Kom met het recept van uw BRIL bi] Fa. WED. B. Faberij de Jongehet °oedkoopst OPENING Regenjassen: Regenmantels: A. HOLLANDER N.V. Ledikanten - Bedden - Dekens Meubelmagazijn J. DE GRAAG DES ZATERDAGS NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT f 6,90 MELOTTE" WENCPLOEGEN H. MERISON &Z0NEN'S Ijzerhandel u. een nieuwe FORD ACCU M. DE DREU Co., Off, Ford Dealer Firma J. LUYKX, Roosendaal AUTO-TOCHT Noord-Hollandse)] GagSifad Papegaaistraat 2 en L. Vorststraat 34-36 Reclame van de week door GEHEEL GOES verspreid. Haarden Haardkachels Vulkachels hierin brengen wij een schitterends collectie. CORN. VAN STRIEN JOOST BALIÊ WIJN-IMPORTEUR GOES {ZEELAND) en oudst adres. VISCHWAREN N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Bij M, HOOGESTEGER, Langt Vorststraat 84, GOES Praat eens met onzen Vertegenwoordiger BU1KCORSET ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT AFDEELING HEEREN EN JONGENSKLEED1NG AFDEELSNG DAMES- EN MEBSJESKLEEDSNG Groote collectie DAMES-JAPONNEN Bezoekt onze Magazijnen en bezichtigt onze Etalages: L GOES» KLOKSTRAAT 7 - GOES - TELEFOON 475 A. TILROE - St. Adriaanstraat 17 - GOES MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: f 23.350.000, PANDBRIEVEN: f 21.150.000, RESERVE: f 581.052,92 47z PANDBRIEVEN tegen beurskoers Hooge Jbij verdienste. a v* Als nieuwsblad komt het niet alleen in HUIS maar ook in HANDEN. Een goed zakenman weet deze buitengewone reclame-kans te benutten, temeer daar, ondanks de groote publiciteits-waarde, de advertentie-prijs laag is. ADM. „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT". Heord-Hofianti „FOCUS" FIRMA W. SCHIPPER ZOON, TELEF. 10, GOES Oe nieuwe HAMEZO HAARDKACHEL met groote kook gelegenheid en groot warmte vermogen, kost slechts in alie kleuren f 39,75. ETNA HAARDEN met onafbrandbare lak, vanaf f 69,50, compleet geplaatst. Bezoekt ons magazijn, onze sor teering is thans buitengewoon groot. GOES, Lange Vorststraat 37, Telef.230 Nu voor slechts zeventien gulden bij genoegzame deelname naar ANTWERPEN op ZONDAG 1 OCTOBER A.S., ter gelegenheid van de opening van 't Groote Sportpaleis aldaar. „Hotel Zoutkeet" te Goes, ZAAK OPGERICHT I880 - TELEFOON 335 -KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. Adverteeren NAJAARS-SEIZOEN! MODERNE HEEREN-ULSTERS, nieuwste fanta- siestoffen, 11,95, 12,95, 15,50, 16,50, 17,95, 18,50 en hooger; BLAUWE VISCHGRAAT-ULSTERS (zeer modern) 22,50, 26,50; JONGEHEEREN-ULSTERS in moderne visch- graatstoffen, voor 13, 14, 15 jaar 9,25 9,50 9,75 RATINÉ JEKKERTJES vanaf 2,75 voor 2jaar; FANTASIEJASJES vanaf 3,90 voor 2'/2 jaar; in Gummi vanaf 5,95 in Tweed vanaf 9,75 in Loden vanaf 12,50 in Gabardine vanaf 17,50 CHIQUE DAMESMANTELS met mooie bontgar- neering, 9,75, 12,50, 14,50, 15,90, 17,90 tot 27,50 KINDERMANTELS, zeer uitgebreide sorteering, vanaf 3,50 in maat 55; MEISJESJEKKERS, bruin wollen Ratiné, geheel geboord m. zijde motief a/d mouwen v.af 5,50 in Gummi vanaf 4,95 in Lak vanaf 8,50 in Tweed vanaf 9,75 in Loden vanaf 10, in blauw Wollen Gabardine vanaf 21, in tweedvanaf 2,75 in bedrukt fluweel vanaf 4,95 in wollen stof (eff. tinten) vanaf 5,50 KINDERJURKJES in Schotsche ruiten, tweed en fluweel, vanaf 1,75. DE LAAGSTE PRIJZEN DE HOOGSTE KWALITEITEN 8 GROOTE BOKKINGS25 cent 10 GROOTE PEKELHARINGEN voor de inmaak 10 stuks 25 cent met gratis een pakje kruiden en teveDS een FLESCH AZIJN. 1 potje ZIJRE HARING 10 cent. MOSSELEN 15 cent Prima ROODE ZALMvanaf 20 cent U koopt goedkooper bij De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000,f 500,en f 100, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER Deze week verkrijgbaar: RECLAME HAMper half pond 22 cent KALFSGEHAKTper half pond 25 cent TONGWORSTper half pond 25 cent BOERENBOTERper pond 90 cent BOKKING6 voor 25 cent EIEREN10 voor 37 cent Verder gesorteerd in Ie kwaliteit fijne Vleeschwaren. Verder Snij- en Spercieboonen voor 29 cent per literblik, fijne Doperwten 35 cent, Spinazie 24 cent per literblik. Finaneieeie instelling' wenscht voor uitbreiding barer organisatie nog enkele R.-K. Heeren aan te stellen. Flinke positie, terwijl bij gebleken geschiktheid er goede kans is op vaste aanstelling. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad. O? 9" Hondarden V* ^O^ eeN*"a speciale en Homoeopathische iS> Geneesmiddelen Geneesmiddelen In voorraad! LJw geluksdag kan reeds 3 October a.s. zijn Dan heeft wederom de groote trekking plaats der bekende Fransche Premieloterij loten CREDIT NATIONAL 1920. Verkoop in Nederiand geoorloofd en gegarandeerd door den Franschen Staat. Hoofdprijs wederom EEN MILLIOEN FRANS of 98.000 GLD. Verder een groot aantal prijzen van FRCS. 500.000 of 49.000 GLD., FRCS. 200.000, 100.000 FRCS., 50.000 enz. Tegen storting van slechts EEN RIJKSDAALDER doet U reeds mede aan deze schitterende trekking en zenden wij U onmiddellijk een deelname, welke recht geeft op DEN GEHEELEN PRIJS (dus geen gedeelten). Storting voor 2 stuks f4,50, 3 stuks f6,50, 5 stuks f 10,Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trekking gratis de lijst, welke ook officieel staat in alle groote dagbladen. Zendt nog heden postwissel of girostorting No. 135173 aan de Firma J. SANDERS, Comm. in Effecten, HOOG- STRAAT 4, DEN HAAG, Telef. 116587. Bestelt nog heden, opdat U 2 October a.s. den grooten E8B M—MfaniiBioiHwrzw prijs kunt winnen. «n-ama»™-» WORDT DE Zoskt U ean afdoende en suGcesvoilc reclame In Hoord-Holland boven 't Y Piiifïf uva aanbiedingen, aanvragen, bekendmakfagen, enz. In del - - - lei meest geleien dagblad in Noord- Holland boren hel Y, met edltis's roer Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend en prorlneie - - - - Aanvragen voor advertentietarieven riekte men aan de Admlnlifrafii HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 sn 833 - - een prachtig uitstekende pasvorm en extra steunband bij Firma A. R. DE MUYNCK Lange Kerkstraat 9, Goes Telefoon 473 VRAAGT ZICHTZENDING Specials Bandage-Afdeeling met aparte Paskamer en eigen Ateliers. munten uit door lichte trekgang, gemakkelijke bedie ning, mooie grondlegging, eerste klas materiaal en LAAGSTE IN PR IJS. Verkrijgbaar voor één en meer paarden. AGENT VOOR NOORD- EN ZUID-BEVELAND: 6 Volt, 80 a.u. 13 platen Met een vol jaar garantie. Passen in alle wagens. Kunnen ook gebruikt worden voor Automobielen met een 12 Volts installatie en worden door ons pas klaar geleverd. GOES, Tel. 167 MIDDEIBURG, Tel. 546 Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTING. (Bekende renners, w.o. Pijnenburg, zullen rijden). Vertrek Goes 9,30 uur, vertrek Antwerpen 9 uur. Retour f 1,50 per persoon. VOORSTAD GOES TELEFOON 91 Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting ia hes an beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- an Effectenzakea CONDITIËN ZEER BILLIJK. 18174-30 WITTE WIJNEN Bergerac Sames supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mout Hout Souternes P- P- P' P- P' P- Vermouth 12 fl. f 15,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 Martini en Cinzano ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën Margeaux Chat. Bellevuè Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl, f 18,00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Origineeie Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te Wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4