N STÜDEBAKER TRUCKS! De prijzen zuilen U meevallen I.WILLEBOER DOUWE EGBERTS KOFFIE Drukkerij N.Z.G. een Insluithaard Lips Peters. RECLAME-WEEK LINTVELT'S BAZAR ALLE DRUKWERKEN M F F F F GOED EN GOEDKOOP KAOE 1. Agent der Studebaker producten KADE 1 M. HOOGESTEGER, Langs Vorststraat 84, GOES JOOST BAL1É WIJN-IMP0R1EUR GOES (ZEELA1ID) Nieuwe Damestasschen HET PARAPLUIEHUIS, Lange Vnststraat 39, GOES 8 VOOR MEUBELS E J. DE GRAAG - GOES Wintet aanstaande, behoedt U voer de koude De nieuwste modellen HAARDKACHELS, HAARDEN, HAARDKACHELS, VLEESCHCROQETTEN Firma J. LUYKX, Roosendaal 8 k b r Ze zijn in elk draagvermogen verkrijgbaar van 900 K.G. tot 5000 K.G. Tractors tot een trekvermogen van 15 ton. Een Chassis van 2600 K.G. draagvermogen en 'n prijs van f2400 staat ter uwer beschikking Deze Trucks zijn allen uitgerust met hulp- veeren en reserveband compleet. DE [STÜDEBAKER TRUCKS zijn zuinig en hebben een langen levensduur! VRAAG PRIJS EN INLICHTINGEN BIJ SU O O w 2 H N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank C. J. J. DE VALK, GOES A. NONNEKES, Beestenmarkt 20, Goes A.s. Zondag 10 September I WILLEM II Vraagt DEN HERDER S WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG» BILLIJK- ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT REPARATIE ZIJN DE Echt lekkere koffie..! STALLING ce9 erm kwalitei^, f ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fi. wijn. Bij verdienste. MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: f 21.350.000,- PANDBRIEVEN: f 21.150.000,- RESERVE: f 581.052,92 4 /z PANDBRIEVEN tegen beurskoers Acte-, School- en Muziektasschen uit sluitend in de betere ledersoorten. Onze prijzen zijn scherp concurreerend. HET BESTE ADRES BIJ BOHEMIA" HOLLANDSCH FABRIKAAT KOORTS EN KIESPIJN VERDWIJNEN „Hotel Zoutkeet" te Goes, maar het is dan ook Koffie van DE! Wanneer U D*E Koffie nog niet hebt geproefd kunt U zich niet voorstellen hoe geurig en smakelijk ze isi Inderdaad iets héél bijzonders! Neemt ze in huis! Van 25 tot 60 cent per half poncE De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! Vanaf heden bij RECLAME HAMper half pond 20 cent Versche HAAGSCHE LEVERWORST per half pond 15 cent BOTERHAMWORSTper half pond 15 cent GEKOOKTE WORSTper half pond 15 cent ZURE ZULTper half pond 15 cent PRESKOPper half pond 15 cent TONGWORSTper half pond 25 cent KALFSGEHAKTper half pond 25 cent MOOI ROOKVLEESCHper ons 12 cent Zure Haring of Mosselen twee potten voor 25 cent. Tien Eieren voor 37 cent. WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fi. f 15,00 Sames supérieur p. 12 fi. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fi. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fi. f 15,60 St. Croix du Mont p. 12 fi. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 ROODE WIJNEN P' P- Vermouth Bordeaux sup. St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Martini Cinzano en Kossi P P' P P P P' per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 12 fi. f 12,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fi. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Groote finaneieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad' De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000,f 500,en f 100, De Directie: Mr. M. 0. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER KLOKSTRAAT 7 TELEFOON 475 ALLEENVERKOOP VOOR ZUID-BEyELAND ZIE ETALAGE LANGE VORSTSTRAAT 58 - TELEF. 256 KOOPT DAAROM Groot warmte-ver mogen. Zuinig in 't gebruik. Onafbrandbare lak. Wegneembare vloerplaat. prima Emaille, schitterend. Keukenfornuizen, Ronde Kookkachels Plaatsing op verlangen. Eigen smederij. Aanbevelend Lange Kerkstraat 35 Telefoon 174 aan lage prijzen. Tevens het adres voor vakkundige reparaties OFFIGIEELE INGEBRUIKNEMING van het nieuwe Sportterrein van de Voetbalver. „GOES" te Goes aan den Westhavendijk. Na da overdracht van het terrein door de Stichting „Goesche Sportbelangen" aan de Vereenlging „GOES" zal om HALF DRIE een wedstrijd plaats vinden tusschen (2de elital) uit Tilburg. De aftrap zal geschieden door den Edelacht- baran Heer Burgemeester der gemeente Goes. Terrein voor publiek geopend vanaf kwart over twee. Toegangsprijzen (belasting inbegrepen) f 0,30Jongens f 0,15 werkloozen op vertoon bewijs van inschr. arbeidsb. fO,ló| Eiken dag en elk uur. 121/2 cent per stuk. onmiddellijk na gebruik van de KOORTS- en KIESPIJNPOEDERS van Dr. J. B. MEENK. 71/, ets. per poeder. Portret van Dr. J. B. MEENK in de poeder en gesloten met de driehoekzegel E. M. B. Verkrijgbaar bijl HH. Apothekers en Drogisten. Praktisch zakétul van 6 poeders 421/, cent. Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTING. Houdt goregold eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting in b<< en hevsalf zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Effectenzafcai CONDITIËN ZEER BILLIJK, isi 74-36

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4