DE BIJENKORF Lange Vorststraat 42 - GOES Flanellen nachthemden Dames Pyama's! Heeren Pyama's Kinder Pyama's DOUWE EGBERTS „BOHEMIA" WIE ZAL DAT BETALEN 9 ZOETE LIEVE GERRETJE ,->B RIL DE BIJENKORF J. GEENSE, Opticien ZUURKOOL. 10 PROCENT KORTING I Fa. 9EBR. MULDER, Ass. Apotheker, Goes Firma J. LUYKX, Roosendaal Nieuws van Aspirin Bayer ferifieyen Twee J. DE GRAAG - Goes N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank JOOST BAUÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) Medicinale Noorsche Levertraan De roman va „FOCUS" Fa. A. R. de Muynck BAKKERIJ KLOOSTERMAN P. W. BLIEK Oroote Markt 20 - Goes M. SBERVOGEL - Bij 3 stuks 15 procent korting Bij stuks 20 procent korting KLOKSTRAAT 7 - Telef. 475 ZATERDAG 7 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI Eigen Ateliers - Aparte Paskamer. in a/Iesoor/en VERLOVINGSRINGEN De omzetbelasting is aan genomen. U begrijpt waarde Huisvrouw, dit is een aan slag op uw eigen porie- monnaie. Maar MAGAZIJN 99 53 LANGE VORSTSTRAAT 42, GOES zorgt dat uw linnenkast wordt verzorgd voor een levensduur met hare beroemde HWBimm—mmmm kwaliteiten mnwaHiwMw Komt U eens zien. Niets verplicht U tot koopen. Wij maken ook uw lingeries op maat volgens uw eigen model en bijna 1 voor niets te komen kijken - Een keur-collectie nieuwe model len en dessins en lage prijzen. „Hdtel Zoutkeet" te Goes, Weder voorradig onze van ouds bekende fijne Zuurkool a 8 cent per pond. ZATERDAG worden thans verkocht met Kasten Spiegels Ledikanten Kapstokken Het beste en goedkoopste adres MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: PANDBRIEVEN i RESERVE f 21.350.000,- f 21.150.000- f 581.052,92 4'/2 PANDBRIEVEN tegen beurskoers ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT T-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. De Drogisterij SCHULTE THIEME, FEUIl Hoe vlot mijn versje 't allerbest? Hoe krijg ik een idee? Een potlood en een stuk papier, Een pijp tabak D E Clinge Doorenbos, de rake dichter-journalist en radio-minstreel, thuis aan zijn bureau; Clinge Doorenbos aan den arbeid, waarmee hij ons gemoed weet te beroeren, tot een lach of tot een traan. Clinge Doorenbos rookt Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai! En hoe hij over D'E denkt, vertelt het leuke rijmpje, geschreven door hemzèlf, dat U hierboven leest. uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753- Vanaf 10 ets per '/a ons - 20 ets per ons en 50 ets per '/2 pond. VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT BUIK BANDEN CORSETTEN RECHTHOUDERS ELAST. KOUSEN OOK NAAR MAAT. THANS IEDEREN DAG GELEGENHEID TOT MAATNEMEN VROUWELIJKE BEDIENING. LANGE KERKSTR. 9, GOES, TEL. 473 Lange Vorststraat 58, Goes KLOOSTERMAN's SPECULAAS IETS APARTS. ONS RECLAME SPECULAAS 25 cent per half pond BOTER-SPECULAAS met amandels wit en bruin 16 cent per ons WIT EN BRUIN SPECULAAS 35 en 30 ct. per pond ST. JAGOBSTRAAT 13 GOES St. Jacobstraat 9 - Goes is voor uw toch 't voordeelïgst adres Graveeren gratis. LUXE KLOKJE CADEAU Graslinnen Wit Katoen Ongebleekt Katoen Lingeriekatoen Handdoeken Theedoeken Stofdoeken Potdoeken Badhanddoeken Dameshemden Heerenhemden Ateisieshemden Jongenshemden Pyama's voor alle leeftijden Nachtponnen en Nachthemden Planellen Molton in diverse kwali teiten en kleuren en honderden artikelen meer een sieraad voor Uw oogen. Prima kwaliteiten. Levering voor HH. Oog artsen. Zie ook onze prijzen. Lange Vorststraat 49 GOES Vergeet U vooral niet, alsvorens U een HOED of PET koopt, even, ZONDER VERPLICHTING, bij HOEDEN- EN PETTENMAGAZIJN O.a. Petten vanaf 45 cents, prima Haarvelourhoeden a f 6, Engelsche Haarhoeden (Robinson) f 5,en f 6,Wolhoeden met zijden kap f 1,25. Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE PEPOSIT-INRICHTING. Houdt geregeld «Ikon DINSDAG gedurende do markturen zitting In bot ■n beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Effeefanzaken CONDITIËN ZEER BILLIJK. ïsm-ao DRUIVEN (ELITE)per pond 19 cent ROOMBOTER (merk V. Z.)per pond 92 cent MARGARINE voorradigper pond 60 cent FIJNE KOMIJNE KAASper pond 19 cent OUDE KOMIJNE KAASper pond 40 cent FIJNE VOLVETTE KAASper pond 45 cent BOKKING (reuzen groote)per stak 4 cent BOKKINGper 8 stuks 25 cent Aanbevelend De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000,f 500,en f 100, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER Zoolang de voorraad strekt, geven wij bij aankoop van een koker Aspirin Bayer, een leerrijk gezel- sehapspel gratis (het Aspirin A. B. C.) TELEFOON 415 WITTE WIJNEN ROODE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 P- Sam08 supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mout p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 Vermouth St. Juliön p. 12 fl. f 15,00 Margeaux p. 12 fl. f 16,20 Chat. Beilevué p. 12 fl. f 16,20 Chat. Lafitte p. 12 fl. f 16,20 Petit Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 j Martini en Rossi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18,00 OrigineeJe Douio Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland, I mrr— bevat de onmisbare grondstoffen voor 'n gezonden groei Noorsche Medicinale Levertraan bevat de voor de voeding buitengewoon belangrijke Vitaminen A en D in de juiste verhouding. Bij gebruik van Noorsche Medicinale Levertraan loopt men geen gevaar van één dezer Vitaminen een te groote dosis te geven. De Noorsche Medicinale Lever traan is van beiden de natuurlijke bron. in het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg, importeert zelf en koopt in Noorwegen de beste en I fijnste Medicinale Levertraan, dië aan de hoogst (i gestelde eischen voldoet. Prijs per flacon 50 cent. De flessehen worden berekend en teruggenomen voor 15 Een blik (Wij ziipn laltujld em wee van Dull groot ,om daarvl of daarvan tota,;] nen zijn. Ga,a|t hielt bij zullen wij pok' ni] Goed ia heit er evenmin als in w Rond die 25 m schuld der gaalli is alleen nog mt logischuld. hoven, zWjartei lasten. Bij den aanval nen- en buiiteinlal volgens de Dui(| lioenen Duitsehlnnd Bdgie (Engeland Frankrijk Japan Italië Amerika 1 Denemarken Nederland Zweden Zwitserland Spanje Oostenrijk Met zulke se] malaise k'a.n hot, gaan. Vergelijken wli, dak Duitaehland andere nog) niei Frankrijk zou da wait meer en sj omdat Duit'sichla man meer uiityoe jaarlijks geld ov( ook zoo, maar ai overschot sterk' a sferk is vermin^ door hooga invoq ringsWcitten den ten. Natuurlijk' heel alle maatregelen voer zoover m!o,i fein omdat zij daa aan geld ,t,e kome! De wereldhand' In 1929 werd i R.M. omgezet, in ïiardd en in 1931 milliard verhand^ Frankrijk, B'elgi zamen de hel®, schoon deze staid bevolking uitmalT heeft, een tiende v del en van da u heit, alleen door De Duiifsiche hi Ter. Aan goedere Ruropa, maar evd minder ingevoerd zelfde tijdperk w.a; Duitschland naar peescha landen 3. Da uitvoer van Dl schei landen was terwijl de invoer R.M. was gedaai| oogenhlik hel, ©en Duitsohland betre Ons land is ond in zekeren zin eet Duilsehei product; zijn wi, pier hooifi por van Duitsche Per hoofd klc 'hftri Le Hollander De Deen De Noor De Belg De Oostenrijker De Fnanschtnaii De Engelaohmn De Italiaan Do Pool Zoo zijn de cijfe waar hierin zal verandering kbma' voor den handel 1 delenen daiar D Mnaohter komt, z dc-rvinden dat zijn Da onmogelijkheid ï*en loopt vanzei- Na,ar schatting 25 miilioen meni werkloosheid hee: ©en groote omvaj onder het volk' nta het nog nopt .T HOOFI Nadat hij' van genomen, sleóitjsrd* ft? naar zijn chit het buitenland te h]j had genoeg! y Van he)t buitenleivi meer voorstellen t zoo kort geleden dak hij bevredigin leven der Londen* bare 'buitenspioriod Nu had hij durven opmaken wel eens moeilijk] maar het 'feit dat Cheques kon luRjSd koring voor heim t teld leek hem stor knd Af e.n to a "dch niet veel geth Voeld met zijn dei lyustnalië, dia hij t hng had afbesteld.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4