestaande uit: 2 persoons ledikant, waskast, nachtkastje, tafel en 2 stoelen, van f 215,- voor f 198,- EIKEN SLAAPKAMER bestaande uit: 3 deurs kast, 2 persoons ledi kant, nachtkastje, tafel en 2 gestoffeerde stoelen, van f 590,- voor f 328,- MAHONIE SLAAPKAMER bestaande uit: 3 deurskast 160 cm., 2 nacht kastjes, 2 persoons ledikant, tafel met onder blad en 2 gestoffeerde stoelen, van f 590,- voor f 388,- Ziet ook onze etalage in de Giststraat MIDDELBURG Of U per touringcar komt met een groot gezelschap, of in kleine groepen per auto, motor of fiets, een aparte zaal is beschikbaar bij Café „DE KROON", Van Speykstraat 152, Rotterdam, telefoon 37331. Medegebrachte eetwaren kunnen hier worden opgege ten. Prima koffie, limonades enz., alles tegen 3e klas prijzen. Indien nodig kunt U van tevoren opbellen of schrijven. Door Naaml. Venn., oud-gevestigd bedrijf, wordt de gelegenheid opengesteld tot KAPITAALDEELNAME. Bij een bedrag van ongeveer 15 mille bestaat tevens de mogelijkheid een commissariszetel te bezetten. Mede-arbeid in het bedrijf is niet moge lijk, echter wordt een uitstekende belegging ge. boden. Brieven letter B 5, Bur. P.Z.C., Vlissingen. BERGEN OP ZOOM 27 EN 28 JULI 1948. Aangesloten bij de Neder landse Federatie van Streek- beurzen. In iedere BRANCHE uitge breide collecties, welke U nimmer aan huis worden getoond. Meer dan een bezoek waard. De Beurs is geopend: Dinsdag 27 Juli van 918 uur, Woensdag 28 Juli van 915 uur. Oranje - Jubileum verpakt in keurig doosje Te koop een MOTORRIJWIEL, 200 c.c. Brieven no. A 216, Bur. P.Z.C., Goes. Grafkistenfabriek Fa. J. GOEDBLOEDb Zn., Veersesingel 28, Middelburg. Telefoon 2040. Na kantoortijd 2663, 2877, 2328. GRAFKISTEN in eiken-, iepen- en naald hout, prima afwerking, vastgestelde prijzen, steeds uit voorraad leverbaar vla elke timmerman of begrafe. nisondernemer met vastge stelde kortingen. Attentie. Voor de dames hebben wij in de opruiming een pracht sortering skisokken, kleur wit en bruin voor de prijs van 98 ct. en 1.25, zonder Bond van Buurtverenigingen OP 31 AUGUSTUS A.S. organiseert bovengenoemde bond een op gewone fietsen, des n.m. circa 2 uur. Er zal gereden worden over een afstand van 15 K.M. of 30 ronden. Door de bond zullen" prijzen worden beschikbaar gesteld, de leiding van de wedstrijd zal in handen zijn bij het bestuur van de Wielerclub „de „Scheldemond". Deelname aan de wedstrijd is moge- lijk vanaf 16 jaar. Tot 6 Augustus kan men zich opgeven bij één van de onderstaande adressen: A. DE BUCK, Noordstraat 57. Sigarenmagazijn TER MEULEN, Walstraat. C. v. d. LINDEN, Bellamypark 34. W. J. VAN UXEM, Walstraat 93. Tegen zeer concurrerende prijs verkrijgbaar zeer geschikt voor stucadoors. en metselwerk. Ook op werk geleverd. Aankoop grotere kwantums extra korting. SLUIS. TELEFOON 15 DANKBETUIGING. Bij deze betuig ik, ondergetekende, P. GORSSE, voer man te Goes, Blekerstraat 3, mijn oprechte dank aan „BRABANDIA" Algenr. Onderl. Assurantie voor paarden en Rundvee te Bergen op Zoom, Antwerpsestraatweg 218, Dir. C. v. DOMMELE, voor de zeer spoedige onteigening van mijn paard, zomede voor de correcte en vlotte uitbeta. ling der schadevergoeding temeer waar dit reeds het tweede geval is binnen zes maanden trjds, en waar ik nog slechts negen maanden ben verzekerd. Ik kan niet anders dan mijn volle erkentelijkheid en tevredenheid hierover uitspreken. Ik beveel deze assurantie, welke op uiterst correcte wijze een schadegeval behandeld en afwerkt, dan ook bg iedere paarden- en rundvee-houder aan. Ik ben ook steeds bereid mondelinge inlichtingen te verstrekken. De Hoofd-inspecteur, S. BOONE. Goes, den 20 Juli 1948. Do verzekerde, P. GORSSE. het overbekende anti.trans- piratie middel, dat transpi ratie absoluut reukloos maakt, verkopen wg weer voor 1.50 PER FLACON. Verder hebben wij vele an dere merken: Odorex per flacon 0.99. Arrid in potverpakking 1.50 Ook deze artikelen koopt U het beste bij Vlissingen Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 8