Dr. L. DECKERS De vóór 30 April gekochte Gordijnen worden in DE BIJENKORF gratis gemaakt PAASCH-Reclame Chocolaterie „UDO' LINTVELT'S BAZAR Linoleum-dessins vanaf 49 cent per El Otex 59 ct. per El. Feltex 69 ct, per El Vloerzeilen en Linoleums HOOGESTEGER Paasch reclame LINTVELT'S BAZAR KENTERING Verlovingsringen DER, Goes Fietstasschen H.WEEZEPOEL - GOES J. BOER - Ijzerhandel - GOES Drogisterij Schulte Thieme Witte Krui* ND 21 APRIL AS. ling" te Middelburg: Vernis Heerlijk Paaschbrood f 9,00 Gereedschappen Huishoudelijkeartikelen Keukenfornuizen, enz. JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES [ZEELAND] .J.Gterum MT Fijne Koekjes weinig geld KLOOSTERMAN DENK ER OM ALTIJD HET BESTE ADRES! 55 SINT JACOBSTRAAT 48, GOES DAMES! KEU KENKACHELS VAN DE KREEKE - GOES C. bij SIMONS, LangeVorststr. 82, Goes Schoenen en Maatwerk. F. M. CLARIJS, 's-Heerenhoek COURANT 3ZAKEN|~| s 208, Middelburg rf in bussen. ZATERDAG 15 APRIL 1933 jViet ÏO, IS en 25 ets. prijzen. spotgoedkoop „Nederlandsch Fabrikaat" SOLIDE EN VOORDEELIG! Alles in enorme keuze. Moderne dessins en kleuren Voor de a.s. Feestdagen Wie voor minstens 2 gulden besteedt, krijgt een mooie gummi Papegaai op stok CADEAU! IJNE ODERNE EUBELEN AKEN OOIE EUBILEERING OGELIJK EULENBERG'S EÜBELHANDEL ZAAK OPGERICHT I880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. CINEMA „SLOT OSTENDE" EEN ELEGANTE MODIEUSE HOED met een chique SHAWL er bij Ruime keuze. - Zeer voordeelig. Steeds het nieuwste. M. CROïN, Goes Voor de Feestdagen M. SIERVOGEL - Goes DE POEDERS VAN HET Waschfornuisjes, Waschmachines, Wringmachines, Rijwielen, Rijwiel- onderdeelen, enz. 2den Paaschdag geopend. or de vergifrigiiiga- ,end hlet gieiviolg yjaa »d zlouden zïjiü. i ir vender paidetfaoielkl 1. De geheefe vaoir- lemolmeii en. tegan do rood heeft geleverd, worden ingleStield. De rijwilligtes zijn in- Id. "Sniee vliet. .e reoht|hanh heeft de liet wegenis «pruiïng maanden. h© kolenaf faire. 'ertegenWoordigler der door de Midd. recht-' teen"kio|oLaiifaii-e, fcot 9 ®|tra,fl was veroordeeld, i Hia.agsdhe hof terddbt i net vToegtetC Verklaarde rder van het verkootp- nijoan, dat T. sleohtfl net het z.g. overwicht, t. jemeraal dit niet gelooft jen® het lontibietómi vam te moeten vragen, zen. ERICHTEN Zuid-Bicveland, Goes. ng van 13 April. Witlof f2—8, SmïjBlai tig.Kropsla f 1,304, 01,10, Bfoeimkjoiol f 7 G, Knolselderij f 2 stub's; Selderij f2,60, -3,40, Radijs f 3,20— ■11, Irissen f8, Narcis per 100 hos. 60 cf. per pond 35 ct. per pond ■S .28 ct. per stuk IES 60 ct. p. blik (inh. 4 idsrkeerlg ia knopen Adverteerders, steunt ik zijn eigen seek. k gaan hooren It U, in overleg met legenheid. >nds te 7 uur precies p der rede wordt f 0,25 retour i f 0,50 retour aschdag (17 April) e naast de R.-K. Kerk JR DER R.-K. KIES RECHT EN ORDE". hij de Hollandsche Kaas edkoop bij vanaf 19 CENT P. POND. 75 CENT PER STUK. NT PER POND streelt uw - zijn een waar genot DRE3 ter plaatse: eveland van: per K.G. ioor ze een gekleurd Ei (i prima Paascheler-Verf. na Gebr. MULDER UDO Voor 10 cents 2 ons Fruittoffees 2 ons IJsmints r/2 ons Fruitdragées Voor 15 cents 2 ons Fruitwafels of Vli ons Moccastaafjes of 1'/2 ons Sinaasappel- Malkpastilles Voor 25 cents '/2 pond Paaschbonbons of 7j pond Lecarnokoekjos met noot of v2 pond Boomschors Verder groote sorteering PAA8CH-ARTIKELEN tegen ongekende lage prijzen. Filialen door geheel Nederland, te GOES, Langa Kerkstraat 25, t.o. Juwelierszaak Faberij de Jonge VOOR VOOR VOOR i i NAAR BAKKERIJ St. Jacabstraat 13, Goes Bij ons koopt U een fonkelnieuw f OQ DAMES- of HEEREN-RIJWIEL voor geheel compleet, met een jaar garantie. Keuze uit ongeveer twintig stuks. Wij MOFFELEN en BIEZEN uw RIJWIEL nu voor Nog op te ruimen EEN MOTORRIJWIEL 3V2 P.K., kopklepper, goed in orde, voor f 65,00 Aanbevelendg WIJNGAARDSTRAAT 30 GANZEPOORTSTRAAT 24. VLOERBEDEKKING DE VLIJT" GOES hebben wij weer Fijne GEKOOKTE HAM 24, 20, 16 ROOKVLEESCH 14, 18, 22, 26 GEKOOKTE WORST 14 PLOCK WORST 16 TONGEWORST 18 ZURE ZULT10 KALFSVLEESCH 12 Vanaf heden hebben wij weer iederen dag versche a 10 cant per ons 10 groote versche EIEREN voor 20 cent per ons cent per ons cent per ons cent per ons cent per ons cent per ons cent per ons LEVERWORST cent. Een blik HARING in Tom.-saus 23 cent. Lange Vorststraat 84 GOES Lange Vorststraat 84 GLANSVERF in bussen merk „DE TWEE PIJLTJES" wordt van de zui verste grondstoffen samengesteld, waardoor de duurzaamheid onbe- grensd ia. GLANSVERF in bussen merk „DE TWEE PIJLTJES" wordt gefabriceerd met een speciaal verhardingspreparaat, waardoor de verf een elas tische hardheid verkrijgt, snel en gelijk emaille opdroogt. GLANSVERF in bussen merk „DE TWEE PIJLTJES" heeft een groote dekkracht en is daardoor voordeelig in het gebruik. GLANSVERF in bussen merk „DE TWEE PIJLTJES" kan voor|binnen- en buitenwerk gebruikt worden. GLANSVERF merk „DE TWEE PIJLTJES" [kost per heele bus f 0,75, halve bus f 0,40. IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN Lange Delft A 94 Middelburg WITTE WIJNEN: Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samos supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes P- P' P- P- P- Vermouth 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,60 Martini en Cinzano ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën p. Margeaux p. Chat. Bellevué p. Chat. Lafitte p. Petit Bourgogne p. Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 !2 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 V VIUAOIIV l'CL 14 11. 1 JO.W Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. R.-K. VOLKSBOND, AFD. POES op Donderdag 20 April a.s., des avonds 8 uur een boeiende en spannende film; de groote strijd om recht en billijkheid; een uitstekende, moderne film, die tot het einde boeit. Prijzen der plaatsen: voor leden van den Volksbond Balcon f 0,50, Zaal I 0,25 niet-leden Balcon f 0,65, Zaal f 0,40. Werklooze leden van den Volksbond gratis toegang. Beleefd aanbevelend, L. P. v. d. Spiegelstraat 19 (TEBEHOVER KEURINGSDIENST VAN WAREN) noteeren wij DOPERWTEN heel blik 29-25 ct., half blik 20 ct. SNIJBOONENheel blik 25 ct., half blik 18 ct. SPERCIEBOONEN heel blik 25 ct., half blik 18 ct. SPINAZIEper heel blik 25 ct. WORTELENper heel blik 35 ct. APPELMOESper heel blik 35 ct. JAMper pot 25-30-42 ct, HONINGper pot 45 ct. ZALMper bus 25-35 ct. AUGURKENper pot 30 ct. MOSSELENper pot 20 ct. HARING IN 'T ZUURper pot 20 ct. ROLMOPS IN 'T ZUURper pot 20 ct. HARING in Tomatensausper blik 19-28 ct. SMEERKAASper half ponds busje 25 ct. WITTE KAAS, primaper pond 35-45-50 ct. KOMIJNE KAASper pond 25 ct, LUNCHKAASper stuk 29 ct. KOMIJN! KAASper stuk van 1 K.G. 45 ct. Ie kwaliteit prima BOERENBOTER. per pond 75 ct. MARGARINE, met 40 pet. Roomboter, half pond 26 ct. KIPEIERENper 10 stuks 22 ct. KALKOENEIERENper stuk 6 ct. „Enkabé" Vlugkokende Havermout per pond 18 ct, „Enkabé" Puddingsaus, het beste per flesch 20 ct, „Enkabé" Bessensap, niet te overtreffen per flesch 18 ct, „Enkabé" Custardpoederper pak 16 ct, „Enkabé" Transparantzeep3 pond voor 10 et. Steeds voorradig 24 soorten Koekjes en Biscuits, Wijnen, Likeuren en Chocolade-Artikelen Aanbevelend, Iêssjè SINT JACOBSTRAAT 52 (Achter 't Postkantoor) jayen alhpytvm uLtlluoLus/ PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS HET W1TTE KRUIS K Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. Eerste klas kwaliteit aan uiterst lage prijzen. Alléén bij: Opril 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 63 Fabrikaat Drijfhout met meesterteeken H. D. Z. aan lage prijzen en mooi geschenk Ondergeteekende maakt bet geachte publiek van 's-Heeren- hoek, Lewedorp en omstreken bekend, dat bij in een ruime keuze is voorzien in alle soorten Aan sterk concurreerende prijzen. En beveelt zich ook aan voor alle Schoenreparatie, enz. Beleefd aanbevelend Schoen- en Zadelmakerij.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3