HUYT v. OPDORP ioterletters Vijnen St. Nicolaas Cadeaux Firma WED. B. FABERIJ DE JONGE En toch is het bij VAN UNEN goedkooper en beter Electrische Schoenreparatie-fabriek P. M.VAN UNEN ■POLË^I Practische en Nuttige Sinterklaas-Cadeaux Hoeden-Afdeeling blijft! émmSk %]I3P Heeren en Jongens Mode-Artikelen i eei*enmod« „FOCUS" „FOCUS" SLNicolaas- geschenk Goedkoope en mooie DE KLEINE BAZAR Nuttige St. Nicolaas-cadeaux Practische Sint-Nicolaasgeschenken WILKING! voce Dames, Heeren en Kinderen GOES A.WILKING HULST .traat 17 - Goes Laat uw Schoenen bij ons vakkundig repareeren. H. WEEZEPOEL, Wijngaardstraat 30, Goes T. Faberij de Jonge H.D.MEULENBERG Electrische Lantaarn zeker ean nuttig geschenk, Zie onze Etalages. Voor Heeren VoorJongens: Zoekt U iets voor St. Nicolaas-Cadeau A- B. VAN LUUK - Kade - Goes Lange Kerkstraat 9, Goes L, Kerkstraat 30, Goes Adverteeren doet verkoopen. DENEVERS FRS M eubelhandel Eau-de-Cologne en Odeur, De grootste keuze ledereen is welkom! he courant ESPREKKEN n, eigen-ge- rsepain, Choc. Choc. Letters. ZATERDAG 18 NOVEMBER 1933 ruime; keuze Goes - Lange Kerkstraat 34-26 Dames- - Portefeuilles Tin-artikelen Voorstad 33 A, Goes Je adres voor De nieuwste modellen aan verminderde prijken tweedehands Dames- en Heeren-Rijwielen Wij brengen een zeer mooie sorteering voor in Hoeden Petten Pullovers Slipovers Wollen Tweka Hemden Overhemden Zelfbinders Shawls Slobkousen Sokken Sokhouders Bretels Handschoenen in Wol, Trico, Nappa, Zeeml. Tricot Pakjes Pullovers Slipovers Wollen Tweka Blouses Broekjes in Manchester, Fluweel cheviot en Stof Bretels Petjes Alpino's Handschoenen in Wol, Astrakan an Nappa WUN IMPORTEUR MIDDELBURG KUNSTHANDEL „WISSE" GOES st. SIERKUNST MIDDELBURG GOES L. Burg C102 L. Kerkstr. 9 Juwelier vindt 0 zeker een practisch en welkom Lage prijzen Enorme sorteering Die Jbrengt Kom es kijken Veel nieuws! Veel leuks! St. Jacobstraat 48 - Goes J. F. VAN ANROOIJ vindt u bij Indien u niet weet, wat u zult geven, wandelt u dan eens door onze maga zijnen. - Ais steeds „Vrije Toegang"! In onze zaak vindt u een reeks van schitterende Sint-Nicolaas-Cadeaux uitgesteld In deze tijden is een practisch ge bruiksvoorwerp wel 't meest welkom! Dus: niemand mag vergeten, dezer dagen eens door onze zaak te wandelen! r, dait in hei toot-i erk te Leitfizig' in deax erd, is ean volmaakt ren. Hei was bij ld® "eter laatg lem woog 4 erklaren dit gevajï vootr Idaaamtócfein. 105I iedere 2000 inwo- nt. gr aïiën verzamelaars ia a niieinamid ztx> moeilijk te varkrijigsai is, dan ,n Muissolini, v,ain kand ia Oarbo. ma,n dar werefid is, eten life 48 cM. grcnt is. rd. Oilsahioioin h|em veel Mdingpn igjemaaikt zijin, wedgterd ziiok voor giel'd ij is eigenaar van eon verteert dagefijks 200 iein wortelen, gezitfen in Amerika :adh!t een hond, Ban hiuiadieT. Ikiofu. ien Tiflis rijdt ta- iixe-trein, idia van ean. lonitslri'an.'ningiswa.sjoar k,rij,glen de soldaten geen 'ke verloioï'de liaar dodh'-t 'ro,ets van Trofitsingen verlo.vingisklüiartMm dakr-J overeenstemming zijn. 51de mevrouw vexsekilllen- ea vr.a.agt oif' liet piajplier ju.' mevrouw Raafkle yer- ïdat zij demkjt, dat de da,t ze ziek moeit We il? Om de weerlicht niet! rust kant in, maar naam ïoutsoortjiallisajidier, iets sprak tojpi school over de -,r schrijftiehoieftem, over perkament en ket jpa- stem de leeiflingein ie)en r de voordeetien. iein de g]e- en van ket plapier. De 'jft het voCjgende: „Het mogelijke doeleinden .©edik veel voiordeefllen en am." leest dit ^onderlinge is ket ipia|p)ier daugtd-i ij verbluft. vader zegt ,altijd: „Het lig." an liet eens een reclame aat o(p sckuurplajpiefr drpk- op den gladden klant, van zijn artikel Werden 1. Op! de ruwe zijde stond e letters: „Is mijn offerte genoeg voor u, dan maat per dag deze zijde gebtui- s zijn aan het roesten!" as-Etalage is vanaf >v. gereed en noodi- uit tot een bezoek. Bi i extra lage prijzen. eiten. Alles eerste soort. esch 100 cent esch 100 cent 75 en 95 cent esch 125 cent esch 100 cent 90 cent terpot 100 cent terpot 110 cent esch 120 cent esch 145 cent extra aanbevoleD. r slechts 60 ct. p. fi. ;laasjebij 't slachten. NIEUWE zeeuwsche courant Tin.lvlSL LEDERWAREN in groote keuze. Eerste klas „L Croupon"-Leder Kinder zolen en hakken 20-35 f 0,75 Kinder zolen en hakken Meisjes zolen en hakken Dames zolen en hakken Jongens zolen en hakken Jongens zolen en hakken Heeren zolen en hakken Zolen en hakken op werkschoenen, extra zwaar f 2,00 Alle reparaties worden vakkundig en met degelijke materialen uitgevoerd. Niet goed, gratis nieuwAlles wordt afgehaald en thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. Alle reparaties kunnen ook per bode mede gegeven worden. Vracht vrij, mits de kosten der reparatie niet minder zijn dan f 1,90. Aanbevelend, 26-30 - f 1,00 31-35 - f 1,25 36-42 - f 1,25 31-35 - f 1,25 36-39 - f 1,50 40-46 - S 1,75 TELEFOON 53 GANZEPOORTSTRAAT Voor ST. NICOLAAS-CADEAU is een Zie de Etalage. Kijk naar de prijzen. Nergens beter en goedkooper. Nog op te ruimen eenige aan spotprijzen, vanaf f 12,50. Beslist goed in orde. Beleefd aanbevelend, Hg ci.rcHL\ i r Hij wou haar kunstwijn inde handen stoppen inp taats van- de ZU/VERE MATUURWy/VFN den van ouofs bekende Fï DENEVERS Ers VRAAGT Pft'JSCOURANT koopt dan een ROLHAMMETJE, een mooi STUKJE GEROOKT VLEESCH of iets van de F IJ N E WORST SOORTEN. U is dan zeker tevreden. IN i C O l A a s c a d e a u X FOTO-ALBUMS FOTO-TASSCHEN FOTO-TOESTELLEN FOTO-SPIEGELS FILM- en PROJEC TIE-APPARATEN Bij Bij BAROMETERS THERMOMETERS LEESGLAZEN LOUPEN VERREKIJKERS BRIL-ETUIS BIJ Opgericht 1834 ZIET ONZE 3 ETALAGES. De zaak met bijna een eeuw reputatie. Dames- en Heeren-Kapper St. AdrIaanstr.,Tel.309, Goes benevens SCHEERMESSEN, SCHEER-APPARATEN, SCHEERKWASTEN, ENZ. ENZ. Zeer geschikt voor Sint-Nicolaas-Cadeau I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 7