VAN NELLE'S PLOUVIER'S Schoenhandel N.V. brillen Vacantiemarken - Registermarken DINANT, GROT VAN HAN J.C.KRIJGERJELEF.82, GOES EXTRA LAGE PRIJZEN! MAGAZIJN „DE HOOP C. J. TILROE Inmaak-brandewijn Jl eg pierden Gratis Voetonderzoek en Pedicuren J. DE GRAAG Reizen naarDuitschland BANK-ASSOCIATIE en plaats vee de verschijning; BEAURAING VLAGGETJESDAG opleiding hofstedeT hofstede, iPJ.GIerum TAXI'S J. DE GRAAG ZOON JOOST BAUÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) 11 Juli begint de GROOTE OPRUIMING bij J. FAIT, Oostsingel 48, GOES. P. M. VAN UN EN, Sehoeoreparatie-fabriak VRAAGT UWEN WINKELIER met goedkoope Marken. 15 en 16 JULI C.6. voor Kinder-Herstellings- en Vacantiekolonies. GEDIPLOMEERD BAKER. Te koon bij inschrijving Wij noteeren nog steeds: met en zonder mouwen nieuwe zeeuwsche COURANT ZATERDAG 8 JULI 1933 GANZEPOORTSTRAAT - GOES Markt 2 - GOES - Tel. 284 KANTOOR GOES. f 10,- alles inbegrepen. op Dinsdag 11 Juli de Pruimen, Appels en Peren THEETUIN „HOTEL DE L'UNION" VLISSINGEN. Nu naar de Speeltuin! L. SCHEFFERS PRIMA OUDE KAAS 60 ct. per pond R00DB0L 35 ct. per pond 20 ct. per ons 20 ct. per ons DUITSGHE LEVERWORST 16 ct. per ons LEVERKAAS (fijn] PRIMA RQOKVLEESCH P. GOEDBLOED Zn. AFTERNOON-TEA 37 CT. GOLDEN CUP-TEA 34 CT. KUBUS 24 CT. DISCUS 22 CT. KEGEL 20 CT. GANZEPOORTSTRAAT 23, GOES, TEL. 459 ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. DINSDAG OP DE MARKT. BIJ verdienste. VOORSTAD 33a - GOES trekt veel beter af dan Bladthee (Grove Thee) en ze is vlugger gezet omdat het kokende water er veel beter indringt. Ze is daar door in het gebruik geu riger en voordeeliger door bekwaam V°ei«prciali5t_op W^ensdaa 12 Juli a.s. *no Troptliiders aan welke voetkwalen zij ook lijden, zooals rmnridhdd pijnlijke hielen, zwakke- en gezwollen enkels, kromme en misvormde teenen, enz. noodigen wij uit w «matis voetonderzoek en het verwijderen van likdoorns, enz. tot °ra PLOUVIER'S SCHOENHANDEL. Wii hopen en verwachten dat van onze uitnoodiging een ruim eebruik zal gemaakt worden, waarom het raadzaam is met het oog op den beperkten tijd zoo mogelijk een uur te bespreken. Gaat met uw doktersrecept naar: Ie KWALITEIT f 2,50 PER LITER Ie KWALITEIT JOOSTBALJÉ WIJN-IMPORTEUR - GOES Wij zijn regelmatig afgeefster van beide soorten. Vraagt onze brochure met volledige inlichtingen, die op aanvraag GRATIS wordt toegezonden. ten bate der afdeeling Goes. Koopt allen een Vlaggetje terwille van 't zwakke kind van de R.-K. Kraamverzor- ging te Rotterdam tot Juli aanvang van den nieuwen cursus. Inlichtin gen Goudschesingel 203 Telefoon 12012. 31772-13 h contant van den heer L. GOENSE te Driewegen: (met uitzondering van de gemerkte hoornen) wassende in den boom gaard bij de hofstede .Tilbure" aldaar 31784-17 Inschrijvingen in te leveren vóór 18 Juli 1933 n.m. 1 uur N.T. en in lichtingen te bekomen ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes. TE PACHTEN de prima zeer gunstig gelegen groot 44 aa. 20 A. 79 cA., gelegen te Stampersgat aan den froy. weg en bij de Bieten- DE WITbeW00nd d0°r P< gogst 1933Vaarden bij stoppel" Aanwijzing door den Pachter. tom ere.inlichtingen te be- p wait3 den verpachter: Baarirt. t WESTEINDE, Arenrilp\ Postbest. 's-Heer- Arendskerke. 31744.2B Wederom nieuwe attracties. Vermaak voor Oud en Jong. Ondergeteekeude bericht, dat de nieuwe Briefjes ver krijgbaar zijn. Eerste trek king 24 Juli a.s. Lange Vorststraat 86, Goes 3 pond Rolladef 1,00 3 pond Runderlappen f 1,00 3 pond Reuzelf 1,00 Zaterdag versche LEVERWORST voorhanden. Gedurende de zomer maanden worden al onze Vleesch- waren in de Koelcel bewaard. Kreukelmarkt 8 - Telefoon 404 GOES T E K O O P: 1 wee Ideal Aardappelsproeiers, twee Hooiharken, twee Breeddorschma- fcf' twee Naaimachines, een marktschoon Dorschmachine May- met dubbele reiniging en trienr, een 12 P K. Deutz Motor, een 5 P.K. Deutz Motor, een Internationaal Motor, een dito 3 P.K., een 3 P.K. Bernard Motor, een 7 P.K. Invicible Motor, een Rolsleper, een 2-schar- wendploeg, een 7-tande veertands Cultivator. Alles gebruikt maar in zeer goeden staat. Fa. Iz. CAPP0N, Heinkenszand PER ONSPAKJE PER ONSPAKJE PER ONSPAKJE [PER ONSPAKJE PER ONSPAKJE PER ONSPAKJE PER ONSPAKJE PER ONSPAKJE POLO-HEMDEN voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samoa supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Hout Soutemes p. 12 fl. f 19,80 ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 Martini en Cinzano St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Vermouth v A AO.VV Ongineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. 00 Gaat Li op reis J3rog»s)'e.ry Groote flnancieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad- Voor Uw jongens, sterke zware zolen en dan ge- Dèt besparing op Uw schoenreparatie-uitgave. Zolen en Hakken f 1,25.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3