CENTRAAL KLEEDINGMAGAZIJN JONGENSCOSTUUMS HEERENCOSTUUMS I BOS' Kleeding-Magazijn GOES De prijzen geweldig omlaag GEBRS STEUTEL KOOLEN'S Manufacturenh., L. Vorststr. 50, Goes KOOLEN'S Manufacturenh., L. Vorststr. 50, Goes H. HOLLESTELLE IN DAMESMANTELS dagelijks nieuwe zendingen. B S Gouden- en B J. DE GRAAG Chique modellen A. TILROE bovendien de kwaliteit derstoffen veel beter MATROZENPAKJES i. VAN BELZEN Bakkerij KLOOSTERMAN TAXI'S J. DE GRAAG ZOON DIAMOND VRACHT-AUTOMOBIELEN Vraagt de Petten „Duro"-Pet Reclame van deze week 3 pak Zeeppoeder 1 pak Vlokkenzeep Costuum voor f 15 GOES |~~~j EET NU TONG! Fa. D. BAKKER HET MEUBEL-MAGAZIJN" C. BLOMAARO, Bakker, Kloetinge Groote keuze in alle prijzen U KOOPT GOEDKOOPER BIJ: Aparte Toonkamer achter den Winkel wm ZATERDAG 27 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT DOOR GEHEEL Klokken Pendules ZEELAND Horloges Barometers eters £j 3 3 i Markt 3 - GOES - Tel. 284 BRILLEN AAN HUIS TE ONTBIEDEN Firma WED. B. FABERIJ DE JONGE Kleine Baktong Groote Baktong ZEEUWSCH TARWEBROOD. COLBERTCOSTUUMS St. Jacobsstraat13 GOES K. BLANK - St. Jacobstraat 50 - Goes Wie met de Rinksteren Krenten-, Rozijnen- of Sucadebrood GARAGE J. M. KOOLEN 10 cent 15 cent. Samen 25 cent. SINT ADRIAANSTRAAT 17 GOES brengen wij voor U een groote keuze bekleed en onbekleed, van de modernste tot de goedkoopste uitvoering Komt U eens zien, U verplicht zich tot niets. Daarin brengen wij een pracht- sorteering aan de LAAGSTE prijzen. Tevens brengen wij voor U AANKLEED COMMODES met bijpassende LEDIKANTJES. Bij ieder Ledikantje een bijpassend Bedje. TilV£*D^ BLAD Het land van L "FëUTlle HOOG S Magdalenastr. 7 Telefoon 247 Wij Hebben onzen voorraad weder belangrijk aangevuld met de laatste nouveauté'» met en zonder plusfour Voor de kleine maten DE GROOTE MODE. solide stoffen en afwer king in kamgaren en tricots. Prijzen vanaf f 19,50. VRAAGT ZICHTZENDING. 4- 0> co 3 -O Wij verkoopen alles onder garantie en vragen geen te hoogen prijs, maar geven waarde voor uw geld. Aanbevelend, -S cd 2 dj s ca er o cd: er CD 3 Bloedkoralen en Gitte Koralen Parelspelden Winselmann Naaimachines oud en ver trouwd merk. Moderne monturen. Ook volgens dokters recept. Boekomslagen Schrijfmappen Leesleggers Zak-etui's in Italiaansch leder Zeer mooi en goedkoop. 24 Lange Kerkstraat 24 20 cents per pond 25 cents per pond Ganzepoortstraat - Goes PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ - GOES KLEEDING NAAR MAAT. in prijzen van f45, f48, f52, f55. Ie klas afwerking. Prima coupe. J. DONNER-MEIJLER - GOES ONS BANKET is een succes, slechts 18 ct. p. ons Ook onze VANILLE BOTER-WAFELTJES zijn iets aparts, 16 ct. per ons WILT GIJ UW MEUBILAIR GOEDKOOP EN TOCH DEGELIJK AANVULLEN OF VERNIEUWEN Komt U dan eerst eens kijken in „Het Meubelmagazijn" Onze prijzen zijn laag en onze artikelen zijn prima! Een modern Eiken Dressoir reeds voor f23, Salontafel fll,— r> n 7) Ledikant v v f 17, Een Ruststoel met handweefstofkussens f 9,75 Een fraai geschilderd Ledikantf 9,50 Een schitterend gelakt Tuin-Ameublement, be staande uit klaptafel en vier klapstoelen, voor f 9,50 Voor een gezellig Fauteuiltje, bekleed met handweefstof, slaagt U zeker bij ons. Gezondheidsmatrassen, de beste. Theemeubelen en andere kleine meubelen. Uw Meubaien repareeren doen wij uiterst voordeelig! LET U GOED OP HET JUISTE ADRES? 99 lekker wil eten, moet niet vergeten zijn te bestellen. KRENTENBROOD70 cent per 4 pond ROZIJNENBROOD 90 cent per 4 pond GEKRUID BROOD 90 cent per 4 pond Aanbevelend, LEWESTRAAT A 223 voor binnen- Goede wagens. Rijdt veilig. en buitenlandsche reizen. Billijke tarieven. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 HET SUCCES DAT DE op de HANIJTO hebben is buitengewoon groot! Laat niet na dezen aristocraat onder de Vracht- Automobielen op de tentoonstelling te bezichtigen HOOFDAGENT VOOR ZEELAND: GOES - TELEFOON 177 VERTEGENWOORDIGER: P. DE BAAR, LEWEOORP. kt Wij leveren U al een aardig In betere bewerking f 20, f 24, f 28, f 30 In Blauw, Effen en Vischgraat f 19,75, f 24,50, f 26,—, f 29,— KLO K STRAAT, GOES Wfi NIEl Periscoojije. Lis Stad ie toet laad va „Dp;s, iiWieidör, moirigeiniaa kom je met je tiwlee 0eu|feK doopten i v Ja, da'is toast, Eierkvaarde ppl rekenen. Eerwaard» af fcfati een ziucht vftn v Eieriwlaiardej maar, een volgen zijn huisbelzioek ep Ipleinist ja, 't Most heel wal, oer d< hemel ie te helften, 't Li ftditig Wel tof je zie, hun <3 voorlmz'an; of ja z'o toioimltj flirten, els je ze, kost handje Wil helpen bïjU$ hun eieiuwLgie zlaliigheid. lltaom s'che. ig«ziiinn»n, gel maar Riooeisch, als ze a. kionnem laantetaplpieini omdat niet kumifln betalen of ie no o dig hebben - kun sjneekien iom toioh de lander pen. De eenie uitvlwictot ■wondt ujttgeis|pieieM. ,,'t! ,W| Hein', Eerwaarde''of' „ik ■weg ujt me taisJroudein" ot ijotoh een beetje teplenctó Maar 't lfomt ei" heielema.a het zieltje van hun hinden Klokslag .8 uiur 6|taa,t El bij» het dioojpireigdisiteirjplu De e.ujffl'lpE ligit killaar. Tegen half neigen gaat zijn fcapiier. Moeder is n O, heetrlijjk laind van stad heet, waar bepaalde •waarde beschouwen als i je,, die altijd klaar moeit hop dig hebbenen als .ee als ze g'0en Ai hebbent- „Luister 's Moeder, ah niet anders kanals' je m niet wil hebben, dat je k Koomsche sehqol gaan, Bit .minste naar die C'ateehisji Zei kuneai toch niet t>s G-od of geiboid.A fgpslpmok! zo naar de caitieidhisimns," Eerwaarde. Dag, Eer'wa ■Eerwaarde, af. Maar wie nieit- versohiji da Pietjes, Majrietjfls' en f tjefi eai Fiemtjieis die naitjui vatten ojJ sfenaat dan igra'si geboden. E|n ate de oude ken, is it, bif 'gebrek ai volslagen omjii|0|ge|lajlk dei 1 Onieohkmus ta kirijjgiem. klaar, late op' '1 eind v nit'gaansdaigja Wordt gepii'i een tpïijsmjtdeBlink'ja we teount heel de bnjujrt,. pluis er bij te flap ate; ,e|r.pp,_de gerekend werd. Kin ,alis plrij'S vow vlijitl, cm dei .e| kennis krijgen, dam zijn van de lucht: „Maar ik bi jongen nou heeleimflial mis Kerk gaat." lljooip doet leve®. 'En voorwaarde vflor de hooi iWlaansclujiilijk te ,f. aan getal beloften dan ook Vele zwoegers in den iwi| real in het leve® blijlvle®. Mieit heit flnisfjgste ,gez; reld zfwken gloieiemde heel de hemel naar dei aar tuigen dia,t ze zloo, „fesloea of: „Ik Heg nooit, Efelwia heeft piB gelieerd: De alles Allb ik eie.nmaal aio ii dan kan del Daiitis'&l te pas k'oimeiD, maar 'b i, „Dus je belooft mts da naai. rde Riooimlsnbe, st" „Ik beloof 't, Eief'iwiaia, De Eerwaarde gjiimlao beeft ondervinding. Hij n Maar hij had .wiel gelijk, z'ijn vrinden en de gro geen enkel verschil. E een vodje plager Ea- is .wierkjeilijib in geen klasse van maniSBheii aan de Hlollanidsefce Sctoen 12 Biet Was, zlooflls bijl had daar la.n@ genoeg! doel te bereiken, en da li nul opi .heengaan aamdmoinis tiging te, meet' vlopr heb dekt. Voordak liiji werkc zien w'ait hij zioli, zopa! beeld had, gelzien. bei hebi hepi vain die plek weg te willig ging hij.tpten mee. IV. Em dwaas ttwijlfelt n! deel ien ondenzoeki: nieti vioiidien heeft. Hij pplring eni als hij' die in. een o heeft, handelt] hijj da,are bijl een dwaas. Dloich de bteiWeegfc zich hoe langi bij iederen sltiapi den eigen gevolgltjrekkingein, dat hij zie tot in dei nedein hevesltigd heeft; g< vlug te gelwees(b m.eit het conclusies, dan zal hijl,t( bandelen, ten'zij. het no middellijk in te gHjlp'em.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4