ijzeraterken niet duur Cassabons iten Motordienst Veerdienst Flakkee-Noord-Brabant Let op I Uw schoenenbon na 16 Maart ongeldig!! Bij Keijzer voor iederen bon een kwaliteits schoen Keijzer's Schoenenmagazijnen Hallo Hallo!! Vanaf heden zijn wij weer telefonisch te bereiken onder No. 271 Ambachtsschool Middelharnis Uitnodiging School met den Bijbel te Melissant. Voorjaarszaaigraiten Coöp. Boerenleenbank H.H. Landbouwers. fa. D. J. v. d. HAVE Installatie Tandarts Dalstra is Zaterdag 9 Maart tot en met Maandag 11 Maart a.s. afwezig Spoedgevallen Tandarts Sypkens. J. R. V. d. BORGH, Arts verhuisd naar Blauwedijk 17 te Middelburg Eventueel*; vorderingen kunnen ingediend en nota's betaald wor den bij den Heer J. v. d. BOK, Dorpsweg te OUDDORP. MEVROUW VAN BEEKOM, Prins Hendrikstraat C 124, Mid- delharnis, vraagt net meisje voor de ochtenduren. Mevr, BREISNER-OOEDE, Stichting „Bloetnendaal" te Loos duinen, vraagt voor direct een Hulp in de Huishouding geheel met huiselijk verkeer, goede behandeling en goede kost. Helpt zelf mee in het werk. Gelegenheid om zich in het naaien en breien te bekwamen. GEVRAAGD: een net meisje voor de ochtenduren of heele dagen. VAN EESTEREN, Louis Bouwmeesterplein C52, M'harnis. GEVRAAGD een net meisje voor halve dagen. M irietjespad 19 Welk net meisje wil met ons, als hulp in de huis houding, meegaan naar Den Haag. C. G. M. R1JSDIJK, Hoofd Chr. School, Melissant. B. z. a. Werkster enkele dagen per week. Brieven onder No. 141 Bureau van dit bl. Voor direct gevraagd een flinke Jongen, als bijrijder op expeditie-auto- Wordt opgeleid als chauffeur, leeftijd 17 of 18 jaar. Alleen sollicitaties op eigenhandig ge schreven brieven aan Fa. J. BOTH Zoon, M'harnis. Wordt gevraagd een bakkersleerling niet beneden 18 jaar. WED. MARIS Voorstraat A 18 Fijnaard. SPOED ANTIEK Te koop Bureau met opzet eiken Lodewijkde XIV. Aan hetzelfde adres twee bedden met peluw en kussens te koop. D. S1JTSMA Achterdorp 127 Dirksland. TE KOOP Een z.g.a.n. Zwart Emaille kookkachel te zien en te bevragen bij JAC. v. d. KLOOSTER, Slapersdijk, Ouddorp. Witlofzaad te koop van geselecteerde wortels. W. VAN EESTEREN Langeweg - NIEUWE TONGE TE KOOP: Een tilburry, klikkar, boerenwagen, een vijf- balksche ijzeren eg, drie veld zig zag, ar, zadel, een Engelsch gareel. L. J. BUIJS Kranendijk B 100 - Achthuizen. TE KOOP: Wit emaille keukenfornuis. In prima staat. Inl/cmingen bij P. JORDAAN, Stoofstraat 19, Ooltgensplaat. TE KOOP: Solide dubbele uienren bedekt met 68 golfplaten. M. MIJS DEN BOMMEL. TE RUIL OF TE KOOP: Een electr. staande schemerlamp met mooie geschilderde kap, voor Rookfateuil met kussens. Brieven aan Bezorger „Opbouw", Vlucht heuvel 291, Middelharnis. TE KOOP: een Guitaar en een Radio-apparaat Br. onder No. 142 Bur. v. blad. TE KOOP: een houten zesbalksche eg met ij/ean tanden. W. DE BONTE - DIRKSLAND. TE KOOP GEVRAAGD: Wie wil mij helpen aan verpleegster kleeding die ik met i April moet hebben. B. BAKELAAR. Den Bommel, Voorstraat A 73. I. VAN DER ME1DE Langeweg B lül - Sommclsdijk. Beëedlgd Makelaar en Taxateur Onroerende goederen. Belast zich gaarne met den aan- en verkoop, huur- en verhuur van huizenen landerijen; het bezorgen van eerste hypotheken; opmaken en indienen van successie-memo ries en verdere behandeling van boedels en nalatenschappen; de administratie van onroerende goe deren en hypotheken; het op maken van huurcontracten en zoo noodig het indienen daarvan bij het Pachtbureau of bij de Pachtkamer, enz. enz. TE KOOP Afkomstig le Nabouw Mansholt kleine groene erwten gueugv Kc uru 998, bij M. ALEMAN Tz., A 541Ouddorp Wij Vulcaniseeren weer alle soorien banden, rub berlaarzen, overschoenen, enz. „VUL CA AN" Mr.WiUemstr. 43, Tel. 44834 ROTTERDAM (N). ZAAIGRANEN Alle soorten zomerzaaigranen en zaaipeulvruchten direct uit voorraad leverbaar. 12—8 J, M. van Reijen Graan- en Knnstmesthandel Achthuizen Telef. 2 Hfc.1 utBRulK VAN HEI beurtvaartadres is in het belang van Afzender, Vervoerder, Ontvanger VERPLICHT GESTELD. U gelieve er rekening mede te houden, dat goederen zonder Beurtvaartadres niet ter verzen ding mogen worden aangenomen. Verkrijgbaar bij Fa. J. BOTH Zoon te Middelharnis en hare agenten. Boden en Beurtschippers genieten de gebruikelijke korting. Uw gewassen verdrinken niet als U uw landerijen draineert met poreuze, en goed doorbakken draineerbuizen Alle maten zijn voor U in voor raad. Wij leveren zonder toe wijzing. Fa P- DE KORTE Zonen OUDE TONGE - Telef. 24 RIETMATTEN met sterk touw gevlochten zijn weer door ons te leveren. Fa. DE KORTE TELEF. 24 - OUDE TONGE. Voor Sommelsdijk en Middel harnis neemt Iz. GROOTEN- BOER te Sommelsdijk graag Uw b 'Stelling aan. TE KOOP: een box met onderlegger bij J. A. KLEM, Eendraciustraat B 70, Middelharn s. Wie helpt mij tegen vergoeding aan een klein partijtje zwart teiepboonkabel? dikLe 3 4 m.m. (z.g. Moffen- draad) voor de fabricatie van borstelwerk. BORSTELMAKERIJ Visschersdijk 104 - Middelharnis AMBTENAAR vraagt tegen 1 April, in Middelharnis of Som melsdijk een kosthuis. Br. onder No. 14U Bur. v. d. blad. A. DE WACHTER Vertrekt: Wekelijks Donderdagsmorgens vroeg uit MIDDELHARNIS en Zaterdagsmorgens 12 uur uit ROTTERDAM. De goederen worden afge haald en thuisbezorgd. Voor Vlaardingen worden ook goederen aangenomen. Het Bestuur van de Vereeniging S. B. Z. te Middelharnis—Sommelsdijk deelt den leden mede, dat de Algemeene Ledenvergadering op 13 Maart NIET gehouden zal worden in Hotel VAN GENT maar in Café Havenzicht, Vingerling. Dienstregeling ingaande 11 Maart 1946 Vertrek dagelijks van: DINTELSAS 6.30 - 8 - 10 - 13 - 15 - 17 uur SLUISSCHEHAVEN 7.15 - 9 - 11 - 14 - 16 - 18 uur Aankomst resp. vertrekuren Autobusdienst Rozendaal via Steenbergen v.v. der B.B.A. 9.45 en 14.50 uur. Hierop geven aansluiting de diensten 10 en 15 van Dintelsas en 9 en 14 uur van Sluisschehaven. Geen dienst op Zondag. Stichting Veervecbinding Flakkee-Noord-Brabant. Vereeniging van Oudleerlingen van Land- en Tuinbouwonderwijs op Goeree en Overflakkee „Excelsior" Openbare Algemeene Vergadering op DONDERDAG 14 MAART 1946 in Hotel SPEE te SOMMELSDIJK des middags 3 uur L* door den WelEdel Gestrengen Heer 0 Z 1 H Q Ir. RIETBERG van het Instituut voor Rationeele Suikerbietenteelt te Bergen op Zoom. Onderwerpt De nieuwste bevindingen over de Suikerbietenteelt. Zaterdag hoorde U de suikerbietenprijzen voor 1946, thans kunt U het laatste over de teelt hooren. Komt daarom allen naar deze vergadering Er wordt op gerekend dat ieder met de laatste tram nog naar huis kan. Namens het Bestuur de Voorzitter, A. H. MIJS. Ruilen. Wit* ruilt 3 knotten Rose Wol (Babypakket), voor 3 knotten donkerblauw. LETT A VAN DER VELDE, 2de Weistraat B 178, Middelharnis. Een lagedruk band 800 x 19 zoo goed als nieuw, voor een hoogedrttk band 34 x 7, moet in goeden staat zijn. C. VAN ERKELENS, Goedereede. Een paar Damesschoenen z.g. a.n. maat 36 8/a hak, voor dames schoenen maat 39 of ln jurk of lap stof. Tevens te koop: een kanten keuvel met breede kant. Inlichtingen bij A. DE REUS, Torenstraat, Goedereede. Wie ruilt mijn nieuwe Werk schoenen maat 43, voor dito nt. 45. Inlichtingen bij G. VAN KOP PEN, Boekhandel, Ouddorp. Wie ruilt een Heerencostuum (Grijs), voor een zwarte (maat 54). R. VAN HEEMST, Vluchtheuvel 297, Middelharnis. Wie ruilt Overall (geel) prima kwaliteit maat 5U, tegen blauwe, maat 56 of 58. W. VROEGINDE- WEIJ, Lijnbaanstr. 252, M'harnis. Een lap voor een Werkoverhemd (o.kw.), vooreen nieuw Overhemd o.kw. - Inlichtingen Boekhande C. DE MOOIJ, Ouddorp. Wie ruilt een wollen bruinen Regenmantel voor een meisje van 12 jaar, voor een lap lichte zij of kant of dunne stof. INE GROENENDIJK, Langeweg 183, Sommelsdijk. Een paar nieuwe lage bruine Herenschoenen m. 44, Voor 24. A. DE RUITER, Burg. Zaaijer- laan 741, Dirksland. Een paar Heerenlaarzen m. 42, voor een paar lage schoenen m. 24 of 43. Inlichtingen FR. WIT VLIET, Ge ld.dijk 591, Dirksland Boekhoudbureau en Administratiekantopr m^Iöëndriks Spui 174a Stellendam. Meer dan 20.000 Nederlanders zijn deelnemers bij ae [NV. Bouwkas „Rohyp" Mier u..ii 26.000.0CG werden onze deel nemers toi- "gekend. De in Nbv.1945 verschenen toekenningsstaat be droeg 10.918.000, over 1685 deelnemers. Vraagt inlichtingen bij D. KEIJZER HERRINGEN. Stichting voor Lijkbezorging „VOORZORG" BIJKANTOOR: MIDDELHARNIS A. BAART, Burg. Boumanpl. C 38 Telefoon 312. Begrafenissen, Transporten. UITVOERING: Indrukwekkend - Plechtig - Piëteitvol Dus allen naar Middelharnis Sommelsdijk Tel. 189 Dirksland Zie onze sterke Jongenslaarzen Deenik's Bakkerijen Voorstraat 233, Middelharnis P.S. Deze week heerlijke Biscuits op de klantenkaart BOEKHOUDBUREAU P. DE VOGEL 4_i MELISSANT Moderne boekhoudingen. Alle belastingzaken ERKEND BELASTINGCONSULENT Uit voorraad leverbaar Carbonpapier - Kwarto opbergmappen met stof- klep - teekenschriften - teekendoozen - Puzzle en Rebusboekjes voor kleintjes - Pennenbakjes - Trekpennen - Eeuwig durende kalender - Brief openers - Brieflak - Aardrijksk. legpuzzle - School- etui's met inhoud - Closetpapier aan pakjes - Ki-Joe Chineesch kaartspel Algemeene Boek- en Papierhandel Firma L. Vroegindcweij Wz. - Middelharnis Westdijk B 311 - Telef. 48 Advertentiën in alle bladen door geheel Nederland. TE KOOP: nieuwe kinderstoel» J. MOSSELMAN, Nieuwe Toime. tot een bezoek aan de openbare lessen op Vrijdag 15 Maart 1946, des n.m. van 1 uur tot 4.30 uur en des avonds van 6 uur tot 9 uur. De directeur. TE KOOP: een huishond (v*) Te ruilen: 1 L. lijnolie voor onder- kleeren. Een paar z.g.a.n. Dames schoenen hoge hak, m. 38, voor lage hak, m. 38. Een houten koffer, voor kleren. G. Knöps, A 412, Nieuwe Tonge. TE KOOP: Berkel Snelweger Draagvermogen 25 Kg. Te be vragen onder letters B S Bureau van dit blad. TE KOOP: Donkerblauwe nieuwe doordraagmantel. Br. onder No. 143 Bur. v. d. blad. Gevraagd zoo spoedig mogelijk een verplaatsbare Noodwoning of Zomerhuisje. Br. letter D, aan Bnekli. C. DE MOOII. Ouddorp. Boekhouding. Belastingen, Administratie- eti Accountants kantoor W. A. DE BAKKER, Lid N. I. v. 13..OUDDORP.(Voor het gehcele eiland te ontbieden). in Voor 10 gulden cassabons EEN gulden contant terug Chr. Nat. School Aangifte van niemwe leerlingen voor dc NIEUWE CURSUS liefst z. s. m. bij het hoofd der School, den heer C. A. ISRAËL. Leeftijd vóór 1 April 6 jaar. Namens het Bestuur, C. A. ISRAËL (H. d. S.) Erkend Installateur A. C. Huibrechfse - Middelharnis Woonhuis Voorstraat A 244 Werkplaats Nieuwstraat 261 Electro-technisch bedrijf Officiëele mededeeling Inlevering zakken-ffasst Hit Centraal Aan- en Verkoopbureau voor de Voedselvoorziening es-Hertogenbosch, deelt hierdoor mede, dat de grossiers en andere belanghebbenden, welke destijds levensmiddelen betrokken uit de regeeringsdepöts, ressorteerende onder ons kantoor te 's-Hertogen bosch, de nog in hun bezit zijnde ledige balen, waarvoor door hen aan Je C.A.V.V.-depöts statiegeld is betaald, alsnog van 11 t/m 23 Maart a.s. kunnen inleveren. Deze inlevering kan uiteraard slechts geschieden voor zoover men volgens de fust-administratie van het C.A.V.V. nog over een saldo „in te leveren balen-fust" beschikt. Per circulaire ontvangt men nog nader bericht, waar de inlevering kan geschieden. Mocht deze circulaire per 6 Maart nog niet in Uw bezit zijn, dan gelieve U dit onmiddellijk te melden aan ons kantoor Orthenstraat 14, 's Hertogenbosch. BLANCA ZOMERTARWE. - BERSEE TARWE. Haver - Gerst - Groene Erwten - Schokker Erwten fa. J. C. Ossewijer 6 Zn. - Tel. 156 - Dirksland Laat nu uw oude meubelen moderniseeren Wij maken van uw oude kabinetten, linnenkasten enz., moderne meubelen. C. Boeter - Nieuwdorp D 40 - Middelharnis Stad aan 't Haringvliet Houders van Spaarbankboekjes kunnen deze ter rentebijschrijving aanbieden op de gewone zittingen t.w. Dinsdag- en Vrijdagavond in Maart 1946. Voor boekjes afgegeven na 12 Sept. 1945 geldt dit niet. HET BESTUUR. Verloren EEN PORTEMONNA1E mctlnhoud.Tcgen belooning terug te bezorgen hij NEL AAL- BRECHTSEN, A 317, Ouddorp. VRIJDAG 15 MAART 1946 Prijs per kwartaal f 1.50. Losse nummers f 0.15. Advertentieprijs 130 mm 14 cent per mm. Elke mm daarboven 10 cent. Bij contract aanzienlijke korting. c Chris Voor aanleg en onderhoud van Uw boomgaarden, gaan wij natuurlijk naar De fa. die U met raad en daad terzijde wil staan. Voor FLAKKEE, hebben wij le klas vakmensen voor U beschikbaar. Wij kunnen concurreren, zoowel wat quantiteit als kwaliteit betreft. Vraagt vrijblijvend onze prijzen. Vert.: G. W. H. ESSELINK Dzn., Middelharnis - Tel. 21 DE DOODSTRAF. Het vraagstuk van de doodstraf staal weer in het niddelpuni der belangstelling. Want onze regee- ing heeft in een Koninklijk Besluit de doodstraf veer ingevoerd. In 1872 was deze straf voor s'ederland afgeschaft. Wel bleef de doodstraf nog ;eliandhaafd in de Krijgswet, en ook voor Indië, naar in de Nederlandsche rechtspleging was ze litgeschakeld. Thans is ze dus door het bedoelde Con. Besluit weer mogelijk geworden. En intus- chen is ze ook reeds enkele malen door de rechter ils vonnis uitgesproken, al is ze nog niet uitge- oerd, omdat de betreffende strafzaken nog han- ;ende zijn in cassatie, b.v. tegen Mussen. Over de doodstraf wordt zeer verschillend ge oordeeld, al naar het principieele standpunt raaruit men denkt. Er is een belangrijke groep die /an een eigenlijke rechtsvervolging tegen misdadi- ers niet wil weten. De overtreder heeft zich, naar iun meening, onmaatschappelijk gedragen. En tot lescherming van de maatschappij, van de samen- >ving, moet hij nu door geldboete of gevangen- chap worden gestraft. Tegelijk kan dat dan dienen m die misdadiger te verbeteren, op te voeden tot en maatschappelijk mensch, die zich dus in de arnenleving ordelijk weet te gedragen. De verheidsstraf draagt hier dus het karakter van lescherming van de samenleving en opvoedings- niddel voor de overtreder.'Velen willen zelfs op it laatste alle nadruk leggen. Want naar hun evoelen is de overtreder geen misdadiger, maar unand die een verkeerd inzicht of een psychische fwijking heeft; iemand dus die tot beter inzicht ebracht of genezen moet worden. Op dit stand- unt wil men natuurlijk van doodstraf heelemaal liet weten. Het is duidelijk, dat heel deze beschouwing itunanistisch is, d.w.z. dat ze enkel rekent met de ïensch, de menschelijke samenleving en haar elangen. Van God en Zijn Woord wordt daarbij ezwegen. Heel anders echter komt alles te staan, wanneer ïen zich laat leiden door het getuigenis van den Ülerhoogsten Rechter en Wetgever. Naar positief- hristelijk beginsel overeenkomstig Gods Woord alle misdaad allereerst overtreding van de wet lods, schending van de gerechtigheid, die God p aarde heeft verordend, en dus schuld. Naar iods wil moet nu dat geschonden recht worden iersteld en gewroken door straf over de overtreder. )ie taak heeft God op de overheid gelegd, die Hij mmers stelde als „Gods dienares", „een wreekster üt straf dengene die kwaad doet" (Rom. 13 4). a die handhaving van recht en wet, in dat straffen an -de overtreders ligt zelfs de voornaamste taak er overheid. Bescherming van de samenleving loeit uit deze rechtspleging en strafoefening wel oort, en ook de verbetens* van de overtreder ïag worden nagestreefd. Maar het uitgangspunt n het eigenlijke karakter is: herstel van het ge- chonden recht door straf. Dat is niet maar een xht der overheid, doch haar plicht van Godswege. De vraag is nu: heeft God ook de doodstraf evolen? Genesis 9 6 zegt: „Wie des menschen loed vergiet, zijn bloed zal door de mensch ver- oten worden, want God heeft de mensch naar ijn bloed gemaakt". Er zijn wel christenen ge- eest, die dit woord hebben opgevat als een be- reigende voorspelling: een moordenaar zal op de en of andere wijze ondervinden dat hijzelt op jn beurt ook weer slachtoffer van een ander ordt. Wie kwaad doet, kwaad ontmoet. Maar aar het vrijwel eenparige gevoelen der geloovige chriftuitleggers en rechtsgeleerden, kan dat hier bedoeling niet zijn, maar bevat deze uitspraak er Schrift het bevel Gods om de moedwillige loordenaar met de dood te straffen. Vooral de «voeging: „want God heeft de mensch naar Zijn ;eld gemaakt" toont, dat het hier niet om een ienschelijke wraakoefening gaat, maar om de wil a een gebod Gods. En Romeinen 1? 4 waar de rerheid genoemd wordt Gods dienares, een reekster tot straf dengene die kwaad doet, voegt larbij, dat „zij het zwaard met tevergeefs draagt", u zou dat „zwaard" kunnen zien op het recht in straf in het algemeen, zonder dat nog de oodstraf daarin begrepen behoeft te zijn. Maar BZien in verband met het geheel staat toch wel ast, dat die doodstraf zeer zeker ingesloten is. «denk ook, dat Paulus dit juist schreef aan de omeinen, en dat de Romeinsche overheid wel -gelijk de doodstraf toepaste. Maar deze straf mag dan ook alleen worden tgevoerd door de wettige overheid. Immers het bod „Gij zult met doodslaan" richt zich tot de ensch als schepsel, maar geldt niet voor de •erheid als draagster van het gezag Gods. In de etten aan Israël beveelt God dan ook voor ver- lullende gevallen toepassing van de doodstraf >or de overheid. Zoo is het voor degenen die de Heilige Schrift kennen als het richtsnoer ook voor de taak der erheid, duidelijk dat de doodstraf door dat 'oord wordt geeischt. Ten onrechte werd die or ons land in 1872 afgeschaft. Zeker, van op- leding en verbetering van de moordenaar is arbij geen sprake. En de gelegenheid tot bekee- g wordt afgesneden. Maar wij moeten niet ,zer of barmhartiger willen zijn dan God. Ook erin is de wraak Gods barmhartiger dan de enschen, en het dwaze Gods wijzer dan de men- hen. Want de dreiging van de doodstraf zal ker beschermend werken voor de maatschappij, adat het in verschillende gevallen zal afschrikken n doodslag. En de wetenschap voor de moorde- iar, dat de doodstraf binnenkort aan hem zal arden voltrokken, kan hem een extra prikkel om nog ter elfder ure verzoening met God en :houd te zoeken. Ook in heel de zaak van de doodstraf blijkt weer. it men dc antithese wel dood kan verklaren, aar dat ze toch op elk gebied zich doet gelden een levende werkelijkheid. Gaat men uit van mensch en zijn verstandelijke redeneenngen, laat men zich leiden door het Woord Gods? De eisch om door dat getuigenis Gods zich te ten gezeggen ligt er op elk gebied. Ook voor der aatkundc en liet overheidswerk. Dit is dc eisch tot Christclijk-politieke actie, in bondenhcid aan het Woord van den Koning 'x koningen, en den Hccrc der hecrcn. Alleen die weg is cr welvaart voor het gchccle volk. belang, op het oog liac werd teleurgesteld, kar verraad. De gevolgen v dan hij liad voorzien, meer herstellen. In het volgende ge wrange wroeging onder JU1 Judas vloekte het ziive: Verradersloon. De zoe Gebonden Christus za en spot en dood. Wild smeet hij voor de „Laat los, geen schuld Laat los, hier is uw zilvJ die ik was, vervloekt! hier is 't verradersloon, En Judas brak onder di der priesters. Gepantse van wilde angst in d'ai Hij ging, een dwaas, dl Z'n hand plukte aan hel Gebonden zag hij Chrif Hij vond een boom, van een ravijn, buiten c En aan een tak hing hl Toen, in zijn wilde do' Gebonden Christus, diJ Honderd duivels danste Zij klommen op de stan der maan en schoven die Judas droeg, voorui Een gil joeg snijdend tuimelde de vracht in Hierna vraagt Heroc stumperig, deze koning meinen, met zijn macht* stille majesteit van denl HERC Ik heb u zeer verlangd Doe mij een wonder Treed nader, wees gegn Ik heb u lief.v< Gij" zijt een Koning en Gij zwijgtDoe mij een Uw vrijheid, mijn bescl Gij zwijgt! Waarom? Spreek tochGij wei (Vervloekt! Zijn oog zi Spreek! ik gelast u, Goc Gij zwijgt!.Grijpt iru De heer Vroegindcweij meester Reijnders de ami V|00R BOEKHOUDINGEN Administraties cn Belastingzaken NAAR M. DE GROOT (Üedipl. Boekhouucr) WATERWEG E 44, MIDDELHARNIS» ledichten in de Lijdenstijd Vorige weck werd ons een karakterbeeld ge- Vcn van Petrus en Pilatus. Thans willen wc Hen lezen twee gedichten, beide van Jan. H. dc tooi, waarin ons eveneens ccn bijfiguur uil dc densgcschicdcnis getekend wordt. Judas, de discipel die alleen zichzelf, jijn eigen Burgemeester en mevrou tijdens de installatie i Vrijdagmiddag half tw dc installatie plaats van Behalve de gemeentera rijke personen aanwezig, den burgemeesters, hoe lichamen, het gemeente scholen en familie en v meester. Dc waarn. burgemeest* opende dc vergadering c stelde han de orde liet de installatie. Hij las voor dc bcschi ningin d.d. 15 Februari ter D. Rcynders per 1 M tot burgemeester van Mi dijk. In zijn toespraak reide het een aangename dag zijn vrouw, familie cn b Middelharnis. Het is gcc aldus spr„ op deze leeftij ten als burgemeester bet

Krantenbank Zeeland

Opbouw | 1946 | | pagina 4