Het zijn de slechtste vruchten niet waar aan de wespen knagen. P. M.VAN UIVEN Crisis Linnenkasten Crisis prijzen DEZE WEEK A. TILROE MOFFELEN Goedkoope aanbieding M. VAN 100 - MIDDELBURG Adverteert in dit Blad Stofzuigers vanaf f48 Witte Krui* 5 pCt. RECLAME-KORTING KARPETTEN GORDIJNEN Grootste reparatie-bedrijf van Zeeland A. J. M. JACOBS Alles voor de Wasch!! JACOB SNOODIJK S. W. GABRIËLSE TAXI'S J. DE GRAAG ZOON DAT IS GOEDKOOP! Electrische Schoenreparafie-fabriek Sint-Adriaanstraat 17 - GOES Regenjassen 12,75, 9,75 Regenmantels 14,75, 9,25 Lodenstof-Mantels 13,75 Lodenstof-Jassen 14,75 Voor de Schoonmaak onmisbaar!! Voor AL Uw Geneesmiddelen, DEZE WEEK ALTIJD HET BESTE ADRES! HonOEOPATHIEJ/ö'ORHOEVr Adverteeren doet verkoopen. ZATERDAG 4 MAART 1933 NIEUWE ZEEUWSE.COURANT Eerste klas „E C£rosjporï"-lecler HEEREN ZOLEN EN HAKKEN (leder of rubber uitgevoerd) f 1,75 DAMES ZOLEN EN HAKKEN (leder of rubber uitgevoerd) f 1,25 VOORSTAD33A - GOES WIJ HEBBEflg de grootste keuze. „HAMEZO" electrischeWaschmachines H. MERISON &ZONEN's IJZERHANDEL N.V. Laat nu uw Rijwiel moffelen! GOES GRATIS DEMONSTRATIE ELECTRO-TECHNISCH BUREAU Uwe huishoudelijkezor- gen kunt ge niet aan kant zetten, maar Uwe pijnen kunt ge verdrij ven. Neem dit! DE POEDERS VAN HET jaytfl alk pyvm wtlliülwd VOORSTAD GOES TELEFOON 416 Fa. GEBR. MULDER „HET BANDENHUIS" - GOES a contant op alle ter kennismaking met onze schit terende nieuwe sorteering Voordeelige aanbieding moderne VLOERBEDEKKINGEN183cM. breed Linoleumdessins van f0,49 per El UJ-CC/? /tasruzZ ZZ Jy —0yytstey ff* J2<?es. Ter eere van St. Jozef. AiJes wordlt gepend, genaaid of gelijmd. Electrische Stanz-machine Electrische Uitpoets-machine Wij kochten van een fabriek een groote partij EIKEN LINNENKASTEN aan zeer lage prijzen en zullen deze ook weer tegen spotprijzen verkoopen. Heeft u eens een KAST noodia", kom dan even kijken. Wij hebben reeds een mooie zwaar eiken Linnenkast a 1 34,Wij bewaren de gekochte kast totdat u deze kunt gebruiken. KOMT U EVEIV OVERTUIGEN. de laagste prijzen. COMPLETE MEUBILEERING EN STOFFEERING LANGE KERKSTR. 15-17, GOES, TELEF. 144 MAAKT RECLAME! Het adverteeren wekt nieuws gierigen, van nieuwsgierigen komen kijkers en van kijkers koopersü Maakt reclame!! Ons Blad, de „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT", hoofdkantoor te BOES, wordt in alle kringen over geheel Zeeland gelezen en is daarvoor het aangewezen Blad GIJ HEBT SUCCES!"" 1ste soort BOERENBOTER 75 cent per pond Groote EiEREN 10 stuks 25 cent Een groot blik DOPERWTEN25 cent Een groot blik SPERCIEBOONEN25 cent Een groot blik SNIJBOONEN25 cent Onze etalage toont U vele practische Waschapparaten. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor de Zeer solide constructie en toch niet duur. Lange Vorststraat 37 - GOES Telefoon 230. 10 gulden 10 gulden DAMES EN HEEREN! Voor 10 gulden is uw Rijwiel wederom als nieuw. Wij mochten ons verheugen door in 1932 vele Rijwielen te moffelen. Ieder was vol lof over ons prima moffelwerk, alles onder garantie. Gebiesd naar keuze, nieuwe kogels, enz. Aanbevelend, Keizerstraat Telefoon 348 met garantie. JACOB VALCKEPLEIN 4 - GOES - TELEF. 396 PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. Verbandstoffen,enz. enz., is het beste adres ter plaatse Korte Kerkstraat 17 Telef. 415 Speciaal adres voor BEREIDE VERVEN in 40 verschillende kleuren. Alle soorten busssnverf zijn wederom met 20 VERLAAGD Een fonkelnieuw Rijwiel, geheel compleet, voor f 24,50. Extra pracht Engelsch Rijwiel, 2 jaar garantie, f 29,50. Half Transport, met Torpedo naaf, geheel compleet met Electr. Boschlamp, voor f 37,50, Buitenbanden vanaf 75 cent, Prima Zoolleer, Rubberleer, bijna voor niets, een prim® Motorjekker, echt leder, voor f 19,50, Zware ijzeren Schoenleesten voor 75 cent, Lange Rubberlaarzen f 7,50, Korte f 5,50, Delflaarzen, enz. enz» (Tijdens de verbouwing geschiedt de verkoop in het magazijn naast den winkel). EN „DE VLIJT" - GOES Wie zendt aan den armen bouwpastoor een liefdegave, opdat hij voor zijn in aanbouw zijnde arme parochiekerk de verschillende H. Vaten en allernoodzakelijke meubels kan aanschaffen. Adres: Pater STANISLAUS v. d. BERG, St. Rosa-Klooster, Hagedoornplein 6, AMSTERDAM (Noord) Postgiro 142469

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4