Enerverende worsteling in Feyenoord-stadion sanatogen Beker wedstrij den Zeeland in Schuivende schijven Rondom de strijd in Rotterdam Prachtige doelpunten van Engelsman, Mermans, van Steenland en Lenstra Beste „International" sedert de bevrijding Botwinnik verliest zijn eerste partij. Er worden weer schepen gebouwd. Negentig minuten lang heeft gistermiddag de spanning geduurd in het Rotterdamse stadion, toen Nederland en België elkander voor de tweede maal In dit seizoen bestre den. Welk een verschil met de overigens enerverende wed strijd in Antwerpen, nauwelijks een maand geledenToen twee ploegen, die beneden de maat bleven, thans twee elf- tallen, die een internationaal spelletje ten beste gaven, dat deze thuiswedstrijd in Rotterdam maakte tot de beste „in ternational" sedert de bevrijding! Schijvenaar zijn dag niet had. Bij de Belgen was Daenen n' puike keeper, de backs Aer- naudta en Anoul waren formi dabel, Henriet was de beste Het begon al dadelijk, toen enkele minuten na het begin Abe Lenstra de bal onver wacht goed voor zich kreeg uit een voorzet van Engels man en steenhard tegen de lat knoerde, ver buiten het bereik van keeper Daenen, die Meert verving. De bal vloog terug het veld in en de Belgen heradem den maar de spanning, die er was, verdween niet. Op en neer golfde het spel, met de Oranjeploeg iets meer in de aanval. En langzaam tekende het elftal zich af. DE SPELERS. Engelsman maakte er niet veel van, rasvoetballer Len stra bleek zich op de linksbui tenplaats al even goed thuis te - voelen, als op de rechtsbuiten plaats en stak met hoofd en schouders boven de rest van de voorhoede uit. Wilkes werd te streng bewaakt, Schaap de buteerde behoorlijk en Rijvers vloog weer over het veld, dat het een lust was om te zien en was gelukkig niet te zelf zuchtig. j In de middenlinie was Ter- louw, die Möring verving, zeer actief. Stoffelen faalde (hij gooide in deze wedstrijd maar even 8 maal verkeerd in!) en de Vroet was zjjn plaats vol komen waard. In de achter hoede bleek Kraak safe, beter zelfs dan gewoonlijk, terwfll van Bun stukken beter bleek dan Spel in Antwerpen en Ned. jeugdelftal tweede te Londen. Vrijdag j.l. heeft het Neder landse jeugdelftal. zich met 'n 31 overwinning op Italië in de finale geplaatst tegen het Engelse jeugd team. Engeland won de finale mei? 31, waar door Nederland tweede werd. VOETBALUITSLAGEN. Promotie derde klasse: MO CAxel afgelast. Bekerwedstrijden: Middel burgAlliance 60; Goes De Zeeuwen 12; Hulst Aardenburg 30. Politie-Militairen 51. Het Nederlands politie-elf. tal heeft met 51 van het Nederlands militair elftal ge wonnen, nadat de stand met rust 11 was geweest. De doelverdediger van het mili taire elftal, de U-U.V.-er Ta- namal moest worden evrvan. gen in verband niet het feit dat hij een sleutelbeen brak. UTRECHT—HET ZUIDEN 1—3. De voetbalwedstrijd tussen het Utrechts elftal en het Zuidelijk elftal werd door de Zuidelijke vertegenwoordi gers met 31 gewonnen, na dat de rust met een 10 Oostenrijk-Zwitserland 3-1. De landenwedstrijd Oosten rijkZwitserland is met 31 door Oostenrijk gewonnen. In de eerste helft zorgden de middenvoor Epp en de rechts buiten Melchior voor twee Oostenrijkse doelpunten. Na de rust vonden Epp en de Zwitserse linksbuiten Fatton het net. Polen slaat Tsjecho-Slowakije. In een interlandwedstrijd tegen Tsjecho-Slowakije heeft Polen Zondag een verrassende 31 overwinning behaald. De Polen speelden -een enthousi aste partij opportuniteits-voet- bal, terwijl de Tsjechen fraai positie-spel demonstreerden, maar daarnaast met veel pech te kampen hadden. Tsjecho-Slowakije blijft bij de F.I.F.A. Woensdagavond werd een bestuursvergadering van de F.I.F.A. gehouden. Naar aanleiding van een brief die het comité van het „actiecomté" te Praag heeft ontvangen, was aanvankelijk verondersteld, dat de Tsjecho- Slowaakse voetbalfederatie, aangesloten bjj de F.I.F.A., had opgehouden te bestaan. Later is uit mededelingen uit Praag gebleken, dat deze bond nog steeds «alle beslissingen ïreft in het Tsjecho-Slowaak- se voetbal. Alleen de samen stelling van het bestuur is veranderd. Onder deze omstandigheden blijft de verhouding tussen de Federatie en de F.I F.A. on veranderd. speler van de Belgische ploeg, Erroulen hield Wilkes volledig in bedwang. In de rode voor hoede waren de buitenspelers KRAAK Lemberechts (r) en Thirifayt de sterren, speelde midvoor Mermans een goede partij, evenals van Steenlandt en faalde eigenlijk alleen de nieuwe linksbinnen van den Audenaerde. ENGELSMAN SCOORT. Snel ging het spel op en neer. Maar het duurde tot de 24ste minuut eer het stadion een heksenketel van gejuich werd. Toen bracht Lenstra de bal snel op en juist voordat Aernaudt» hem aanviel gaf h\j over naar Rijvers. Deze drib belde even, zag dat Engels man vrij stond, speelde die het leer toe en Engelsman maakte geen fout. Hard schoot hij de bal onder de vallende Daenen door In de touwen! (10). GELIJK! Even zag het er toen naar uit, dat er meer doelpunten zouden volgen, maar Daenen verwerkte ballen van Lenstra, Engelsman enSchaap voor treffelijk en Lenstra kreeg een Hoogterecord gebroken. Een gewone Britse ja ger van het type de Havilland Vampire be reikte op 23 Maart 'n hoogte vqn 18,133 me ter. De piloot brak het hoogterecord tijdens een vlucht die slechts 47 minuten duurde. Op 18,000 meter is de lucht zo koud en ijl, dat zjj «Ik leven doodt. De Vampire standaard jager heeft een herme tisch gesloten cabine, die automatisch ver warmd wordt en op juiste luchtdruk ge bracht, terwijl zy bo vendien voorzien is van een veiligheidsaparaat, dat de piloot in geval van nood 10 minuten bjj bewustzijn houdt, juist voldoende om hem tijd te gunnen, naar vei liger luchtlagen te da len. ATHLETIEK ATHLETIEK- IN STRU CTIEFELM. Nog meer wellicht dan bij andere sporten'is bij athle. tiek de techniek van groot belang. Deze is uitstekend in beeld te brengen, vooral in dien een film langzaam wordt gedraaid, waardoor de bewegingen extra vertraagd worden. Daaraan gedachtig heeft de K.N.A.U. Zaterdag avond in het gebouw Mercu- rius te Middelburg een En gelse instructiefilm doen vertonen, Athletics in Bri tain, die voor de Zeeuwse athleten zeer leerzaam is ge. weest en bovendien interes- sant. Jammer was het, dat de opkomst niet nog groter was. ZEEUWSE SUCCESSEN TE BERGEN OP ZOOM. De Singelloop van „Achil les" te Bergen op Zoom over 5100 m had voor de Zeeuwse deelnemers een gunstig ver loop. De uitslag luidde: 1. K. Fliers (Marathon) Vlissingen 16.52 min. 2. J. v. d. Parel (Mara thon) 16.54 min. 3. H. Witte (Marathon) 17 min. 4. P. v. Leeuwen (Mara thon).' 5. F. Vreeke (E.M.M.) Mid delburg. 7. D Klasse G. Bailegeer, (Gazelle), Aardenburg. bewaking van drie man, die hem ongevaarlijk maakte. De Belgen werkten zich los, zjj kwamen meer in de aan val en vlak voor de rust scoorden zij de gelijkmaker. Mermans kreeg een bal hoog aangegeven van v. d. Auden aerde. Schijvenaar en van Bun aarzelden even met aanvallen, Kraak raakte de kluts kwijt en kwam uit zijn doel en voor iemand erojl verdacht was, had Mermans de bal hoog over hem 'heen in het doel gescho ten. Nu juichten de Belgen: ze bleken in zeer groten getale aanwezig. De duizenden zwart geel rode vlaggetjes kwamen eensklaps te voorschijn. DE BELGEN NEMEN DE LEIDING. Na de rust vielen de Bel gen direct fel aan en reeds in de eerste minuut was het nu Steenland, die Kraak uit zijn doel lokte en de bal in de tou wen werkte. De Belgen had den de weelde van een voor sprong tegen Nederland na de bevrijding nog niet gekend, zij waren dol van enthousiasme, de Nederlanders zwegen be duusd en zagen tot hun schrik een reeks van Belgische storm lopen volgen. Als toen allereerst Terlouw en naast hem van Bun niet zo formidabel hadden gespeeld en als Kraak niet geschitterd had in die periode, zou de ne derlaag een feit geworden zijn. *Zjj waren het die echter doelpunten wisten te voorko men, het Belgische kwartier tje verstreek zonder verder onheil, Nederland werkte zich los. WEER GELIJK. En na 25 minuten gaf de overigens slecht spelende En gelsman een pracht van een Voorzet. Er ontstond een ver warde doelworsteling, Rijvers kwam daaruit met de bal te voorschijn, plaatste naar de naar binnen gekomen Lenstra en met een fantastische zelf beheersing plaatste deze over een groepje toesnellende Bel gen heen de bal hoog In het doel. Weer was de stand ge lijk. OPLUCHTING. Verwoed is er daarna om het winnende doelpunt gestre den. En laat ons eerlijk zijn: de Belgen waren het gevaar lijkst. Duizendvoudige zuehten van opluchting stegen uit 't eivolle stadion op, toen v. d. Auden aerde een soort atoombom op de lat plaatste en Kraak met een phenomenale duiksprong de têrugstuitende bal bemach tigde, vlak vdor de toestor mende Belgen. En weer had Nederland re den om van geluk te spreken, toen Kraak met een vliegend schot gepasseerd werd en Ter louw, niemand begreep waar hij zo razend snel vandaan kwam, de bal van de doellijn wegtrapte, terwijl iedereen het doelpunt al telde! Maar tot doelpunten kwam het niet meer. De tweede wedstrijd tegen de Belgen dit seizoen eindig de in een gelijk spel, evenals de eerste. En dit was ook de beste uitslag. De beide fraai spelende ploegen gaven elkaar weinig of niets toe. HOCKEY FRANKRIJKNEDERLAND (DAMES) 1—8. Het Nederlandse dames- hockey-team heeft gisteren met 31 van Frankrijk ge wonnen. De wedstrijd werd te Parijs gespeeld. Euwe staal gunslig tegen Smyslov. In de veertiende ronde van het toumooi om het wereld kampioenschap schaken won Reshevsky, hersteld na zijn ziekte, met zwart spelend In 41 zetten van Botwinnik, die hiermede zijn eerste party van het tournool verloor. De party tussen Euwe en Smyslov werd na 43 zetten afgebroken In een gunstige stelling voor onze landgenoot» Alle 28 inzittenden van een Lockheed-Hudson vlieg tuig, dat na zijn opstijgen van Lae op Nieuw.Guinea is neergestort, zijn om het le ven gekoben. Dwars door Zuid-Amerika. De ontdekkingsreizi ger Armand Denis, van oorsprong Belg, is uit Miami vertrokken Voor een moeilijke en ge waagde tocht Denis wil namelijk dwars door Zuid_Amerika trekken en wel van de hoofdstad van Ecuador naar Rio de Janeiro. Hemelsbreed bedraagt deze afstand 4800 km. Denis zal daarbij door de wildernis trekken en door het gebied van de Matto Grosso, een van de weinig bekende streken der aarde- Denis heeft reeds ze ven expedities op ziin naam staaan door de tropische wildernissen en zijn daarbij gemaak te films, waren een groot succes. Het is de Thorshooré, een traankokerij, dat pas van stapel is gelopen. WIELERSPORT Ronde van Nederland. Voor de finish van de Bra bantsZeeuwse etappe van de Ronde van Nederland, welke op 30 April gereden wordt, staat thans vast, dat deze op de Boulevard ter hoogte van het Strandhotel te Vlissingen zal ziin. De eer ste renners worden c^aar tus sen kwart over twaalf en half één verwacht. Van Middelburg komende, zullen zii via Singel, Paul Krugerstraat, Badhuisstraat, Coosje Buskenstraat naar de Boulevard rijden. SCHOTTE WINT RONDE VAN VLAANDEREN. De 32e ronde van Vlaan deren is gewonnen door Brik Schotte, die de 255 km, afleg de in 6 uur 43 minuten. Tweede werd Ramon op 1 lengte, derde Marcel Ryckaert op 2 lengten en vierde Impa- ms op 10 meter. Daarna kwa men vijfde Buyl in 6 uur 43 min. 15 sec., zesde Piet Ott (Nederland). RONDE VAN KLOOSTERZANDE. 2 Mei wordt In (Z. VI.) een wegwedstrijd voor amateurs verreden waar vrijwel alle fa vorieten aan de start verschij nen. De afstand bedraagt 100 km. NED. AMATEURS NAAR LUXEMBURG. De volgende amateur-wiel renners: L. Copier, Ouder kerk a. d. Amstel, v. d. Vee ken, .St. Willebrord, Pakes, Groningen en J. Geerts, Te. teringen, zijn door de Noor delijke wielerclub te Gronin gen aangezocht om deel te nemen aan de Ronde van Luxemburg voor amateurs welke verreden wordt van 6 tot en emt 9 Mei in 4 etappes van plm. 180 km. Op Zondag Kloosterzanae MC DONALD BAILEY LIJDT AAN SPIERAANDOENING. De bekende sprinten Mc Donald Bailey, die sinds ver leden zomer last .heeft van een aandoening der been spieren, zal dezer dagen on-' derzocht worden door de ge neesheer van het Britse Olympische team Sir Adolphe Abrahams. Hij hoopt gene zen te kunnen worden zon der operatie. Mocht echter een operatie nodig zijn, wat zou betekenen dat hij in 1948 niet meer aan wedstrijden deelnemen kan, dan zal hij de athletiek vaarwel zeggen. Mc. Donald Bailey zou voor Engeland uitkomen op de sppelen en behoorde, op grond van ziin prestaties in het vorig seizoen, tot de fa vorieten voor de 100 en .200 meter- Middelburg-Alliance 6-0. Hoewel Alliance feeds voor de rust een onproductief spelletje demonstreerde, was toch niet te verwachten, dat op de twee doelpunten na de thee nog een viertal zou vol gen. De doelverdediger der gasten maakte een onzekere indruk, doch aan geen van de doelpunten heeft hü di recte schuld. Meer komt op rekening, van de verdedigers, Uitvoeringen van de Vlissingse Turnvereniging. De Vlissingse Turnvereni ging gaf Zaterdagavond voor het eerst sinds 1939 weer een uitvoering, waarvoor de gro. te zaal van het Concertge bouw geheel met belangstel lenden gevuld bleek te zijn toen dé voorzitter, de heer F. G- Lemmers, een woord van welkom sprak. Hij herdacht hierbij de tijdens de oorlog overleden hoofdleider M. Molhoek, de trainer G. Melk man en de témbour-maitre Lambrechts. Hü herinnerde er aan, hoe na de oorlog de tunrvereniging weer moest worden opgebouwd. In dit verband bracht hü hulde aan de heer J. J- van den Berg, die na 2 jaren van studie de zer dagen het leidersdiploma van het K.N.G.V. verwierf. Ook dankte spr. het gemeen, tebestuur voor de steun wel ke werd gegeven aan de we deropbouw van de lichame lijke opvoeding. De uitvoering werd na dit openingswoord in een vlot tempo afgewerkt, wat overi gens niet verhinderde, dat 't toch half twaalf werd voor het doek voor de laatste maal werd gesloten. Maar in die tijd had men een uitvoerig en goed gevarieerd program ma te zien gekregen, dat dui. dehjk demonstreerde, dat men weer op de goede weg. is. Zowel bij jongeren als bü de meer gevorderden werd vaak uitstekend gewerkt. Speciale vermelding verdient daarbij het door 24 dames uitgevoerde nummer „Mooi- Holland", dat voor de massa le K.N.G-V.-uitvoering te Arnhem bestemd is- Burgemeester mr. Kolff en wethouder M. van Popering woonden de avond bij. Vrijdagavond hadden de adspiranten reeds in een niet minder geslaagde uitvoering getoond waartoe zij in staat zjjn. Op deze avond werd de penningmeester, de heer A. de Boer, voor ziin werk voor de vereniging gehuldigd. die de Middelburgse aanval lers enkele malen rustig lie ten schieten. Bii de thuis club waren enkele invallers van de partü en ook enkele „spelers op proef". De proef nemingen mogen niet voor het volle pond bevredigd hebben, gefaald hebben ae nieuwelingen ook niet. Er zit perspectief in de ploeg, al moet bij het ongemotiveerd hoge aantal doelpunten re kening gehouden worden met de in-activiteit van de tegen standers. Goes-de Zeeuwen 1—2. In deze wedstrüd werd matig voetbal vertoond wat wel hoofdzakelük moet wor den toegeschreven aan een flinke regenbui in de eerste helft, waardoor scheidsrech ter Lazaroms de spelers 10 min. liet inrukken: daarna was goede balcontröle door hét gladde veld onmogelijk. Voor de rust was er weinig schoons te genieten; hoewel beide doelen beurtelings in gevaar hadden verkeerd ging de rust met dubbel blanke stand in- Na de thee domineerde Goes korte tüd waardoor Oostdük een kans kreeg en onberispe. lük benutte: 10. De Zeeuwen lieten zich echter niet onbetuigd en ont- kentenden een offensief waarbü de linksbuiten en Leynse de stand op lr—2 wis ten te brengen. Hoewel de rood-witten hard zwoegden voor de ge lijkmaker bleef deze uit door onsamenhangend spel in de voorhoede. zich met SIMULTAAN-WED STRUD TE THOLEN. Onder auspiciën van de Thoolse Damclub werd Don derdagavond 15 April j.l. in de zaal van het „Hof van Holland" een simultaanwed. strüd dammen gespeeld door de heer J. Sinke uit Goes, kampioen van Zeeland. Deze avond werd geopend door /le voorzitter van cte Thoolse Damclub, de heer M. C. Meerman, die in ziin openingsrede allen hartelijk welkom heette, in het bij zonder de burgemeester, Mr. A. J. v. d. Hoeven, de heer Sinke, de heer L- Goedbloed uit Vlissingen, competitielei der van de Zeeuwse Dam- bond en de spelers van de verschillende verenigingen uit Scherpenisse, Stavenisse, Oud-Vossemeer en Bergen op Zoom Hierna wekte de heer Goed bloed op lid te worden van Onafzienbare ikaravaap van Belgische auto's. Tien wedstrijden slechts twee nederlagen. Eindeloos, eindeloos was de karavaan van Belgische auto's, die op deze stralende April dag naai- Rotterdam suisden. Een Nederlandse wagen was een witte raaf, maar de Bel gen schenen wel extra sterk te zijn opgekomen. En Rotter dam had zo in de buurt van de Coolsingel in de morgen uren meer weg van een vreem de, dan van een Nederlandse stad. Maar de Coolsingel is geen Keizerslei... al was het alleen al door dat de Keizerslei geen ruïnes heeft en Rotterdams binnenstad meer ruïnes, dan gave gebouwen... Zelfs het magerste manne tje zou tegen de aanvang van de wedstrijd geen plaats meer hebben kunnen bemachtigen in het tjok en tjokvolle stadion. Vijf en zestig duizend mensen, zo beweerde men, zaten er als haringen in een ton naast elk aar, met harten bonzend van gespannen verwachting en ke len hunkerend naar een gele genheid om zich schor te schreeuwen en te juichen. Ons spoorwegmuziekcoips marcheerde met zyn oranje- witte vaandel parmantig over de groene zoden en blies en roffelde dat het een aard had. Het werd luide toegejuicht, maar luider was het gejuich toen de elftallen het veld be traden. En toen de Tsjechische scheidsrechter met de onuit spreekbare naam Vlcek het beginsignaal had geblazen, veranderde het stadion in een heksenketel. Beurtelings juichten ze, de Nederlanders en de Belgen. •Maar wat nog niet vaak ge beurd is gebeurde nu. Toen de Belgen een minuut na de rust de leiding hadden genomen, zagen de duizenden Zuiderlin gen langs de Ijjnen de moge lijkheid van een overwinning ip het verschiet en eensklaps schalde de kreet „Bel-glque! Bel-giqueBel-gique!" door het stadion. De rode duivels speelden van de weeromstuit vuriger dan ooit, maar toen zette een kleine kudde Friezen in een stadionhoek daartegen in de roep „Abe! Abe! Abe!" in en het evenwicht werd her steld. Maar ze kwamen toch zowaar met een kreet voor de dag, die Belgen! Weer werd het een spel. geljjk Tien wedstrijden heeft de Oranjeploeg na de bevrijding gespeeld. Van die tien eindig den er vijf in overwinningen (op België drie, op Luxem burg en Zwitserland elk één), drie eindigden er in een gelijk spel ,alle drie tegen de Belgen en slechts twee nederlagen vielen te noteren, tegen Enge land en tegen Frankrijk, beide in uitwedstrijden. Van het elftal, dat gisteren binnen de lijnen verscheen, speelden slechts Kraak en Wilkes alle tien deze wedstrij den mee. Op de andere plaat sen werd nog al eens gewis seld. De Vroet en Lenstra zjjn de enigen, die ook voor de oorlog al in internationale wedstrijden uitkwamen. En wat nu Er staat dit seizoen nog heel wat te wach ten. Op 26 Mei speelt de Oran jeploeg in Oslo tegen Noorwe gen, op 9 Juni in ons land te gen Zweden. Op de Olympi sche Dag spelen de Oranje hemden een niet oficiële wed strijd tegen het Britse ama teursteam. En dan volgen nog de Olympische Spelen! Drukker kan het niet. En eerlijk gezegd: Het is wel wat te veel van het goede. Overigens nog deze notitie: Negen maal achtereen is de thuiswedstrijd Nederland-Bel- gië in een overwinning voor de Oranjehemden geëindigd. Het trotse record is hu gebro ken. Helaas. Een nederlaag werd het gelukkig niet. Als men teruggaat tot voorjaar 1927 vindt men maar een en kele Belgische overwinning op Nederlandse bodem. een damvereniging en cdubverband te spelen niet zomaar onder elkaar thuis te dammen, want dan leert men niet hoe men moet spelen. Vervolgens werd door de heer Sinke in een vlot tem. po de simultaan wedstrijd ge speeld tegen 44 tegenstanders waarvan hij na drie en half uur spelen 27 partijen won, 5 verloor en 11 remise. De heer Sinke verloor van A. Labruüère, C. J. de Korte. M. Korsman, allen uit Tholen en van J. Wesdorp te Sta venisse en J. Korevaar uit Bergen op Zoom. De heer Goedbloed dankte na afloop de Thoolse Dam- en Schaakclub voor de goede ontvangst en wees er nog maals op toch te trachten op de plaatsen waar nog geen vereniging is er een op te richten. Zii kunnen bij ïlem altijd een beroep komen doen voor zijn medewerking. Tot slot feliciteerde de voorzitter van Tholen de heer Sinke en de winnaars met hun behaalde successen. SCHAKEN Goes verliest van Waalwijk. Voor een plaats in de hoofd klasse speelde Waalwijk te gen Goes. Waalwijk won met 64. De gedetailleerde" uit slag is: M. C. GoudbergA. C. Rensen 0—1, P. H. Knijp- tenA. J. C. Nordlohne 10, J. DullensG. Volmer 10, F. v. TienhovenH. Olie mans 1—0, A. G. Vader—J. de Kuiper 10, C. Slagmo lenH. Verbeek VzK. Hooft van HuypduynenJ. Ouwerkerk D. Blok J. v. Zweeden VzR. v. d. HovenC- M. Kegge /2. C. HornR. v. Hemert 0 1. Goes had aan de oneven borden wit. VERGOEDING VOOR MILITAIRE VORDERINGEN Degenen, die menen voor een vergoeding in aanmer king te komen op grond van vorderingen, inkwartieringen en aanschaffingen, welke in de provincies Limburg, N- Brabant en Zeeland zün ver. richt door geallieerde strijd krachten dan wel door het fl^ilitair Gezag, de Prinses- Irenebrigade of andere mili taire formaties, worden in de gelegenheid gesteld de aan. vragen ter verkrijging van bedgelde vergoeding vóór 1 Juni 1948 in te dienen bij het C.B.V.M.V., Duinweg 20 te s-Gravenhage- i Nederland slaat een goed figuur. Volgens het Lloyd-register-, dat voor de eerste maal sinds zes jaar met een speciaal sup plement verschenen is en waarin een volledig overzicht wordt gegeven van de ton nage der koopvaardüvioot ln de verschillende landen, werd de wereld handelsvloot ln 1947 met 15 millioen ton uitgebreid Er hebben zich in 1939 grote wijzigingen voorgedaan: Ame rika neenmt thans de eerste plaats in met 21,250,000 ton als gevolg van de ge welt"" oorlogsinspanning, toen koopvaardüvioot 238,6% uitbreidde. Groot-Brittannië heeft het meest van de oorlog te lijden lad. Toch heeft het Britse gemenebest nog het grootste aantal schepen in de vaart. Dat Engeland het verlies aan scheepsruimte weer enigszins heeft opghe- ven, biykt wel uit het feit, dat L/3 der schepen niet ouder is dan vijf jaar. In Groot-Brittannië, dat meer dan de helft van de we reldproductie voor zjjn reke ning neemt, liepen in 1947 371 schepen met een totaal tonnage van 1,207,000 ton van stapel, waarvan 31% bestond uit buitenlandse orders. In Ne derland werden in dat zelfde jaar 36 schepen gebouwd met een totaal tonnage van 87,801 ton, hetgeen bijna driemaal de productie van 1945 is. Levenslang voor jeugdig» spion. Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam veroordeelde dè 25-jarige Amsterdammer P. L. Lahnstein tot levenslan ge gevangenissteraf. De ver oordeelde had zich in 1944 als spion voor de Duitsers ingedrongen bjj illegale groe pen in de omstreken van Leerdam. (Ingezonden mededeling) Wel niet siek maar xo lusteloos Ge behoeft juist geen ziek bed gehad te hebben om U slapen lusteloos te voelen. Juist na tijden van spanning, óók van tekort aan lichame lijk en geestelijk voedsel, zijn die verschijnselen aan de orde van den dag. Neem een tijdje Sanatogen. Dit zenuwster kend voedsel brengt Uw zenuwgestel weer op peil en ge komt ook lichamelijk weer op krachten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 3