Poederdozen Z.H.B. SPIEGELS KAPPIE en het geheim van de aardlaag I nte rn at io n a l-faedrijfsautomobiel HANDZETTER „ORANJE EN VIISSINGEN" WIST IJ?? SIMONS NÏSSEHUT, WONINGRUIL. HUISHOUDSTER 1892 1948- 55 JAAR PRECISIEWERK J0 FIBBE J0 FIBBE UIT DE ZONDAG. Een vlot programma wordt uitgevoerd door het Omroep orkest onder leiding van Hu- go de Groot, werken o.a. van Bizet, Lehar en Charpentier (H. H 21). Alfred Neumann's „Het wa ren er zes" wordt besproken door H. de Waard (H. H 18.15), Plet Oomes spreekt spreekt over de nieuwe uit gave van de „Leeuwenda lers" van Vondel (H. I 19.50) Hilversum I: 8 Nieuws; 8.30 Hoogmis in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerde re te Cabauw; 10 Kerkdienst van de Vrije Evangelische Ge meente vanuit het Kerkgebouw te Goes; 12.35 Het Orkest zon der naam o.l.v. Ger de Roos; 13 Nieuws; 14.40 Concert door het Collegium Musicum Am- stelodamense o.l.v. Toon Vran- ken; 15.20 Medische nood in Centraal Afrika door Pater P. Coenen; 16.10 De Olympische spelen 1948 te Londen; 17 Kerkdienst; 18.30 Ned. Strrjd- kr.; 19.45 Yehudi Menuhin, vi ool en G. Moore, piano; 20.12 Omroep Kamerorkest o.l.v. Henk Spruit; 21.50 Willy Busch, viool en Jean Bonda, piano; 22.10 Quator en D Ma jeur; 23 Nieuws; 23.1524 Gramofoonmuziek. Hilversum H: 8 Nieuws; 9.15 Men vraagten wij draaien; 10 Residentie-orkest; 11 Omroep Orkest o.l.v. Hugo de Groot; 12 The Queens' Hall Light Orchestra o.l.v. Sidney Torch; 13 Nieuws; 14.05 Boe kenhalfuur; 14.30 Het Residen tie Orkest o.l.v. Ignace Neu- markt; 16.25 Les chanteurs de Montreux; 17 André Kostela- netz en zijn orkest; 18 Nieuws en sport; 18.30 De Gelijkenis sen ;20 Nieuws; 21 Lola van der Ben, sopraan m.m.v. Het Omroeporkest o.l.v. Hugo de Groot; 21.45 Vacantie cock tail; 22.30 Duo Nap de Kleyn Alice Heksch, viool en pia no; 23 Nieuws; 23.4524 Fritz Kreisler .viool met Symphonie- orkest. MAANDAG Peter Hansen geeft over H.I. een pianorecital. Hij speelt werken van Debussy, o.a. Reflets d'au. (H I 11.40). Het Residentie-or kest concerteert onder lei ding van Ignac© Neumark, o.a. Concert voor viool en orkest in g klein van Max Bruch (violiste Adrienne de Smet) (H II 20.20) Hilversum I: 1» en 8 Nieuws; 9 Elisabeth Schuman zingt liederen van Engelse compo nisten; 10.15 Het Hollandse Trio: Werken van Mendelsohn; 11 Nederlands Kamerkoor; 11.20 Van oude en nieuwe schrijvers; 11.40 Pianorecital door Peter Hansen; 12.33 Ho- landa Sextet o.l.v. Fred Haus- dörfer; 15.05 Fragmenten uit werken van Antonin Dvorak en Bedrich Smetana; 16.45 Boyd Neel; 17.15 Concertge bouw-Kwintet; 20 Nieuws; 20.15 Zomeravond-kerconcert; 21.05 Kon. Militaire Kapel; 22.10 Met band en plaat voor U paraat; 23 Nieuws; 23.35-24 Liverpools Philharmonisch Orkest o.l.v. dr. Malcolm Sar gent. Hilversum n: 7 en 8 Nieuws; 9.35 Symphonie-orkest van Philadelphia o.l.v. Leopold Stokowsky; 10.20 Berlijns ope ra-orkest o.l.v.' Walter Lptze; 10.45 De Regenboog; 11.20 Nelly Smit, sopraan en Jan Nederpelt piano; 12.38 Ensem ble Jean Leonardi met solis ten; 13 Nieuws; 14 Dinu Li- Datti, piano, Sonate op. 58 in b kl. t. Chopin; 14.45 Rigolet- to, verkorte uitvoering der opera Rogoletto, Verdi; 5.35 Het glazen speelgoed, hoorspel naar 't toneelstuk v. Tennessee Williams; 17 Voor de jeugd; Dolf v.d. Linden en zijn Metro- pole-orkest; 20 Nieuws; 20.20 Residentie-orkest, dir. in caba retstijl; 22.20 Het Omroepkoor o.l.v. Fred Boshard; 23 Nieuws, ibyreo Kor- n1w:9 opsiten9; 61. „Mijn tijd is bezet!" zei de minis ter. „Wanneer ik de heren mag ver zoeken mijn kamer te verlaten?" „Het is geen manier zei Kappie woedend. „Kom, Signor Capitano," zei Signor Rivaldi. „Kom Professor Larico!" „Larifix is mijn naam!" zei de Pro fessor, terwijl ze weer over de gang liepen. „Het is geen manier!" zei Kappie weer „De minister had het eiland aan ons beloofd! Hij is, een oplichter! Al onze moeite is voor niets geweest! En wat hebt U eigenlijk met dat eiland te ma ken!" „Een poostijdje terug-geleden kwam ik daar met mijn watervliegtuig en ik vond dat ene schone plekje-plaats voor een zomerkasteel voor mij„Hoe moet dat nu met mijn pampiet," zucht te de Professor. „Nu ben ik niet meer in staat mijn onderzoekingen te beëin digen! Dat betekent een klap voor de Wetenschap!" „Pampiéto?" vroeg Signor Rivaldi. On derzoekingen voor wetenschap?" ,.Ca- rembina U zijn een geleerde man! Dan zal ik U wat vertel zeggen. U mag mgn gast zijn! Ik plotsklaps weten de naam van mijn eiland: „Pampieto-ei- land!" En toen omhelsde Signor Rival di de Professor. „U gaat allen met mij mee naar het „Pampieto-eiland" Herplaatsing. Heden ontvingen wij het droevig bericht, dat onze innig geliefde Zoon, Broer, Zwager en Oom, OORNELIS JACOBUS VENTKVOGEL, in de bloeiende leeftijd van 23 jaar, op 20 Juli te Palka Moeja (Ned. Oost Indië) is gesneu veld. Zrjn diepbedroefde Ouders en Familie M. VENTEVOGEL. J. VENTEVOGEL— GELUK. P. VENTEVOGEL. H. VENTEVOGEL— DE DREU en Kinderen. J. P. VAN BOVEN— VENTEVOGEL. J. B. A. VAN BOVEN en Kinderen. H. VENTEVOGEL. L. VENTEVOGEL RICHEL en Kind. T. E. VENTEVOGEL en Verloofde. J. E. VENTEVOGEL en Verloofde. Goes, 22 Juli 1948. Stoofstraat 16. Voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwe> lijk ontvangen, betuigen wij onze hartelijke dank. C. J. MANNEKE. K. J. MANNEKE DEN DEKKER. Cadzand, Juli 1948. dat U bij ons de hoogste prijs ontvangt voor Uw oude Juwelen en Brillonten??? Ook voor Uw Oud Zilver, tafelzil ver, cassettes, trommels, ser viezen, kandelaars, manden, enz. Oud goud en zilver tegen hoogste dagkoers. Voor INDISCHE gouden en brillonten artikelen extra hoge prijzen. Wanneer U ons de goederen aangetekend opzendt, krijgt U per kerende post (Indien gewenst telefo- nisch) directe prijsopgave en contante afrekening. N.V. JUWELIERS BEDRIJF PLEIN 9 DEN HAAG TELEFOON 11.41.44 Eglise Wallonne. Dimanche le 25 juillet a 10.30 h. du matin dans 1' Eglise luthérienne: Instal lation de Monsieur le Pas teur J. RISSEEUW venu de Cavaillon par Monsieur le Pasteur R. BLOM. MAERT de Leyde. Service de Baptême. Veren, van Vrgz. Godsd. te Goes. Zondag 25 Juli, v.m. half elf Ds. E. D. Spelberg te Hilversum. Gebouw Turfkade 1. Heden, Zaterdag 27 Juli, zgn onze zaken des n.m. om 2 uur GESLOTEN. A. DE WART. B. BALJÊ. Souburg. VERHUISD: J. L. VERHAGEN, Notaris, van Boulevard Evertsen 22 naar Boulevard Evertsen 10 te Viissingen (tel. 29). Het kantoor blijft geves tigd Badhuisstraat 97, al. daar (tel. 101). Mededeling betreffende uitkering oorlogsschade aan onroerende goederen, voor gedupeerden op de eilanden Schouwen .Duiveland, Tholen en St. Filipsland. Wanneer de door oorlogs geweld en/of bezetting ver oorzaakte schade voor min. stens 75 dus gedeelte hersteld is, bestaat de mo gelijkheid tot algehele afre kening te geraken, door z.g. „af te kopen". U dient U daartoe, onder ovei'legging van alle nog in Uw bezit zijnde rekeningen, goedkeuringen, schade kaar tje etc. te vervoegen op het Streekbureau van de We. deropbouw, Oude Haven D 486 te Zierikzee, Kamer 8. Iedere Donderdag van 8.3012.30 en van 13.30 17 uur bestaat hiertoe de gelegenheid. Schade veroor zaakt door Geallieerde mi litairen valt hier niet onder. ELISABETH VAN KONIJNENBURG, Kinderarts te Middelburg. GEEN SPREEKUUR van 26 Juli tot en met 14 Augustus. E. J. DIELEMAJV Bakkerij Bathpolder, Rilland-Bath vanaf heden telefonisch aangesloten onder No. 74. Wegens vacantie gesloten van 26 Juli tot 81 Juli. Wed. A. v. d. KREEKE Zn., Naaimachinehandel, Langte Vorststraat 80, Goes, Telefoon 2853. Pa HJOQS^E &IN. GOI LANGE VOMTSTBAAT 5F55 - TELEf. 24ÖÖ Profiteert van onze aanbie ding. Grote maten effen zg. den japonnen in maat 44, 46 en 48, met lange mouw. Effen grijze plissérokken in zuiver wollen stof, in de maten 38 t.m. 44, 20.30 en 10 punten. Te koop dubbelwandige met houten 'vloer. Lengte 11 m., breedte 5 m. Juliana- straat 19, tel. 87 Yerseke. Wie ruilt mijn mooie één. woning met tuin te Souburg voor dito te Le- wedorp, Goes of omg.? Br. no. 610, Bur. P.Z.C., M'burg Tegen 1 Sept. a.s. gevr. in gezin van twee pers. Adres: J. VAN MEEREN- DONK, 's-Gravenpolder A 17. Nieuwe msntel te koop, maat 48. Br. letter R 97, Bur. P.Z.C., Viissin gen. Oude of gebikte steen te koop gevraagd. L. MIN- DERHÖUD, Zuidstraat 90, Westkapelle. Te koop studieviool en herdershond met mand. Op rit 38, midden.étage, Viis singen. Besteedt nu Uw Itcuzc ftsoit voor een De auto's die aan alle eisen voldoen. Leverbaar in verschillende tonnages en afmetingen. Vraagt geheel vrgblrjvend inlichtingen en prijsopgave. DEALERS: Fa. DE MUYNCK, Paul Krugerstraat 209, Tel. 761, Viissingen. BAK en VAN VLIET, Westwal, Telefoon 2404, Goes. Buitengewone mooie meta len poederdozen, Frans im port, fijne dessins, in een prima afwerking, verkopen wij voor 4.25 TeVens hebben wij poeder, dozen met lipstickhouder in een prima ledersoort-uit voering, met degelijke rits sluiting, w^lke wij verkopen voor 11.95. Daarom voor alle soorten poederdozen naar Viissingen Middelburg Net meisje gevraagd van 8 tot half 1, niet bene den 18 jaar. Paul Kruger straat 106, Viissingen. Firma A. v. d. MIJLE, banketbakker, Dam 1, Mid delburg, vraagt voor zo spoedig mogelijk een nette winkeljuffrouw. Te koop nieuwe, n. gedr. zwarte wollen mantel, m. 46. Br. no. 609, Bur. P. Z.C., Middelburg. Gezellige mensen hebben Z. H. B. in buis. Waarom Z. H. B.? Omdat gezellige mensen een soort instinct hebben voor wat wézenlijk lekker is. Is'K Wij ontvingen prachtige ge slepen handspiegels in di verse kleuren, prijs 3.95. Ook in zakspiegels hebben we vele soorten, Dubbele zakspiegel in étui, 75 cent. Zakspiegel met kam in étui 95 ct. Zakspiegel met Ned. wapen 75 cent. HEREN ARCHITECTEN EN AANNEMERS Viissingen Middelburg. Bestel nu reeds bg ons Jw Leerboeken Bond van Buurtverenigingen Vlaffgenepteclaft 31 AUGUSTUS A.S. Het bestuur verzoekt de besturen van de vereni gingen, die aan de vlaggenoptoht zullen deelne men, de him toegezonden vragenlijst vóór 28 Juli te willen terugzenden. Verenigingen, die geen vragenlijst hebben ontvangen, doordat geen adressen hiervan bekend zijn, kunnen zich als nog aan het secretariaat, Walstraat 45, Viis singen, opgeven. Laat geen enkele Vlis- slngse vereniging op 31 Augustus a.s. in de vlaggenoptocht ontbre ken. Wegens vacantie gesloten van 2 tot en met 9 Aug. Badhuis. Middelburg. Flinke dagjongen gevraagd. JANSSE, Becius- straat, Souburg, Adresverandering.- voorheen Noodplan A 10 thans HAVENSTRAAT 1-2 Telefoon 82 PIET VERDUIJN Groothandel" in Koek, Bis cuits, Chocolade en Suikerwerken BRESKENS. Welke eerlijke vinder brengt mgn VULPEN terug? GERDA KOETJE, v. d. Spieghelstr. 51, Viissingen. Accountantskantoor KRAAYEVELD en LUYENDIJK vraagt voor spoedige in diensttreding kantoorbediende ml. of vrl., kunnende typen. Sollicita ties Dam 37, Middelburg. Te koop Triumph T.W. N. 125 c.c., '40, m. voetsch., accu.ontsteking, k.m.-tel- ler, zweefduo. Tel. 385. Viissingen (tussen 6 en 7 uur)* Gaarne verstrekken wij U een conurrerende offerte voor en garanderen wij U een vlugge en onberispelijke aflevering van alle voorkomende timmerwerken, betimmeringen, meubelen, enz. SAMENWERKENDE ZEEUWStE TIMMERFABRIEKEN SINGELSTRAAT 15 TE MIDDELBURG. Aangesloten bedrgven: Firma J. BIERENS ZOON te Kapelle. D. COPPOOLSE te Grgpskerke. A. C. DE MOL te Heinkenszand. A. M. W. VAN DER PEIJL te Middelburg. GEBR. DE PLAA te Middelburg. CORRECT ZITTEND HAAR DOOR VALDELIS HAARCREME open brief aan de heren bierbrouwers in Nederland MIJNE HEREN, Wg lazen Uwe advertenties en Uwe reclamebiljetten op mu ren, schuttingen en aanplakzuilen, waarin U ons onder het motto: „WEES 'N MAN", mededeelde, welke mensen biyk- baar ménnen waren en bier dronken. Immers U,schrijft: „Wat dronken de Batavieren BIER Wat dronken de rid. ders BIER Wat dronken de geuzen BIER Ménnen heb ben altijd BIER gedronken. Uit koehoorns, uit grote tinnen kroezen, of uit glazenMéér BIER moest 't zgn. Zoals het tegenwoordig Amstelbier moet zijn. Het pittige gezonde Amstel-Bier. 'n Echte mannendronk Heren bierbrouwers Uw lijstje van ménnen is beslist niet volledig, daarom zij het ons vergund U een kleine 'aanvulling aan te bieden (deze tip is NIET van Bootz, maar wel van beter gehalte) waarvan U naar genoegen gebruik kunt maken. „Wat dronken de Germanen BIER Wat dronk de man, die drie mensen achter elkaar te Rotterdam dood schoot BIER Wat dronken vele bewoners van Veenhuizen BIER Wat dronken vele ouders en grootouders van achterlijke kinderen BIER Wat drinken de vele vaders en moeders van Pro Ju- ventute.klantjes BIER Wat dronken veel ongehuwde moe ders BIER Wat drinken de chauffeurs, die dronken achter het stuur zitten BIER Wat dronk de Pool, die te Utrecht zgn kameraad doodsloeg BIER Waaraan gaan vele levens ten gronde BIER Wat bevordert de misdaad BIER Wat dronken vele bewoners van krankzinnigengestichten BIER Wat dronken de meisjes, die nu prostitueé zijn BIER Wat dronken de mannen en jongens die nu geslachtsziek zjjn BIER Zij dronken het uit flessen en glazen en zo maar uit het vatMaar BIER moest het zgn, BIER omdat zij mén nen moesten wezenBIER omdat Heren bierbrouwers Helaas laat onze beperkte papierruimte niet toe deze lijst langer en vollediger te maken. (Immers U heeft de beschikking over meer papier per week, dan wij per maand verkrijgenMaar U kunt Uw lijst vervolmaken door eens te praten met de directeuren van gevangenissen, mensen van de reclassering, mensen van „Pro Juventute", sociale werkers, geneesheren en verplegend personeel van krankzinnigengestichten enz. enz. Heren bierbrouwers Gaat door met Uw reclame Maakt ons allen tot ménnen, tot Batavieren en Germanen, tot candidaten voor Veenhuizen en gevangenis. Dan is Uw winst verzekerd en gaan we een Blijde Toekomst tegemoet VLISSINGS DRANKWEER COMITÉ. Zo spoedig mogelijk ge vraagd le BROOD- of BANKETBAKKER in. of extern. Hoog loon. Koekbakkerij „De Gouden Eykel", Aardenburg (Z.V1.) Stikstof, en kalimeststoffen kunnen tot uiterlijk 31 Juli a.s. worden afgehaald op de bonnen van het seizoen 1947/1948. Nadien zijn deze ongeldig. N.V. ZEEUWSCHE VOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL. HAND- OF TRAPNAAIMACHINE te koop gevraagd. Veerse Singel 3, Middelburg. Er la plaats voor een vormenlnsl eender bij de firma G. W. den BOER Londense kaal 26 MIDDELBURG Te koop wit gelakt kinderledikant, grote maat. Veerse weg 165, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 5