Een-en-al-Speelgoed Firma A. VAN DER MIJLE Zn. K. BLANK, Meubel-Magazijn, Fa. VERTREGT Co., GOES Ruime keuze St. Nic.-Cadeaux Wed.A. F.L. HARMSEN, GOES N S Neemt proef met onze Marsepein-artikelen Fa. KNIERIEM, Lange Vorststraat 47, Goes Busgroenten M. SIERVOGEL, St. Jacobstraat 52, Goes Lange Gortstraat K 25 - Middelburg A. C. VAN DER REST Verlovingsringen, Fabrikaat Drijfhout sen nuttig: Cadeau, Grunte collecties zware gevulde doozen Bonbons, Chocolade-letteis, Oroste ea eigen fabrikaat. nuttige St. Nicolaas-Geschenken Lü De roman van Robe Mecano doozen Berhis doozen SIMONS, Lange Vorststr. 82, Goes. JACOB SN00DIJK, Keizerstraat 7, Goes Voor een goed Uurwerk, Goud, Zilver of Brillen, moet U toch zijn bij den vakman! Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd Fa. A. D. BLANKER Zn. Geeft cachet aan uw uiterlijk. J. VERHAGE, Maatschoenmaker ZATERDAG 18 NOVEMBER 1933 NI EU"'" ZEEUWSCHE COURANT in de De speelgoedprijien zijn dit jaar ZOO laag, als wel nooit meer voor zal komen. Mier slechts een greep uit onze sorteering 8T. iMCOLAAS 1933. Ass. APOTHEKER - GOES, Mooi geschenk naar keuze. SIMONS, Goes WELLNER-ARYIKELEH aan veel verlaagde prijzen, enz. enz. Verder timmergereedschap, Figuurzagen, Electr.Spoortreinen, Kindernaaimachines, Kleurkrijt, Prentboeken, enz. enz. enz. Scholen en dergelijke inrichtingen genieten korting Moderne Verlichting TECH. BUR. WOLDERS, nuttig en practisch Cadeau W. VERPLAKKE Daar zijn koopjes, alles wordt opgeruimd Uw adres voor St. Jacobstraat - GOES Let op tiet Juiste adres Wij zijn gereed met onze St. Nicolaas-Etalage. Onze PRIJZEN zijn GOEDKOOP! Lees goed, er is zeker iets voor U bij naar maat. maak ik prima Maatschoenen. ZIET ETALAGE. Lange Kerkstraat 14 - Telefoon 310 BUITENL/ FEUILLE' 0! Sjoelbakken met schijven en reglement 298 cent Sjoelbakken volslagen grootte met schijven en reglement 790 cent Schoolborden geheel van hout op ezel 118 cent Kinder- Gramofoon prima uitvoering 275 cent Gramofoon- platen dubbel bespeel baar 39 cent Luxe auto's reuzen afmeting prima veer 100 cent Motor-Rijwiel prima veer 25 cent Brandweer- Auto greote maat 125 cent Vracht-Auto's verstelbaar prima veer 98 cent Autobaan nieuwe attractie 39 cent Blik Serviesjes aardige kleuren 25 cent Steenen Serviesjes zeer mooi 68 cent Hang- Koffiamolens voor de poppen- kamer, malen echt 55 cent Belwagens pracht- uitvoering 98 cent Belwagens zeer sterk en mooi 49 cent Weegschaaltjes groot model 49 cent Gewichtjes per blok 15 en 35 cent Winkeltjes met laden en toonbank 35 cent Poppen onbreekbaar 39 cent Celluloid poppen pracht-exempl. groote maat 98 cent Stoommachine nieuwe uitvoering 125 cent TooverEantaarn met 12 glaasjes compleet 275 cent Stoommachine liggend model met aparte vlieg wiel 650 cent Cinema compleet met rol film 450 cent Cinema electrisch met rolfilm en plaatjes 950 ct. Hamertje tik 45 cent Hengelspe! 35 cent Sla op den kop van Jut 39 cent Kwartetspelen 45 cent Vlechtdoozen 25 cent T. NICOLAAS, meester in de kunst van geschenken geven, kiest voor het inkoopen van die geschenken steeds de zaa}c van omdat hij daar voor iedereen slagen kan. Voor de een koopt hij een gummi- of electrisch verwarmingskussen, voor een ander een fijne flesch Eau de Cologne of Odeur, voor weer een ander een luxe doos Zeep of Scheerzeep met een kwast, een mooie Haarborstelof weet hij iemand die zwak is, hij neemt een Versterkingsmiddel; iemand, waarvan hij weet veel pijn te lijden, hij koopt een zoo zeer geprezen Radiwoll-doek, die reeds aan zoo velen lijders uitkomst gaf; hij geeft Buikbanden, Breuk banden, Rechthouders, Spataderkousen hij zorgt voor de tanden van jong en oud door goede tandborstels te koopen, Tandpasta's, Mondwater, enz.hij geeft Ziekenverplegings artikelen, Verbandstoffen, Huis-apothekenals het noodig is ook Ziekenmeubelenhij geeft artikelen cadeau voor Baby verzorginganderen weer fijne Kempinski WijnenSt. Nicolaas weet het, voor iedereen slaagt hij bij A. C. VAN DER REST, Ass. Apotheker, L. Kerkstraat, Goes. Tel. 168 „PRIX" Hierin hebben wij de heele sorteering welke tot nog toe gemaakt is. (HOUT MECANO) van nummer 1 tot en met 6. Zeer mooie doozen. nieuwste modellen in 14 en 18 kraats. Gravure gratis Lage prijzen. HET ADRES: Goud, Zilver, Juweelen, Junghans- en Kienzle Klokken en Wekkers, Zak- en Polshorloges, Echte- en Imitatie-koralencolliers. KOOPT VOORDEELIG KOOPT BIJ ONS. OPGERICHT 1846 TEL. 338. HAWEKO - GOES Geeft Moeder en Vader ditmaal wij hebben daarin ruime keuze voor iedere beurs. Aanbevelend, Langedelft H 18, Middelburg. Cadeau'sbij ons gekocht,worden op St.-NicolaasdagdoorSt.-Nico- laas bij U thuis bezorgd. Door wederkeerig te keepen bij onze Adverteerders, steunt men aak rijn algen zaak. Wilt U met de a.s. St. Nicolaas uw kinderen een geven, gaat dan naar St. Jacobstraat - Goes. DAM - MIDDELBURG Op verschillende tentoonstellingen bekroond. Een collectie zooals U enkel maar in de groote plaatsen van ons land vindt. Komt U eens kijken Aanbevelend, Seizoen 1933-1934 Versche groenten worden nu schaarscher Onderstaand ziet U onze prijzen p. a bl. p. bl. ANDIJVIE18 cent 25 cent DOPERWTEN M. I25 cent 40 cent DOPERWTEN M. II20 cent 30 cent DOPERWTEN NEUTRAAL16 cent 25 cent SPINAZIE18 cent 25 cent SNIJBOONEN18 cent 28 cent SPERCIEBOONEN18 cent 27 cent WORTELEN18 cent 35—30 cent APPELMOES32 cent APPELSTROOP23 cent 36 cent ERWTENSOEP25 cent 40 cent ZALM15 cent 29 cent JAM, per 1 ponds pot25 cent JAM, per 2 ponds pot47 cent TOMATEN PUREE 15 cent HONING60 cent ZURE HARING, 2 potten voor25 cent ZURE MOSSELEN, 2 potten voor25 cent ROLMOPS, per pot15 cent PILCHARDS 23 cent BOKKING, 8 stuks voor25 cent STOKVISCH, per pond35 cent Gekookte VARKENSPOOTEN, per 3 stuks 20 cent Ongekookte, voor de Erwtensoep, per 4 stuks 25 cent WITTE KAAS, per pond45 cent LUNCHKAAS34 cent KOMIJNE KAAS25 cent KOMIJNE KAAS (oude) 40 cent GROENE KAAS8 cent Aanbevelend LANGE VORSTSTRAAT 72. 6 el effen KOORDFLUWEEL f2,00, volgende 6 el 6 el bedrukt KOORDFLUWEEL f 2,50, volgende 6 el ONDERJURKEN, 120 lang DIRECTOIRES, flinke maat DIRECTOIRES, zeer mooi DAMES-FLANELLEN, prima Wit Keper DAMES-PANTALONS DAMES-LIJFJES, fijne kwaliteit DAMES-LIJFJES, fijn Interlock f 1,50 de tweede f0,90 de tweede f0,60 de tweede f 0,80 de tweede f 1,25 de tweede fO,98 de tweede f 0,80 de tweede ZIJDEN DAMES-ONDERJURKEN, iets fijns, reclame FLANELLEN DAMES-PONNEN HEEREN PYAMA'S FLANELLEN DAMES-PYAMA'S FLANELLEN HEEREN-PYAMA'S FLANELLEN HEEREN-HEMDEN Zwaar FLANEL HEEREN-HEMDEN Amerik, HEEREN-BORSTROKKEN HEEREN-OVERHEMDEN HEEREN-OVERHEMDEN 6 el GEKLEURD FLANEL 6 el GEKLEURD FLANEL 6 el GEKLEURD FLANEL, prima 6 el GEBLOEMD FLANEL 6 el ZWAAR WIT FLANEL 6 el FRANSCHE FLANEL 7 el prima gestr. P YAM A-FLANEL OVERALLS, de beste kwaliteit, alle maten, f 2,75, tweede 2 stuks groote GRASL. LAKENS f2,00 2e coupon 6 el SCHORTENBONT, zwt. en bl. f 1,50 2e coupon 8 el Loostijk voor Bed en Peluw, zware kwalit. voor 2 stuks geel katoen MANSHEMDEN 11,25, zw. kwal. 2 stuks geel katoen VR. HEMDEN f 1,25 zw. kwal. 2 stuks grasl. MANSHEMDEN f 1,50,2 Tricot Pantalons 6'/2 el geel Katoen v. Vr. Hemden f 1,00, 7 el zw. Katoen f 1,75 de tweede fl,45 de tweede f2,65 de tweede f 2,75 de tweede f 0,98 de tweede f 1,40 de tweede f 1,25 de tweede f2,00 de tweede f2,90 de tweede f 0,75 2e coupon f 1,00 2e coupon f 1,25 2e coupon f 1,25 2e coupon f 1,90 2e coupon f 1,90 2e coupon fl,50 2e coupon f 1,50 f2,00 f 1,20 f 0,75 f 0,50 f 0,69 f 1,00 f 0,75 f 0,60 f2,90 f 1,40 f 1.00 f 1,90 f 1,90 f 0,79 f 1,20 f 1,00 f 1,00 f 1,90 f 0,50 f 1,00 f 1,00 f 1,00 f 1,50 f 1,50 f 1,25 f 1,75 f 1,75 f 1,25 f2,50 f 1,50 f 1,50 f 1,50 f 1,25 Voor vereeitigingen van weldadigheid of ook voor particulieren een mooie gelegenheid om de minder bedeelden eens fe verrassen met een degelijk stuk aan voordeeligen prijs tegen ST. NIGOLAASFEEST. Groote voorraad JAEGER ONDERGOEDEREN, „TWEKA" BLOUSES en SPORTHEMDEN, HEEREN- en DAMES HANDSCHOENEN, HEEREN-DASSEN en DAMES-SJAALS. IC Bestellingen per Bode correcte uitvoering Koopt voor de aanstaande Feestdagen Uw bij ons. Wij garandeeren U PRIMA KWA LITEIT tegen den LAAGSTEN PRIJS. Wijn-impertsurs GOES Drankslijters Opgericht 1860 KEIZERSTR. 9 MAGDALENASTR. 2 Düüü REEKERS Küüüi Lange Vorststraat SO, GOBS Voor gebrekkige voeten Voor zwakke voeten Voor pijnlijke voeten Laat uw goede Schoenen bij ons repareeren onder Rljkstoezicht. GEDIPLOMEERD SCHOENHERSTELLER. Bureaux van Redactie en Telefoon Interlocaal No. Bijkantoor MIDDELBUF groote waarde van publiciteit De loonfactor in tiekosten. iZiopals men weet, is het Jingien over de arbeidswoo: een strijdpunt, in hoeverre van die hxmen beteekénis jppteductiekbsten. Van arteider&zijjde wore ■weerd, dat het loon in de| dustrie slechts een kfcin van de productiekosten, tsl laging van het loan vopr pil/s vrijwel geen beteiejte werkgeverszijde wordt dal pangovoerd, dat men nie .jndividueele geval motet bc dat men rekening mpet feit, dat naast de .kosten, de produietiekpst-ei vormd door een grapt aa: loonkosten, die fo.v. zitten der materialen, den prijis port der producten, enz., gemeene loonsverlaging w* belangrijken invloed pp de hebben. Teneinde mi deizw facto le», werd in den Hp,ogen beid een voorstel aang|anj na te gaan, wat in werkc vloed van het arbeidsloon van het product. Daarbijl der arbeidsloon worden vi nen en salarissen, provisie I gers, sociale lasten, zixw ■wettelijk verplicht zlij1» i rsic'h niet op een wet bast toch rechtstreeks in verbs het loon. Men zou zich d perken tot het directe) ar aak nagaan in hoeverre de kosten invloed uitoefenen. Het Centraal Bureau voo heeft daarvoor een groot lijsten rondgezonden en <3 die daarop zijn hinnengekoni iieus bewerkt. Als gevolg I het een tweetal pub&atil Kihijinen, waarvan het eerst betrekking heeft op landl n.l. het aikkerbpuwbedrijlf', li kfersbedrijf, de varkenshoia hbuw, de boterbereiding, del industrie, de bioodbereidi) f industrie en de varkenlsiv Die 'conclusie, waartoe hel is, .dat de geaöc!umiuleei'dd| [procenten van den totalen draagt bij): boter, in handen v. d. eon' aardappelmeel, af fabriek brood, in handen v. d. cpn Euifcer, i.h.v.d toonsium., z'. varkensvleeseh, i.h.v'.d cb .groenten, i.h.v.d. consume; In een volgend overzh «■enige gegeven sverstrekki deel, betreffende de meeg i duet ie en teven sepnige wingien aain het onderzoek DU1TSCHL Re Stalen He] Die Stalen Helm was n| reeds lang geen lichaam staat was tot be.t nemen \j besluiten of tot het voerei standige politiek. Toch wa- 59 HOOFDSTUK 3 lianshel'l zat alleen iaa; ruime eetzaal van „Four Yl Ven Bedmund terugkwam. Er was iets1 zelfbtawuisti ding: Bianshell keiek hiem aan ,en oonisi-aiteerde m:ei| Ik dacht dat jei er we zou hebben da,t ik vast van den honger. In werkelijkheid was dl eerste ma,al in zijn keven Lelijke gezonde eetlust hei Selaten had. maar 'hij was naar om zooieis te laten bÜ| I'lichtmiaitig leier blewe.zien dia Blunt ojldienidla meifc i rierttigheid ailbf hi, blanket biediendie inpi ®en eenzamen eter opidigtfl A pirojppsdr. Myers gelede» naar je Jiaten vr,aicj ■ujiagteoud efpirekieii. Myers! hertaalde Rio Ja. hlst dienstmeisje Bchap. Zeig eens, wifiet jb i gerechtelijk onderzoek gel oen'?, Morgein. BausbeJi ka-uwde opl eu zal de heefe historie wie) komen, hé? Ik deikk het wel. I zooi gauw als 't kan na.ar Igaan. V

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 8