Zware dag voor de leiders Rest van Europa door de Britten verpletterd Kappie cn kc( McvcUcilanJ ZeeuwQnippers 5 maanden hoogspanning MIDDELBURG-GOES 2-3 De lange rij voortgezet Er was geen eenheid in het Continentale elftal. Wilkes teleurgesteld. Met 6—1 heeft het Brit se elftal Zaterdagmiddag: te Glasgow het Continenta le elftal verpletterd. Wan neer we deze nederlaag* van een Europese keurploeg be zien en ons de wedstrijd van ons nationale elftal in Hud- dersfield tegen de Engelsen, van wie toen met 82 werd verloren, herinneren, komt het ons voor, dat de partij van Glasgow bij alle teleur stelling voor ons toch een rehabilitatie van onze nati onale ploeg heeft gebracht. Die nederlaag was heus geen schande! Toegegeven dat de cijfers iets geflatteerd zijn, dat twee van de zes doelpunten op al- lerongelkkigste manier out- Sport VOETBAL bondselftal verloor van engelse amateurs. Voor een uitverkocht Gof- fert-stadion te Nijmegen werd Zaterdag de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands bonds*- eiftai en een Engels amateur elftal gespeeld. De Engelsen wonnen deze ontmoeting met SCHAKEN Het tournool te Baarn. drs. verburg start goed. In een van de nationale acht- kampen van het grote interna tionale schaaktournooi, dat op het ogenblik in het bekende Astoria-Chalet te Baarn ge houden wordt, speelt ook mee ïfle Zeeuwse kampioen, drs. M. C. Verburg uit Middelburg. Hij is daar met enkele ster ke hoofdklassers ingedeeld o.a. H. J. G. Donk uit VVGA te Amsterdam, v. d. Zande uit AEG, de Limburger Th. Cour- tens en de Hilversummer de Lange. Drs. Verburg is goed ge start. In de eerste ronde speel de hij remise met v. Setten en in de tweede ronde won hij in 20 zetten van v. d. Palm. In zijn groep leidt Donk met 2 uit 2. Woensdag zal zijn stadge noot K. Maartense zich bq hem voegen voor deelneming aan een der vierkampen. De stand in de drie interna tionale groepen luidt: Groep A. Kramer, Thomas, Vlagsma ieder 2 punten, De- vos, Vinken ieder 1%, v. Does- burgh, Marroczy, Pomar ieder 1 punt. Groep b. Tartacover 3 p, Prins 2*4 p., Fontein, Golom- bek. Stumpers ieder 1% P-. Grob, Soultanbeieff lp., v. Steenis 0 p. Groep C. Spanjaard, Wood, Znosko Borovsky ieder 2 p., Domer, Henneberke, van Tol ieder 1 y2, Dunhelblum 1 p. en de Jong y* p. ROEIEN triton won de varsity. Het hoofdnummer van de Varsity, de oude vier, is na spannende strijd door het Utrechtse Triton" gewonnen. Argo en Nereus, die op de tweede en derde plaats eindig den, waren slechts enkele de cimeters op de Utrechtenaren achter. HOCKEY nederland—belgië 1—0 Naar schatting ongeveer 4000 toeschouwers hebben in het Wagenerstadion te Amstel veen de Nederlandse hockey- ploeg een alleszins verdiende 10 overwinning zien behalen op het Belgische elftal. stonden (een onopzettelijke handsbal, waarvoor een straf schop werd gegeven en een keer in eigen doel getrapt). Maar aan de andere kant zal de objectieve toeschouwer niet kunnen ontkennen, dat als de Britse voorhoede gewild had, de dubbele cijfers zeker zouden zijn gehaald. Want in. de twee de helft de rust was inge gaan met een 41 voorsprong maakten de Britten er in het overvolle Hampdenpark 'n demonstratie van. Zij wilden het toen zo mooi mogelijk doen en lukte het niet dan pro beerde men het, zonder zich noemenswaardig in te span nen, een volgend keer nog eens. De grote kracht van 't Brit se elftal school in zijn eenheid, terwijl juist bij de „de rest" dit onderdeel het zwakke punt vormde. Hoe zou het ook an ders kiinnen, met elf spelers van negen verschillende lan den? de wedstrijd. Het stadion van de Queens Park F.C. te Glasgow bevatte meer dan 130.000 toeschouwers toen 4e Engelse scheidsrech ter Reader de wedstrijd liet aanvangen. Het begon met een groot overwicht -van het Brits elftal, wat tot uitdrukking kwan in een zestal hoekschoppen in de eerste twintig minuten. In die tussentijd kwam ook „de rest" tot enkele verdienstelijke aan vallen, maar een typisch con tinentale fout was, dat men voor het doel de kluts kwijt raakte en de afwerking, even tueel bekroond met een goed schot, veel te wensen overliet. Na uitstekend samenspei van het binnentrio slaagde Mannion er in na 10 minuten de score te openen. Vier minu ten later kopte Wilkes fraai naar Prest, die in een soloren tweemaal aanvoerder Hard- wiek keurig omspeelde en Nor- dahl op kortp. afstand van het ctbel, een niet te missen kans gaf, waarvan de Zweed ook profiteerde (11). Na ruim 'n half uur viel de beslissing van deze ontmoeting. Scheidsrech ter Reading wees, toen Ludl, die Mannion veel te veel vrij spel had gelaten, de bal vallende met de hand aanraakte, naar de witte stip en Mannion schoot onhoudbaar in (21). De „rest" had een morele klap gekregen, welke snel door de Britten werd uitgebuit. Een minuut later vergat men Steele aan te vallen en voor dat iemand het zich realiseer de lag de bal in de touwen. Twee minuten na dit doelpunt gaven Mannion en Lawton op nieuw Darul het nakijken (4 1.) In de tweede helft was de ontmoeting het aankijken nau welijks waard. Parola en Da- rui begrepen na een half uur elkaar weer eens niet en zon der dat de Britten er iets aan deden, rolde het leder kalm in het doel (51). Het zesde en laatste doelpunt, van Lawton, was fraai. Vijf minuten voor het einde gaf Matthews de bal keurig en hoog voor. Even keek Lawton, waar Darul zich had opgesteld, een knik met het hoofd en het leder yerdween precies in het andere hoekje (61). tegengevallen. Wilkes vertelde ons na af loop in de kleedkamer, dat de wedstrijd hem was tegengeval len. Hij had er zich meer Van voorgesteld. De spelers vafï' „de rest" begrepen elkaar niet. 44. Ja, het eten was volkomen smake loos en de wijn was water geworden. Maar dat was nog niet alles, want in eens nam de rookwolk gestalte aan! Zij zag er niet uit zoals Kappie en de stuur man, want zij was wazig en doorzichtig, maar het was toch iemand De stuurman gaf een ontzettende gil en riep: Help! Een spook! Help! En Kappie kneep zijn ogen dicht van de schrik en hij zette het op een lopen, zodat zijn pet hem navloog en mompel de: Alle zeeduivels-nog-an-toeEen spook! De stuurman rende achter hem aan en daarachteraan zweefde het spook, dat nu weer meer op een rook wolk leek dan op een iemand 1 Wegens gezondheidsrede nen heeft de heer J. Kole be dankt als ouderling van de Geref. Kerk te Yerseke. De Emmabloemcollecte te Nieuw- en St. Joosland heeft opgebracht 114.75. De Emmabloem-collecte heeft te Retranchement 52 opgebracht. Tot Notabelen der Ned. Herv. Kerk te Retranchement zijn gekozen de heren J. de Voldere en M. van Dale. M.V.V. sloeg een goede slag District L EmmaHermes DVS 7—3; ADO—EDO 0— 1; SpartaVSV 3—3; Ajax Feyenoord 11; DWS—-'t Gooi 0—1. Er waren verschillende voorwaarden waaraan vol daan móest worden om Ajax tot kampioen te maken. Eer ste voorwaarde was een ei gen overwinning en deze kwam nu juist niet, want Feijenoord kon de Aiaxieden een gelijk spel afdwingen. DWS hielp wel een handje mee door te verliezen van 't Gooi, waaruit blijkt dat D WS de zware eindspurt niet heeft kunnen volhouden. ED O bleef Ajax nog even in de weg staan en ADO werd het slachtoffer. Ajax Feijen.d. DWS EDO VSV Hm. DVS 't Gooi RFC Sparta Emma ADO 1611 17 7 17 6 15 7 15 7 16 6 17 6 17 6 16 6 17 5 16 5 3 2 41—23 25 4 6 4942.18 5 6 26—2317 2 6 30—2616 2 6 37—3716 4 6 36—3916 4 7 27—35 16 3 7 37—4015 2 8 32—3214 3 9 38—4913 2 9 25—2912 District II. Xerxes—De Volewyckers 32; DHC Neptunus 3—1; Stormvogels —lfBS 1—0; DOS—DFC 0— 3; Excelsior-Haarlem 05. Stormvogels en DHC wor stelen zich aardig omhoog en verwijderen zich stap voor stap van Excelsior, dat, zich liet verslaan door Haarlem, hetgeen niet te verwonderen is, want Haarlem zal de the oretische kans voor de kop- plaats tot het laatste mo ment willen verdedigen. De grote verrassing viel in het Feijenoord-stadion waar Xer xes de kopploeg versloeg. Haarlem 1811 1 6 60—4123 Xerxes 1710 2 5 54—42 22 Volew. 1610 Blauwwit 16 8 Neptunus 16 8 DFC DOS HBS DHC Stormv. Excelsior 17 9 17 7 17 6 16 4 15 5 17 2 1 5 52—36 21 3 5 36—30 19 2 6 30—2218 0 8 42—3418 3 7 34—3917 110 27—33 13 4 8 23—4712 1 9 21—3211 41120—41 8 District IIL Enschedesche BoysGo Ahead 01; Quick AGOVV 14; Be Quick— Tubantia 25; VitesseEn schede 10; Wageningen NEC 0—0. Wat heeft Go Ahead het benauwd gehad in Enschedé. De Boys hebben gevochten om zelfs tegen de koplopers iets te oogsten en het was bijna gelukt. En het was no dig ook, want zowel Vitesse als Tubantia verbeterden hun slechte positie. Quick moest de zege aan AGOW laten, dat nu notabene op de vierde plaSats pas defini tief veilig is. NEC liet een veer in de zware kamp te gen Wageningen en mag nu beslist geen punten meer verliezen, want Go Ahead zal in de beide laatste wed strijden het touwtje wel strak houden. Go Ahead 18 12 NEC 1710 AGOVV 17 7 Wagen. 18 5 Quick 17 7 Enschedé 18 5 Heracles 18 4 Be Quick 16 5 Ensch. B. 18 6 Tubantia 17 4 Vitesse 18 5 3 3 40—2127 5 2 4023 25 4 6 39—30 18 8 5 29—3118 2 8 29—3516 6 7 31—3216 8 6 27—26 16 5 6 31—3815 3 9 353815 5 8 26—3813 310 33—4713 District V. Be QuickHS C 02; GVAVVeendam 7 1; AchillesSneek 00; LeeuwardenEmmen 10; HeerenveenVel oei tas 44. Wat onmogelijk scheen is gebeurd. Heerenveen liet zich een punt afnemen door de hekkesluiters en het moet fjEERD ADEMA 36 Ik kan u alleen dit nog wel zeggen, dat zij als niet-fa- milielid op de tweede plaats komt en dat haar toekomstig aandeel in uw ooms vermogen, bij haar welslagen, zeer be langrijk minder zal zijn dan het uwe, ofschoon" hij lach te fijntjes „het haar toch al in staat zal stellen, een min of meer luxueus leven te leiden. Ik kan u, wat dat betreft, nog wel vertellen, dat u na volda- nen proeftijd, tot uw ooms overlijden geen materiële zor gen meer zult kennen. Het is ne proeftijd, tot uw ooms bq welslagen, reeds over vijf maanden volkomen veilig te stellen, afgescheiden van het vermogen, dat u dan later zult erven. Meer kan en mag ik u op het ogenblik niet zeggen. De conditie voor beiden is, dat u er met niemand, dus ook niet buiten uw bedrijf, over mag spreken voordat de proef tijd voorbij is. Heeft u alles goed begrepen?" „Volkomen",zei Hans, ter wijl hij naar de blauwe rook- spiraaltjes staarde, welke uit de sigaar op het asbakje naar het plafond stegen. „U kunt u misschien voor stellen", zei hjj, „dat ik een beetje verbaasd, laat ik zeg gen, een beetje overrompeld ben". „Vanzelfsprekend", zei de heer De Hoop, terwijl hij op stond om daarmede te kennen te geven, dat het gesprek zij nerzijds was beëindigd. Hij stak joviaal de hand uit. „Ik hoop van harte, meneer Van Linschoten", zei hij, „dat we elkaar over vijf maanden opnieuw zullen spreken, want dat zal het bewijs zijn, dat u in uw opdracht geslaagd is". „Nog één vraag", zei Hans. „Wanneer mijn oom in de proeftijd onverhoopt zou ko men te overlijden..." „Dan staat u .buiten het tes tament", zei de' heer De Hoop. „Uw plaats is daarin alleen verzekerd, wanneer u de proef tijd goed doorstaan heeft. Trouwens, dan krijgt u na tuurlijk bericht, want dan is uw proeftijd als geëindigd te beschouwen. De heer Van der Dusse zal u niet uit het oog verliezen en ons voortdurend van uw doen en laten op de hoogtè blijven houden. Ik wens u verder van harte het aller beste". „Ik dank u vriendelijk voor uw belangstelling", zei Hans. „Misschien wilt u, wanneer u mijn oom spreekt, hem wel zeggen, dat ik mijn uiterste best zal doen". De heer De Hoop knikte en mr. Van der Dusse reikte de jonge man vriendelijk de hand. „Veel geluk", zei hij, „en als er te grote moeilijkheden rij zen, dan weet u me wel te vin den". Hij belde en 't sproetige jongmens kreeg bevel, meneer Van Linschoten uit te laten, waaraan hij met neerbuigende vriendelijkheid voldeed. Een halve minuut later liep Hans van Linschoten op de Princessengracht en trachtte tevergeefs de gedachten, die hem bestormden, in een rijtje te zetten. HOOFDSTUK VH. De sollicitatie^ Hoe langer hij' de kwestie bekeek, des te. meer kwam hij tot de overtuiging, dat de moeilijkheden zich opstapel den. Het begon al bq de oude Dirk, die natuurlijk zou willen weten wat er op de conferen tie behandeld was en daarna bij baas Govers, die er zijn Zondagse pak voor geleend had en zich zeker niet met enige algemeenheden zou laten afschepen. Tenslotte was dat nog niet het voornaamste. Het belangrijkste was, dat hij zoo spoedig mogelijk een baantje zou moeten zoeken bij een onderneming, welke voor uitzichten bood, dat hij er min stens vijf maanden zou kunnen blijven zonder in conflict te komen en, gezien zijn tempe rament en de omstandigheid, dat hij voldoende zou moeten verdienen om in zijn levenson derhoud te voorzien, was dit probleem veel moeilijker dan net er op het eerste gezicht uitzag. Met een hoofd vol zorgen stapte hij naar het Vondelpark en vond er Dirk in zijn zomer residentie. Die zat al naar hem uit te kijken, schoof dadelijk een plaatsje op en ging er ge makkelijk bij zitten in de ver wachting, een lang en span nend verhaal te zullen horen. (Wordt vervolgd). Velocitas moed geven om in de laatste wedstrijden er nog eens alles op te zetten. Sneek liet de achtervolging van Heerenveen los door een slecht resultaat tegen Achil les en Be Quick, dat na het gelijke spel van Heerenveen aardig had kunnen bijkomen, liet deze kans glippen door zowaar van HSC te verlie zen. Heerenv. Sneek Be Quick GVAV Veendam Achilles HSC Leeuwar. Emmen Frisia Velocitas 1613 16 9 14 10 15 7 16 6 16 5 15 5 14 16 14 16 1 79—35 28 3 23—18 22 3 4542 21 5 41—4117 6 29—36 16 7 28—31 14 4 6 25—2614 3 719—3711 0 11 21—44 10 010 32—48 8 31127—44 7 District VI. MaurltsBra- bantia 0—3; MVV—PSV 6— 1; EindhovenSportcL Em ma 12; LimburgiaBleyer- heide 0—2. De hekkesluiters deden de bal driemaal in het Maurits doel rollen, hetgeen niet veel baatte, want de opvol gers Bleyerheide deden het zelfde tweemaal bij Limbur gia, zodat Brabantia nog steeds kans heeft om de vingers aan de rode lan taarn te branden. Sportclub Emma kwam in veiligheid tegen Eindhoven, dat een dankbare prooi is geworden voor alle clubs, welke nog een paar puntjes nodig heb ben. PSV liet zich in Maas tricht lelijk van de bak bij ten en hèt- ziet er naar uit, dat MVV en Sittardsche Boys, die nu gelijk staan, het samen zullen gaan uit vechten, want beide hebben de beste kans om hun laat ste wedstrijd te winnen. MVV Sitt. Boys PSV Limburg. Sportcl.E. Maurits Eindhov. Juliana Bleijerh. Spechten Brabant. 19 12 1912 19 11 18 9 18 6 19 6 18 5 18 5 19 5 18 4 19 5 3 52—15 28 3 48—28 28 4 40—29 26 7 41—35 20 8 34—43 16 9 33—37 16 8 25—29 15 8 31—49 15 4 10 27—4114 5 9 35—5318. 311 32—39 13 Naar het Italiaanse pers bureau Ansa meldt, heeft zich in Zuid-Italië en Sicilië een he vige aardbeving voorgedaan. Ernstige materiële schade werd aangericht. De aanvallen van Goes, in aantal iets groter dan die van Middelburg, strandden voor het grootste deel op het drieback stelsel. De aanval len van Middelburg waren gevaarlijker, doch de mid- voor was iets te sloom en het schot, waarmee v. d. Vliet te passeren is, ontbrak. Bij een aanval geleid door Carol belandt de bal bij de linksbuiten Drost, die een mooi doelpunt maakt (10). Na de rust opende Middel burg opnieuw het offensief. Tot doelpunten kwameh de Eroen-witten echter niét en et is aan de trouwe bewa king ontsnapte v. d. Sluijs, die met een kalm balletje over de te ver uitgelopen Moens, de partijen op gelij ken voet brengt (11). Lockefeir is zo gelukkig om een tegen de paal geschoten bal in het net te zien ver dwijnen (12). Direct daar op maakt Moens andermaal een fout en v. d. Sluijs trapt in het verlaten doel (13). In enkele minuten is Middel burg een geslagen ploeg tot plotseling de strijd herleefde toen de Rooij een corner rechtstreeks in het doel plaatste en v. d. Vliet niets anders kon doen dan de bal in het net slaan (23). De Zeeuwen R.B.C. 3—3. Hoewel er voor beide par tijen niets meer op het spel stond, is het toch een aan trekkelijke wedstrijd gewor den. De Smit, die de mid- voorplaats bezette, heeft zeer goed gespeeld, en nam, on danks de bewaking van stop- perspil Gillesse, alle drie de doelpunten voor zijn reke ning. Het begin was wel hoop vol voor RBC, daar reeds in de eerste minuut Voeten zijn club de leiding gaf (0 1). Na 15 min. passeerde De Smit enige tegenstan ders en met een scherp schot scoorde hij de gelijk maker (11). Van de aftrap gingen de Roosendalers op het Zeeuwendoel. Het schot van Knobel kwam op de paal. Dan kreeg Naerebout een zeer goede kans van De Smit. Met een vrij veld voor zich, kogelde hij over het doel, door de keper verlaten, doch vijf min. voor de rust nam RBC opnieuw de lei ding, toen de bal van Van Vlaanderen voor de voeten van Beens kwam, die kalm de bal in het net deponeer de (1—2). Na de hervatting plaatste De Smit de bal tactisch langs Goderie (22), terwijl hij kort daarop een pass van Naerebout achter de backs oppikte en de Zeeu wen de leiding gaf (32). Nogmaals wist hij zich van Gillesse te ontdoen, maar nu schoot hij juist over. RBC bracht met snelle open aan vallen het Vliss. doel her haaldelijk in gevaar. Toch duurde het tot enkele min. voor het einde voor de ver opgedrongen back een hoek schop wist in te koppen (3 3). Deze uitslag geeft de verhouding vrij goed weer. Terneuzen Internos 6—1. Internos stelde in deze wedstrijd zeer teleur, v. d. Velde opende voor Terneu zen de score, doch even la ter werd een boogbal door Florusse verkeerd beoordeeld en de stand was gelijk (1 1). Van Luijk en Renard wisten ieder nog eenmaal vóór de rust te scoren (3 1). Na de hervatting voerde Terneuzen het hoge woord, doch veel fraais was er niet aan. Blijkbaar speelde de warmte de spelers parten. Renard en 't Gilde brachten de stand op 61. Breskens T.S.C. 3—2. Breskens was onmiddellijk in de aanval en bleek er een eer in te stellen de kam pioen te kloppen. Na 15 min. was het midvoor De Hartog, die Breskens de leiding gaf. Breskens bleef sterker, te meer omdat TSC vrij fut loos speelde. Na 25 minuten vist J. de Visser er 20 van te maken met welke stand de rust kwam. In het begin van de tweede helft wist linksbuiten Vermeulen er 30 van te maken. Dan werd TSC sterker en na 20 minuten bracht zij de stand op 31. Kort voor het einde kon de midvoor van TSC de achterstand tot 32 verklei nen. Breskens won deze wed strijd verdiend. Voor de wedstrijd overhan digde de aanvoerder van Breskens aan de kampioe nen een bloemenmand. Naar uit gezaghebbende bron te Vaticaanstad wordt vernomen zal de Paus binnen kort zijn medewerking ver lenen aan een film, hetgeen nog niet is voorgekómen. Duitse krijgsgevangenen in Engeland, zullen de gelegen heid krijgen oin als landarbei der in Engeland te blijven in- plaats van te repatriëren. Officteele Publicaties. distributiedienst goes. inlevering- door handelaren. Aangezien het distributie kantoor op 15 Mei a.s. is ge sloten, dienen H.H. detaillis ten, codenummers 5003 t/m 5023 him bescheiden in te le veren op 14 Mei van 24.30; de overige detaillisten in de 5000-groep dienen hun beschei den in te leveren op 16 Mei van 912 uur. distributiedienst krabbendijke. Op 15 Mei, Hemelvaartsdag, zullen 't kringkantoor en de agentschappen gesloten zijn. In verband hiermee moeten de de taillisten van Yerseke (5000 nummers) en van Hansweert in plaats van op 15 op 16 Mei inleveren en de detaillisten van Rilland inplaats van 16 op 17 Mei, op dezelfde uren. Bijz. Gerechtshof Middelburg Tien jaar geëist tegen oud nachtwaker. Tien jaar gevangenisstraf met aftrek eiste de procureur fiscaal van het Middelburgse Bijz. Gerechtshof Vrijdagmid dag tegen de 37 jaar oude nachtwaker L. A. S. de Wilde uit Terneuzen. De Wilde was in 1941 in Parijs in dienst ge treden van de N.S.K.K. en te gen het einde van de oorlog landwachter geworden. Hij had patrouilles gelopen, gevange nen overgebracht naar de ma rechausseekazerne te Hulst, geassisteerd bij een huiszoe king en de spoorlijn Goor Delden bewaakt tegen sabo teurs. De jeugdige electrlcien A. J. Harte uit Terneuzen was op 17-jarige leeftijd, gedreven door zucht naar avontuur, bij de Landstorm Nederland ver zeild geraakt. Hij had gevoch ten bij Hasselt, doch dit vech ten had uitsluitend uit terug trekken bestaan: Harte had Ëeen Canadees soldaat gezien, •e proc. fiscaal vroeg 3 jaar gevangenisstraf, door te bren gen in een jeugdgevangenis. De schippersknecht N. Al- mekinders uit Borssele was bij de O.T. en deed een blauwe Maandag dienst als bewaker in het Strafkamp Souburg. Eis 5 jaar met aftrek. M. Slabbekoorn uit Bieze- linge had in de bezettingstijd- een verraderlijke anonieme brief aan de commandant van de Landwacht geschreven. Hij was al eerder voor geweest, doch de zaak was toen aange houden opdat een psychiatrisch onderzoek kon worden inge steld. De eis luidde toen 4 j. en 3 mnd. Nu vroeg de procureur fiscaal 3 jaar met aftrek. De verdediger, mr. F. W. Adriaanse, wees op het rap port van de zenuwarts, die tot de conclusie is gekomen, dat men bij S. m. verminderde toe rekeningsvatbaarheid heeft te maken en gaf als zrjn mening, dat een strafvermindering van 4 jaar tot 3 jaar met deze con clusie niet in overeenstemming is. Uitspraak in alle zaken Vrijdag 23 Mei. de vrijwilligers. De traditie getrouw wer den weer enige vrijwilligers voor de balie geleid. Anton Dekker uit Goes, 21 jaar oud, was bij de Landstorm Neder land verzeild geraakt. De proc. fiscaal eiste 1 jaar voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd. Niet minder dan 8 jaar werd geëist tegen J. M. Wie- land, een Axelsche handelaar, die tot de Oostlandcompagnie en tot de Landwacht was toe getreden. Hq had indirect deelgenomen aan de strijd in ons land. De verdediger, mr. Terwoert, drong aan op een lichtere straf. 13 jaar geëist. De slager WestVper uit Goes verried, dat een handels reiziger anti-Duitse uitlatin gen had gedaan. De man kwam voor het Duitse ge recht en kreeg 9 maanden gevangenisstraf, waarbij hij een ernstige ziekte opliep. Westveer, een verstokt N.S. B.'er, was in 1944 hulp-land- wachter. lie gewapend me een jachtgeweer patrouilles en nam deel aan persoons- bevnijzencontrölc. De eis luid de 12 jaar met aftrek. Brandstoffen voor bijzondere doeleinden. Degenen, die in het vorig seizoen een brandstoffentoewij- zing voor bijzondere doeleinden hebben ontvangen (openbare gebouwen, winkels, kantoren e.d.) kunnen voor het seizoen 1947/1948 wederom een aan vraag hiervoor indienen bij de distributiedienst per form. MD 39306. Het verdient aanbeve ling deze aanvragen zo spoe dig mogelqk in te dienen. Aanvragen voor bijzondere arbeid. Werkgevers, die personen in dienst hebben, die voor toeslag wegens bijzondere arbeid in aanmerking komen, moeten de naamlijst voor de 7e en 8e pe riode a.s. week (1217 Mei)' inleveren. Niet tijdige inleve ring veroorzaakt vertraging bij de uitreiking. D.K. OOSTBURG 225. WERKKLEDING. Alle aanvraagformulieren voor werkkleding, welke op 15 Mei a.s. niet zijn behandeld, kunnen als afgewezen worden beschouwd. Nieuwe aanvragen werkkle ding (collectief). Van 12 t/m 31 Mei bestaat gelegenheid tot het indienen van collectieve aanvragen voor werkkleding voor bedrijven met meer dan 10 arbeiders. Hiertoe zijn op de kantoren verkrijgbaar de formulieren MD 333-26 welke in enkelvoud en de form. MD 333-27 welke in tweevoud moeten worden in gediend. Op deze aanvraag dienen alle aanwezige werkkleding- dragende arbeiders te worden vermeld met naam, adres, be roep en TD nummer. Aanvragen na 31 Mei a.s. In gediend, kunnen voorlopig niet meer in behandeling worden genomen. Nieuwe aanvragen werkkle ding (individueel). Voor individuele aanvragen van werknemers en bedrijven met minder dan 10 werkkle- dingdragende arbeiders volgt een nadere bekendmaking. Radioprogramma's DINSDAG. Hilversum I: 7 en 8 Ber.; 9.45 Arbeidsvi-' taminen; 10.35 Richard Tau«- ber zingt; 11 Roy Hender son, bariton; 11.40 Gram.; 11.45 Familieber; 12 Gram.; 12.30 Lunchconcert; 13 Ber.; 13.15 The Skymasters; 13.45 Trio zang; 14 Ida de Leeuw v. Rees; 14.20 Het Aeolian Sextet; 16.15 Radio-Matiné; 16.30 Gram.; 17.30 Glen Mil ler en zijn orkest; 18 Ber.; 18.30 Ned. Strijdkrachten; 19.15 Henriette Bosmans, piano; 20 Ber.; 20.15 Bonte Qinsdagavondtrein; 21.30 Contact; 22.15 Buitenlands overzicht; 23 Ber. Hilversum H: 7 en 8 Ber.; 9 Herhaling "Lichtbaken; 10.50 Werken van Franz .Liszt; 11.40 Gedeelten uit „Car men"; .12.03 Pianorecital; 12.30 Lunchconcert; 13.35 Gram.; 13.50 Grootmeesters der Moderne Orchestra tie; 15 Onder ons; 15.30 Engelse en Franse melodieën; 16 De Zon nebloem; 16.45 Elck wat Wils; 18 Bruce Lowe zingt met begeleiding; 18.20 Sport- praatje; 19 Ber.; 19.20 En semble Fantasia; 20 Ber.; 20.20 Radio Philharmoniscli Orkest; 21.40 Maria Gedich ten; 21.45 Het kwintet in de Kamermuziek; 22.30 Ber. Weerbericht gedeeltelijk bewolkt Weersverwachting, medege deeld door bet K.N.M.I te De Bilt, geldig van Maandagmor gen tot Maandagavond. De hier en daar nog aanwe zige nevel of mist zal snel verdwijnen. Iets toenemende wind overwegend tussen Noord-Oost en Zuid-Oost. Ge deeltelijk bewolkt met enkele verspreide buien. In de namid dag hogere temperaturen dan gisteren. hoog- en laag water. Dinsdag is het hoog water om 7.30 en 19.52 uur (1.50 en I.20 -4- N.A.P.); laag water om 1.12 en 13.34 (1.95 en 1.59 N.a.p.). zon en maan. Dinsdag komt de zon op om 4.51 uur en gaat zij onder om 20.22 uur. Pe maan komt op om 2.44 uur en gaat onder om II.24 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 3