PRIMA ZOUTE VISCH heden Zaterdag, om 2 uur de groote Zeldzaam buitenkansje! voor HALF Stoffen, Vitrages, enz. WILKING - HULST Fruit-Brandy WAAROM KIESPIJN? KAMPEERTENTEN WHIZ! SCHULTE THIEME ten cosiuuMS icn S'JU aan sioturiiztn. IÜU Heeren- Gostuums: Jongens-Gostuums RflQ9 kleeding-magazijn DUu l.vqrststraat,goes „hetroodehert" denevers frères Bakkerij DEN HEHDER. INMAAK-BRANDEWIJN JACOB SNOODIJK WHIZ is onschadelijk voor mensch én huisdier. WHIZ heeft een aangenamen geur. Buitengewone koopjes in alle afdeelingen, te veel om op te noemen. Wilt U profiteered bezoekt dan onze zaak. Zooveel mogelijk is daar alles uitgestald. Dames Mantels Dames Japonnen Blouses, Rokken Pullovers, Vesten Dames Regenmantels Kinder Mantels Kinder Jurken Jongens Pakjes Jongens Jassen Spotgoedkoop DAMES reclame Kransje Vleeschcroquetten Firma A. D. BLANKER Zn. VOOR KAMPEERBENOODIGDHEDEN vanaf f 14,50. P. M. VAN UNEN, Schoenrepaiatie-fabriek Verdelg VLIEGEN en MUGGEN met De Drogisterij Voor de Plechtige H. Communie Thans Restanten Wasch- bare Matrozen- en Sport- pakjes voor halve prijs. Polo-Blouses en Polo-Hemden. ZATERDAG 8 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT cent per pond A JILROE, St. Adriaanstr. 17, Goes Honderden coupons BUIKBANDEN CORSETTEN „FOCUS" Fa. A. R. DE MUYNCK Bezoekt tijdens uwe uitstapjes PRINCENHAGE Engelsch product voor goedkoope inmaak Per literffesch ff,90. KEIZERSTRAAT 7 - GOES Voorstad 33a - GOES PROFITEER thans nog H van deze buitengewone goedkoope aanbieding!! Serie I Serie II Serie ili Restant f 13,90 f 15,90 f 18,90 f 7,90 Serie i Serie II Serie III Restant f 12,40 f 14,40 f 16,40 f 5,90 Voor aanvulling ontvingen wij na Pinksteren nog 100 Costuums in het betere genre, die wij aan zeer lage prijzen verkoopen. brengen wij een mooie sorteering PAKJES In het BLAUW mooie kwaliteiten f 16,00 f 13,45 f 11,00 van zeer mooie fantasie- Stoffen van f9,00 tot f 15,00 VOLGT ZELF WILKING begint ZOMER-UITVERKOOP Een fortuin van f 60.000 wacht op U indien U deelneemt aan de groote notarieele trekking ten overstaan van Notaris W. P. v. CAMPEN te Amster dam van de bij de KONINKLIJK BESLUIT goedgekeurde LOTEN HOLL. GRONDKREDIETBANK 1904. Reeds ZATERDAG 15 JULI a.s. serie-trekking. Hoofdprijs f 60.000. Verder prijzen a f4800, f 1200, f480, f240, f 120, enz. Totaal 2000 PRIJZEN. Tegen storting van slechts f 1,50 zenden wij U ONMIDDELLIJK een deel name, welke recht geeft op den VOLLEN PRIJS (dus geen gedeelten) 2 stuks f 2,50, 3 stuks f 3,50, 5 stuks f5,-, f 10 stuks f9,Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trekking gratis de lijst. Zendt nog heden postwissel of Giro storting No. 135173 aan de FIRMA J. SANDERS, Comm. in Effecten, HOOGSTRAAT 4, DEM HAAG, Telefoon- 116587. Verkoop in Nederland geoorloofd. Laten wij heden U nog een gelukskans toezenden. N.B. Op loten Holl. Grondkrediet werden reeds sinds 1904 Millieenen Guldens aan prijzen uitbetaald. IEDERE DINSDAG VAN 10 TOT 5 UUR, IS MEVR. DE MUYNCK AANWEZIG VOOR MAATNEMEN VAN ENZ. LANGE KERKSTRAAT 9, GOES U MOET ONS EENS PROEVEN? Ongekend slechts 12 ct. per ons. ELK UUR EN ALTIJD i 12';2 cent per stuk. Zaterdags tot 's avonds 11 uur. het van ouds bekende HOTEL-CAFÉ-REST. MARKT 26 TELEFOON 3083 Prachtige Omstreken. Gentrum van: MASTBOSCH, LIESBOSCH en ULVENHOUTSGHE BOSCH. Speciaal adres voor BRABANTSCHE KOFFIETAFELS. Voor gezelschappen reductie. Aanbevelend, M. LIPS van alle vruchten met gratis pakje vanillesuiker en di verse recepten voor inmaak. De vruchten blijven tijden hun smaak, kleur en kwaliteit behouden. 31753-26 Alléén verkrijgbaar voor Zee land bij de Importeurs Likeurstokers Langedelft - Middelburg Levering franco. Een kiespijnpoeder a 7'/2 ets. van Dr. J. B. MEENK en U bent gelukkig bevrijd van de kiespijn. Portret in de poeder en drieboekzegel E. M. B. achterop, Neemt niets anders bij Uw drogist. PRIMA per liter f2,40, per flesch f 1,75. GOES Telefoon 445. Deze zool is „op rand genaaid". Voor den pasvorm en lang durig behoud is bet van het grootste belang dat genaaid schoeisel ook weer genaaid hersteld wordt. In ons bedrijf gebeurt dat. ZOLEN en HAKKEN f1,25. %A#|J|7 doodt absoluut vliegen, muggen, mot- nnl4 ten, kakkerlakken en andere insecten, in enkele seconden. Waar met WHIZ gespoten is, zijn geen vliegen of muggen. 1A#LJ|7 is verkrijgbaar in bussen van '/4 L. niJL f 1,L. f 1,65, 1 L. f2,65, 4 L. f 10,Speciale spuit met 4 L. bus vloeistof f 1,80. Spuit met reservoir en 1 /2 L. vloeistof f2,85. Enkele spuit f 1,20. in het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg, demonstreert de Whiz-spuit gaarne voor U in baar ruimen winkel en geeft alle verdere inlichtingen. ONTVANGEN NIEUWE de wielerwedstrijden en de verslagen daarvan in de Pers. De ENGLEBERT Coupon Band maakt op bijzondere wijze propa ganda voor de wielersport en de toonaangevende Nederlandsche ren ners. Bestudeert de voorwaarden van onzen wedstrijd en de daaraan ver bonden prijzen. LET op den COUPON aan iederen ENGLEBERT band. 1ste prijs f 300, 2de prijs f 150, 3de prijs f 75. Verder 3 prijzen van f50,— 4 prijzen van f 25, en 250 Troostprijzen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4