Verkoopkantoor P.H.M. ADRIAANSENS Belastingzaken Uw. taaJUta kanS Huwelijk. Heden nam de He-ere tot Zich, na een geduldig ge dragen lijden, onze gelief de Echtgenoote, Moeder, Dochter, Zuster, Behuwd zuster en Tante, Mej. LEUNT JE DE KAM, geb. DE RIJKE, in den leeftijd van 36 jaar. Mede namens de familie, J. A. DE KAM. LOUIS en INA Middelburg, 6 Mei 1943. Bree 21 J Het behaagde den Hee- re, in volte zekerheid des geloofs, tot Zich te nemen ónze geliefde Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mej. LEUNTJE DE KAM geb. DE BIJKE, in den leeftijd van 36 jaar. Uit aller naam. Middelburg, 6 Mei 1943. Brèe 21. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, mijn innig geliefde Vrouw, onze zorgzame Moeder. Behuwd-, Groot- en- Over grootmoeder, Mevr. JANNA ELISABETH WARREN, geboren DE KUNDEB, in den ouderdom van 6S jaar. Mede namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinde ren en Achterkleinkind, J. WARREN. Poortugaal, 6 Mei 1943. Corr. adr J. Warren, p a. den Heer P. N. Loesberg, Jan van Galenstraat 113, Amsterdam. Voor de vele bewijzen .van deelneming tijdens de ziekte en na het overlijden van on zen geliefden Man, Vader, Zwager en Oom, den Heer JACOB WISSE, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, N. WISSE—MINDERHOUD. St. Laurens, B 161c. Wegens sterfgeval tot Maandag GESLOTEN. Café KI VIET. Badhuisstraat, Vlissingen. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond tij dens de ziekte en na het over lijden van onze geliefde Vrouw, Moeder. Behuwd- en Grootmoeder, Zuster en Tante JOHANNA MINDEBHOUD, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, JOZs. MINDERHOUD. Aagtekerke, 7 Mei 1943. —ER BOVEN UIT komen doet U met. onze beproefde individ. ge leide, door vele autori teiten aanbevolen MENTALE TRAINING die U vrij maakt van minderh. gevoelens, bloos- en andere ang sten en Uw Moed, Zelf vertrouwen, Concentra tie, Tact en Geheugen versterkt. Tevens Cur sussen in Alg. Ontwikk. en gaaf Nederlandsch! Interess. geïll. brochu res op aanvraag onder vermelding van dit blad en bijsL v. 15 ct. voor port en adm. kosten. PELMAN INSTITUUT voor Mentale Training. Dir. A. B. van den Tol. Damrak 68, A'dam C. Tel. 41878. Bankinstelling te Mid delburg vraagt VROUWELIJKE BEDIENDE. Brieven No. 5043, bureau P.Z.C., Middelburg. GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD. DE AVOND VLIEGT OM MET 0OO'N HEERLIJK KOPJE w -p W EEN K E G-ARTIKEL EEN BEST-ARTIKEL! VOOR H.H. WINKELIERS IS HET ADRES KORTE NOORDSTRAAT 17 - MIDDELBURG BOEKHOUDBUREAU VOOR ZEELAND'. Wijngaardstraat 29 4 9 2 e STAATSLOTERIJ TREKKING VAN WOENSDAG S MEI IMS VIERDE KLASSE, te TREKKING. DOOGS PRIJZEN: f5006 11493: 12000— 17403: f 1500.— 14036; f lOÓO.*— SI»*. MOM, 16508. 20588; 1400— 1501 4050. 18824: f 300— 8231. 15280; 1100— 1510. 2325. 9626. 134SA I0IM. 21076 PRIJZEN VAN f eS- tCr» 1046 1048 1056 1056 1103 1147 1154 Ï17* 12S3 1265 }2W 1296 1307 132» 1330 1342 1372 1437 1518 1520 1580 1588 1656 1707 1750 J823 1839 1867 1870 1906 2088 2092 2106 2113 B145 2146 2177 2202 2207 2214 2280 2233 2362 2304 2380 2530 2536 2559 2561 2604 2818 2621 2649 2690 2692 2721 2744 2749 2761 2830 2843 2876 2882 2883 2893 2901 2955 2983 3002 3017 G04J, 3065 3079 3086 3092 3112 3116 3128 3144 3146 3167 3200 3212 3236 3246 3253 3267 3286 3323 3326 3387 3352 3361 337» 85U1 3535 3537 3563 3577 3585 3615 3631 3641 3661 3682 3700 3729 3766 3809 3815 3855 3931 3980 4036 4072 4094 4106 4120 4133 4155 4200 4218 4236 4287 4298 4311 4340 4422 4437 4475 4478 4509 4624 4629 4723 4746 4754 4768 4781 4794 4822 4872 4835 4977 4981 5014 5036 5061 5065 5089 5093 5179 5166 5207 5203 5255 5271 5308 5350 5367 5373 5380 5397 5437 5440 5460 5485 5492 5577 5600 56J2 5628 5656 5672 6681 5701 5711 5745 5752 5791 5834 5858 5882 5831 5901 5902 5912 5950 5955 8013 6035 6163 6166 6180 6217 6276 6283 6289 6308 6322 6330 6338 6382 6397 6411 6417 6516 6617 6626 6639 6059 6883 6665 6675 6680 6691 6707 6709 6760 6763 6765 6784 6793 6811 6817 6835 6862 6893 '6924 6973 6975 7025 7041 7081 7100 7133 7138 7157 7167 7283 7306 7314 7327 7331 7384 7404 7464 7477 7492 7550 7588 7633 7697 7724 7737 7764 7771 7772 7799 7896 7905 7916 7962 7981 8083 8085 8110 8155 8239 82<3 6269 8294 8360 8389 8438 8465 8509 8531 8541 8542 8566 8593 8603 8645 8651 8699 8701 8726 8740 8T44 8761 8783 8800 8819 8844 8850 8885 8897 6946 8968 9000 9005 9009 9022 9027 9042 9043 9088 9092 9140 9176 9195 9230 9237 9289 9294- 9352 9354 9362 9416 9426 9440 9463 9532 9612 9621 9706 9712 9718 9723 9752 9767 9773 9917 0930 9990 10031 10050 10068 10099 10107 10115 10149 10167 10196 10206 10219 10252 10286 10303 10333 10377 1O103 10407 10440 10516 10570 10590 10694 10700 10716 10770 10807 10810 10828 10859 10695 10898 10906 10920 10927 10940 10906 f0980 10981 10962 10996 11010 11018 11059 11065 11096 11148 11155 11160 11177 11179 11195 11208 11215 U 237 11297 11319 11322 11389 11392 11407 11420 11429 11442 11461 11474 11506 11535 11625 11639 11640 11689 11698 11700 11712 11725 11727 11746 11758 11805 11813 11860 U882 11886 11888 11890 11896 11928 11961.11974 12091 12166 12290 12307 12329 12334 12363 12435 12523 12567 12581 12669 12676 12712 12717 12744 12828 12897 12901 12908 12943 12946 12970 12974 12977 12981 12997 13010 13079 13103 13108 13172 13203 13210 13237 13254 13285 13293 13301 13302 13355 13365 13409 13433 13455 13456 13494 13508 13515 13605 13609 13611 IS626 13676 13714 18747 13789 13792 13797 13820 13881 13908 13937 13965 13968 13997 14051 14063 14007 14100 14112 14122 14133 14155 14161 14174 14229 14281 14291 14310 14342 14346 14360 14390 14451 14460 14482 14495 14540 14543 14548 14558 14646 14671 14694 14701 14707 14746 14834 14903 14912 J4959 14973 14935 14988 15017 15024 15061 15063 15060 15106 15165 16476 15187 15240 15281 15289 15295 15296 15358 15360 15414 15512 15551 15590 15594 15620 15625 15694 15695 15697 15747 15751 15784 15832 15833 15840 15861 15890 15917 15974 15978 15981 16051 16109 16120 16155 16197 16235 16267 16299 16303 16309 16342 16362 16388 16402 16416 16462 16479 16490 •16492 16497 16502 16513 16518 16585 16589 16590 16620 16644 16749 10750 .18756 16778 16785 10794 16797 16853 16889 16897 16913 16955 16958 16960 <17048 17079 17097 17124 17159 17284 17308 17311 17320 17324 17330 17332 17379 17392 17393 17394 17455 17479 17520 17672 17573 17570 17605 17608 17668 17717 17738 17801 17849 17873 17914 17938 18019 18389 18377 18128 16176 18187 18195 18232 18242 18269 18284 18382 18396 18427 18468 18489 18532 18602 18637 18778 1879» 18804 18803 18822 18857 18019 18939 16942 18969 18973 18983 19043 19071 19072 19379 19092 19163 19174 19189 1938® 19419 19438 19491 19504 19556 195S9 19580 19588 19597 10661 19660 10662 79733 19788 19795 19799 19886 19910 19921 19903 20322 20036 20087 23360 20366 20396 20195 205fl3 20271 23290 20293 20368 20410 20431 20474 20510 20510 20521 20546 23569 20629 23643 20653 23Ö57 23721 80724 20725 20727 20733 20741 20744 20788 20820 23911 20955 20974 20997 21005 21043 21062 21055 21111 21M3 21120 2 U26 21130 21133 21194 21239.21279 21363 21376 21451 21405 21418 21425 21428 21447 21492 21496 21498 21504 21507 28597 (21607 21643 216Ï6 24689 21706 217U.21723 21730 ©741 21761 21781 21014 2187» m'n tasch...al miyn bonkaarten! Even op den stoel voor de toonbank latea Btaanweg! Een rampDe plaatselijke distributledienst mag geen andere ver strekken: Bonverlies door slordigheid... Neem bij het winkelen nooit meer bonnen mee dan U strikt noodig hebt. Bonverlies door slordigheid is strafbaar 1 Publ. vlhDtp. Haadol, Nijverheid «n Scheep»,t.b.v.h, "bedr H. H. Kappers, Drogisten en Grossier» maken, wij er op attent, dat 8 resp. 14 Mei a.s. de laatste inleveringsdatum is van de scheerzeepbonnen N. Haast U dus deze in te leveren. De nieuwe bon is bon S. Wendt U dan tot net g Wenscht U op zeer discreteetri wijze in kennis te komen t®1^) Wendt U dan tot"het grootste, meest vooraanstaande"^ bonafide Bur. in ons land. Volkomen ser. bemiddeL-k Discretie voor ons persoonl. eerezaak. Alle inlichtjgQ geheel vrijbl., in blanco couvert, door Bur. „Succour"ren Agathastr. 145, Den Haag, Tel. 2 lijnen770754—che 770713. Kantooruren 109 uur. «ge oon TE KOOP 0 Kookfornuis 15. Ook gen. to ruilen. J. JOBSE, Noord- weg 142, Middelburg. Na 6 u. 0 Voederbieten. P. JASPER- SE, Serooskerke. 0 Z.g.a.n. paar w schoenen in. 37. o kw. 10 en z.g.a.n. box 12.50. C. J. CORRÊ. J. Catsstraat 9, Middelburg. 0 200 pl. flesjes 15 p. 100. Inm.potten en boerenj.potten 0.50 en 0.75 p.st. Gr. mos- eelinm.p. 1.50—2.50 p. st. Minderhout, Bellinkstr Mbg. 0 Partij eiken inra.vaatjes 10 en 25 1.. 5. Gr. vat 100 15. 10 zakjes 25 en 75 c. J. MINDERHOUT. Bellink- straat 35. Middelburg 0 Jonge gekruiste Iersche Setter, 5 nuid. Prijs 15.' K SCHOONAARD, Oudestr. A' 200, Veere. f Succes handnaaimachine, 75, ouderwetsche Singer f si. JOH. HARTHOORN, E 127, 's H. Arendskerke. 0 Goede Heerenfiets, gewoon of transport, met goede ban den. J. v. d. BOSSE, Noord- weg B 170, St Laurens. 0 Melkschaap. A.WOUTERS, Gapingsche weg A 85, St- Laurens, 0 Mod. kinderwagen, goed onderhouden. LUURING, N H. Pastorie, Nieuwdorp, 0 Jongenskleeren, 8 jaar en meisjeski. van 6 tot 12 jaar. Wie ruilt mijrf fietszitje voor op stuur voor iets anders? Woestijne, A 32, Koudekerke. 0 Tafeltje voor petroleum stel. DE LOOF, Noordstraat A 23. Koudekerke, 0 Licht melkkarretje of wiel tjes 'K. HUYSMAN, B 83. St. Laurens. Een plïssé rok of andere rok, ro. 40-42. W. WAME- LINK, Leliënlaan 70, Vliss. 0 Gareel 3, paardenschaar 2,50, rolveger 10, 6 ringen v. keukenforn. 3, gr. ka- chelpl. 10. 2 schouwst. f 1, Adamse, Oudestr» .171, Veere. TE KOOP GEVRAAGD 0 Z.g.a.n. heerencostuum, m. 50 of 52. Adres: KEST. Abeel, sche wég 14, West-Souburg. 0 Allerlei soorten geiten, M KERKHOVE, Heerengr. 20. Middelburg. w Alle soorten potten en fles sen en bemande flessen J. MINDERHOUT, Bellinkstr. Middelburg. _i Zomermantel, lft. 14 J.„ bedovertr. en wascbketel.. Te ruilen k. Manch. broek, lft. 13 j. I. DE KRAKER, West Oude Havendijk 12, M'burg. 2-pers. houten ledikant, in goeden staat. M. ADAMSE, Oudestraat A* 171, Veere. 0 Ter overn. gevr d parti culier vaste vloerbedekking, kleeden en loopèrs. gasforn. of comfoor. Br. lett. C,~ Bur. P.Z.C., Vlissingen. Accordeon. Ook genegen te ruilen. D. KLEINEPIER, Wolf aartsdijk, 0 Wandelwagentje. Adres D. STOLK, Matth. Smalle- gauge brt 40, Goes. 0 Gevraagd: Defecte vulpen nen, voor onderdeelep. Vul- penreparatie-inr. WEGÉLING Noordstraat 44 te Vlissingen. DIENSTAANBIEDING J B.z.a. net meisje bek. m. lichte verpl., v.g.g.v., voor de verz. van kinderen. Liefst M'burg of omg. Br. No. 5042, Bur P.Z.C.. Middelburg. PERSONEEL Gevraagd Huisnaaister om 1 week achter elkaar naai- en verstelw. te verrichten in kl. gez. Goed I-oon en goede beh P. Krugerstr. 86, Vlissingen. 0 Gevr. fl. dienstbode, voor dag of dag en nacht Hotel ..Tivoli". Goes. 0 Gevr. nette werkster. Blau we Steen 6, Goes, 0 Terstond gevraagd go?de Paardenknecht. Goed 1-oon A LEYNSE, Gravenstraat 55, Middelburg. 0 Wegens teleurst. net dag meisje gevr. of tot 's midd. 3 u. Wasch buitensh. 's Zat. middags en 's Zondags .vrij. SLAGER, Nieuwstr. 46, Goes. 0 Werkvrouw v Dinsdag en Vrijdag gevr. Goed loon. Aan te melden 's avonds nik 7 uur: Nieuwe Haven 15, M'burg. 0 Gevraagd met October een meid. P. KODDE. B 49, Kou dekerke. w Terstond gevraagd aanko mende knecht, J. POPPE, Souburg. „Papegaaienburg' 0 Gevr. fldnke dienstbode v. dag en nacht. Br. no. A 790, Bureau P Z.C'., Goes.' 0 Net dagmeisje gevraagd. BROUWER. Langeviele 10-12, Middelburg. 0 Gevr net Dienstmeisje v. de ochtenduren. Zondags vrij. Goed loon Mevr. KOOL WIJK, Kamperfoeliestraat 9, Goes. WIE RUILT 0 Mijn kinderwagen v, wan delwagentje? Schelpweg E 164, Domburg. 0 BI. zomenmantel, grijze wintermantel, w. badpak voor lichte gummi regenmantel? Koudekerkscheweg 118, Vliss. Mijn kinderwagen voor iets anders? Segeersweg Si, Middelburg. 0 Mijn insluithaard v. haard kachel? Ook - te koop voor 70, en mijn bedzeil voor la kens of iets anders? WILLE, Branderijstraat 14, Vliss. w Meisjesschoenen z.g.a.n. m. 35 v. 37, overall, o kw., voor meisjespyama of flanel. A. GOEDBLOED, Veersche sin gel 30, Middelburg. w Mijn nieuwe br. j. schoenen 30. 31 en 32 voor maten 26, 27 en 28? J. VERHAGE. Lat. Schoolstraat 18, Middelburg. Mijn konijn, 4 mnd. oud, ■oor in g. st. zijnde jongens schoenen, m 38? Segeersin- gel 28. Middelburg. 0 Z g.a.n .mantelpakje m. 40- 42 voor z.g.a^n. zomerswagger rn. 40-42? Adres Tijdinghal Bureau P.Z.C., Vlissingen. Mijn z.g.a.n, d. sch. ra. 41 flanel of Mngeriekatoen, el. lampekap v. werksokken, gr. m J. LEIJNSE, Vliss. straat11, Middelburg. w Gebl. jurk of effen jurk. oude kw., maat 38-40 voor rok of iets anders, blouse v. ietr anders. VAN ROO, Schuit- vaartgracht 241, Vlisëihgeh. w Mijn nw zaalveger en lui wagen v. nw zeem? Hyacin- ther.laan 15, Vlissingen. 0 Mijn nw Manchester Broek, fl. maat. o. kwv. iets an ders? VERBEEK, Bonedijke- straat 11, Vlissingen. 0 Mijn 3 kn. sokkenw. v jongenstrui of wol daarvoor, en rose babymanteltje en mutsje voor wol? Lange- weegje A 28, Koudekerke. 0 Mijn nieuwe o.kw. buiten band voor 8 lakens? Margrie- tenlaan 47, Vlissingen. Z.g.a.n. lakensche boere- mansrok voor iets anders" Dorpstraat 53, OostkapeMe. 0 Pr. Fongers transportfiets c-ompl. v. paar boerenknoopen of iets anders? SCHOT, Van Dlshoeckstr. 51, Vlissingen. 0 Z.g.a.n, 1. gr zomermantel v. beige of stof er voor, j. jasje, 9 j., 2 p. schoentjes m. 22 en 20 voor stof of i and.? W. Ludikhuize, D 13 Arnem. 0 Mijn kindersch m. 19 v. j. sch. m. 37, met bijbet.; goede binnenband 28 x IV2 v jon- gensj, lft. 13 j.? KORSTAN- JE, Hendrikstr. 24, M'burg. 0 Mijn damesrljw. m. g. b. v. vitrage overgord., vloerb.; damessch. m. 37, tennissch. m. 36, v. handdoeken of iets ander?? Pijpstr. 45, M'burg. 0 Mijn buitenband voor iets anders? Gapingsche weg "A 85, St. Laurens. Mijn passerdoos voor j. schoenen m. 38 of 39, en hee renjekker voor lichte regen jas? Na 6 uur. Hoogstraat 19, Middelburg. Mijn o. kw. zw. *dames- schoenen, maat 39. voor wol- Hen deken of overtrekdeken of iets anders? LEIJNSE, Oude 'Vliss wég 8, Middelburg, 0 Z.g.a.n. handrol'blok voor iets anders? Kanaalstraat OoSt-Souburg. 0 Mijn vet konijn voor zwarte sajet? Dishoekschestraat B ~T, Koudekerke. -Mijn lichte imitatie bont- .swagger voor gebloemde .zo merjurk? Pension ZOETE- MEIJER, Hendrikstraat 14, Vlissingen. 0 Meisjes 1. schoenen m v. 'theedoeken of waschatel? Lambrechtsenstraat 9 (ben.). iVMsaingen. orl< RT.S In Ukt TE HUUR 0 Groote zit-slaapkamer r. net, klein gezin z. kinderen. Br. A 791, Bur. P Z.C., Goes. TE HUUR GEVRAAGD 0 Kl. woning of gcd., ook v. geëvac. te M'burg, Vliss. of omg. Br. No. 5041, Bureau P.Z.C., Middelburg. KENNISMAKING 0 2 sport jongl. z. ser. kenn. e m. 2 sport, meisjes, ltd 18-22 ri j. Br. m. 'foto (eerew. ret,) Lett. C.D.. Bur P.Z.C., Vliss. j BIJEENKOMSTEN 0 Zond. 9 Mei Ev.Luth kerk, I Vliss.. 10 u. Ds. NOLTE: 1 Kor. 15 117. Ev. Luth. kerk, M'burg, 5 uur; Ds. NOLTE: 1 1 Kor. 15 58. Ven ime lati rort edr elij 'e i 0 Evan. Luth Kerk, M'burg. Om bekende "redenen wordt de dienst van a.s. Zondag niet f* te nam. half acht, maar te nam. vijf uur gehouden. t DIVERSEN 0 Verloren: een vulpen, merk i Caw. Verz. bel. terug bez. te- 1 gen bel. bij S. VEENBAAS» Seissingel 30. Middelburg. ,w- 0 Marie Schrijf nog eerst 1 eens, zoo' mogelijk met foto, duidelijk adres, geheimhou- ding verzekerd. Br. No. 1P<| Boekh. FANOY, Middelburg.- I 0 Gemeente Arnemuiden. Schouwing voetpaden aan- J vang 1/7 Mei 1943. 0 H.H. Landbouwers. Suiker-' bietentelers kunnen strik* persoonlijk bonnen afhalen v.' 8—8 u. aan huls. Agentschap A. v. LANGEVELDE.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 4