Wollen Ondergoederen met 30 pet korting GEWELDIGE PUZZLE No. 1 Witte Kruit H. VERWER LEDIKANTEN 1. VERBEEM Ezüh Boes, Tel. 468 Opruiming beste en fijnste Medicinale Levertraan in „DE TOEKOMST", Papegaaistr. 12, Boes CENTRAAL KLEEDING-MAGAZIJN ZATERDAG 7 JANOARI zyiver wol en half wol» Groote partij Pullovers (spotkoopjes) Ongehoorde koopjes! Grijpt deze kans! Ze komt niet terug! 5 l l I WIEGEN, GOES extra ïoordeelig. 50 ct. ZATERDAG T «JANUARI TAXI'S J. DE GRAAG ZOON BEGINT ONZE Extra koopjes in ail© AfdeeSingen. Overjassen m Ksndsrjasjes, reclame-prijze®f 1,88 Dames- en Kfndermaniels, reclameprijzenf 1,98 Alles uitsluitend a ooutarst, geen zichtzending. Zie onze étalages. Vrij entrée. mm mm mm ras mm 12 mm mm mm Wie gekweld wordt door allerlei pijnen, kan niet s'n beste krachten ontwikkelen. Verjaag deze dus eerst .met jajm. all& pij^m uithui Ldd RECLAME VAN DE WEEK ff Rl JO I Spaar onze 3 pCt. Cassabons! DE DROGISTERIJ SCHULTE THIEME ZATERDAG 7 JANUARI 1933 Ni£UWE ^EEUWSCHE COURANT GOES. H. HOLLESTELLE MAGDALENASTR. 7 BALANS-OPRUIMING BRf Deze Opruiming duurt 14 dagen, lief is van ouds ons systeem werkelijk goederen te ioozen, teneinde ruimte te hebben voor de nieuwe artikelen. OPRUIMING IN EEN SCHAT VAN 48.000 GLD. IS VOOR U VERBORGEN. U kunt deze schat vinden, indien U deelneemt aan de groote notarieele trekking ten overstaan van Notaris W. F. v. CAMPEN te A'dam van de bij Koninklijk besluit goedgekëurde loten HOLL. GROND-KREDIET EANK 1904. Reeds MAANDAG 16 JANUARI a.s. serie-trekking. Hoofdprijs 48.000 GULDEN. Verder prijzen f 4800,f 12C0,—f 480,f 240,f 120,— enz. TOTAAL 2000 PRIJZEN. Tegen storiing van slechts f 1,50 zenden wij U onmiddellijk een deelname, welke recht geeft op den VOLLEN PRIJS (dus geen gedeelten) 2 stuks f 2,75, 5 stuks f 6,60, 10 stuks f 12,Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trekking gratis de lijst. Zendt nog heden postwissel of girostorting no. 135173 aan de firma J. SANDERS, Commissionair in Eflecten, HOOGSTRAAT 4, DEN HAAG, TEL. No. 116587. Laten wij heden nog U een gelukshans toezenden. „DE VLIJT" De IblVl is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! BH 1 2 3 4 BH 6 BB 7 8 ütS BB 9 10 ii BH IHH 13 BB BH 14 BB 15 J 16 17 21 23 BB BB BH BB 18 24 UB 25 BH BB 26 19 22 ai 2o BB BH BH! 27 28 BH BB 29 BH BB 3° 1 BH 31 32 33 IHH IHH BB BH 34 BB BB UB BH |HB SifJ BH BB 35 BH HORIZONTAAL. 1. Bekende zaak in Goes. 6. Berg plaats. 7. Naaldboom. 9. Bewoner van koude streken. 12. Slangvormige visch. 14. Muzieknoot. 15. Spoedig. 17. Afkorting van Limited. 18. Meisjesnaam. 20. Lengtemaat. 21. Gedachte. 22. Grondsoort. 23. Voorzetsel. 24. Jongensnaam. 27. Verschrikkelijk. 29. Lidwoord. 30, Gebruik (Engelsch). 31. Titel van een Turksche beambte. 34. Muzieknoot. 35. Het beste en goedkoopste adres. VERTICAAL. 1. Uitroep. 2. Rivier in Gelderland. 3. Kunstproduct. 4. Boomsoort. 5. Kleur. 6. Wat geeft de Bijenkorf. 8. Bijenkorf is10. Radiover- eeniging. 11. Inwoner van Ierland. 13. Giftige slang. 16. Al. 18. Bedekking. 19. Bijl. 25. Plaats in Gelderland. 26. Telwoord. 28. Rijtuig. 30. Lichaams deel van een koe. 32. Toovergodin. 33. Zitplaats op motor. Aan de oplossing van deze Puzzle zijn de volgende prijzen verbonden; le goede oplossing een LINNEN DAMAST ONTBIJTLAKEN 130 X 180 c.M. 2e goede oplossing een LINNEN DAMAST ONTBIJTLAKEN 130 X 160 c.M. 3e goede oplossing een LINNEN DAMAST ONTBIJTLAKEN 130 X 130 c.M. Oplossingen in te zenden vóór 22 Januari 1933 bij de DIRECTIE van DE BIJENKORF, Lange Vorststraat 42, Goes, met bijvoeging van een cassabon groot minstens f 1,00, gestem peld Jannari 1933. C1'8) j j» last van benauwdheid, pijn op de borst, llfiflSsIt 018 keelpijn, heeschheid? Geen beter middel IW VWfc MIJ] jan de bekende en zeer geprezen Balsem- pillen van Apotheker VAN AKEN, specialist te Selzaete. De Balsempillen van Apotheker VAN AKEN doen het slijm ge makkelijk loskomen en spoedig verminderen, ze maken de stem helder, de ademhaling regelmatig. Enkele pillen geven direct verlichting, zelfs bij den hevigsten hoest. Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten in doosjes van f 1, ImporteurSCHULTE THIEME, postbox 55, Middelburg. 'BE POEDERS VAN HET PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. VOOR BÉBÉ Het beste voor de laagste prijzen en in de meest uitgebreide sorteering bekleed en onbekleed, vanaf de eenvoudigste tot de modernste uitvoering. MAGAZIJN „0E OOIEVAAR" KSMDER- GOED EN GOEDKOOP Een adres, waarvan men nooit verandert I 2 potjes Mossels 25 cent 2 pond Spliterwten 22 cent 2 pond Witte Boonen 13 cent 2 pond Bruine Boonen 15 cent 2 pond Kogelboonen 28 cent 2 pond Kookerwten 19 cent 1 potje Haring 14 cent 1 pond beste Pruimen 25 cent 1 pond goede Pruimen 17 cent 1 pond Vijgen 10 cent 1 pond Rozijnen 18 cent 1 pond Krenten 22 cent RB-JO Rijst 1 pond Spliterwten 1 pond Vermicelli 1 pond beste Pruimen met gratis 1 pond 1 ons fijne Leverworst 8 cent 1 ons Bloedworst 8 cent 1 ons Boterhamworst 8 cent 1 ons 'Cornedbeef 8 cent 2 ons Ham voor 25 cent 1 ons Lunchtong- 18 cent 1 ons Procureurspek 17 cent 1 ons Gerookte Ham14 cent 1 ons Tougworst 16 cent 2 ons Plockworst 25 cent Wie deze week TWEE GULDEN besteedt (bekende artikelen uitgezonderdj ontvangt gratis een pakje Chocolade Pudding of een pakje Winter Pudding Mocca. Aanbevelend, begint de Enkele stuks Truitjes, Blouses, Shawls, Slip- en Pullovers voor iets meer dan den halven prijs. Dames- en Heeren Handschoenen aan spotprijzen. Prima Heeren-Bretelles49 cent Politie- en Brandweer-Bretelles49 cent Sokophouders, vanaf11 cent Manchetknoopen, reeds voor9 cent Zelf binders, serie I19 cent Zelf binders, serie II39 cent Zelf binders, serie III59 cent Zuiver zijden Zelfbinders, 100 pet. natuurzijde, nieuwste dessins, iets aparts 98 cent Bestanten Dames- en Kinderkousen aan spotprijzen Sokken, 6 paar voor50 cent Zijden en Fill d'Ecosse Sokken, prima kwaliteit 29 cent Zakdoeken, vanaf6 cent Petten, vanaf49 cent Dames-Jarretelles, 2 paar voor25 cent Dames-Jarretelles, extra 19 cent Sportriemen, rubber, vanaf14 cent Sportriemen, prima leer, vanaf39 cent Op alle overige artikelen 15 pet. korting. Tevens berichten wij U de ontvangst der SCHOOLPETTEN en BARETTEN, geheel compleet met bies en ster(ren). Dat is uitverkoopen. Ziet de Etalage en overtuigt U. Uit sluitend prima kwaliteiten. Geen ziehtzendingen. voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven» Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustige VOORSTAD GOES TELEFOON 416 EIGEN IMPORT. Eén theelepel van onze Lever traan bevat meer vitamine A en D dan de grootste hoeveel heid melk en boter, die men per dag verbruiken kan. IN 'T HUIS MET DE R00DE PILAREN, L. DELFT A 94, MIDDELBURG koopt in Noorwegen steeds de welke aan de hoogst gestelde eischen voldoet. Prijs per flacon 50 cent. 3 De flacon wordt berekend en teruggenomen tegen 15 cent

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4