Magazijn „DE HOOP" C.J.TILROE, Ganzepoortstraat 23, GOES DES ZATERDAGS NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT FIJNGEMALEN KAINIET ICommunie-Pakjes BOS9 Kleeding-Magazijn I DOUWE EGBERTS TABAK BELASTINGBILJETTEN!! P. M.VAN UNEM A. TILROE 1 NVULLEN MEI 1933 door GEHEEL GOES verspreid. Dï Bï„„„ ONKRUIDVERDELGERI W. DE GLAS - WIJNGAARDSTRAAT 21 - GOES Schoenreparatie-tabriek TAXI'S J. DE GRAAG ZOON C. VAN DE KREEKE, Bakkerij KLOOSTERMAN Eikenhouten Meubelen Reclame van deze week Fa. D. BAKKER Deze week brengen wij in den verkoop: Praat eens met onzen Vertegenwoordiger H stopt Uw pijp heel gemakkelijk ONS BANKET 15 cent tot en met 17 Mei a.s. U KOOPT QOEDKOOPER BIJ: ZATERDAG 13 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZEEUWSCH TARWEBROOD. Handschoenen Ontvangen de moderne lichte kleuren Kousen in mat-zijde 98 en 125 cent. Bij elke 50 ct. die men besteedt ontvangt U een Bon voor mooie cadeaux. Als nieuwsblad komt het niet alleen in HUIS maar ook in HANDEN. Een goed zakenman weet deze buitengewone reclame-kans te benutten, temeer daar, ondanks de groote publiciteits-waarde, de advertentie-prijs laag is. ADM. „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT". AANWENDING 800-1200 k.g. per hectare! EISCHT FIJNGEMALEN KAÏN IET Voor eerste en plechtige Com munie brengen wij een zeer mooie sorteering Jongenspakjes herschaft U wolken, van genet. Gratis Pinda Lekka Bij A. TILROE, St. Adriaanstraat 17 - GOES Voorstad 33a - GOES Bij verdienste. WASBEITS Speciale Beitskwastjes SCHULTE&THIEME FROU-FROU van de LINDEBOOM en TIMORWAFELS per half pond van 20 cent voor SIMT ADRIAANSTRAAT - GOES PRIMA LANQE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ - GOES WASCHZIJDEN DAMES KOUSEN, onbeschadigd 35 ct. MACCO MET ZIJDE, ijzer- sterk 45 ct. MATT-ZIJDE, de mode 75 en 98 ct. ZIJDE MET FILL DE COSSE SOKKEN 35 ct. ^WOLLEN JASPÉ, prima 59 ct. Groote sorteering in mooie kwaliteit, geel, nu 39 ct. Zijde, modern 98 ct. ZWARE ZIJDE MET FILL DE COSSE 59 ct. DAMES-DIRECTOIR, prima Macco, ijzersterk nu59 ct. KINDER-DIRECTOIR 15 ct. Kleine stijging per maat. OPRUIMING THEEDOE- DEN, groote maat 20 ct. BLAUWE EN ROODE HANDDOEKEN 25 ct. DAMES-SKISOKJES 39 ct. KINDER 15 ct. SPORTKOUSEN, alle maten 35 ct. OPRUIMING FANTASIE BROEKEN, nu 125 ct. MANCHESTER- BROEKEN 150 ct. DAMES-SCHORTEN, zon der mouwen 89 ct. Met mouwen 165 ct. KINDERSCHORTEN 55 ct. GRIJZE JASSEN 150 ct. KAKHI-HEMDEN 95 ct. Met ritssluiting 125 ct. WORDT DE GOEDKOOPSTE a AKi\A/r-Kir-MKis— OVER DAUWNAT GEWAS BIJ HELDER WEER in de 0RIG1NEELE WATERDICHTE 50 K.G.-verpakking Inlichtingen en brochures GRATIS bij de N.V. VEREENIGDE KALIMAATSCHAPPIJ, Landbouw kundig Bureau, AMSTERDAM (C.), Heerengracht 342. LANGE VORSTSTRAAT 46 GOES uil dit handige imit. oud- zilv. tabaksdoosje, dat Uw winkelier U gratis verstrekt bij aankoop van Douwe Egberts Tabak. Uw tabak blijft daarin lang van snede en U neemt het doosje heel gemakkelijk in den zak mee! C 72 De biljetten voor Inkomsten- en Ver mogensbelasting moeten weder worden ingevulddit is voor U geen alledaagseh werk en bezorgt daarom velen groote moeilijkheden. LaatU hierbij door een deskundige behulpzaam zijn; het be spaart U veel tijd, veel zorg en voor komt moeilijkheden met den fiscus. Accountant en Belasting-Adviseur Bij aankoop van MINSTENS EEN KWARTJE (boter en eieren uitgezonderd) TOCH TEVENS DIVIDEND-ZEGELS. De prijzen van de Kaas stijgen, maar nog niet bij ons! Ontvangen een groote partij TAFELZUURAugurken, Uitjes, Picealilly enz. slechts 20 cent per pot. Groot blik Perzikenper groot blik 37 cent Fijne Ananasper groot blik 25 cent Roode Zalmper blik 18 cent Sardines2 blikken voor 25 cent Als reclame een literpot VRUCHTEN BOWL voor 70 cent. Een ons Vruchten-Pudding, iets fijns10 cent Boerenboter, eerste soort, per pond 70 cent. 10 groote Eieren voor 25 cent. In FIJNE VLEESCHWAREN blijven wij het goedkoopstl Denkt om de Dividend Zegels, ze hebben groote waarde! Voor elk vol boekje staat de heele BAZAR van den heer VAN AKEN ter uwer beschikking. Spaart dus van nu af voor SINT NICOLAAS, dan kost het U geen geld Het is niet noodig dat Uw schoe nen er na de herstelling niet meer zoo mooi uitzien. Wij werken de schoenen als nieuw af. Aanbrengkantoor P. MENHEERE, Kerkdreef, Kwadendamme Groote financieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad' voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 KEUKENKACHELS W ASCHFORNUISJES RIJWIELEN TUINGEREEDSCHAPPEN IJZERWAREN vindt men nergens voordeeliger dan bij Opril 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 63 - GOES is iets fijns en niet duur slechts 18 cent per ons. Ook onze andere KOEKJES worden steeds meer gevraagd St. Jacobsstraat 13 - GOES Indien Uw wat kaal geworden of ver kleurd zijn, dan kunt U deze weer opknappen met MERK „DE TWEE PIJLTJES". Deze Wasbeits is gemak kelijk te verwerken en geeft prachtige resultaten. U kunt Wasbeits merk „De Twee Pijltjes" bekomen in de tinten donker, middel en licht eiken. Mahonie en zwart, in fleschjes van 25 cent. 15, 25 en 30 cent. DROGISTERIJ IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, MIDDELBURG. Door wederkeerlg ta keopan bij enze Adverteerders, steunt men ook zijn elgrn zaak.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4