it hij doet! agazijn, Maar koopt I.J.VAN'T WESTENDE Heeren-, Jongeheeren en Kinder- Kleeding. H. JACOBS, Chocoladeletters J. Steketee, Opril 2, Goes G. den Herder en Zoon P r a c t i s c h e Sint-Nicolaasgeschenken WILKING! voor Dames, Heeren en Kinderen GOES A.WILKING HULST JLDER of Tabak Nu is het tijd Kattenburg Go. is het adres voor Heeren Mode-Artikelen. Hoeden - Petten Busgroenten M. SIERVOGEL, St. Jacobstraat 52, Goes W. KERKHOVE, L. Vorststraat 21, Goes u? las verrast handel Eau is Cologne, ikknn, enz. enz, omkaas p liet gebied vee -Geschenken U Firma J. B. DIESCH - Middelburg Firma J. B. DIESCH - Middelburg voor het aanschaffen van een radiotoestel. Philips NS F- en T elef u n ken- toestellen. Lange Kerkstraat 27-29 uitgebreide keuze S A. C. VAN DER REST St. Nicolaas 7HICI/T 11 een nutt'9 en PractisGh £.ULI\ I U ST. NICOLAAS-CADEAU J. F. CASTELEIJN, Keizerstraat, Goes De mooiste Electrische St. Nicolaas- cadeaux heeft ElectroTechnisch Bureau S. W. GABRIËLSE Dën Herder INKEL eaux STERMAN door enkele goedkoope etalage-prijzen (lokvogels) of afbeeldingen uit prijs couranten, in een zaak waar alles LAAG geprijsd is. Koopt in LINTVELT'S BAZAR Wij leveren uit voorraad: Nu is het tijd. De mooie programma's beginnen! Vraagt gratis-demonstratie Adverteeren doet verkoopen. St. Nicolaas-Cadeaux. De grootste keuze ledereen is welkom! ïhe courant - Telef. 415 n deze dagen. 43 - Goes Telefoon 271 e verpakkingen, aanstr., Goes 2s voor ES adres ht op succes. nieuwe zeeuwsche courant ZATERDAG 26 NOVEMBER 1933 HANDGEWEVEN Kussen, Dres soir of Schoorsteenlooper „KUNST-WEEFHUIS" RADIO Electrische Artikelen en Lampen. JACS.VAN ZWEEDEN, Groots Markt 32. Goes, Telefoon 367 Onze St-Nicolaas Etalage is gereed Hygiënisch, doch geen dure verpakking J. A. A. K. SPRUIJT - Fotograaf - Goes 12 Briefkaarten een of meer personen f1,00 met een groote cadeau. brengen wij een ST. NICOLAAS 1933. Ass. APOTHEKER - GOES, Boter- of Banketletter, wit en bruin Speculaas, DROSTE'S VAN HOUTEN'S nuttig en practisch Cadeau M. W. VERPLAKKE Daar zijn koopjes, alles wordt opgeruimd Jacob Valckeplein 4 - GOES ZIE ETALAGE vindt u bij Indien u niet weet, wat u zult geven, wandelt u dan eens door onze maga zijnen. - Als steeds „Vrije Toegang"! In onze zaak vindt u een reeks van schitterende Sint-Nicolaas-Cadeaux uitgesteld In deze tijden is een practisch ge bruiksvoorwerp wel 't meest welkom! Dus: niemand mag vergeten, dezer dagen eens door onze zaak te wandelen! .en (uièviartboipi; daarvio^c1 W dag tevoren in dg ift ©en dag BBiodig om laten halen en epn da°i gedrang weg te hjojnen. it ik* haar todhety waardig ernstig na over een meisje'? n a,êhfc dagen. 'eet ,u dan niet, dat be middel tegen dik Woi" homtoiel ine 'dan maar VIN.DEJR. uSfmnw ptaaen, dat je t naar inijin helder hehü Memsdh en ik' heh1 gl dat ik' een kblemtaijb i'ieuwan b!ak' .al van da haar man zegt: „Baby, l ingeslikt", en waar-1 ordt. Schrijf dan maar eens." ?HQO;L. len dan nemen we een gemher en noie|ran alles luoe komen we nu zofa alvan theelepel?;2 W. wil naar de Riviera, Zwitserlamd." 11 ril 'en den herfst!" t begin van Mei! 7- Is jonw hooger berptSp I voorkeur nuttige zooals s is natuurlijk ie sorteering usen, Sokken, issen. 'echt -31 ►- -4 Wat is mooier geschenk dan een Wij hebben een kinine, dnch zeer menie sortenring. Verder typische kunstvoorwerpen en metaalplastiek. Withouten voorwerpen om zelf te beschilderen. Nieuw Speelgoed sterk en onderhoudend, naar Fröbel en Montessori. Komt U eens kijken U verplicht U tot niets Lange Vorststraat 66 - GOES TELEFUNKENModernste constructie. - Oudste ervaring. - Vraagt demonstratie. GROOTE KEUZE GOEDKOOPE PRIJZEN Ook alle soorten Gramophoonplaten. Doat U ook mee aan de OSMIA PRIJSVRAAG van „DE GOESSCHE BOEKHANDEL"? Ie prijs een OSMIA-VULPEN met levenslange garantie, waarde f 16,00 2e prijs een OSMA-VULPEN met 10 jaar garantie, waarde f 8.50 3e prijs een OSMA-VULPEN met 3 jaar garantie, waarde I 3,95 4e prijs een HOUTSNEDE IN LIJST, waarde f 3,50. 5e prijs een MOOIE ROMAN, waarde f 3,25. 6e prijs een LUXE DOOS POST, waarde f 2,50. Vraagt gratis een circulaire met mededeelihg over deze interessante prijsvraag in „DE GOESSCHE BOEKHANDEL", W. van Klavsren, L. Kerkstr. 39, Gaas N.B. Gedurende 14 dagen opruiming tegen halven prijs van ons mooie gebrandschilderde leder en houtwerk. Let wel 50 pet. korting dus. Steeds vrije toegang in onze zaak waar U alles overzichtelijk vindt uitgestald. Laat u niet overbluffen en u is tevreden! Wij brengen U dit jaar een buitengewone groote collectie nieuwe CHOCOLADE en MARSEPAIN FIGUREN Doozen Bonbons, Bittere Chocolade, Melkchocolade, Borstplaat Marsepain-Vruchten in alle prijzen Koopt onze prima kwaliteit Chocolade Letters vervaardigd van de beste soorten Droste en Ringers Chocolade. V2 Tip-top 25 cents I Voor rijbewijzen in 24 8 lang 25 cents uur gereed 6 a 50 cents Het Atelier is ook des Zondags geopend. Gortstraat 343, MIDDELBURG Walstraat 254, VLISSINGEN Enz. Enz. T. NICOLAAS, meester in de kunst van geschenken geven, kiest voor het inkoopen van die geschenken steeds de zaak van omdat hij daar voor iedereen slagen kan. Voor de een koopt hij een gummi- of electriseh verwarmingskussen, voor een ander een fijne flesch Eau de Cologne of Odeur, voor weer een ander een luxe doos Zeep of Scheerzeep met een kwast, een mooie Haarborstel; of weet hij iemand die zwak is, hij neemt een Versterkingsmiddel; iemand, waarvan hij weet veel pijn te lijden, hij koopt een zoo zeer geprezen Radiwoll-doek, die reeds aan zoo velen lijders uitkomst gaf; hij geeft Buikbanden, Breuk banden, Rechthouders, Spataderkousenhij zorgt voor de tanden van jong en oud door goede tandborstels te koopen, Tandpasta's, Mondwater, enz.hij geeft Ziekenverplegings-artikelen, Verbandstoffen, Huis-apothekenals het noodig is ook Ziekenmeubelenhij geeft artikelen cadeau voor Baby verzorginganderen weer fijne Kempinski WijnenSt. Nicolaas weet hetvoor iedereen slaagt hij 'tbestbij A. C. v. d. REST, Ass. Apotheker, L. Kerkstr., Goes. Tel. 168 De bekende Geneesmiddelen- en Bandagezaak. Wilt U met de een heerlijke bezoekt dan de bakkerij van KREUKELMARKT14 - GOES. Vraagt ook onze Koekjes, alles prima kwaliteit. MT Met de Toondagen hebben wij een groote sor teering Koeien en onze bekende Bolussen, Room broodjes, Krentenkoeken. Beleefd aanbevelend. Seizoen 1933-1934 Versche groenten worden nu schaarscher Onderstaand ziet U onze prijzen p. bi. p. bl ANDIJVIE18 cent 25 een DOPERWTEN M. I 25 cent 40 een DOPERWTEN M. II20 cent 30 een DOPERWTEN NEUTRAAL16 cent 25 een SPINAZIE18 cent 25 een SNIJBOONENV 18 cent 28 een SPERCIEBOONEN18 cent 27 een WORTELEN18 cent 35—30 een APPELMOES32 een APPELSTROOP 23 cent 36 een ERWTENSOEP25 cent 40 een ZALM15 cent 29 een JAM, per 1 ponds pot25 een JAM, per 2 ponds pot47 een TOMATEN PUREE 15 een HONING 60 een ZURE HARING, 2 potten voor25 een ZURE MOSSELEN, 2 potten voor25 een ROLMOPS, per pot15 een PILCHARDS 23 een BOKKING, 8 stuks voor25 een STOKVISCH, per pond35 een Gekookte VARKENSPOOTEN, per 3 stuks 20 een Ongekookte, voor de Erwtensoep, per 4 stuks 25 een WITTE KAAS, per pond45 een LUNCHKAAS34 een KOMIJNE KAAS25 een KOMIJNE KAAS (oude) 40 cent GROENE KAAS8 cent Aanbevelend zijn oen welkom St. Nicolaas-geschenk. Als speciale reclame ontvangt ieder die van 1 t/m 7 Dec. voor f 5,aan Kassa-bons inlevert, een groote Chocoladeletter cadeau Beleefd aanbevelend, op gebied van WASCHTAFELS, BAD en GEYSER, GASSTELLEN, Electrische STRIJKIJZERS,enz.? Hiervoor is het beste adres: Vakkundige bediening. Wilt U met de a.s. St. Nicolaas uw kinderen een geven, gaat dan naar Moeders! St. Jacobstraat Goes. VOOR ST. NICOLAAS hebben wij 40 verschillende soorten RIETEN STOELEN. Prachtige sorteering LUXE MANDENWERK. POPPENWIEGEN op standaard en kap75 cent POPPENWAGENSvanaf f 1,25 SLAAPKAMERMANDENvanaf f 2,25 RIET-MEUBEL- EN MANDENMAKERIJ U weet geen adres voor Heeren-Mode- Artikelen Ga naar ge behoeft dan niet verder HOEDEN, PETTEN, OVERHEMDEN, BRETELLES, ZELFSTRIKKERS, nieuwste kleuren, HANDSCHOENEN, nappa en wol, SLOBKOUSEN Koningstraat 4 - GOES (bij de Kade) DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. t

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 7