Wij komen gaarne ZOEKT U REEDS NU UIT, 1 REiJNHOUT ANTHRACIET. A.WILKING - SSiï Zeelands grootste Manufacturenhandel GROOTE PRIJSVERLAGING KAAS bij A.TILROE, SL Adriaaflstr.17, GOES Deze prijzen zijn ook voor Bouwplan II. Hoest Gij, P. LOUISSE Firma J. LUYKX, Roosendaal A. TILROE, Si Adriaanstr. 17, Goes was een groot succesl 5PROCENTKORTING Cosiuums Sportpakjes en Lumberpakjes| IDS1 Kledingmagazijn Behangselpapieren K. B. BLANK, St. Jacobstraat 5B, Goes BRANDSTOFFEN Speciale aanbieding SUIKERWERKEN. Uw aangewezen adres jHUISHOUDVILTJE f SGHÜLTE THIEME ANTHRACIET FIRMA I. FOKKE - GOES Doet uw voordeel! Voorstad 81, GOES. cocos- Vloerbedekkingen „FOCUS" Fa. A. R. DE MUYNCK In FIJNE VLEESCHWAREN blijven wij het goedkoopst Eet nu BUSGROENTEN Daarom zetten wij deze nog voort tot 15 Maart. op de nieuwe:. Tevens opruiming van RESTANTEN» A. DE WILDE, Ganzepoortstraat, Goes. OPENING OPENING „HET MEUBEL-MAGAZIJN" Inmiddels HUIS en WINKEL TE KOOP- voor alle soorten Speciaal adres voor: GORDIJNEN TapIJt Ailovers Looper Etamines Karpetten Marquisettes Deurmatten Voiles KARPETTEN TAFELKLEEOEN Axminster Divankleeden Bouclé Kapstokklseden Haarvelour Tapis-Beige Gordijn- en Landhuisstoffen ZEEÜWSCH TARWEBROOD. Fa» D. BAKKER DROGISTERIJ IIli HET HUIS MET GE ROODEPILAREN 1 MIDDELBURG Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. 1933 G9ES WESTWAL 44 MIDDELBURGG0RTSTRAAT „Hótel Zoutkeet" te Goes, A. C. VAN OER REST Tot dien datum krijgt U dus Wederom ontvangen BEHANGSEL PAPIEREN Heden, Zaterdag 25 Febr. WEGENS VERTREK TE KOOP: Glas, Porcelein en Aardewerk en een groots partij Emaiile Pannen en Schalen voor zeer lage prijzen. J. BRUËL, Dorpsstraat, Heinkenszand» ZATERDAG 25 FEBRUARI 1933 NIEUWE ZEEUWSC COURANT even naar U toe om «Je mater» te nemer» van Vloerbedekkingen» Gordijnen, Loo- pers, etc. 'Dat kost U niets en laat 5J geheel vrij te koopen oS niet, maar het is voor U een groot gemak en spaart voor U veel tij«J en kosten. wat U moet oS weascht te koopen voor cüe voorjaarsschoonmaak. De ti|c$ gaat zoo snel en U hebt nu de grootste keuze. En wat een gemak voor U, als U klaar is met de schoonmaak. U behoeft ons maar even te waarschuwen en onmiddellijk hebt IJ alles in huis: het Karpet, dat LJ nu uitkoos, de trap- of ganglooper, genaaid en al de Cocoslooper of Tapijt omgeboord, de Gordijnen kant en klaar om op te hangen. Reeds velen kochten, sluit LJ ook hij hen aan. WIJ bewaren alles voor LJ tot U bericht geeft. (270) is 183 cM. br. vanaf 52 ct. Bedrukt Linoleum Graniet Linoleum Houtnerf Linoleum Spotgoedkoop Kanten, Franjes, etc. Parket- en Tegel Linoleum Mooie dessins ZIE ETALAGES Meer dan 100 dessins Schoorsteenkleeden Laagsfo prijzen. IEDERE DINSDAG VAN 10 TOT 5 UUR, IS MEVR. DE MUYNCK AANWEZIG VOOR MAATNEMEN VAN BUIKBANDEN CORSETTEN ENZ. LANGE KERKSTRAAT 9, GOES MODERNE PASKAMER EIGEN ATELIERS PRim LA sa GE VORST STRAAT 22 BAKKERIJ - GOES Gemakkelijk in de HUISHOUDING J is een te gebruiken ouder schotels, pannen, kannen, bloempotten, g bloemvaasjes,glazen,bekers enz. Een Huishoudviltje zuigt het vocht direct op, houdt de warmte S tegen en voorkomt daardoor vlekken en randen op kleedjes en tafels. g De uitvoering is keurig. Huishoudviltjes zijn in (wee grootten verkrijgbaar. S Groote mast pakjes van 5 stuks 25 cent. Kleine maat pakjes van g 10 stuks 25 cent. B I Prima oude volvette Kaas40 cent per pond 42 cent per pond 36 cent per pond 25 cent per pond 15 cent per pond 26 cent per pond 35 cent per pond Prima belegen volvette Kaas Belegen 40 plus Kaas Vette 20 plus Kaas Goede Komijne Kaas Beste Komijne Kaas, jon; Belegen Komijne Kaas Lunchkaasjes, volvet, 35 cent per stuk. Een heele Roodbot vette Kaas, slechts 42 cent Een heele bol Kaas 40 plus, circa 4 pond, voor 98 cent. Een. half pond Schouderham25 cent Een half pond Boterham worst15 cent Een half pond Cornedbeef 15 cent Een half pond Gekookte Worst20 cent Een half pond Kalfsgehakt25 cent Eerste soort Runder Rookvleesch16 cent per ons Als reclame 'n half pond Cervelaatworst 25 ct. Twee blikken Leverpastei voor 25 cent. 25 cent 25 cent 25 cent Een liter-blik Doperwten Een liter-blik Spercieboonen Een liter-blik Snijboonen Twee pond Pruimen voor 25 cent. last van benauwdheid, pijn op de borst, keelpijn, heeschheid? Geen beter middel J dan de bekende en zeer geprezen Balsem- pillen van Apotheker VAN AKEN, specialist te Selzaete. De Balsempillen van Apotheker VAN AKEN doen bet slijm ge makkelijk loskomen en spoedig verminderen, ze maken de stem helder, de ademhaling regelmatig. Enkele pillen geven direct verlichting, zelfs bij den hevigsten hoest. Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten in doosjes van f 1, Importeur: SCHULTE THIEME, postbox 55, Middelburg. De leider volbrengt waar anderen niet aan durven denken De vlotte indruk, dien deChevroletsl933methaar moderne gestroomlijnde carrosserieën maken, is volkomen in over stemming met haar prestaties en gedragingen op den weg. De grootste bekoring,die ervan uitgaat,ondervindt men, wanneer men achter'tstuurwiel plaatsneemt, de kracht voelt, die geen inspanning kost, en constateert, hoe onmiddellijk de wagen aan elk commando gehoorzaamt. Een wagen van een zoo hooge intrinsieke waarde voor zoo lagen prijs te leveren, kan alleen de Chevrolet Motor Company, die, wat productiecij fers betreft, gedurende vier van de laatste zes jaar aan het hoofd der geheele wereld- industrie heeft gestaan. Door haar enorme productie, en gerugsteund door de machtige General Motors organisatie, kon Chevrolet, zonder haar fabricagekosten per eenheid te bezwaren, de waarde van haar product nog aanmer kelijk verhoogen door tal van belangrijke nieuwe ver beteringen toe te passen, waar anderen zelfs niet aan konden denken. Vraagt inlichtingen en demonstratie. TEL. 287 TEL. 569 E32 Staatsmijn Wilhelmina, afm. 40/60 mm. f 2,afm. 30/50 mm. f 2,60 per H.L. De beste soort WALES Anthraciet uit Great Mountain, afm. 25/45 mm. f 3,25, afm. 22/35 mm. f 3,afm. 12/20 mm. f 1,90 per H.L. EIERKOLEN f 1,20 en f 1,05 per H.L. Aanbevelend, EN GROS Tel. 142 Anno 1875 EN DETAIL Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTING. Houdt gerogold olkoa DINSDAG godurondo do markturoD zitting la hot •n beveelt zich beleefd aan vaar aila voorkomende Bank- on Effaetauakaa CONDITIËN ZEER BILLIJK, wm-w Koopt Uw Speciale en Homoëopathische Geneesmiddelen bij ASS. APOTHEKER GOES Voor f 10,cassabons 20 cent terug Hebt U ook al een Eadiwoll-doek Zij, die er een hebben, zijn er enthousiast over! Sterke Pepermunt per half pond 20 cent Bruidsuikers per half pond 20 cent Garebaldies per half pond 25 cent Toffeesper half pond 15 en 25 cent Babbelaars, wit en bruin per pond 25 cent Eigen gebakken Babbelaars per pond 30 cent Drie ons fijne Bonbons'. voor slechts 25 cent Kwatta's vloeibare Bonbons 2 ons voor 25 cent Waaiertjes en Viooltjes 2 ons voor 25 cent Groote Flikken met noot per half pond 25 cent Oblies2 ons voor 25 cent 10 Reepen Chocoladevoor 25 cent OLI&NOOTEN, altijd versch, 12 cent per pond. Onze Reclame-week RESS? 1/AUC,ie4Hnnl GOES Lange Vorststraat nieuwe collectie aan concurreerende prijzen vanaf 10 cent per roi. Beleefd aanbevelend, OPENT Wij zijn ruim gesorteerd in Woon- en Slaapkamer-Ameublementen, diverse Ruststoelen, Dressoirs, Bulletten, Kapstokken, Thee meubelen, Parapluiebakken, Bloemtafels, enz. enz. In Vloerbedekking hebben wij het allernieuwste Karpetten, Loopers, Zeilen, Balatum, Linoleum, enz. ALLES GENOTEERD AAN DE LAGE PRUZEN VAN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD. U beleefd tot een bezoek aan ons Magazijn uitnoodigend, Te bevragen bij

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4