Voor de Reis SCHULTE &THIEME WITTE WEEK S.WIENER Co. H. WEEZEPOEL, Wijngaardstraat 30, Goes Noord-Hollandscli Gebr. MULDER Fruit-Brandy Dagblad f IS VAN NELLE'S GEBROKEN THEE 1 Hebt U oog een DAMES- ef HEERENRIJWIEL noodig? KOFFERS TAXI'S J. DE GRAAG ZOON JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) P.J.GIerum Rids, Flit, Shell Tox, Dennozon, Arbusta Twee De [oman va LINGERIE TAFEL- EN BEDGOEDEREN HAND-, THEE- EN BADDOEKEN TRICOTGOEDEREN KOUSEN GORSETTEN Nog opto ruimen eenige tweede hands Rijwielen,waaronder zoo goed als nieuwTransportrijwiel Heeft U last van MUGGEN, VLIEGEN, enz. Noord-Holland DENEVERS FRÈRES „HETROODEHERT" Fa. D. BAKKER ZATERDAG 22 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Sponsenzakken Waschhand- schoenen Reisrollen 0,75—1,30—1,40-- 2,20-2,90 Zeepdoozen 0,30—0,50—0,55—0,65 Metaal van binnen wit Splintertangen Eau de Cologne Papieren Zakdoeken Kleerhangers Nugget Poetsgarnituur Toeristen-étui Zakkammen Spiritus Snelkoker Ter voorkoming van insectensteken Insecttoi per tube 0,75 Mosketcs in zakflacon. Muggenstiften 0,35 DROGISTERIJ In het Huis met de Roode Pilaren MIDDELBURG. ZEER VERKWIKKEND IN DE WARME DAGEN AFTERNOON-TEA 37 CENT BELANGRIJKE PRIJSVERMINDERING IN EXCEPTIONEEL LAGE PRIJZEN MIDDELBURG ZIE ETALAGES voor SPOTPRIJS. HEX PARAPLUIE-HUIS lange: vorststraat 39 goes VISSER, Lange Kerkstraat 2, Goes om een „Dennozon-spuii" ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. e.a. insecten- verdelgingsmiddelen FIRMA Bezoekt tijdens uwe uitstapjes PRINCENHAGE ZEEUWSCH TARWEBROOD. PRIJSVERLAGING GRAANMAAIERS NEW-IDEAL Fa. Iz. CAPPON, Heinkenszand ZATERDAC Do sprong FEUll 0,40—0,50—0,60—0,70 0,80—1,00. 0,10—0,30—0,35-0,40-0,50 gelakt 0,40 Tandborstelkokers 0,15—0,25 ovaal en rond. Scheerkwast kokers 0,90 zwaar celluloid. Kam-étuis 0,65—0,75. Verbanddoosjes van Utermöhlen 0,70—1,00—1,25—2,00 Snelverbanden. Verbandwatten Pleisters Pleisters in speciale reisverpakking Ortex verbanden Camelia verbanden Veiligheidsspelden met kogeltje. In doosjes van 1 dozijn. Per doosje: 0,100,12 0,13—0,16. JODIXOD, dit is jodium- tinctuur in vasten vorm. In glaskokertje 0,70. Groote verscheidenheid flacons waaronder een mooie sor teering speciale Reisflacons van Boldoot en 4711. Gezichtsdoekjes „Visabella" per zakétui 0,20. Groote doozen 0.65 0,90. Van Pond in doo zen van 0,601,00. Merk „Tempo". Per pakje van 18 stuks 0,15. Met menthol 0,20. Opvouwbaar met zijde om wikkeld en kraagbescher mer 0,20 Metalen doos, inhoudende: 1 borstel, 1 fluweelen kus sen, een doos schoen smeer. Prijs 1,25. Cartonnen doos, inhouden de 3 borstels, 1 doos schoensmeer, 1,10. Lederen étui met haar borstel, kleerborstel, tan denborstel in koker, haarkam. Prijs 3,35. In een groote verschei denheid. Koperen uitvoering, zeer licht, neemt weinig plaats in, gemakkelijk mede te nemen in den rugzak of koffer met een flesch Brandspiritus en Schenk- kurk. 1.00. PER ONSPAKJE II Koopt dan bij ons. Bij ons koopt U 'n prima RIJWIEL aan LAGEN PRIJS. Beleefd aanbevelend, voor Binnen- en Buiten- landsche raizen. Wij hebben 'n enorme keuze Onze prijzen zijn scherp concurreerend. voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 dan naar en na enkele oogenblikken zijt ge van de plaag verlost. En als reclame geven wij een nikkelen spuit met '/4 L. Denno- zon voor slechts f 1,25. En verder complete Keuken inrichtingen Emaiile B. K. en D. R. M. Steriliseer- toestellen bij A. VISSER Jz., L. Kerkstraat 2-4. Tel. 474 WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samos supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes P- P- P- P- P- Vermouth 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 Martini en Cinzano ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Bossi 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,80 per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18,00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Hoor wederkeerig te koopen bij onze Adverteerders, steunt men ook zijn algen zaak, PRIMA OUDE KAAS H00DB0L LEVERKAAS (fijn) PRIMA ROOKVLEESCH DUITSCHE LEVERWORST 16 Cf. per ons Zoekt U tee aftjoaflds an succasvolii reclame In Noord-Holland boven 'f Y Plaatst uwe aanbiedingen, uniragen, bekamjmiklnieo, enz, In hef - - - steeds in alle verpakkin gen verkrijgbaar bij GOES Engelsch product voor goedkoope inmaak van alle vruchten met gratis pakje vanillesuiker en di verse recepten voor inmaak, De vruchten blijven tijden hun smaak, kleur en kwaliteit behouden. 31753-26 Per iiterflesch f 1,90. Alléén verkrijgbaar voor Zee land bij de Importeurs Likeurstokers Langedelft - Middelburg Levering franco. het van ouds bekende HOTEL-CAFÉ-REST. MARKT 26 TELEFOON 308? Prachtige Omstreken. Gentrum van: MASTBOSCH, LIESBOSCH en ULVENHOUTSCHE BOSCH. Speciaal adres voor BRABANTSCHE KOFFIETAFELS. Voor gezelschappen reductie. Aanbevelend, NI. LIPS 60 ct. per pond 35 ct. per pond 20 ct. per ons 20 ct. per ons PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ - GOES het meest gelezen dagblad la Noord-11 Holland boven het Y, met editle's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Put- 11 merend en provincie - - - Aanvragen voor advertentietarieven ricbfe men aan da Administratie HOFPLEIN 8 - ALKMAAR Telefoee 433 en 633 geheel compleet met voorwagen en schovendrager, 395 GULDEN met één jaar fabrieksgarantie. GOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. |Er is weinig] LW,a,t je dage zenden vóór 011 2e zagen h»t| vorm. Die geteurten: ben allemaal ie herinneren je a,a je wakker e masséhien een i JD|at trof me een eenvoudig i trein met een den da® kwam Iedereen had tooht van Balb| dichterlijke .visji krantende sjp Bang en bro gevaren van dei geetst en de eo reclame voer «lotte natujurl'ijll ongeluk. flQja laatste v. De lapi^te vl Btwerm w,a|s( in geland de la gebeuriï Dlat gal aa.nlei Er waren heeren anderen die wel 'hadden, een and zen 'had, een and 'het ongeval had had een mogeiïjl Maar in den h dig man, die een andere richt: hij! had nog niet: maal loepen wte behaalt den prijk Even waq het rend gelach loq 1 ,baar dezen tekst tel herinnerden. „Neen, vrind, moet je nqu ma; laten. Die tek'at niet op, w.ant d< haalden allemaal hem niet. 't Is d Bet mannetje »fhudde w.at met moeilijk verdedij ook niet uitleggvl En het ge^prel der onderwerp. Hij; had alleen die eena qojk den en behouden in 1 men. En hij[ kwpj Intuisjschen ga,a is, niets nieuws oj tal Vliegers aam maar een andere schijnsel: da,t «ei iet^ poogt te fcte'i loopen, hetzij' in (a;uta-race% hetzij! Dp techniek le de gedachte bl'ijlf' meinen heblben scanning b|ij| da paarden besp-anir namen, al'Sj waarn dammers; stonden luchtvloot van I reuze vogel^ ,oye lingw'oude ttjl h neerstreek. Alles heeft zliji eenvoudige miajmi in al zijn eenvouic die een vliegtocht ker m'aakt, de gte ialle menschen do: een einddoel, erg» niet allen komen.1 Alsj we ooit h< 'beelden van heb beteekenis van hi door deze lajlea techniek hei "die een tocht om Hoogt hangt k rouwen wa rei grimmig bij: (ziel allemaal naar .dei dia .er aan daehfc aan -een man, di WBiS. Opi welke man kosti komen ,Wie die, zonder huiils|ki beetje hulpMiiOiev Eenige dorpelin voorbijgaan nieuw derstelde, daiU bet ving reeds door dc klok wa;s gehang» (Wiel. wat kon Binnenkort zou 1 meer ,qpi de wereli zoo ongelukkig 'en de arme MadeimJ Arme kleine mi( zekere hqoigta in ziOin haar niet, kun lichtstraal vallen lukkige leven. 2\ weer trachten te hart, brak. Hij: wa;9 opeen nu deed hpov stellen en 'de be da geduldige lOilila, dorp: verwijderd z H.iji kreeg een :l la'ar op te, ^pjore. H'el( w;a,s nog n zi| konden nog

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4