MOTTIPS Hulp in de Huishouding Bovenwoning Advertentiën Shampoo Fa. DAMEN x Sl feV W ifisqf rdverfentie in de Provincia'e Zeeuwsche Courant Schulte&Thieme OFFICIEEL* °"HUCATIES. De Amerikaansche toespeling op Dakar. Marktberichten Radioprogramma xl 1 II 3Ï1 L ,rJ lYjBptttfsfea//[IfjfaöjPf 47 Ï0ÈL iél Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een Dochter, die wij W1LHELMINA JULIANA noemden. J. LOUWS. L. LOUWS—PROVOOST, 't Zand. 12 Mei 1941. Breestraat E 59. Het huwelijk van P. J. VAN DE SANDE en j. M. VAN DE VIJVER, zafl voltrokken worden op Vrijdag 16 Mei a.s. Huwelijksinzegening in de Oost- kerk te Middelburg door den WelEervvaarde Heer Ds. J. van Woerden, des n.m. 3 uur. Gelegenheid tot-feliciteren van 57 uur Augustijnenstraat 19. Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank voor de vele be wijzen van belangstelling bij onze 55-jarige Echtvereeniging onder vonden. S. WATERMAN. J. J. WATERMAN—TORMO. Lambrechtstraat 7, Middelburg. Consultatiebureau voor T.B.C.-bestrijding te Middelburg. Donderdag 15 Mei GEEN spreekuur. N.V. Maatschappij tot exploitatie van het feestgebouw „St. Joris", gevestigd te Middelburg. ALGEMEENÉ VERGADERING van aandeelhouders op Woens dag 21 Mei a.s. te 19.30 uur bo venzaal Sociëteit „De Vergenoe ging", Middelburg. BIGGEKERKE. SCHOUWING WEGEN EN VOETPADEN. Aanvangende 21 Mei a.s. Carlton Lavendel Silvikrin 4711 Palmolive t15 cent I per pakje Lux 12V2 cent per pakje Blondona Brunetta Zwartkop 1^0 cent Zwartkop Champodor Pef PakJc Maja DROGISTERIJ K. Noordstr. 44/46, Middelburg. HUWELIJK Ureng a uiu urienden en henn ssen op de hoogte met een 5« TREKKING BRIGHTON Co. Wettig* Ptemieleenïng 1912 4e Klasse, le Lijst TREKKING VAN MAANDAG. 12 MEI 1941 HOOGE FKEMIEN t 25.000.— 1090 1 2.000.— 7844 S 1.000.2469 15495 17563 t 400^— 9928 t 200.— 435 t 100.— 1287 1851 7180 1340# 10070 17417 17081 PREMIEN VAN 65.— 32 57 62 69 70 99 104 130 188 218 233 240 258 305 322 384 424 473 540 657 558 561 575 578 651 689 721 729 765 766 ^769 776 780 785 794 809 916 950 982 1038 1060 1056 1032 1087 1154 1176 1182 1183 1214 1239 1243 1261 1282 1435 Ï54C 1566 1650 1665 1702 1733 1752 1781 1792 1S00 1854 1868 1803 1898 1917 1933 1966 1972 1980 2061 2115 2122 2137 2212 2217 2296 2318 *06 607 723 843 316', 1496 1798 1979 3412 2520 2524 2529 2562 2626 2049 2749 2781 2798 2828 2839 2883 2885 2887 2986 3009 3018 3061 3052 3128 3176 3189 3218 3Ö60 3285 3286 3288 3315 3381 3403 3436 3448 3470 3493 3581 3633 S638 3762 3837 3885 3955 3987 4002 4020 4060 4072 4079 4166 4190 4217 4250 4238 4240 4247 4300 4313 4330 4377 4400 4456 4464 4484 45Ö3 4522 4525 4546 4637 4639 4659 4677 4095 4706 4741 4771 4706 4915 4926 4931 4964 4980 5014 5031 5075 5080 5002 5124 5128 5159 5247 5240 5250 5259 5311 5332 5335 5381 5386 5427 5438 S623 5645 5673 5789 6835 5863 6911 5931 5942 5961 59G5 6004 6009 6059 6105 6142 6151 6207 6219 6251 6310 6321 6346 6347 6360 6383 6409 6411 6442 6447 6454 6462 6465 6503 6552 6566 6569 6586 6634 6641 6705 6708 6753 6771 6794 S808 6849 6865 6875 6890 6890 6923 6955 6967 6970 6978 7040 7046 7143 7202 7219 7259 7283 7312 7313 7345 7354 7367 7408 7441 7442 7527 7533 7593 7614 7615 7684 7695 7785 7808 7821 7870 7878 7882 7910 7941 7943 7976 8040 £052 8066 8084 8094 8121 8144 8149 8178 8214 8234 8244 8291 8322 8363 8423 8460 .8519 8521 8530 8532 85C7 8574 8595 8611 8648 3703 8734 8761 8775 8776 8791 8792 8814 8913 8919 9034 9035 9047 9068 9132 9162 9179 9258 9306 9342 9380 9396 9403 9410 9415 9405 9437. 9576 9590 9600 9708 9729 9740 9742 9755 9732 9786 9811 9918 9921 9946 9964 9973 9999 10089 10090 10111 10118 10147 10158 10216 10217 10218 10310 10339 10363 10404 10*10 10425 1040T 10503 10532 10563 10607 10649 10661 107C9 10729 1 0819 10831 ll'ü.-i iU923 10985 11018 11034 1I07Ö 11079 11081 11115 11144 1U99 11239 11287 11290 11342 11346 11398 11419 11422 11438 11474 11499 11530 11589 11G11 11620 11652 11657 11715 11722 11736 11748 11766 11811 11814 118ei 11871 11926 11973 12017 12027 12035 12060 12095 12108 12118 12154 12153 12159 12174 12250 t2362 12409 12444 12469 12475 12502 12511 12522 1.2554 12574 12583 12665 12870 12689 12729 12769,12772 12863 12900 12946 12994 12999 13000 13023 13C28 13109 13112 13144 13165 13169 13170 13178 13185 13223 13277 13291 13314 13331 13360 13372 13407 13414 13422 13444 13477 13516 13534 13642 13674 13703 13719 13746 13765 13774 13777 13796 13800 13839 138*6 13863 13892 13914 13918 18929 13944 13973 14017 14921 14n?i 14193 14119 14130 14131 14162 14185 14211 14212 14274 14322 14324 14340 14352-14366 14376 14405 14410 14429 14433 14509 14545 14596 14648 14710 14746 14799 14828 14334 14848 14900 14920 14980 14988 15005 15073 15099 15123 15159 15167 15235 15286 15371 15374 15391 15408 15487 15488 15524 15535 15557 1565P 15777 15791 15845 15849 15921 15929 15937 15955 15968 15994 16002 16019 16031 16042 16050 16082 16128 16162 16!9«-1C°.?6 i«V2 16"35 16352 1"330 16385 16375 16389 16401 16418 16425 16428 16430 16449 16451 16473 16511 16545 16553 16635 16645 16739 16743 16750 16756 16853 16874 3 6899 16903 16956 16958 16963 16997 17058 17070 17071 17085 17089 17130 17151 17162 17167 17198 17242 17259 17263 17268 17281 17317 17355 17372 17384 17455 17463 17523 17545 17547 17549 17611 17342 17668 17731 17882 17886 17917 17047 17972 17978 1S05S 1305a 38061 itfim J8115 33129 38166 18185 18263 18267 18269 18283 18346 38349 18401 18410 18418 18464 184"' 13528 18588 1834C 13630 389 18660 1883.0 18817 13343 18874 18888 18919 28926 18952 18963 19006 19050 19052 19057 19060 19096 19161 39375 3917c iï>214 19289 19302 10321 19330 19345 19346 19353 19417 2953? 19568 19580 19601 19603 19616 19642 19652 19638 19727 19740 19750 19759 19778 19858 1986? 19867 19898 19900 19923 '9927 90055 20058 20221 20151 203 51 20176 20193 20202 20288 2032« 30389 20340 20363 20367 20306 20440 20556 20561 20502 20586 20668 20702 20726 20839 20880 10887 20925 20949 20984 209QO ^•■'GECORRIGFFPn gevraagd voor alle voorkomende bezigheden. Leeftijd 2025 jaar, P.G. Spoedige indiensttreding. Brieven met opgaaf van verlangd salaris aan Mevr. J. B. VELLE- KOOP, Voorburgscheweg 75, Leidschendam. te huur Singelweg 52. Te bevra gen Dr. Ottestraat 5, Vlissingen. Om in Uw klerenkist te hangen, verkoopt de DROGISTERIJ pakje van 10 tabletten 1 0.26. Elk tablet is voorzien van een ophangkoordje. MOTTIPS ruiken lekker. BEKENDMAKING. Burg. en Weth. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat zij bij hun besluit van 10 Mei 1941 hebben verdaagd de beslissing op de aanvrage van A. D. H. Broeks- ma q.q. J. Leijnse te Middelburg, om vergunning ingevolge de Hin derwet tot het plaatsen van 6 electromotor en van resp. 1,1, 1, 1%, 1% en 1% P.K. ten behoeve van een op te richten fabriek tot het verwerken van vleeschwaren in perceel Langeviele 43, kadastraal bekend in sectie D. no. 2480 te Mid delburg. Middelburg. 10 Mei 1941. Burg. en Weth. voornoemd, DE BORDES, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. SCHOENENDISTRIBUTIE. De Directeur van den Distribu- tiedienst te Middelburg maakt be kend, dat met ingang van Woens dag 14 Mei geen bileven of brief kaarten tot het aanvragen van een schoenenbon meer aan hem gericht behoeven te worden. Vanaf dien datum kunnen weder, zooals voorheen aanvraagformulie ren op het Distributiekantoor wor den afgehaald en wel uitsluitend iederen Woensdag en Donderdag van 912 en van 1.303 uur. De stamkaart (en) voor wie(n) wordt aangevraagd, dient meege bracht te worden. De Directeur voornoemd, Mr. P. C. ADRIAANSE. GEMEENTEBESTUUR VAN VLISSINGEN. INLEVERING VAN OPPLAK- VELLEN. De Burgemeester van Vlissingen maakt bekend, dat in verband met de beëindiging op 11 Mei 1941 van de distributieperiode van peul vruchten, (bon No. 28 B.A.) en voor suiker (bon no. 21 B.A.), de data, waarop de detaillisten hun opplakvellen met consumentenbon- nén dienen in te leveren, als volgt ztjn vastgesteld: Voor Code No. 3001 t/m 3999 op Woensdag, 14 Mei a.s.; voor Code No. 4001 t/m 4999 op Donderdag, 15 Mei a.s.; voor Code No. 5001 t/m 5999 op Vrijdag, 16 Mei a.s. Vlissingen, 13 Mei 1941. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. Fransche pers keert zich tegen de verklaringen van senator Pepper. Het A^N.P. meldt uit Berlijn: De Amerikaansche democratische sena tor Pepper heeft in een senaatsrede van 6 Mei j.l. verklaard, dat het tijd is voor de Ver. Staten om hard te worden. President Roosevelt zou den nationalen noodtoestand moeten afkondigen, opdat de regeering volmachten zou krijgen als in oorlogstijd. Voorts eischte senator Pepper, dat de Ver. Staten gemeenschappelijk met Engeland dienden te verhinderen, dat de asmogend- heden Groenland, IJslarid, de Azoren, de Kaap Verdische eilanden, de Canarische eilanden, Singapore en Dakar zouden be zetten. Daarom dienden deze gebieden ter stond te worden ingenomen, teneinde aan vallen-van de as op het Westelijk halfrond onmogelijk te maken en de toevoerwegen van Engeland met de Amerikaansche /loot en het Amerikaansche luchtwapen te kun nen openhouden. Daar senator Pepper onder het voor wendsel al§ zou de as naar de bezetting •van Dakar streven, heel openlijk verlangt, dat Engeland en Amerika, Dakar, dus Franseh gebied, zullen bezetten, keert de Fransche pers zich ten scherpste tegen de ze uiteenzettingen van Pepper. In de Ma- tin schrijft Stephan Lauzanne, dat' een vriendschap van een eeuw in gevaar ver keert. Hij stelt de vraag, of deze waanzin nige politiek de Ver. Staten in conflict met Frankrijk' zullpn brengen. In een an Ier commentaar van hetzelfde blad wordt ge zegd, dat de politiek van inmenging der Vereenigde Staten in het Europeesche con flict steeds bedenkelijker wordt. De Ame rikaansche interventionisten meenen blijk baar met de bezetting van Dakar het beste middel in de hand te hebben om de vesti ging van de nieuwe orde in Epropa te ver tragen. In de Paris Soir neemt Henry Janieres de rede van Pepper tot aanleiding, om met de scherpste woorden te wijzen op het oor- logsophitsende drijven van Israel en van de politici te Washington die in Joodschen dienst staan. De Oeuvre schrijft, dat P.ep- per die tot de regeeringsmeerderheid van Roosevelt in het congres behoort, thans dev stelling weer opneemt welke majoor El liott in het Amerikaansche tijdschrift „Li fe" verdedigd heeft, die reeds over een Amerikaansche invloedszöne in Afrika ge- sproken heeft. Het is een schandaal, aldus het blad, dat een senator van een z.g. vreedzamen, democratischen en neutralen staat, een dergelijke rede in een parle mentsvergadering heeft kunnen houden. In Washington dient men te weten, dat Frankrijk in het geheel niet bereid is, de gedachte eener bezetting van zijn groote haven in het Zuidelijke deel van den -t- lantischen Oceaan te dulden. Het zal Da kar tegen alle aanvallen van buiten, van waar zij ook mogen komen, verdedigen: „La France au Travail" schrijft boven het bericht van de rede van Pepper: „de oor logspartij in de Vereenigde Staten is bui ten zich zelf geraakt." Frankrijk beschikt nog over een sterken vloot. Uit Parijs meldt het D.N.B: Ten aanzien van het Amerikaansche dreigement tegen de Fransche bezittingen in Afrika heeft ambassadeur De Brinön aan Amerikaansche journalisten ver klaard, dat wanneer de Ver. Staten Dakar zouden willen gaan bezetten, zij het met geweld zouden moeten innemen, want Frankrijk beschikt nog altijd over een aan zienlijke marine, die gereed ligt om in er- king te treden.' De Fransche marine kan in geval eener Amerikaansche interventie een groote rol spelen. De Fransche regee ring heeft de regeering der Ver. Staten er reeds van op de hoogte gesteld, dat de Fransche koopvaardijschepen door oorlogs bodems zullen worden vergezeld, indien Groot-Brittannië zou voortgaan, schepen in beslag te nemen, welke het moederland van levensmiddelen voorzien. De Britsche blokkade kan niet onbeperkt geduld wor den, Admiraal Darlan heeft den Ameri- kaanschen ambassadeur te Vichy -reeds op den ernst van den toestand gewezen. Zou den de Ver. Staten aan den oorlog gaan deelnemen, dan zal het de gemeenschap pelijke taak van Europa zjjn, ook eèn ge meenschappelijke verdediging te organi- -seeren. OVERSTROOMINGEN IN RUSLAND. Tengevolge van het kruien van het ijs op de rivier de Ob. zoo meldt de Prawda uit het gebied van Novosibirsk- in Midden- Siberië, zijn groote overstroomingen ver oorzaakt. De Ob heeft gedeeltelijk een tot dusver nog nooit bereikt peil van dertien meter bereikt. Een dorp staat geheel onder water. In een ander dorp werden door de watermassa's 35 woonhuizen weggespoeld. Een aantal dorpen staat op het punt te overstroomen. Stille handel op de Amsterdamsche beurs. De beurs kenmerkte zich Maandag we derom eens door een groot gebrek aan affaire. De stemming was overigens goed prijshoudend. De koersen waren, vergele ken met Zaterdag over hét algemeen niet veel veranderd, maar de markt legde on miskenbaar een groot weerstandsvermo gen aan den dag. Ook ae kooplust voor aandeelen is niet groot^ maar de houders van het gcede materiaal voelen er blijk baar niets voor hun bezit af te staan. Een opvallend verschijnsel is de vraag, die zich den laatsten tgd voor het eerste klasse beleggingsmateriaal voordoet. De affaire in staatsfondsen was gisteren weliswaar van kalm en aard. maar - de stemming was bepaald vast. De affaire op de locale aandeelenmarkt was van zeer geringen omvang. In Indi sche cultuurwaarden ging zoo goed als niets om. Voor de tabakken moesten ver scheidene tapes verstrijken alvorens het mogelijk bleek voor de Sumatra-aandee- len een noteering tct stand te brengen. De noteeringen welke te voorschijn kwamen, wezen overigens op een prijshoudende markt. Met den handel in suikerfondsen was hst niet veel beter gesteld. Van de rubberaandeelen bewogen Amsterdam rub bers zich in hoofdzaak juist tegen het peil van de vorige slotnoteering. De belang stelling voor industrieelen was kleih. A-K.U.'s gaven wél zoo nu en dan open lijke affaire te zien, maar de omzetten hadden toch niet veel te beteekenen. En hetzelfde kon dienen van Unilevers en Philipsaandeelen De scheepvaartmarkt lag verlaten. Van de petroleumaandeelen liepen Olies langzaam naar boven. De affaire in dit aandeel was ook van be perkten .aard. Bataafsche Petr. Mij. Obl. S1A 83% A Amsterdamsche Bank 119% A K.M. De Schelde Nat. Bez. 93% Nederland le lng 1940 4 99% Nederland 2e lng 1940 4 97^/ie Nederland met bel. fac; 1940 4 99% Ned. k 1000 1938 (3%) 3 8914-89% Indië a 1000 19937 3 90% A Koloniale Bank 185 A Ned. Ind. Handelsbank 127% C Ned. Handel Mij. 135% A Lever Bros en Unilever 117%-118 A Philips Gloeil. Gem. Bez. 214-216 A Kon. Petroleum Mij. 231%-234 A Ned. Scheepvaart Unie 174%-175% A Handelsver. Amsterdam 419-422 A Deli Bataria Mij. 198-199 C Deli Mij. a 1000 256%.-257 C Amsterdam Rubber "267% -268% A Deli Batavia Rubber Mij. 202 A Serbadjadi Sum. Rubber 127% CENTRAAL GENOOTSCHAP VOOR KINDERHERSTELLINGS- EN V ACANTEEKOLONIES. Verschenen is het jaarverslag over 1940 van het Centraal Genootschap voor Kin- derherstellings- en Vakantiekolonies. In zijn voorwoord deelt de secretaris, H. F. M. E. Graaf van Limburg Stirum mede. dat gedurende de oorlogsdagen aan de aan het Genoptsehap toevertrouwde, kinderen niet het geringste leed is over komen. De medewerking van het departement van Sociale Zaken werd verkregen door verbetering van het rijkssubsidie tot 12 en 24 cent per zomer-, resp. winterverpleeg- dag en het in uitzicht stellen van spoedige betaling van het subsidie-tegoed. Een 100-tal kinderen uit Rotterdam werd na de oorlogsdagen voor rekening van het Genootschap verpleegd, terwijl verder de stichting Bio-Vacantieoord en -verschil lende Genootschapsafdeelingen de verple ging van Rotterdamsche kinderen voor hun rekening namen. Hoewel het aantal ver- pleegdagen tengevolge van de bijzondere omstandigheden slechts 211.059, tegen 280.719 in 1939 bedroeg, besloot het bestuur den verpleegprgs niet te verhoogen. Groote aantallen kinderen moesten van uitzending, wegens geldgebrek, verstoken blijven. Het aantal verpleegdagen voor 1941 wordt geraamd op 200.000. Uit hetgeen Vermeld wordt omtrent het werk der bijna 500 afdeelingen van het Genootschap blijkt, dat alle krachten worden ingespannen om de door de artsen aangewezen kinderen naar de kolonïehuizèn uit te sturen. Niettemin lukte dit in vele plaatsen niet. De ouders bleken tevreden met de verpleging en de verkregen re3ui- tatën. De balans laat zien, dat het verlies over het boekjaar ad 13.849,73 van het kapitaal werd afgeschreven. Het tekort op de exploitatierekening, groot 54.635,92 kon worden opgevangen door de netto-opbrengst van beleggingen, het aandeel in de Weldadigheidspostzegels en door ontvangen giften en legaten daar voor aan te wenden. HITTEGOLF IN SYRIË. Syrië wordt op het oogenblik door een hittegolf geteisterd. Maandag zijn tempe raturen tot 50 graden Celsius gemeten. Talrijke personen zijn door de hitte be- va.ngen en moesten in ziekenhuizen wor den opgenomen. MIDDELBURG, 12 Mei. Groentenveiling. Snqsla 10—20, Molsla 40, Spinazie 2 —8, Postelein 3042, Zuring 24, Wit lof S 15—34, Koolrapen 4, Andijvie 25 —35, Rabarber 9, Prei 1018, alles per 100-kg.; Peën 8—22, Selderie 5—14, Radijs 2,20, Rammenas U alles per 100 bos; Peterselie 15—20 ct. per chip; Bloem kool 4—25, Kropsla 2—7 alles per 100 stuks. Aardbeien 4%5 c..per stuk. Caleiolaria's 17 c., Cineraria's 5 e., Ge raniums 18 c., alles per pot. VEILINGSVEREENIGING ZUID BEVELAND. GOES, 12 Mei. Groenten per 100 kg.i Rabarber 4—7.50; Spinazie 8, Witlof 8— 28. Per 100 stuks: Bloemkool 7.7025, Kropsla 4.40—7. Bloemen per 100 stuks: Violen 0.70—2.10, Madeliefjes 0.80. WOENSDAG 14 MEI 1941. NED. PROGR. HILVERSUM I. 415.5 m. 6.45 Gram. "6.50 Ochtendgym. 7,00 Gram. 7,45 Ochtendgym, 8,00 BNO: ber. 8,15 Gram. (9,15— 9.20 Voor de huisvrouw) 10,00 Ensemble Bart Ekkers (10.20—10,40 Declamatie). 11,15 Zang met piano en gram. 12,00 Gram. 12,25 Voor den boer. 12.42 Almanak. 12,45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 1.00 Ork. Eloward met piano-inter- mezzi. 2,15 Voor de vrouw. 2,30 Kamerork. „Ars Nova et Antiqua" en solist. 3,15 Omroepork. 4.00 Bijbellezing (Christ Radio-Stichting). 4,20 Voor de jeugd. 5.00 Gram. 5.15 BNO: Nieuws-, ecqn. en beursber. 5,30 „Luchtvaart: Groote vliegtuigbouwers. Junkers", causerie. 5,45 Or gel en zang. 6,15 Voor de binnenschippers. 6,30 De Ramblers. 7,00 BNO\ Econ. vragen van den dag. 7,15 Volkszang met piano. 7,40 Gram. 8,00 BNO: ber. 8,15 Spiegel van den dag. 8,30 Om roepork 9,25 Dagsluiting (Christ. Radio-Stich ting). 9,30 Ber. (Engelsch). 9,45 Gram. 10,00— 10,15 BNO: Engelsche ber. NED. PROGR. HILVERSUM H. 301,5 m. 6.45 Gram. 6,50 Ochtendgym. 7,00 Gram. 7,45 Ochtendgym. 8,00 BNO: ber. 8,15 dram. 10,00 Morgenwijding (Vrijzinnig-Protestantsch Kerk- comité). 30,20 Gram. 11,00 Voor de kleuters. 11,20 Musiquette. 12.00 Ber. 12,15 Ensemble Erica Helen. 12,45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 1,00 Het Amusementsork. en soliste. 1.45 Gram. 2,00 Piano 2.30 De lichte toets. 3,00 Het Ama- bile-extet. 3,15 Het Hillegonda-kinderkoor uit Rotterdam (3.35—3.55 Gram). 4.15 Het Omroep ork. 5.00 Cyclus ..Het geestelijk karakter van ons volk" (Vrüzlnnig-Protestansch Kerkcomi- té). 5,15 BNO: Nieuws-, econ. en beursber. 5,30 Ensemble Bandi Balogh. 6,00 Gram. 6.15 Melo- disten 6,45 Reportage. 7.00 BNO: Brabantsch praatje. 7,15 Orgel. (7,30—7,45 Declamatie). 8.00 BNO: ber. 8,15 Spiegel van den dag of gram. 8,30 Ons schemeruurtje. 9,30 Biologische lezing. 9,45 Gram. 10.00 BNO: ber. sluiting. STILLE No 9 dZB Bim\ TAL T «PAD V flX ZAL NIETS VER^] f LAAI EINS ZIEN^ 1 BEEN -evL. 1 XEN. VLA 0 PEE- N TELLEN - ALLES WAT WAT BW O 1 unmna f FEL1- WAT 0 t: D MIJ DOEN KUNT IS HEBT vL 'VyMyWflN NET WOL H 1 NIET ZOO EEG ALS WAT L J Geschreven door VtëBII "i DAS H1ELL HAM M ETT Teekeningen van ALEXANDER RAYMOND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 6