V BLUB BAND mm DAROLAX laxeermiddel Silyftrin a/tyd vers. cftu Je pudding kiest kies je jTJTP ém j&JeedS cmplmmt Werkt terwijl U slaaptI m n VOEIMLSCHOfNEN Touringcar-Centrale TENTOONSTELLING Chr. Kole, LEVERT KOFFIE EN THEE Ha! bij de vis een lekkere saus! ALACEM&n 22, 23, 24 April Nog 3 dagen PROFITEREN van ons Jubileren J A. WILKING go*ES ca esi Theosofische Vereniging AUTO-REIZEN GEBRs. BLANKER FILMPROGRAMMA'S VERGELDING DE RING Sport staalt spieren Haven der verleiding Het geheim van de biecht Op 14 April jJ. over leed te Vught op 82. jarige leeftijd, onze ge- liede Zuster, Tante en Oud-Tante, Mejuffrouw HELENA MARIA VAN OOYEN LAURENSE. Vroeger woonachtig te Middelburg en Oud-Be waarschool Onderwijze res aldaar. Namens de Familie, C. M. O. WILLEMSE. Edisonstraat 28b, Schiedam. Te koop gevraagd enige paren Aanbiedingen onder no. 322, Bur. P.Z.C., Middelburg. PER NIEUWE van de naar de bloembollenvel den op 24 April, per persoon 7.50 Naar bloeiend (Z.-Beve land op 27 April P- P- f 2.50. Kaarten bij de onderne mers: Turfkaai 11, Mid delburg; Scheldesiraat 54, Vlissingen. PROVINCIALE BIBLIOTHEEK VAN ZEELAND Dam 71, Middelburg. van PLAATWERKEN OVER KUNSTGESCHIEDENIS van Vrijdag 23 April tot en met Zaterdag 1 Mei. Geopend Iedere werkdag van 1012.30 en van 13.30 18 uur. Toegang vrij. Brandstoffen handel KLOETINGE, Lewestraat 16 Telefoon 2174#(Goes) U ALLE SOORTEN BRAND- STOFFEN. Door aanschaffing van een" moderne breekmachine zijn wij In staal U anthraciet in alle gewenste afme.tingen te leveren. Bestellingen door Zuid- en Noord Beveland. Beleefd aanbevelend. S-3-3SÏÖ. f Ik heb haar en 't is gezond Wi. de aanwinsten der wetenschap benut, behoeft niet machteloos toe te zien, hoe zijn haardunner wordt. Maar men moet haaruit val tijdig bestrijden. Silvikrin bevat de 14 organische substanties (Tryptophoan. Cystin, Tyrosin, enz-j waaruit het haar wordt opge bouwd, dus de natuurlijke haarvoeding. Daar om geeft Sitvikrin aan^wak en dun haar nieuw leven en volheid. De roos verdwijnt. De haar uitval houdt op- Nieuw haar groeit weer. Dames I Prachtig, vol en zijdeachtig haar zat de beloning zijn voor Uw vertrouwen in Sitvikrin. Ernstige gevallen: P*or Süvilrit Hoorvoefaf. Voor de dagelijkse haarverzorging, tegen roos en haaruitval, ter bevorde- v ring van de haargroeiSilvikrin Lotion. maakt de hoofdhuid vruchtbaar i Geef bij gestoofde vis een lekker Blue Band-sausje, en U heeft een kostelijk maalBlue Band maakt alles extra smakelijk, 't Is ook gezond, voed- L zaam cn rijk aan vitaminen. sj) Vraag Uw leverancier om Blue Band. Groothandel la levensmid delen vraagt Aankomende kantoorbediende (ra.) Prettige werl&ring. Br. no. A 103, Bur. P.ZjC., Goes. UnC Noordstr. 08 Vlissingen Elke dag nieuwe aanvoer. Haast U nu Maandag bezochten reeds 8000 klanten onze zaak te Hulst Raadpleeg onze grote Jubileum advertentie van 17 April Te koop klnderledlkantje. Paul Krugerstraat 20 ben. Vlissingen. PUDDINGFABRIEK A. J. POLAK - GRONINGEN De burgemeeste ^strand vonder van Kruiningen roept op rechthebbenden op de navolgende uit de Wes. terschelde opgeviste goede ren: tas met scheepvaart- reglementen, één vat olie, gemerkt Facum oil Com pagnie N.V. Rotterdam, één vat wijn, gemerkt o.a. CVL Anvers 946 VTNHAS Lis boa, Portugal, mandflessen met zoutzuur, gemerkt Af porto 14 en een sloep, lang meter, ongemerkt en on genummerd, zwaar bescha digd. Wat Zweden er van zegt.,' Voor 1940 «I, sprak de Zweedse koffiekenner Nyström zijn bewondering uit voor De Gruyter s koffie en thee. Maar onlangs bij zijn laatste bezoek aan De Gruyter's branderij was hij zelfs vol verbazing over de uitblinkende kwaliteit die hij een hoge uitzondering noemde. Dat is een veelzeggend compliment Maar overtuig U liever zelfl Te koop: 1 uniform, 1 Te koop ameublement, battle drees, donkerblauw, I spiegel, schilderyen, ene. kleine maat. FASTENAU.I Boterbloemlaan 17, Vlissin. Vredehoflaan 43, Vlissingen.(gen. WINKELMEISJE gevraagd. H. JONGEPIER, Seisstraat 37, Middelburg. mm Vwkrt] gbur bq Apothikire Mi llkillt Drogittai NEDERLANDSE AFDELING. „LOGE HERMES". OPENBARE VOORDRACHT door prof. ir. J. N. v. d. LEYV Onderwerp: „Theosofie, een wegwijzer naar een betere wereld", op Woensdag 28 April a.s. in de boven-achterzaal „Schuttershof" te Middelburg. Aanvang 20 uur. Toegang vry. HET BESTUUR. Zaterdagmiddag prachtig^ tocht door bloeiend Zuid- Beveland, 3.50 per persoon. A.s. Zondag en Woensdag naar de bollenvelden, 7.00 per persoon.* Ie en 2e Pinksteren 2-daagse tocht naar Zuid-Limburg, bezoek aan Maastricht en Valkenburg. 3e Pinksteren naar Brussel. Bestel tydig uw plaats. Kaarten by A. STROO, siyterijr Scheldestr., Vlissingen. Pottenmarkt Telefoon 2865 Middelburg. VAN VRIJDAG A.S. AF =s Electro - Bioscoop Telefoon 2110, Mfdd'èïburg JAMES MASON, ROSAMUND JOHN, PAMELA KELLINO in: (THE UPTURNED GLASS). Eagle Lion Film. Wraakzucht verstoorde zijn gecstelyk evenwicht. Mag een dokter rechter zyn Toegang 18 jaar. Aanvang der avondvoorstellingen 7 en 9.15 uur. Zondag 3.30 uur matinée. Schouwburg Bioscoop Telefoon 2181, Middelburg 0 In verband met de „Tsjechische week" O. KORBELAR en V. FABIANOVA in Meteor Film. De romance van een prinses en een stroper. Aanvang der avondvoorstelling 8 uur. Zondag 2.30 uur matinée. Toegang 18 jaar. Luxor-Thedtpr Vlissingen Vanaf Vrydag 23 tot en met Maandag 26 April GEORGE FORMBY in FORMBY doet U weer tranen lachen. Aanvang: iedere avond 7 en 9 uur en Zondag middag 3 uur. Alle Ieeftyden. Plaatsbespreking dagelyks van 10_11 uur. Alhambra-Theater Telefoon 192, Vlissingen Vanaf Vrydag 23 tot en met Maandag 26 April SIMONE SIMON in Een sterke speelfilm. Aanvang: iédere avond 7 en 9 uur en Zondag middag 3 uur. 18 jaar. Plaatsbespreking: dagelyks van 10_11 uur. Grand-Theater Telefoon 2153 Goes Vanaf Vrydag 23 tot en met Maandag 26 April FERNANDO SOLER en ISABELLA CORONA in Aanvang: Vrydag en Maandag 8 uur; Zaterdag 7 en 9 uur, Zondag 3, 7 en 9 uur. 14 jaar. Plaatsbespreking dagelyks van 1112 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 6