Het zijn de slechtste vruchten niet waar aan de wespen knagen. P. M. VA IV UNEN DE BIJENKORF, Lange Vorststraat 42, Goes Witft Missis Fa. Wed. A. TAMSE, Voorstad 43,6oes DOUWE EGBERTS Fancy-Fair te 's-Heerenhoek DE KLEINE BAZAR. Grootste reparatie-bedrijf van Zeeland Nu is het tijd uw Rijwiel tegen het komende sei zoen grondig na te laten zien of, indien noodig, te laten moffelen. Gaarne heiasten wij ons daarmee tegen uiterst lage prijzen. Moffelen en biezen onder .J.JEREMiASSE,Goes WIE VOLGT? Prima geëm. BAD met de bekende WISA GEIJSER compleet f 90. TAXI'S J. DE GRAAG ZOON Electrische Schoenreparatie-fabriek Allovernet Voile Unis Voile Fantasie Voile Richelieu Marquisette Mistères Echte Friesche Heeren-Baai Adverteeren doet verkoopen. 45 cent Fa. D. BAKKER ZATERDAG 18 FEBRUARI 1933 NIEUWE ZEEoWSCHE COURANT Eerste klas „L Croupon'Meder HEEREN ZOLEN EN HAKKEN (leder of rubber uitgevoerd) DAMES ZOLEN EN HAKKEN (leder of rubber uitgevoerd) f 1,75 f 1,25 VOORSTAD33A - GOES bericht de ontvangst van een uitgebreide en rijke sorteering Rijwielhandel - Oostwai 21 - Telefoon 409 WIE HELPT MÏJ DE POEDERS VAN HET HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Buiten mij niet te koop Die Kaas voor zoo weinig geld! JAC. L. A. DE LANGE,Langeviele208, Middelburg IEDEREEN HOEST, BALSEMPiLLEN. jkénmerkeiide^igen^chappeii 'Verschaft U ivolkm van genot. wordt gehouden DINSDAG 21 FEBRUARI, des middags 2 uur tot 5 uur en van 7 tot 10 uur; WOENSDAG 9 tot II, 2 tot 5 en 7 tot 10 uur; DONDERDAG 9 tot 11, 2 tot 5 en 7 tot 12 uur; Entrée 10 cent, kinderen onder geleide half geld MATTENKLOPPERS Drogisterij SCHULTE THIEME LIJSTEN. SPOT BRIL-REPARATIES „FOCUS" Fa. A.R.OEMUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 - GOES LEDEN VAN HET GENOOTSCHAP T. BEV. DEH WETENSCH. OPTIEK Oe ondergeteekende bericht dat de nieuwe Briefjes ver krijgbaar zijn. Trekking 20 Maart a.s. L. SCHEFFERS, GOES ZEEUWSCH TARWEBROOD. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 Alles wordt gepend, genaaid of gelijmd. Electrische Stanz-machine Electrische Uitpoets-machine om garantie. Aanbevelend, met het aanschaften van een flink TABERNAKEL voor mijn nieuwe Parochiekerk in een der armste volkswijken van Amsterdam-Noord, door mij een liefde-gave te zenden? Adres: Pater STANISLAUS v. d. BERG, St. Rosa-Klooster, Hagedoornplein 6, AMSTERDAM [(Noord) Postgiro 142469 PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. Voor Nederland„Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. Mijn nieuwe zend'ng KAAS overtreft nu werkelijk alles wat tot nu toe geleverd is! Fijne Vette Witte en Komijne Kaas vanaf 19 cent per pond. De volvette Gouda Kaas van 35 cent per stuk is een delicatesse. Heerlijke Edammers, circa 2 KILO, 75 cent een heele boiRoomkaas jes, merk „GOUDEN TIENTJE" a 35 ceDt per stuk. die gebruik maken Tan Apo theker H. VAN AKEN's De besmettelijke kiemen, die dikwijls erge verwikkelingen veroorzaken, kunnen niet leven noch zich ontwikkelen in ge zelschap der Antiseptische Balsems, waaruitdituitstekend geneesmiddel is samengesteld en dat de ademhalingsorganen bevrijdt. Dank zij de uittreksels uit weekmakende en Balsemach tige planten, verzachten de Balsempitlen van Apotheker H. van Aken, specialist te Selzaete, onmiddellijk. De weerspannigste hoest verdwijnt. De slijmerige stoften gaan los en worden gemakkelijk uitgedreven. De luchtpijpen komen vrij en de benauwdheid verdwijnt. De ademhaling wordt weer normaal. De slaap rustig en de stem helder. Bij asthma en kortademig heid geven enkele pillen direct verlichting. De Baisempillen van Apo theker H. van Aken falen nimmer. Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten in doosjes van f J,— Importeur SCHULTE THIEME, postbox 55, Middelburg. Er is geen twijfel moge lijk: DE Echte Friesche Heeren-Baai is ook voor U bijzonder geschikt, want: D*E Echte Frie.sche Heeren-Baai is zacht. D-E Echte Friesche Heeren-Baai is geurig' Friesche is goed-, DE Echte Heeren-Baai brandend. Een echte tabak voot verwende rookers. En D-E Echte Frieschet Heeren-Baai (Paarsmerk) kost slechts 50 ct. pgj half pond, 20 ct. per ons en 10 "ct. per halFfoHsi in groote verscheidenheid. Ronde en ovale modellen met en zonder draad, Gewone en glans Bandjer Masin, mooie en soliede afwer king 29, 33, 42, 45, 49, 54, 56, 58 ct. In het Huis met de Roede Pilaren - Middelburg 30 x 36 mooi goud KUNT U HET BEST LATEN UITVOEREN DOOR: LANGE VORSTSTRAAT 86 PRIMA LANSEVORSTSTRAAT22 BAKKERIJ - GOES voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4