Heeren- eerenmode Jongens- Heeren Costuums JongensCostuums Heeren Demie's Jongens Sportpakjes Jongens Lumber Slipoverpakjes „Het beste voor den laagsten prijs!" Zie onze etalages! Vlisco Vlisco-mattïn^ DE VLIJ 1933 HH.Wieirijders(sters) 1933 Koopt nu 'n FONGERS-Rijwiol M. J. JEREMiASSE, GOES HAWEKO HAWEKO - GOES Firma J. LUYKX, Roosendaal EET MEER KAAS geeft voor de jongelui bij aankoop van f 12,50 enhoogeraanKINDER- KLEEDING een goedgaand Zwitsersch Klokje cadeau, dat zij zelve in elkaar kunnen zetten. Witte Krui* Aanbevelend: Agent JACOB J. SN00DIJK Keizerstraat 7, GOES A. THROE, ST. ADRIAANSTRAAT17, GOES Hoeden Petten Slipovers Overhemden Dassen Bretels Sokken Sokhouders Petten Overhemden Blousjes Binders Bretels Sport- Kousen De ideale moderne voorjaars- en zomerstoffen in schitterende dessins en moderne kleuren, gegarandeerd wasch- en lichf- echt. Wij hebben een enorme sorteering in voorraad. aayd. H. DE KOK - GOES KATTENBURG Co., GOES Hebt U onze speciale Vlisco-etalage aan den Opril reeds gezien? FA. G.TH.MEIJERING J.GIerum Wij leveren enkel 1ste kwaliteit en zijn toch zeer goedkoop!! Paaschbrood en Banket. DEN HERDER'S BAKKERIJ MAGAZIJN „DE CONCURRENT" M. W. VERPLAKKE, ZATERDAG 8 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Groote sorteering Handschoenen Zeer loge prijzen Ons magazijn geeft u een buitengewoon overzicht van onzen enormen voorraad: Wij handhaven onzen stelregel: TWEEDEN PAASCHDAG GEOPEND! en Gouden Heerenkettingen Gouden Heerenpolshorloges Colliers, Brochettes en Ringen met Irisbloedkoraal SIMONS' GOÜDZAAK DAMES- EN HEEREN-MODE-MAGAZIJN WIJNGAARDSTRAAT 9 (naast „De Wolbaai") een nieuwe zending DAMES- en KINDERHOEDEN. prachtcollectie HOEDEN, PETTEN, DASSEN, BRETELS, enz. in de nieuwste dessins. Beleefd aanbevelend. voor 9 gulden BIEDT U AAN „Höfei Zoutkeet" te Goes, DE POEDERS VAN HET in v JCHA/AeeeS^y J7 OPRIL GR. MARKT 13 RliFELSTRAAT OUDE KAAS 60 ct. per poad R00DB0L 35 ct. per pond LUNCHKAASJES 28 ct. per stuk KNAKWORSTJES 60 ct. p. blik (inh. 4 paar] Speciale aanbieding aan spotprijzen. f 15 en f 17,50 ankerw. Voor Adres GOES Nog nimmer geweest: HEEREN-RIJWIELEN f49,50 DAMES- RIJWIELEN -51,00 Met Torpedonaaf, Kettingkast en volledige Fongers-garantie Wederom ontvangen: Ruime keuze. - Lage prijzen. Voor Heeren ontvangen Zaterdag als reclame een heerlijk SPRITSKOEKJE voor 12 ct. p. ons. Ons ROZIJNENBROOD is af, 30 cent per Kilogram VLEESCHCROQUETTEN 12>/2 cent per stuk. NEGERZOENEN 8 cent per stuk. Wij zijn uw aangewezen adres voor Alléén bij Korte Kerkstraat Opgericht 1838 GOES Wil moffelen en biezen uw RIJWIEL onder garantie, met inbegrip van nieuwe kogels, enz. RIJWIELHANDEL OOSTWAL 21 EIERDOPJES5 en 3 ct. EIERLEPELS, aluminium3 ct. EIERLEPELS, wit been, 6 in doos32 ct. ZOUTVAATJES, glas, waaierslijpael5 ct. EIERSTELLETJES, zeer mooi 180, 170 98 ct. BONBONSTELLETJES 165 ct. ASCHBAKKEN 53, 43, 29 en 19 ct. ZOUTVAATJES, dubbele potjes 16 en 10 ct. CITROENPERSEN, mooi glas7 ct. NESTEN SCHALEN, 6-deelig 128, 98 en 69 ct. GROENTESCHALEN, aardige décors 19 ct. PEPER- EN ZOUTSTELLEN, waaierslijpsel 55 ct. DEJEUNERS, nieuwste décors85 ct. MELKBEKERS, zeer mooi24 en 10 ct. BIERGLAZEN, glad, grec of cirkel9 ct. ONDERZETTERS voor glaasjes5 ct. CACTUSSTANDERS98 en 89 ct. CACTUSPOTJES22, 20, 15 en 10 ct. KOEKSTELLEN, 13-deelig, mooi glas 130 ct. NESTEN SCHALEN, 6-deelig, mooi glas 180 et. JAPANSCH THEESERVIES, 15-deelig 258 ct. DRIESTELLEN, prachtige uitvoering 250 en 168 ct. TERRA COTTA BLOEMVAZEN 49, 39, 32 en 28 ct. Geef uw kinderen een mooien BAL voor de Paaschdagen, wij hebben ze voor U vanaf 5 ct, Bankier en Commissionair In Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTINQ. Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting in bet •n bavaelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- an EffectenzakaR CONDITIËN ZEER BUULI.IK. i8i74-so Door de hooge invoerrechten in Duitschland is de Kaas bijna onverkoopbaar Prima VETTE KAAS 20 cent per pond, 35 cent per kilo. Beste Komijne KAAS 20 cent per pond, 35 cent per kilo. VOLVETTE KAASper pond 40 cent Belegen 40 plus KAAS per pond 30 cent. EEN HEELE EDAMMER VETTE KAAS PER STUK SLECHTS 40 CENT. EEN HEELE EDAMMER KAAS 40 PLUS (circa 4 pond) SLECHTS 95 CENTKOMIJNE EDAMMER KAAS (circa 4 pond) 65 CENT PER STUK. LUNCHKAASJES, FIJN BELEGEN, PER STUK 25 CENT. IN FIJNE VLEESCHWAREN BLIJVEN WIJ HET GOEDKOOPST Kalfsvleesch per half pond 25 cent Kalfsgehakt per half pond 25 cent Mag. Nederland SEIZOEN 1933 In Behangselpapieren, Glas- en Kastpapier, Waterverf, Plak- meel, Bussen bereide Verf in alle prijzen, Brandspiritus en Ammoniak, Dweilen, Zeemen, Sponsen en verdere Schoonmaak- Artikelen, Kwasten, Brons en Beits het meest gesorteerd. Aanbevelend, Schilder en Behanger. St. Jacobsfraaf, Goes DINSDAGS MET BUSSEN VERF EN KWASTEN OP DE MARKT. de rngest pfynen PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BU APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS X PIET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4