OPSLAGTERREIN Cellulose Lakken GOUDSWAARD vnocmi£ DReesHiaiin BIRO Van Benthem Jutting SHAMPOON JO FIBBE Drogisterij Beniest GEZOCHT Per touringcar „De Pelikaan" Autoreisbureau Gebr. v. Fraassen Old finish RADIO TEMME W.L. Hei jboer&Co N. V. Ver boven alles uit! 50 cent In plaats van kaarten. Verloofd LENNY SLAGER en AAD. NÜMANS. Nieuwstraat 46, Goes. Oosterpark 14, Amsterdam. Verloofd: NEL S. J. KOOLE J. J. BEEKHOF Jr. Amsterdam, Saxen Weimarlaan 34 I. 2e Kost verlorenkade 117 hs. 5 Juli 1947. Thuis: Zaterdagmiddag 5 Juli, „De Wildeman", Oostkapelfe. Getrouwd: H. HENDRIKSE en S. A. JONKER. Wolf aartsdijk, 2 Juli 1947. De Heer en Mevr. HEN DRIKSE—JONKER zeggen hartelijk dank aan allen, die blijken van belangstelling ga ven by hun verloving en hu welijk. Op 4 Juli a.s. hopen onze lieve Ouders J. VOOIS en 'E. C. VOOIS—GELUK, jj! hun 40-jarige echtvereni- ging te herdenken. Dat zij beiden nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Goes, 4 Juli 1947. Zo de Here wil en zi^ leven hopen mijn gelief- de Ouders L. H. HARPE en E. W. HARPE— BOUWENSE, 5 Juli a.s. hun 40-jarige echtvereniging te herden- ken. Dat zij nog gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare Dochter 4c DAVIDA J en Verloofde. Middelburg, Hendrikstraat 13. Receptie van 4 tot 6 uur Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan al onze familie en vrienden in Zeeland voor de belangstel ling vóór en bij ons huwelijk ondervonden. N. P. IVERSEN. D. IVERSEN—DEKKER. Rotterdam, Mathenesserdijk 288a. Donderdag S Juli spreek uur in ziekenhuis „Bethesda" van 1112 uur. 10 Juli al daar geen spreekuur. E. VOORBERGEN, Verloskundige, Vlissingen. Kapelmeester, bestuur en leden v. h. Koninklijk Dor- drechts Fanforecorps zeggen langs deze weg de burgerij van Aardenburg recht harte lijk dank voor de gulle en gastvrije ontvangst tijdens de bevrijdingsfeesten hun bereid. Verloren KINDERSCHOEN TJE met steunzool omg. K. Delft-St. Pieterstraat. Kind zeer gedupeerd. Terugbezor. ging tegen beloning bij VER- HAGE, K. Noordstraat 37, Middelburg. Verloren: Zaterdag 28 Juni, tussen Zoutelande en Middel burg, rood BADPAK en witte HANDDOEK. .Tegen beloning terug bezorgen of schrijven: Gasthuis, Middelburg. VERLORENDonderdag Herenportemonnaie, in bus Vliss.M'burg, inh. paar zil veren Manchetknopen en twee Jap. bankbiljetten. (Herinne ringen concentratiekamp), tegen bel. terugbez.: Zeil- markt 16 bov., Vliss. VERLOREN: nikkelen wiel dop, merk „Studebaker". Te gen bel. terug te bez. Garage „De Baljuw", Koudek. weg, Vlissingen. Heden overleed te Cad zand, zacht en kalm, tot onze diepe droefheid, on ze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mej. CORNELIA PIETERNELLA BEERENS, Echtgenote van de Heer IZ. JOH. DUININCK, in de ouderdom van 76 jaar en 4 maandèn. Cadzand: IZ. JOH. DUININCK. C. C. VAN DALE— DUININCK. JAC. A. VAN DALE. ADRIE en IZAAK. Breskens: IZ. JOH. DUININCK M. C. DUININCK— I>E MEIJ. SAAR. Draaibrug: JOH. JAC. DUININCK. ADR. DUININCK— COMMELIN. TOOS. Cadzand, 28 Juni 1947. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze lieve- Vrouw, Moeder en Schoon dochter HELENA GLERUM STAKENBURG, betuigen wij onze hartelijke dank. Trinidad: M. J. GLERUM en Kinderen. Middelburg: S. GLERUM— v. SPARRENTAK. Verwerijstraat 11. VERHUISD: W. v. d. HOUT, stucadoor, van Havendijkstraat 11, Mid delburg, naar Hobeinstraat 71, Vlissingen. Waterschap Ellewoutsdijk. Het bestuur van het Water schap Ellewoutsdijk zal, be houdens goedkeuring, trach ten aan te besteden: het herbouwen van de door oorlogsgeweld ver nielde brug en een peil- boothok en tevens het herstellen van de schade aan twee bruggen. Openbare aanbesteding op Vrijdag 11 Juli a.s., des nam. half drie, in het café „de Koe koek" van de heer de Jong te Driewegen. Aanwijzing op Vrijdag 4 Juli a.s., v.m. 9 uur. Samenkomst bij de verniel de brug aan de Trenteweg on. der de gemeenfe Ellewouts dijk. Bestek met tekeningen zijn vanaf Woensdag 2 Juli a.s. 2 te verkrijgen bij de ont vanger-griffier te Oudelande A 54. Staat van inlichtingen- ligt vanaf Zaterdag 5 Juli 1947 ter inzage ten kantore van de wa terbouwkundige ambtenaar te Ellewoutsdijk, A 16. Ellewoutsdijk, 30 Juni 1947. Het bestuur van het Waterschap Ellewoutsdijk, A. J. BRUGGEMAN, Dijkgraaf. A. VAN NIEUWENHUIZE, Ontvanger-Griffier. Voor al uw vervoer kunt U zich wenden tot „Wegtrans port": Goes, Vlasmarkt 18, Tel. 2273. Districts Consultatie Bureau tot bestrijding der tuberculose TE GOES. Met ingang van 14 Juli weer geopend. Eerstvolgend spreekuur: Te Goes: 15 Juli, Zweedse Barak, Oostwal. Terneiizen: 16 Juli. Ter neuzen: 23 Juli voor bedpatiënten. Tholen: 18 Juli. Hulst: 21 Juli. A. J. E. JAKOBS, Districts t.b.c.-arts. Middelburgs Dierenpark. Veerse weg, Middelburg. 1 H.A. groot terrein met 500 dieren. Hoenders Dwerghoenders Eenden Gansen Kalkoenen Pauwen Parelhoenders Cavia Raskonijnen Duiven Goudvis Geiten Schapen Tevens een groot aantal kuikens van deze dieren. Entrée 30 ct. Kinderen 10 ct THE CUSTOMER Trannösan voetbad, Trannösan likdoornpleister, v Trannösan voetpoeder. DROGISTERIJ DE WOLFF, Paul Krugerstraat 45, Vlissingen. Wie ruilt mijn nw. schoe nen, m. 38, voor 39? Br. lett. S 41, bur. P.Z.C., Vlissingen. In de veiling van 9 Juli a.s., des avonds te half acht uur, in het Concertgebouw aan de Emmastraat 10, te Vlissingen, ten overstaan van Notaris J. L. VERHAGEN, te Vlissingen, zal als veilings perceel 13 me de worden geveild samen met Notaris R. BATTEN, te Mid delburg: het huis met erf en boven, woning aan het Groenewoud nr. 62, te Vlissingen. Huuropbrengst 429.'per jaar. Lasten 83.81. Deze maand verschijnt Ons Koninklijk gezin in bevrijd Nederland Uit Italië ontvingen wij een zending herenhoeden, mooi van kwaliteit en zeer voordelig f. 11.9° De hoeden zijn met slappe en met stijve opstaande rand, in de kleuren licht grijs, donker grijs, zwart, beige, bruin. MIDDELBURG Te koop bij inschrijving het HOFSTEEDJE van de Heer D. ROELSE Wz., groot 8 Are, gelegen aan de Biggekerkse straat A 217 te Koudekerke. Briefjes in te le veren vóór 15 Juli a.s. bij D. ROELSE, A 84, Koudekerke. Kijkdag 11 Juli van 14 u. Te koop donkerrode zijden Japon, maat 40 en lange witte bruids japon, maat 42. Lange Vorst- straat 84, Goes. Te koop of te ruilen een AUTOSTEP. Scheldestraat 95, Goes. Te koop of in ruil wegens plaatsgebrek prima v.o. cocos-gangloper. G. DE KAM, 's-Heer Hendrik- kinderendijk 60, Goes. De nieuwe vulpen, 'n Geweldig succes. Alléén bij SANDIJCK's Vulpenhuis Lange Delft 30, Middelb. PENSION GEZOCHT te Middelburg, voor 2 of 3 Hongaarse dames, voor enkele méhnden. Brieven no. 617, Bur. P.Z.C., Middelburg. TE KOOP: mooi Schilderij, (kopstudie) van H. E. MEES; stel zilveren Broekstukken (Zuid-Beveland); Verrekijker. Bogardstraat 18, Middelburg. BEZORGER GEVRAAGD voor dagblad „Het Vrije Volk" te Vlissingen. Aanmelden: Clijverstraat 42, tussen 12 en 1 uur. Te koop melkwijk te Vlissingen. Brieven letter T 42, Bur. P.Z. C., Vlissingen. door: G. Rutten I 225 pag. tekst met 106 foto's over het verblijf der Koninklijke familie in Engeland en Cinada en de terugkeer in bevrijd Zeeland en Brabant. PRIJS 16.90. Verkrijgbaar bij Dam 2, Middelburg Wat U voor de verzorging van Uw baby nodig hebt. melkflessen, 200 en 250 c.c. spenen doosjes babypoeder babyolie bedzeiltje wiegenzeiltje navelpleister babysponsje gummy luierbroekje verbandwatten poederdonsje veiligheidsspelden babybadje babybadje, emaille babywaskom met tussenschot babywaskom, rond babyborstel Drogisterij SCHULTE &THIEME in het Huis met de Rode Pilaren, Middelburg. Ned. Chr. Bouwarbeidersbond, Afd. Souburg. Zaterdag 5 Juli 1947, van 3—6 uur VACANTIEBONNEN INLEVERING BOUWBE. DRIJF, in de zaal Concordia, voor leden en niet-leden. HET BESTUUR. VOOR HOUT EN BOUWMATERIALEN ter grootte van ca 1000 MJ, gelegen aan grote verkeersweg en liefst aan vaarwater. Aanbiedingen onder letter W 44, Bur. P.Z.C., Vlissingen ZONDAG 6 JULI prachtige dagtocht naar Rhenen met bezoek aan de Grebbeberg over Nijmegen Arnhem. Terug over de Pyramide van Auster- litzUtrechtRotterdam. MAANDAG 7 JULI onze middagtocht door Z.-Beve- land met gelegenheid om kersen te eten in de boomgaard. DINSDAG 8 JULI onze prachtige dagtocht naar Nij megen en Berg en Dal. ZONDAG 13 JULI naar de Internationale Motorraces te Valkpnswaard over BredaEindhoven. BESTEL TIJDIG UW PLAATSEN. PAUL KRUGERSTRAAT 21, TEL. 80, VLISSINGEN. Ook prima touringcars te huur voor clubs en gezel schappen van 21 tot 40 personen. Leeslampen met lectuurbak Schemervoeten en Schemer- kappen in verschillende uit voeringen - Lampekappen en Kronen óók met hangend licht vindt U bij Tegenover Postkantoor Middelburg Werkman, niet geh. onbe- "midd., in bez. van enige meu bels, z.b.m. jonge dochter of wed. van 5060 jaar. Br. lett. V 43, bur. P.Z.C., Vlis singen. Wegens vertrek nog enig huisraad enz. te koop. BOONE, Molenberg 3, M'burg. Te koop gevraagd bóuwplicht voor woonhuis voor 5000.a f 8000;—. Br. no. 618, Bur. P.Z.C., Middelb. MIDDELBURGSE VERF- EN GLASHANDEL Middelburg, Lange Noordstraat 20, Telefoon 2286. Wij beschikken over een groot kwantum in diverse kleuren, mat en glanzend; verpakt in bus sen van 50 kg. Zeer geschikt voor industriële doel einden. Verdunning wordt bijgeleverd. Prijs zeer laag. Vrij van distributie. h Wij verkopen prima kwaliteit vethoudende vloeibare sham- poon, welke ook buitengewoon geschikt is voor het wassen van fijne stoffen. Deze sham- poon, een uitkomst met de zeepschaarste, verkopen wij liter voor 100 gram Heeft U geen ledige flacon, U kunt ze ook in flessen krijgen vanaf 60 cent. Vlissinfen Middelburg. Wat ook Uw zomerdrank zij, Hero Perl gaat vèr er boven uit in kwaliteit en smaak. En méér nog! Keus uit 5 verrukkelijke smaken, alle bereid uit zuiver vruchtensap, dus me» behoud der edelste natuurgrondstoffen. Gezondheid en levenskracht Puur genot van d'eerste tot de laatste teugl voor 'n prachF van 'n doriF ONTVANGEN: Toilet- en babysponzen, 1.90, 2.20 en 2.50. Werksponzen, 1.17 en 3.19. Mattenkloppers, 1.50. Dweilen, 1.10. School- en actetassen, prima leder, vanaf 17.75. Herenportemonnaies, 3.75, 4.95 enz. Padvindersriemen, vanaf 2.45. Padvindersfluiten, 1.75. Padvindersmessen, 3.50 en 5.50. DE MAGNEET, Vlasmarkt 31, Middelburg. Te koop aangeb. Sparta-motor, 125 c.c., met beste banden, prima in orde, jaar 1941. J. A. v. d. Goeskade 3, Goes. Na 6 uur: West wal 6, Goes. Te koop vierjarige klepper en driejarige hit, mooi en vertrouwd. Clijver straat 12, Vlissingen. Te koop VIER AUTOBANDEN, z.g.a.n., maat 60020, alle met binnenbanden. 615 Bur. P.Z.C., Brieven Middelb. Te koop HERENHUIS MET TUIN te Middelburg, in het centrum der stad, bevattende 6 ka mers, serre, 2 keukens en zolderkamer. Eerste hypo theek beschikbaar. Brieven no. 616, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop electr. Velo wasmachine met motor (125 Volt). Pen- ninghoeksingel 17, Middelb. Te koop modern eikenhout orgel, z.g.a.n., 14 registers met door lopende harp. Brieven no. 614, Bur. P.Z.C., Middelburg. Uw adres voor het maken van japonnen, mantels en costuums. Singel 91, Vlissingen. voor rooktafels, rookstellen, tinoen theeservies, pul len, lepeltjes, taartscheppen kaasschaaf enz. Prima kwaliteit en voordelig in prijs. Zie onze etalages. Korte Noordstraat 6 Middelburg. is weer elke dag geopend Oudste en vertrouwd adies Vlissingen. Lepelstraat 13 (naast jamin)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 8