HP VAN Hf! pp I 7IMN Het adres voor Electr. Geschenken, Gas en Sanitair En toch is het bij VAN UNEN goedkooper en beter! Laat uw Schoenen hij ons vakkundig repareeren. Electrische Schoenreparatie-fabriek P. M.VAN UNEN Firma A. VAN DER MIJLE Zn. Neemt proef met onze Marsepein-artikelen GEBR. STEUTEL's Kleeding Ruime keuze St. Nic.-Gadeaux Wed.A. F.L. HARMSEN, GOES m '131 'Z -J1S)|J3)| aBuei -Jf N3SSIA -v £xnedpeo-see|09!N-)U!s Sigaren-Magazijn „In de Twaalf Uren" Fa. VERTREGT Co., GOES Goedkoope en mooie DE KLEINE BAZAR Hoeden-Afdeeling blijft! H. WEEZEPOEL, Wijngaardstraat 30, Goes RraagtRFFKFRS Kl6*Ë Lange Gortstraat K 25 .- Middelburg H.D.MEULENBERG Nuttige St. Nicolaas-cadeaux Verzendt uw goederen per Reederij VAN DER SCHUYT Practische en Nuttige Sinterklaas-Cadeaux i li TH 11 iJL.ll iILLL 01 LU Uil Lange Vorststraat 41, Goes Ruime keuze Voordeelige prijzen. Groote collecties zware gevulde doezen Bonbons, Chocolade-letters, Croste en eigen fabrikaat. J. F. v. d. PUTTE. Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd Fa. A. D. BLANKER Zn. Electrische Lantaarn zeker een nuttig geschenk. Geeft cachet aan uw uiterlijk. Zoekt U iets voor St. Nicolaas-Cadeau? A. B. VAN LUUK Kade - Goes De roman van Baba ZATERDAG 25 NOVEMBER 1933 NIEU'VE ZEEUWSCHE COURANT N Voorstad 33A, Goes Winter jasse n 12,50 - 14,95 - 17,50 - 19,75 - 21,-- Regenjassen 12,50 tot 24,-- ZIET ETALAGE. Lange Kerkstraat 14 - Telefoon 310 J. VERHAGE, Maatschoenmaker maken wij prima Maatschoenen. 'uaBe|s ><oo n )un]| jooA sajpe iqiqosaB u©a )>|90z n Voor St. Nicolaas-Cadeau is het beste adres: Lange Delft I 17, Middelburg. Onze PRIJZEN zijn GOEDKOOP! Lees goed, er is zeker iets voor U bij Hy wou haar kunstwyn inde hanc/ea stoppen inptaats van- de ZU/VEQE NATUURWyNFN FïDENEVERS Frs. WDN IMPORTEUR: MIDDELBURG Die Ibreragt Kom es kijken Veel nieuws! Veel leuks! De nieuwste modellen aan verminderde prijken Een duurzaam geschenk en niet duur Dat vindt U bij ons; wij geven het beste voor den laagsten prijs Fa. W. DE JONGE Gz., Korte Kerkstraat 12, Goes Verlovingsringen (met cadeau) aan den laagsten prijs. tweedehands Dames- en Heeren-Rijwielen naar maat. Meubelhandel St. Jacobstraat 48 - Goes Je adres voor ONTSPANNINGS Een niet-alleda Surprise FEUILLE' Eerste klas „L> Croupon' Kinder zolen en hakken Kinder zolen en hakken Meisjes zolen en hakken Dames zolen en hakken Jongens zolen en hakken Jongens zolen en hakken Heeren zolen en hakken ■Leder 20-25 - f 26-30 - f 31-35 - f 36-42 - f 31-35 - f 36-39 - f 40-46 - f Zolen en hakken op werkschoenen, extra zwaar f 2,00 Alle reparaties worden vakkundig en met degelijke materialen uitgevoerd. Niet goed, gratis nieuwAlles wordt afgehaald en thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. Alle reparaties kunnen ook per bode mede gegeven worden. Vracht vrij, mits de kosten der reparatie niet minder zijn dan fl,00. Aanbevelend, DAM - MIDDELBURG Op verschillende tentoonstellingen bekroond. Een collectie zooals U enkel maar in de groote plaatsen van ons land vindt. DRAAGT DIE VOLDOET VRAAGT ONZE Succes Jas, blauw gabardine 21,—en 24,= KLOKSTRAAT GOES Lange Vorststraat 80, GOES Voor gebrekkige voeten Voor zwakke voeten Voor pijnlijke voeten Laat uw goede Schoenen bij ons repareeren. Onder Rijkstoezicht. GEDIPLOMEERD SCHOENHERSTELLER. (iq jbbui 'uasfdoz 9) 8ue| }a;u p ueoqaq ubq LANGE VORSTSTRAAT 72. 6 el effen KOORDPLUWEEL f2,00, volgende 6 el f 1,50 6 el bedrukt KOORDFLUWEEL f 2,50, volgende 6 el f 2,00 ONDERJURKEN, 120 lang DIRECTOIRES, flinke maat DIRECTOIRES, zeer mooi DAMES-FLANELLEN, prima Wit Keper DAMES-PANTALONS DAMES-LIJFJES, fijne kwaliteit DAMES-LIJFJES, fijn Interlock fl,50 de tweede f 1,20 f0,90 de tweede fO,75 f 0,60 de tweede f 0,50 f 0,80 de tweede f 0,69 f 1,25 de tweede fl,00 f 0,98 de tweede f 0,75 f 0,80 de tweede f 0,60 ZIJDEN DAMES-ONDERJURKEN, iets fijns, reclame f2,90 FLANELLEN DAMES-PONNEN HEEREN PYAMA'S FLANELLEN DAMES-PYAMA'S FLANELLEN HEEREN-PYAMA'S FLANELLEN HEEREN-HEMDEN Zwaar FLANEL HEEREN-HEMDEN Amerik, HEEREN-BORSTROKKEN HEEREN-OVERHEMDEN HEEREN-OVERHEMDEN 6 el GEKLEURD FLANEL 6 el GEKLEURD FLANEL 6 el GEKLEURD FLANEL, prima 6 el GEBLOEMD FLANEL 6 el ZWAAR WIT FLANEL f 1,75 de tweede fl,40 f 1,45 de tweede f 1.00 f 2,65 de tweede f 1,90 f2,75 de tweede fl,90 f0,98 de tweede fO,79 f 1,40 de tweede f 1,20 f 1,25 de tweede fl,00 f2,00 de tweede fl,00 f2,90 de tweede fl,90 f0,75 2e coupon f0,50 fl,00 2e coupon f 1,00 f 1,25 2e coupon f 1,00 f 1,25 2e coupon f 1,00 f 1,90 2e coupon f 1,50 fl,90 2e coupon fl,50 6 el FRANSCHE FLANEL 7 el prima gestr. PYAMA-FLANEL fl,50 2e coupon f 1,25 OVERALLS, de beste kwaliteit, alle maten, f2,75, tweede f 1,75 2 stuks groote GRASL. LAKENS f2,00 2e coupon f 1,75 6 el SCHORTENBONT, zwt. en bl. f 1,50 2e coupon f 1,25 8 el Loostijk voor Bed en Peluw, zware kwalit. voor f 2,50 2 stuks geel katoen MANSHEMDEN 11,25, zw. kwal. f 1,50 2 stuks geel katoen VR. HEMDEN f 1,25 zw. kwal. f 1,50 2 stuks grasl. MANSHEMDEN f 1,50,2 Tricot Pantalons f 1,50 6'/2 el geel Katoen v. Vr. Hemden f 1,00, 7 el zw. Katoen f 1,25 Voor vereenigingen van weldadigheid of ook voor particulieren een mooie gelegenheid om de minder bedeelden eens te verrassen met een degelijk stuk aan voordeeligen prijs tegen ST. NICOLAASFEEST. Groote voorraad JAEGER ONDERGOEDEREN, „TWEKA" BLOUSES en SPORTHEMDEN, HEEREN- en DAMES HANDSCHOENEN, HEEREN-DASSEN en DAMES-SJAALS. SUF" Bestellingen per Bode correcte uitvoering! den van ouds bekende VRAAGT PR OS COURANT TELEFOON 53 GANZEPOORTSTRAAT 13 VF 11 dk C KLOKKEN - HORLOGES - HORLOGEBANDEN - KETTINGEN RINGEN - VULPOTLOODEN - AANSTEKERS - LEPELTJES, enz. Koopt voor de aanstaande Feestdagen Uw bij ons. Wij garandeeren U PRIMA KWA LITEIT tegen den LAAGSTEN PRIJS. Wijn-Importeurs GOES Drankslijters Opgericht 1860 KEIZERSTR. 9 MAGDALENASTR. 2 Voor ST. NICOLAAS-CADEAU is een Zie de Etalage. Kijk naar de prijzen. Nergens beter en goedkooper. Nog op te ruimen eenige aan spotprijzen, vanaf f 12,50. Beslist goed in orde. Beleefd aanbevelend, koopt dan een ROLHAMMETJE, een mooi STUKJE GEROOKT VLEESCH of iets van de F IJ N E WORST- SOORTEN. U is dan zeker tevreden. Het waai een breedte str. straat. Zonder winkels. A ieen eentonig huizfcmblak. gepensionmeerden, renteniei levende, eemüamie ouwe iS ple buigen waren alia flwieie ramen aan de etraj ■portiekje en bruin geverfd 'grwsn geverfde deur lint .Voor ons verhaal bliijivi groene dijde der straat, d 'Adieu-kant en wel op' n Hjeit .uiterlijk aspect duid beide nummers btoeimieulie! den, want geraniums in 1 blikten met bun hei-rood naar buiten. Het maamtorc van no. 11 vermeldde: Z» van no 13R> B. Nieepj1 Meijer was 'n blij; Neep iZiebiedaeus Dlaniel Mejijer, buikig manneke, met dikke, waartegen grijzende bakkie ten en met kaalhoofd. Zion glimmend ivoren biljartbal leven hij was nu dri niks andiers .gedaan, dan op .dc|ujponnietjes geknipt, prw gelezen, 'n Goudsiche pijp lederen middag tussohen dies avonds van 810 uu msukt in z'n stamkroeg: Dia Tinnen Kroes. Hij cales eender gekleed, maai Swart jacquet en dito ve bneieden, gouden horlogekef gestreepte broek, keurig in hing op 'n paar gris-per waaronder nit kleine, <fikk ken, 'n zwart kalfsl'eeren hoof d droeg hij altijd 'n lie: hoed met Zwart lint, 'n ©cl dies wint'ers bovendien nog quiet 'n pelsjas, als teeken digheid als rentenier: want hl! Meijer was rentenier, man en oamdidiafcuis! pieripp groepje onafibiankelijken, door de beiwoniers der hrelelc met de bruine deuren redhi nia deuren links. De Zij van no. 13, meju: Beirta Neepjeis, was buurman van no. 11. Boy. broodmager, 'n .Wjandelend 'de buren. Ze keek stt grijze oogen. diei een flankeerden, waaronder ti lippen «en wijde gleuf ga behalvs 'n jiuffiexsimondjie Hiaar ingewallllen gielaiatstt; Opl' vclsjlagan tandenloosbeii kleur had veel vlan perkara» was geiel-nood, meit hier en mi's. iZb was evenals haar 1 vrijster .en remhemierster, theekransje „AlbedilU". Daden hadden een daghit Het hitje van no. 11 Meiijer wou alleen hit-es Roosje. Hijl had een zwak v daar deze hem herinnerde vrojuw van no. 13, op wie oogje 'had gehad en nóg dikkerd was steeds té biet het haar te zeggen. Heit lutje van nio. 13 Ze worn alléén Ceesjes on 61 Het gerechtelijk' onderzl' volgenden dag gehouden in Het kleine getouw wais men, ren voor zoo'n tragisich d»e Rob vond het vérschribke ging liet hem nog. steeds mie terde met gespannen (a,anc vragen van den oor,oner gen van de getuigen. Hij ma.ar toen hij aan de ,beiu zijn stem helder .en vast. wat hij wist van den boet heim voor h,et «eist «nitproet -U zegt dat bij een. mr. Haiftinigsl. Kunt u waiarom'? Het was jialoezie, mi- liet zonder aarzelen. Om welke reden'?, Hij séhijnt verliefd opl mijn vrouw. Zijn leven lang bleeifl bert Battings bij. Hij. had ten klinken als een nitdagin de onderdrukte uitroepen Jingen dte achter in het e Wiekt stonden; hjj zag Mikken van de jury; en i gri t.< dit

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 8