CORNS. VAN DE REEPE, GOES N.V. A. HOLLANDERS Manufacturenhandel Fa.M.v.Kalmthout D. DE JAGER Jr.s Ijzerhandel M.VAN LQQ, Middelburg „FOCUS opt: JWdrukwerkek „FOCUS" Onze 5 speciale Etalages geven U een overzichtelijk beeld van onze enorme sorteering nuttige en practische St. Nicolaas-Cadeaux voor iedereen. St. Nicolaas-Geschenken Dames- of Heerenparapluie Goes, J. M. BROEKSTRA, Koningstraat Groote Nationale Bedevaart Zondag 26 November a.s, Voetbalwedstrijd DROSTE'S Fa. lil, V, KALMTHOUT, Kieukelmarkt5,6068 sbe Geschenken eeds nu uw keuze d. REEPE's Schoenen zoo sterk als staal slaan het record van allemaal. Een goede raad Alvorens uwe inkoopen te doen: „Eerst kijken bij HOLLANDER", U slaagt goed en voordeelig! DE LUXOR-BAZAR heeft z'u Sint Nicolaas collectie gereed. W. KAUFFMANN Scheerapparaten Scharen Barometers Bril-Etni's Lange Vorststraat 34-36 - GOES - Papegaaisfraat 2 Verkoop uitsluitend in onze Magazijnen: LANGE VORSTSTRAAT. Dit jaar een rijke sorteering Sigaren, als: Henry Clay, Cadena, Loken Wijs, Dun George, Karei I, Velasques, Azijn- ii), Willem II. Daar koopt U fijne VETTE KAAS vanaf 20 cent per pond. HET PARAPLUIEHÖIS Voordeelige aanbieding Restanten Winterjassen Jongens Ulsters - Ratiné Jekkers U SPAART GELD NIEUWE ARTIKELEN, ROBUR l-K. D. 0. Harry Woodward, de Lachpillen Koning Bartoes, JE Humorist-Conferencier 3 vroolijke avonden geven BONBONS EN CHOCOLADE VERLOOFD CHE COURANT berichten berichten lijke stand bij MIDDELBURG 9 sorteering prijzen e genres st Etalages (KERIJ J.Z.G., GOES ije JRG L Burg C102 L. Kerkstr. S nieuwe zeeuwsche courant SATERDAG 25 NOVEMBER 1933 laijedellt B149150 Middelburg Telefoon 175-350 HET BESTE ADRES voor goede en goedkoope KAAS is: JAC. L. A. DE LANGE Langeviele 208 - Middelburg Zoekt U siiet langer naar een geschikt St.Nicolaas- cadeau, maar koopt U een PARAPLUIES Lange Vorststraat 39 - Goes Profiteert van deze aanbieding ,LJ- ™IERY &Zn., GOES, Magdalenastr.l, Tel. 346 REUSACHTIG is dit jaar ook weer de groote verscheidenheid in de allerlaatste PLOUVIER'S SCHOENHANDEL N.V., Ganzepoortstraaf 21, Goes PLOUVIER'S SCHOENHANDEL N.V., Ganzepoortstraaf 21, Goes Doet nu U St. Nicolaasinkoopen in de Luxor-Bazar, want immers blijkt het „De Luxor-Bazar" is toch nog voor- deeliger. Papegaaistraat 13 GOES £1 psejisjeefiaded 'NNVWJjnV)! M BVZWB-MOXm Tooneelfonds „JAN GRQSFELD" Berlicum naar ROME Jongens 10 cent. Entree 15 cent. Ingang tweede deur. wv webbenn^^ DE GING j faJde(JRAAG PA5T, I Groote. markt 2 Goes. MIDDELBURG. Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes half' vijlf Maa'ia-Gongre- imgieire mwsfjieis, 5 rttuW één H. Mis te- 8V4 hui wordt de H. 1». lay. 7 uur St. Jozelfloü 'aai v. G uur bicJitgiei* Cbu£!r. der H;. Fauniilib. Hl 8 iglelZ. H'. Mis en, uiüm ramie. Vóór de HL Mia ila en Akte vam Toleiwlj!* Hairt lajabWem. 'si Av. 7 vian het H. Hawt xnjeft !»l*l 'li® vanaf 4 uur geüegiemheid 'a av. 7 uua- Loifl met iet na,ar Gcwevc. van den heer Vajt der ide da miedlëdaeJiniglesoi ihl «kei v.an hek teru|#|oinien ieigen o|p zijn onMiaiglaiaai* Nederlandsoh© deleigiatia seomforenti© heie'ftb Minis* aanfcwioord, dat diens he* em is. Znid-Beveland te Goes 23 Novemher 1933. due veiling, f 416, Aunanas Kei* Ballefleur f 39, CbwS PiinWesse Nolbfa i' 4, Af* iets f 13, iZoeite Arm* Zoete Gamp^gner f 4 anje f' 49, Hoiandslclhl eldersdue H'oïaart ;47, Bergamotte'nl f 4, Gié* 311, Brecbearoda fl.O1 I9, Fofplpeipierem f5, Af* ipienen f 13, afljes /pjeii itpiels f16 Jpietc 100 Klg. Her ilaeloniHaZem f 1.61 en; JiaKSomima Maria* d, v, n Maria vam Hio,oirtn'. Wiener ils: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. en met den meesten 1 en tegen concur- inden prijs recht- ks geleverd door de uitvoering gegarandeerd. ]t volledig monsterboek. TAFELMESSEN DESSERTMESSEN FRUITMESJES BROODZAGEN ZAKMESSEN SCHAREN GILLETTE-APPARATEN li. Aanbevelend, Uw keuze wordt gemakkelijk gemaakt, indien U even bij ons binnenloopt! Daar vindt U o.a. MECCANO Construetiedoozen Timmerdoozen, Vliegtuigbouwdoozen, Windbuksen, Schaatsen, enz. Vraagt inlichtingen over de nieuwe Construetiedoos „Mechanicus". Thermoflessehen, Kampeerartikelen, Scheerapparaten, Messen, fabr. Richard Herder, Lepels en Vorken, fabr. Wellner, enz. enz. enz. Vele NIEUWE practrische artikelen voor keuken en huishouding. TOONZAAL MODELKEUKEN 'voor groot en kleia Wij hebben al een leuke TOMPOUCE voor f 1,85 HEEREN-PARAPLUIE, kleurhoudende stof f 2,35 KINDER-TQMPOUCEf 1,25 In WANDELSTOKKEN een geweldige keuze S door bij ons uw Inkoopen te doen voor GROOTE TAAI-TAAI-POPPEN TAAI-TAAI-POPPEN, 2 stuks CHOCOLADE BEESTJES per half pond CHOCOLADE FIGUREN per stuk MARSEPAIN FIGUREN per stuk HOLLE CHOC. FIGUREN per stuk CHOCOLADE GEREEDSCHAP, 2 ons CHOCOLADE GEREEDSCHAP, groot, 3 voor hCHTE FONDANT BORSTPLAAT per half pond ADVOCAAT BORSTPLAAT per half pond BRUIN SPECULAAS per pond MANDEL SPECULAAS per pond WIT SPECULAAS per pond I BANKETSTAVEN per half pond 25 ct. >n..hm... nana... aa.aaaaaa aaauui ST. NICOLAAS 25 ct. 25 ct. 24 ct. 10 ct. 10 ct. 12 ct. 25 ct. 10 ct. 25 ct. 25 ct. 25 ct. 30 ct. 35 ct. 25 ct. zoowel als in Tafel-, Thee- en Ontbijtserviezen, Roektafels, Rookstellen, Aschstandaards, Inktstellen, Scheerdoozan, Leer werk, zoowel in het Estlandsch als Italiaansch leer, als Porta- monnaias, Portefeuilles, Etui's voor Rijbewijzen, Damestasschen, enz. enz. en zoo zouden wjj door kunnen gaan. Kom U liever eens een kijkje nemen en U kunt alles met eigen oogen aanschonwen. Ook in Sola-Silver, in Sola-Massive, in Zilmeta en Wellner-Zilver kunt U alles bij ons hekomen tegen minimum-fabrieksprijzen Wij noodigen U beleefd tot een be zoek uit. Alles staat geprijsd en kunt U dus gemakkelijk uwe keuze maken. Alles van eerste klas huizen! UITBREIDING. Gevolg gevende aan de wenseh van velen hebben wij be sloten een nieuwe afdeeling aan onze zaak te verbinden spe ciaal voor pedicure en voetonderzoek. Zeer veel voetlijden wordt veroorzaakt door afwijkingen in het voetskelet, welke pijnen het loopen vaak tot een onmoge lijkheid maken. In deze gevallen geven wij gaarne vakkundig advies hoe deze afwijkingen op te heffen. In nog meerdere gevallen wordt het loopen vergald door likdoorns, eelt, inge groeide of misvormde nagels e.d. Deze worden door ons pijn loos behandeld of verwijderd, zoodat direct een groote ver lichting merkbaar is en een wandeling weer een genot wordt. De kosten van deze voetbehandelingen zijn zoo gesteld, dat men voor zoo'n luttel bedrag niet langer met pijn behoeft te loopen. Als eerste in Zeeland zijn wij aangesloten bij het Neder- landsch Genootschap dat ten doel heeft kwakzalverij tegen te gaan, zoodat een beslist vakkundige en correcte behandeling gewaarborgd is Blijft dus nu niet langer loopen met pijnlijke voeten, maar laat ze eens behandelen in onze speciaal daarvoor ingerichte nieuwe afdeeling. De gelegenheid hiervoor bestaat eiken dag behalve op Dinsdag en Zaterdag, van 9 tot 11 en van 2 tot 8 uur. PAPEGAAISTRAAT. LUXOR-BAZAR W. KAUFFMANN, Papegaaistraat 13 m Dit jaar is onze sorteering geweldig. Wilt U nu een degelijk maar tevens goedkoop SINT-NICOLAAS-CADEAU dan naar de LUXOR-BAZAR. 6 prima Messen in couvert 98 ct. Broodplank met bijpassende broodzaag 115 ct. Taartschep met 6 vorkjes in luxe verpakking 275 ct. Lederen Boodschaptasch met ritssluiting 300, 268, 198 ct. Pracht Theetafelkleed, origineel handwerk 150 ct. Pracht Pluche Kapstokkleed 265 ct. Pracht Tafelkleed, waschecht 130/130 c.M. 85 ct. Echte Hand werkkleedjes 125, 69, 39, 30, 25, 12 ct. Pracht Tafelkleed, waschecht 130/160 c.M. 150 ct. Enz. Enz. Enz. Enz. Enz. Enz. y 50 CRISIS-REDUCTIE AUTEURSRECHTEN. VRAAGT CATALOGUS EN PROEFNUMMER „PLANKENLAND"! van 25 Februarie t/m. 9 Maart 1934 (13 daagsche reis) onder leiding van de Ver. tot Samenstelling van Nederlandsche Bedevaarten (V.N.B.). Reis- en verblijfkosten Ie kl. trein en Ie kl. hotel idem lie kl. en Ie kl. idem He kl. en He kl. idem Ille kl. en He kl. Uitvoerige prospecti op aanvraag bij het Bureau V.N.B, Lindeplein 17 Heerlen of bij de Correspondentie. f235 f 205.— f180,— f 150.— (Veteranen) Aanvang 2,30 uur. Offieieele opening van het Robur- veld op de Gemeentelijke Sportvelden. komen tijdens de TOONDAGEN (25, 26 en 28 November, 's avonds 8 uur) in de „PRINS VAN ORANJE" te GOES. Het succes-programma van alle H.A.N.IJ.T.O.-tentoonstellingen in Nederland. Met medewerking van het beroemde KASPO- LAVOS ORKEST. Plaatsbespreking dringend aanbevolen. Zie verder groote biljetten en Foto's. LUXE DOOZEN. GROOTE SORTEERING Tele F. 2Ö4. 1 '1 I 11

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3