jjr PRIMA ZOUTE VISCH A. THROE, St. Adriaanstr. 17, Goes Centraal Kleeding-Magazijn ZATERDAG 1 JULI begint ZOMER-OPRUIMING Dames- en Kindermantels SORITA ZIJDE 49 cent per ei VERTREGT Co., Goes WAAROM HOOFDPIJN? OPTIEK KOOPT NU DOUWE EGBERTS TABAK E. TILROE, OPTICIEN, GOES A. TILROE Vacantiemarken - Registermato Vooroefeningsinstituut. Firma J. LUYKX, Roosendaal Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd. H. HOLLESTELLE Katoenen Heeren- en Jongenscostuums KOOPT B. K. EMAILLE C. VAN DE KREEKE, WED. C. DOMINiCUS Verdelg VLIEGEN en MUGGEN met WHIZ ONZE KLANTEN zeggen„HET IS Reclame van deze week INMAAK-BRANDEWIJN Reizen naarDuitschland B AN K-ASSOCIATIE zonder graten en vinnen 33 cent per pond Heeren- en Jongenscostuums STERILISEER-TOESTELLEN „BADE DUPLEX". NEDERLANDSCH FABRIKAAT DE ECHTE J. F. VAN ANROOIJ - GOES WED. B. FABERIJ DE JONGE PARAPLU IE-HUIS CLEMENT'S N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Firma A. D. BLANKER Zn. met goedkoope Marken. I I I I <N. t ZATERDAG 1 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Eenige aparte modellen spotgoedkoop, van f 45,— voor f 25,—, pracht-mantels. Courante mantels 10-20 pCt. korting. B.v. een mooie, degelijke mantel, mooie stof, geheel gevoerd, f 10,—. KINDERMANTELS, gr. 60 met stijging vanaf ff 3,—. Ongekende koopjes. COSTUUMS, nieuwe modellen en stoffen vanaf f 17,50. Dit zijn de laatste nouveauté's. JONGENSCOSTUUMS, leeftijd 12 jaar, vanaf f 10,—. KINDERPAKJES, maat O met stijging, vanaf f 3,50. voor de helft van den prijs. Dit is geen ramspartij, doch alles prima. Opril 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 63, Goes. Tevens ook uw solied adres voor SEBALD'S KAARTINKTUUR tegen haar-uitval en hoofdroos per flesch f1,65 en f2,95. SEBALD'S HAARKLEURHERSTELLER (geen St. Adriaanstraat 8 Telefoon 309 De Drog. Schulte &,Thieme HANDKOFFERS Meubelmagazijnen Tafelkleeden in serie van f3,50,5,25,9,50 Wollen Dekens in serie van f 3,00,3,90,4,90 Karpetten f3,90, 5,75, enz. Uw tabak blijft lang van snede... 'Verschaft Uivolken van genat. LANGE VORSTSTRAAT 74. MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: f 21.550.000,- PANDBRIEVEN f 21.400.000,- RESERVE: f 581.052,92 472 PANDBRIEVEN tegen beurskoers PRIMA VETTE WITTE KAAS 32 CENT PER KILO PRIMA KOMIJNE KAAS 32 CENT PER KILO EEN HEELE ROODBQL (vette Kaas) 30 CENT U KOOPT GOEOKOOPER BIJ SINT ADRIAANSTRAAT 17 - GOES Adv@rf@ereri doet verkoopen. KANTOOR GOES. „Hotel Zoutkeet" te Goes, ZATERDAG 1 LANDBOUW 'ft! I Z1 mo 'de tos vei rei Pit V0» lie IteL ate me tf« ha» AI Bk? ETq Di Ke Bij Es toil vtei Vei Ne rei nir op to- die foe OR tol 141 len da; die tot 0e] r toe te ven op lO'til pit lex ope Boh jar ont (pirii I las Pal vai en Sob una; 'dri! M. - lief da Op! Igeih dan leiei {Was (Gas xoq Pla Idijik pea gel Igieiz bui die] 59; U8i3 Mai £B1 deli na.a izon söhi tor iw,. niip na,a naa glen »n mao na.a kfen rik: etea aan tqw 6 de Got I ver, ïnia ami I dea Pev en Bijl tVar toea spur E Hut B dan and tT de, 5 si sit. i T GOES - Telef. 247 MAGDALENASTRAAT 7 ONZE (Nederlandsch fabrikaat) bij het welbekende merk voor reclame Alléén bij KORTE KERKSTRAAT 8 - GOES FIJNE INMAAKBRANDEWIJN f 2,50 per Literflesch en f 1,90 per flesch. MOUSSANA, heerlijke Appelwijn, f 0,75 per flesch, zeer geschikt voor bowl. doet het grijze haar binnen enkele dagen verdwijnen per flesch f 2,—alléén verkrijgbaar bij DAMES- EN HEEREN-KAPPER Eén Hoofd pijn poeder van Dr. J. B. MEENK en U is gelukkig bevrijd van Hoofdpijn. Portret in de poeder en driehoekzegel E. M. B. achterop. Neemt niets anders bij Uw Drogist. ONZE AFDEELING is ruim voorzien van de nieuwste modellen BRILLEN en PINCE-NEZ in Doublé, Hoorn en Nikkel. Aparte Glazen en Onderdee- len, Etui's voor alle soorten Brillen, Leesglazen, Loupen, Thermometers, Barometers, Messen, Scharen. FIRMA Lange Kerkstraat 26, Goes. Telefoon 392 WHIZ doodt absoluut vlie gen, muggen, mot ten, kakkerlakken en andere insecten, in enkele seconden. Waar met Whiz ge spoten is, zijn geen vliegen of muggen. WHIZ is onschadelijk voor mensch en dier. WHIZ heeft een aangena- men geur. WHIZ is verkrijgbaar in bussen van '/4 L. f 1L. f 1,65, 1 L. f2,65, 4 L. flO. Speciale spuit met '/4 L. bus vloeistof f 1,80. Spuit met reservoir en 2 L. vloeistof f2,85. En kele spuit f 1,20. in het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg, demonstreert de Whiz-spuit gaarne voor U in haar rui men winkel en geeft alle verdere inlichtingen. (46) VRAAGT ONZE ECHTE VULCAN FIBRE DE ONVERWOESTBARE LANGE VORSTSTRAAT 39, GOES IN Ganzepoortstraat - GOES Chenille Gordijnenf 7,00 paar Madras Gordijnenf 6,00 pa^r Pluchette Gordijnenf 4,50 paar wanneer U ze bewaart in hef handige imit. oud-zilv. tabaksdoosje, dat Uw win kelier U gratis verstrekt bij aankoop van Douwe Egberts Tabak. U neemt hef doosje gemakkelijk in den zak mee en 't is een groot gemak bij 't stoppen van Uw pijp! C 73 GOEDKOOP". Betaal dus die hooge prijzen voor uw BRIL niet meer. Wij leveren U al een moderne BRIL met bolle glazen voor f 2,50 met étui gratis. Schrijf even een briefkaart en wij komen U aan huis bezoeken. PRIMA De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000,f 500,en f 100, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER per liter f 2,40, per flesch f 1,75. GOES - Telefoon 445. Wij zijn regelmatig afgeefster van beide soorten. Vraagt onze brochure met volledige inlichtingen, die op aanvraag GRATIS wordt toegezonden. Gelegenheid tot het in Militair-verband oefenen ter verkrijging van het recht op verkorting van den eersten oefentijd. Inlichtingen worden verstrektop het verbandsbureau van het land- stormverband „Middelburg" voormalig Militair Hospitaal te Middelburgen op plaatsen, dagen en uren zooals op de bekendmaking op het gemeente lijk publieatiebord staat aangegeven. Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTING. Houdt gorogeld elkon DINSDAG goduronda do markturen zitting I»"1 an baveelt zich beleefd aan voor olie voorkomende Bank- sn Effoctenzakai CONDITIËN ZEER BILLIJK. i8i74-30 Daarna stuiven ai luidib voor het einde spanning. Den volgcinfcn da lilas binnen, nepmt naar, legt een stap neer, schuift ,z4jtn ma Heden betond dei Oude Testament dia van den appel peer? Wje. Weet to H'iji ziet lachend Geen vinger Wpr Waarover pet Mijnheer? Wat, mijnhee: dat je vandaag en opzet. Mijnheer Raq WiaarsehiU|wfend Een Baqtpor noiodig. Begrepen wetenscihaiplpielijji. Hij zqt zijn verkl Oude Testament.: d« gerecht van Elzau, o,pi, als waren ztei mei en de zon, Samsiou Maar allengs Zeldzaamzooals d gen. Geen van hen slagen, geen ,glimla> opt bi,val gerekend grootste moeite Wekken. Jonas met ten tnoneelede ki sonillig tot, hem op over den Profeet El ren: .geen enkels li kluchtig tei vinden. Steedis, drukker hiji met den doortpi dooi' de Boo,dei Zee. Nir komt Nalbudh De meester verslp; Na,cobu... Naeolbu Zij schijnen heit De temper aluin- De .OiOgen van de je ter 2.10.0' vreemd er minachting in tel hem.' een gedachte dat 'ware te diwaas Durven die jonge hein trofseeren to.cnHij t[wijf!el weerstaau, hèm Met een rujc en. schreeuwt woe1 Neemt je solj De kinderen le, voor zich. Vervoegt v5ji zijl dom, enz. Pas vertrekken, hij Driftig loopt h en neer en laafa lende blikken ovej stallen glijden, ter in diepe stilte v op het p>a|pier lira „Bij is, doinf'. Dit, voorval had ja,ar 19 in een en gaarne verteld* de nis tot- lot van mijl de stof' ertoe {„Gelderlander".) P u Uitslag lan de k den Band vai Paar Hengsten melt 1932: le ,pr. C,< van H. V. Z.uid-l v.a,n Gebrs, Verd Hengsitqn med, 1933; le pr. Mar. Van 't Wtes|tie>ind( tain van Lam>siw« veland; 3e pr. J Nieulwdorp. Merries met Florine van Ge uina, van Kruin gen, Kru'iningein Scheelede Pu Oda, van P. vfai ma,, van Mars G Betsy, van J. Si msraldia.. Van I. kerke8e -pr. G,( Rilland; 9e pr-, weg,e, Hpcdetoen van D. A. ,Tim Hengsten geibi van de Schelp! einde' en Veriiru Hofstede „Schei J. Sink'e, Klrae Kleversfcerke, v Hengsten g,elb van Frederic®, plr. Hans van Hooteigem, Kru Frederic®., van Janus van Hol Oveizande5e p polder6e: jpr. G e'tvrs. Verdonk delwiijik van Go,e Sef pa\. Salomon Arends'kerhe9 Bieaelinigq, var Biezelinge. Vei Merries, igefa van Silui'Sj van 2e, pr. Silva, via. Nijt|s'e, 's-Hleier van Br.unsiwïjl Nieiuwdorp. Merrieveiulens li'uda. van Seri Hoede'ktenskerlfe van 't Wie -uirz'a, ,van N.V I1'. Jennie van don,i, Niedwidoi Hoifejieide, A. Jan, •fenigstviemien

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4