Heeren- Jongens- eerenmode GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN M. DE DREU Co., Off. Ford-Dealer, 300 DAMESJASSEN fins Ford-Garage. M. DE DREU Co. IIHANIJTO-GOES DE KDFFIEENTHEE HANIJTO- Tentoonstelling A.J.M. JACOBS VAN RUN'S MOSTERDFABRIEK C. J.TILROE, DE VLIJT DOUWE EGBERTS eze week Hemelvaartsdag gesloten. IN „DE VERFKWAST": M. VAN STEE - GOES htszakenH it korting! oort Slaolie emelkzeep 30PER BIJ R GOES (ZEELAND] ii Wij brengen een buitengewone groote sorteering in: Petten Slipovers Overhemden Dassen Handschoenen Bretels Sokken Sokhouders Petten Overhemden Blousjes Bieders Sport- Kousen 89 1,10 1,45 1,65 2,45 Geldersche Vleeschwaren A. B. v. LUUK WANNEER A.G.VAN DER REST STAND No. 13 r- fSCHE COURANT niëUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 20 MEI 1933 'AATSLOTERIJ "BERICHTEN I de „HANIJTO", doch U teeren van deze buiten- ng op alle soorten MEU- :N, GORDIJNEN, speciaal artje 17 - GOES - KREUKELMARKT 7-9 ox NERGENS G0EDK00PER - NERGENS BETER Een Ford Tudor 1931 f 850 Een Ford Tudor 1929 f 575 Een Ford Vrachtwagen 1929 f 650 Een Ford Vrachtwagen 1929 f 575 Een Chevrolet Vrachtwagen 4-cyl. f 550 Een Chevrolet Vrachtwagen 4-cyl. f 350 Een Opel Vrachtwagen f 650 Een Opel Vrachtwagenf 250 Verder groote partij gebruikte model T onderdeelen, cardans, veeren, assen, wie len, banden, velgen enz. aan spotprijzen. GOES, Telef. 167 - MIDDELBURG, Telef. 546 KONINKLIJK ERKENDE PITMANSCHOOL I Dames Jasschorten zonder mouwen, OVêfslag sluiting, diverse kleuren Ganzepoortstraat 23 GOES die mooie Vlisco waarvan Moeder mijn nieuwe jurk gaat maken! Wat zal dat leuk worden. r" j Voorradig bij: Stëêds/tbesteadres 0.525 per 69 c.M- NU groote doos Huidcrême GRATIS c bij groote pot zuivere Bijenhoning van 75 ct. Een pracht-reclame bij A. C. VAN DER REST E. TILROE - Opticien Lange Vorststraat 74 - Goes Hebt U GENEESMIDDELEN noodig, of VERBANDSTOFFEN VERPLEGINGS-ARTIKELEN of Toilet-Artikelen, Wijnen of Limonades, de grootste sorteering, Fa. iz. CAPPON, Heinkenszand ZEEP CADEAU BIJ UITBREIDING GARAGE-RUIMTE. OFF. FORD-DEALER GOES, Telef. 167 - MIDDELBURG, Telef. 546 Alle kleuren Glansverf a 60 cent per kilo Waterverf a 40 LAKVERF BIJ UITNEMENDHEID „LE RIPOLIN" Alle soorten Verf- en Witkwasten, fijn Borstelwerk. 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 45 - Telef. 296 /^buvv^N, Het fijnste van de plantages I - BEZOEKT ONZE STANDS IN DE HAL EN DE GROOTE ZAAL. U vindt er iets geheel aparts, zoowel op't gebied van meubelen als stoffeering LANGE KERKSTRAAT 15-17 TELEFOON 144 rd gdwftrpleiii dienï VoiolrtoimecDf-. 'hj&t heffen ya|nl ©an, invoeg-, ge|w|kïh.t m tnieit; maar de Bieüjgië en Amerika wogAU leim toielg'eip'ajSbj ftvtardottr da heft inivioieirEeclit moer aan Iwbioirdfc. Bijl. de Iiejlfiïjug yam zial een! yegsdhijlllewl tarieS m fciegepast yppir de var-< tan, teneindei de haiodieillslbie-, at die landen naag rvtelike voegen dan imyoiegein,. niej/ indiscta fruit dai; hier op be* blaniadetnj de [pradueti ejpjnij^f -d diem'fc met oen. invoeuyiechiti lorden belast. Aangedrougeai rtfftan yan maatregelen vooat lOtqgBt .1933. eel ovemsciboii 'vian aarda$H lig uit de markti gemotmen tae em. D© aanwezigheid yaw oeveelihadian good'e eonyumpH Mpl een tijdstip dat; bnitenH 'J aardappelen o|p| de Nedie)r-» K wlordetn aanigielyoerd, Wëta Elen yap «em inyoeraieoht qa- tan. yam dep veestapel weird jeiacM ami een verbeiteriin|g; .prij'zlein tie "vlentkrijlgieta. en diemlt te wloirdan c|pl ©erna tvlateiriaclEafplsJasitlep <em heft lam ©en .ni^eerimg nit hiettf b'eüxooytei vian heb onutarhiofuid tfegen. 3rd .he!fc nieiujwlei copoe|plt-[u(r4 ma pp- de e.V. Hloojfidbe' ring aan dei orde Horstellen!! 4e lijit» 11034 11589 15406 14890 13379 5568 8735 9559 1452Ï 16836 .17078 Bïecliffiank tc Middelburg, ig: B. jj;., 30 j., Koopman te voorarrest, 3 maanden ge-i met aftrek! voorarrest en uigemisStraif voorwaardelijk onmiddelllijike invrlijheidsteli ig: Ji. T., 39 j., reiziger tg thans; in yooirarsert, vrïjR velr tot onmiddellijke invriiR van het Kamerlid Drop. van justitie te Breda boeit,. V verneemt, een vervlolgiipg liet soeialtatisch 'Kamerlid wordt ervan beschuldigd, er leden van het ministerie Sprekende op| eien Ver- lering in Clopeordia t-e Btre- lieieft hij n.l. de niet meen ministers de revuij laten minister van koloniën; 3it verband:Simop dg Simon de Leugenaar". :en. Zui<I-Bev®land, Goes. ümg van. 19 Mei 1933. 70102, iden 2e so,ort f35 n f2530, Spinazie; f391, tien f l.§0—2.10, Yrosga (gr op te) f22, idem! (drie? allies per ,100 Kg.; BloemR idem! 2© sport f6—IT. f3, Kropsla fl.703.80, f 1.40—1.60, Witte KomH 14, Groene Koinkommerg 00 stuks; Radijs f22.30L .905.40, Wortelen f 5i 1.502.60, Bloemen: ""Lafl Anjeliea-en f9 pea- 100 bos, Ganzepoortstraat, Goes OO fl. wijn. ZOODE WIJNEN P. 12 fl. f 12,00 P- 12 fl. f 15,00 P- 12 fl. f 16,20 P- 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 P- 12 fl. f 16,80 per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 per 12 fl. f 18,00 door geheel Nederland. IX sup. ën eilevné afitte mrgogne Middelburgsche straat 39 GOES Telefoon 222 Begin JUNI aanvang nieuwe cursussen. STENOGRAFIE Systeem Pitman. MACHINESCHRIJVEN, 10-vinger-systeem, vaardigheid en snelheid. Tijdens de zomermaanden speciale cursussen STENO/TYPEN voor leerlingen H. B. S. en M.U.L. O. tegen zeer lage tarieven. Aanmelding dagelijks! Vraagt inlichtingen! De Directie: N. CRUCQ en G. J. BLIEK. Dames Jasschorten zonder mouwen, overslag sluiting, ptima kwaliteit 1 bamis Jasschorten zonder mouwen, 1 overslag sluiting, prima cretonne, ge- 'bloemde dessins .- Dames Jasschorten lange mouwen, overslag sluiting, prima Glorialinnen kraag, gebiesd, alle maten Witte Dames Jasschorten, zware kwaliteit Graslinnen, 2 rij knoopen en GOES staat op dep zelfkant Ass.-APOTHEKER - GOES Fijne LIMONADESIROOP in verschillende smaken slechts 65 cent. Bij een half pond Bigge- laars Koffie van 24, 28, 35 of 40 cent, een mooie bal cadeau! Ook steeds in voorraad alle soorten met gratis ballon. Kade GOES Telef. 450 de oogarts U een BRIL voor schrijft, Brengt het recept dan bij ons. Wij maken uw Bril naar wensch. Wij zijn VEEL GOEDKOOPER. Zie Etalage! de laagste prijzen, vakkundige bediening, bij Ass. Apotheker, Lange Kerkstr., GOES,Tel. 168 DE DOLLAR KRAAKT. BOEREN DOET UW VOORDEEL Hooiharken met 32 tanden 75 gld. Boerenwagens 10 c.M. velg 325 Maaimaehines New-Ideal 150 Handwiedraachines, dnfebel f 51/, Zelfbinders met voorwagen 450 Aardappelveurschoffels 51/, 4-Wielige Wiedmachines met garnituur voor bieten compl. 150 Stalen 2-paards Zwingen 12 11- en 13-tands Cultivators 40 Alles nieuw met 1 jaar garantie. Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes aan ieder die voor minstens f 1,— besteedt. (Artikelen waarvan prijs contractueel vastgesteld buitengesloten). Zoolang de voorraad strekt, doch uiterlijk tot 27 Mei a.s. Koop steeds A. C. VAN DER REST Ass. Apotheker Goes. Hiermede maken wij onze geachte ciiêntèle bekend, dat onze garage-ruimte met circa 20 wagens is uit gebreid. Vanaf heden kunt U ten allen tijde en vooral DINSDAGS (Marktdag) uw wagen weer bij ons stallen. Vaste stallingen met wasschen en smeren per week of per maand, aan zeer BILLIJKE PRIJZEN. \2Qjlm 27 Mei 1933 v wordt geschonken in onze GRATIS Koffie- en Thee-schenkerij. Vraagt - j daar een kopje Koffie of Thee. U zult het dadelijk proeven't Is iets - i bijzonders! Het is een kop Koffie of Thee zooals alléén Douwe Egberts ze U kan schenken. f Tevens berichten wij de ontvangst van groote partijen nieuwe MEUBELEN, KARPETTEN, OVERGORDIJNEN, TAFEL- EN DIVANKLEEDEN, SCHOORSTEENLOOPERS, enz. enz. Alles aan ongekend lage prijzen. MEUBELMAGAZIJN STOFEEERDERIJ MATRASSENFABRIEK UTRECHT. Wij wachten gaarne uw bezoek. Door wederkeorlg to koopsn bij onze Adverteerders, steunt men ook zijn eigen zink.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3