KOQLEN'S Manufacturen!]., L. Vorststr. 50, Goes KOOLEN'S OVERWELDIGEND REGENJASSEN Loden Regenjassen Tweed-stof Regenjassen Gabardine Regenjassen Vacantiemarken - Registermarke KOOLEN'S Manutacturenti., L.Vorststr. 50,Goes KOOLEN'S Manufacturen!)., L Vorststr. 50, Goi Tweede Het nieuwste en groote sorteering. Manufacturenhandel Meubels, Bedden, Vloerbedekking is J. DE GRAAG Gz., Goes JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) KUNST-WEEFHUIS j 1 KLEEDING-MAGAZIJN Reizen naarDuitschlanl BANK-ASSOCIATIf roman van Rob U kunt uw kinderen bij ons goedkoop en keurig kleeden! nieuwste voor de laagste prijzen. J. BOER IJZERHANDEL GOES Steeds voorradig: Het goede adres voor baarde Jaarbeurs te Utrecht verrassend laag zijn onze prijzen aan gaande de kwaliteiten Zeer mooie kwaliteit Zie onze Etalage. met goedkoope Marken. Aparte Toonkamer achter den Winkel ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1933 brengen wij een sorteering daat U verbaasd van staat. Alles op dit gebied steeds hel LANGE VORSTSTRAAT 50, GOES HAARDEN HAARDKACHELS VUL- EN KOOKKACHELS KEUKENFORNUIZEN ENZ. M. SIER VOGEL, St. Jacobstr. 52, Goes KON. ERKENDE Middelburgsche PITMANSCHOOL goes,"Telef. 222 ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Binnen enkele dagen OPENING van het j Lange Vorststraat 66 - GOES. Speciaaihuis voor de fijnere maar ook goedkoope woisoorten voor Dameshandwerken enz. j Moderne tinten Weef- en Smyrnawol. Alle weeftaestellen en weefstoelen. Gereedschappen en grondstoffen voor Handenarbeid (Slüjd). Leer en Raffia in verschillende soorten en kleuren. Metalen voor metaaldrijfwerk. Houtsoorten in alle maten. Kunstvoorwerpen op eigen atelier vervaardigd. Cursussen weven op gewone, techniektoestellen en Weefstoel. Vakkundige bediening door gediplomeerden, geruimen s tijd in Haagsch Kunstweeshuis werkzaam geweest. Concurreerende prijzen! Scholen en Cursussen reductie f Openingsfeesten derTunnels te Antwerpen J. VAN FRAASSEN IS ONZE SORTEERING aparte dessins met kunst zijde voering 13,50 1 2,00, 1 1,00, 9,00 in de nieuwste modellen en moderne tinten. Feest in de pa KANTOOR GOES. brengen wij voorU een groote keuze bekleed en onbekleed, van de modernste tot de goedkoopste uitvoering eens zien, U verplicht zich tot niets. Daarin brengen wij een pracli sorteering aan de LAAGSfj prijzen. Tevens brengen wij voor AANKLEED COMMODES bijpassende LEDIKANTJES Bij ieder Ledikantje bijpassend Bedje. eer FEUILLE NIEUWS ZËS'JWSCHE COURANT ZATERDAG 2 SEP Wij brengen een uitgebreide sorteering van de meest vooraanstaande fabrieken tegen uiterst lage prijzen GANZEPOORTSTRAAT 24 HARING IN 'T ZUURper pot 20 cent MOSSELS IN 'T ZUURper pot 20 cent HARING IN TOMATENSAUS19 cent per blik Voor de pot wordt 5 cent vergoed. EIEREN 45 cent per 10 stuks. BOTER, merk V. Z. met rijksmerk, verpakt a 92 ct. per pond. NIEUW BRUIN SPECULAAS, per pond 25 cent. Aanbevelend, De Directie bericht haar leerlingen, dat de lessen op DINSDAG 5 en WOENSDAG 6 SEPTEMBER a.s. op de bekende uren worden hervat. Aanvang nieuwe-cur sussen Stenografie en Machineschrijven half September a.s. Aanmelding dagelijks. De Directie: N. CRUCQ - G. J. BLIEK. KLOKSTRAAT 7 TELEFOON 475 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samas supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mout p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 Vermouth Martini en Cinzano Origineels Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën p. 12 fl. f 15,00 Margeaux p. 12 fl. f 16,20 Chat. Bellevuè p. 12 fl. f 16,20 Chitt. Lafitte p. 12 fl. f 16,20 Petit Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 Op 6 en 13 SEPTEMBER a.s. stellen wij de ge legenheid open de JAARBEURS te bezoeken. Prijs per persoon met inbegrip van veren f 3,Bespreek tijdig uw plaatsen. Vertrek vanaf garage 7 uur. Vertrek Utrecht 7 uur. De Ondernemer: J. VAN FRAASSEN, Nieuwstr. 48, Goes, Tel. 190 Gp ZONDAG 10 SEPTEMBER a.s. stellen wij de gelegenheid open om deze Peesten te Antwerpen bij te wonen voor f 1,50 per persoon. Vertrek des morgens uit Goes om 9 uur, vanaf garage. De Ondernemer: Nieuwstraat 48, Goes, Tel. 190. Op 19 September naar OEN HAAG ter gelegenheid der OPENING DER STATEN-GENERAALvoor f3,- p. persoon (veren inbegrepen) De nieuwe OPLEIDINGSCURSUS tot apofheker-assisfente door M. Hom bergen, Apotheker, Goes, begint in September. Inlichtingen te bekomen Voorstad 11. „DE GOESCHE APOTHEEK". 14,50 en hooger Lange Vorststraat GOES Feriseoopje, .Vorige week werd., in p keer een eerste piëdhtigte H.j gen door neamisteu-kindiere, hoeveelste keer is jaren dat ik bier 'vroon. E, tomen eenige deftig g'edri kamer binnen, oud-Hplb waar de ouders van een gf deling het grootsta feest -vU aankondigenelk jaar verzla morgen* pp eau feestel-ijlk'e heelt* menigte misdienaars ij gen met witta handschoen, eristie, terwijl da c'redens i wat kosters altijd familiai) I beste Spullen" allen met meter lang, kiasujlels met elk jaar wpmalt dan de sa feesteTijiken morgen van gees ooms en heerbroers, collega's 8chap en seminaria, students I oil andere, wijlze deelnemen I meer ontroerende dan gr,ooi heid van eön Eerste pi Allerlei gdvoedijge me hier mee om dat H'. Mi: tot een feest van emtatie, hart, feest van dankbaar! üpdsvrupht, feest van stiei vergelding, pla, ook dit f ouders, die vaak yen zeer izi'l achter den rug, hybben, v dag, dat z« daarboven toch l je voor he|bben nu, mu zej het lieista lam vaa die kit teen slachtoffer voor het afgestaan. Allerlek gevoel geven aan dit fyest rets h jeugd van den neomist, de, head in de kerk van da ouc predikatie door eian familu 'i 'broer of e® oom oif ©een v reiken van de H. Oommc Mie door den jongen pri<] vader en moeder, de belui al die vrienden, Vóór jar jaren misschien niet meer f wazige parochianen dia dat' cj of -meer heSbhten meegeleefd parochie is een groot geizin, op het koor, die Paaschbas J komen, het prachtig, varsiil al die groote en kfeine, hl schelijlke motieven maken I dat gaheal eenige en buitetl 'ongekende, wat we noemenl feest. Wie het zelf heeft maegel wel nooit vergatten. Die nog een heel leven vjoor zal toekomst nog maken, H'ijl vl van züjto, jeugd, zoo, pracht I ven en tbevfoied' in de tl voetgebed: „ik zal ingaan I Gods, tot God, Die iiiHJi jel |De ouders hebben een he|l zich en na jaren van -zorgl dien dag maar niet ,uitgel kind, waar z;e nu te^em o;j: toch hun jongeni blïjlft; enl verbijsterd, (zdch soms afvl nu mijn jongen, die ik! vr Wij zijn regelmatig afgeefster van beide soorten. Vraagt onze brochure met volledige inlichtingen, die op aanvraag GRATIS wordt toegezonden. JWijls achter 'zijh veenen heb die .allerlei kwajongensstre' en die nu zóó, groot enz'dj j§ geleerd,.." Rla w,a,t gaat in de harten der teenvou Ai is (het waar, dat v.ade} ■f kind hebben afgestaan I het is ppk waar, dat je js •Jj gevoeld hebt mlet je Vad 1 der ,als juist pp dien dag, ders «n kind vindein maakt in Godj terug, Eiji een bruiloft is 't ele| de ouders geven hun ander. Hij neelmt ha,ar me, weg - 't is e® afscheid] llijlfc huis, om een eigen tl home te sticht®,' Bijl ie 'dat anders. Dje h'ejeffc' gq ■tehuis. Mijt he«ft een ka •werkt, een pastorie, wat woont, een klooster, wa.ai| tot Mjl door Bisschop iofl pXufttet wordt naar «een ,a andere parochie! of' een gewaarwording van hebben, behoort tot het vi het huis van die lie'vie t hem e® thuis, een home. I 't Ie een onvergetelijk ook' voor de parochie. .Want déze jongen, dien vroeger hebben zien ron 25 IJ heijti er toch g&ei dat ik' u eens kom! «pizio metU feta ongewopn-bescJ «jtejn. Hij zette zich 051 ,ee fowler had bijgeschoven, voor zaken hier in heit t Meyers vertelde mij van u zich ,al wat belter voelt. keek hean onderzpejk L u ook dio-kter.?, éra lachte hardop. °'r' Tïij1 is een oude hoëïto je nieitsi 1 ie Strakti nog één Lean 'adv'es hi rekteni Mrs, Fowler dredsjde1 f Me„ grapje van, d Lr Zehem°^-7- A ÏVraerson^ t ~a de in de Selu v® hooi-em, Gaan. Ik- ov'er wou dat ik

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4