Magazijn „DE HOOP" C. J. TiLROE DOUWE EGBERTS WAAROM KIESPIJN? PRIMA ZOUTE VISCH A. TULMOE Firma i. LUYKX, Roosendaal Adverteert in dit Blad ALLE DRUKWERKEN Vacantiemarken - Registermarken Goes I-Militair Elftal Sporthemden, Boezeroens en Kakhi-hemden, alles 85 cent. Reizen naarDuitschland BANK-ASSOCIATIE C. DE KUBBER, GOES JOOST 6ALIÉ WIJN-IMPORTEUR GOES {ZEELAND] DAAR MAAK IK GEBRUIK VAN...,! KOFFIE EN THEE Reclame van deze week GANZEPOORTSTRAAT - GOE2S Badcostuurns, Badmutsen, BadscEioenen, Kinderjurken, Kinderblouses voor jongens en meisjes. Polo-Hemden steeds in voorraad. Opruiming van Heeren- en Jongens-Overhemden. met goedkoope Marken. N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank VOETBALWEDSTRIJD Ter eere van St. Antonius U KOOPT GOEDKOOPER BIJ WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUGËü BILLIJK ZATERDAG 17 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KANTOOR GOES. CRISIS-PRIJZEN. MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: f 21.550.000,- PANDBRIEVEN f 21.400.000,- RESERVE: f 581.052,92 ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. GOES en te KLOETINGE t^AlUéH- cm d&kwulitei%_,[ ZONDAG A.S. Bij verdienste. BESTE KOMIJNE KAAS 32 CENT PER KILO VETTE WITTE KAAS 32 CENT PER KILO „Hdtel Zoutkeet" te Goes, „DRESSCO'S" KLEERENZAK A Streepdessin f 8,-- B Bloemdessin f 9,75 VERKRIJGBAAR TE MIDDELBURG In de Drogisterij SCHULTE &THIEME SINT ADRIAANSTRAAT 17 GOES Wij zijn regelmatig afgeefster van beide soorten. Heden tegen koersen van t 46,75 per RM. 100,— f 49,50 per RM. 100 Vraagt onze brochure met volledige inlichtingen, die op aanvraag GRATIS wordt toegezonden. AttentieAttentie Ondergeteekende deelt hierbij mede, dat hij vanaf heden de MELK-, ROOM-, BOTER- EN KAAS-PRODUCTEN van de N.V. Zuivelfabrieken „Crona" te Rotterdam zal verkoopen aan zeer concurreerende prijzen: Melk, per literflesch16 cent Karnemelk, per literflesch9 cent Karnemelksche Gortpap, per literflesch11 cent Karnemelksche Bloempap, per literflesch 11 cent Yoghurt, per '/2 literflesch15 cent Slagroom, per 7 4 flesch40 cent Slagroom, per 1 s flesch20 cent Koffieroom, per 'U flesch25 cent Koffieroom, per '/s flesch15 cent Roomboter, per pond88 cent Lunchkaasjes (klein) per pond35 cent Lunchkaasjes (groot) plm. 2 pond70 cent Komijne Lunchkaasjes (groot) plm. 2 pond 45 cent Edammer Bolletjes 40 plus, plm. 4 pond 120 cent Beleefd aanbevelend, LANGE VORSTSTRAAT voorheen Depot van de Koena-Producten. De Bank stelt verkrijgbaar: 472 PANDBRIEVEN tegen beurskoers in stukken van f 1000,f 500,en f 100, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samas supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Hout Soutemes p. 12 fl. f 19,80 ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 Martini en Cinzano St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chdt. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Zakenmenschen 1 Belanghebbend"-' Vraagt 1 adrertflntleta.mf en udvartaert trol «uccai In Hoofdkantoor te GOES, Tel. Int. 20 7 Dat zeggen de meeste dames als ze de bon in, jdef brievenbus vinden, die DE U per post toezendt! De bon van Douwe Egberts heeft een waarde van 30 cent;, waarop Uw winkelier U bij aankoop van een half pond DE koffie en een ons D-E thee zonder betaling een Ons DE Thee Blauwmerk verstrekt. Koffie en Thee van Douwe Egberts! Vol geur en smaak en altijd even best! Wisselt Uw bon bijtijds in, .want hij is slechts geldig tè tot en met Zaterdag 24 Juni. Een kiespijnpoeder a 7!/2 ets. van Dr. J. B. MEENK en U bent gelukkig bevrijd van de kiespijn. Portret in de poeder en driehoekzegel E. M. B. achterop. Neemt niets anders bij Uw drogist. Aanvang 2,30 uur. v.d Opleiding s-Comp. te Middelburg. Entrée 20 ct. plus belasting. Groote finaneieele Instelling wenecht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad- kom ik, de arme Bouwpastoor, U uit dankbaarheid voor verkregen gunsten en op hoop van zegen een kleine bijdrage vragen voor inrichting van mijn nieuwe Kerk met „St.-Antoniuskapel", Pastorie, en Jeugdhuis in één der grootste maar armste volkswijken van Amsterdam. Pater STANISLAUS VAN DEN BERG, „St. Rosa-Klooster", Hagedoornplein 6, AMSTERDAM (Noord) Postgiro 142469. zonder graten en vinnen 22 cent per pond. Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTING. Houdt geregeld elkeu DINSDAG gedurende de markturen zitting la bel •n bavaalt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Effeetenzaken CONDITIËN ZEER BILLIJK. 18174 30 MOT-, STOF- EN VOCHTVRIJ. Deze motzak is vervaardigd van fraaie met rubber ge doubleerde stof en is speciaal tegen motten en vocht ge prepareerd. Aan den zijkant kan deze zak door middel van een metalen treksluiting geopend worden, terwijl de uitneembare en opvouwbare hanger plaats biedt voor 8 kleerhangers. EEN PRACTISCH ARTIKEL VOOR HOLLAND met zijn vele motten en vochtige atmosfeer. VOOR INDIE tegen elk ongedierte en tegen vocht. VOOR DE REIS neemt het in Uw bagage weinig ruimte in en is hygiënisch van groote waarde. U weet nooit wie vóór U de kast gebruikte en welke bacteriën achterbleven „DRESSCO" beschermt U hiertegen! VOOR DE ZEEREIS tegen de funeste inwerking van het zoutgehalte der lucht op Uw kleeren. VOOR WONINGEN waar weinig kasten aanwezig zijn, ver vangt de „DRESSCO" een hangkast en is door keurige afwerking een sieraad in de kamer. 31664-72 IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4