f LINTVELT'S BAZAR Hoek Koningstraat-Magdalenastr., Goes A.W.VERSCHOORE, Goes Firma H. L. HENDRIKSE ADR. YERMAIRE Speciaal adras voer Wollen Goederen, B. F. TE ROLLER Voor Sint Nicoiaas-Cadeau fijne Ham of andere Vleeschwaren. DEKKER, Giststraat 194, Middelburg D. DE GROOT S. Sies-Wittenrop M. ZUIDIJK, Lange Kerkstraat 20, Goes J. F. WOLSKY v.h. K. J. Quisf J. J. COZIJN I J. J. JULIANUS, MIDDELBURG P.A.DEWlTTE,Goes Sinterkla; Voor elk wat wils Installatie-Bureau L, J.V.'t WESTENDE Sint Nlcolaas-Etalage. Firma ANTOINE MES Piano's, Orgels en kleine Muziekinstpeeten, Sint Nlcolaas-Cadeau. Sigaren en Sigaretten koopt al ie Zolder- en Winkel-opruimingen. Ook geheeie inboedels. Een warm Kleedingstuk is dat niet het beste St. Nicolaas- Cadeau? Dat leveren U aan scherp concurreerenden prijs U kunt voor het geven van St. Nicolaas Cadeaux het beste terecht bij Lange Vorststraat - Goes Een Vesta Naaimachine Cadeau. Vesta Rijwieien Ziet Etalage's Ziet Etalage's Chocolade-en Suikerwerkfiguren LangeVorststraat33,Goes Geschikt voor Si Nicolaas-Cadeaux, practische Si Nicolaas-Cadeaux Magazijn „De Ster", NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 27 NOVEMBER 1926 1 Een der beste adressen voor het doen uwer St. Nicolaas-lnkoopen. Reuzen-sor teering Speelgoederen, Luxe Artikelen, etc. uwe Vergrooting te bestellen of Foto te laten maken, bestemd als Sint Nicolaas-Cadeau bij Lange Vorststraat 28 Telefoon 44 Gravenstraat, Middelburg. Gravenstraat Tel. 306 Middelburg Rads o. Bezoekt onze Monsterkamer. Gortstraat 343 Telefoon 387 Middelburg Vertegenwoordiger der Ned. Seintoestellenfabriek te Hilversum. Bazar Firma M. GREEP Een kleine greep uit onze ruime sorteering: Bruin St. Nicolaas a 35 ct. p. pond GOEMAN'S Wit Sint Nicolaas Gortstraat - Middelburg Ruime keuze nieuwe en gebruikte als: Violen, Mandolines, enz, Gravenstraat, Middelburg Verder alle Mode-Artikelen zeer geschikt voor St. Nicolaas-Gacleau. St. Nicolaas Speciale aanbieding. Zeldzaam aanbod. Lange Delft 18 - Middelburg Wollen Pullovers (de groote mode) voor dames en kinderen. Doosjes Zakdoeken, Handschoenen Wolien en Zijden Kousen Avond-Shawls, Corsages tSlot Nicolaas-Cadeaox. Profiteert van den Totalen Uitverkoop hij JACQ. FRANK Bloedkoralen, groot en klein, Gitten Koralen - Horloges Heeren Rookers, Je adres voor SIGAREN als Sn groote sorteering voorhanden. Lange Burg C 108. Goe Surpris •f I GEBR. STEUTEL, Klokstraat, GOES Ziet de Etalage. Aanbevelend: H. LI NT VELT. Ruime sorteering Foto-Toestellen en benoodigdheden, ook zeer geschikt als Sint Nicolaas-Cadeaux. Doesjes Zeep 29, 19 et. met flacon Odeur 49, 39 ct. Voetkussens 98, 89, 75 c't. Kamermatten 79, 45, 14 ct. Karpetten f5,85, f3,85. Tafelkleeden vanaf fl,35. Witte Fantasiekleedjes 98, 79, 59, 49, 29 en 17 ct. Gekl. Fantasiekleedjes 69, 49 ct. Ckineescke Siermatjes 49, 37 ct. Dainessehorten vanaf 98 et. Handschoenen 59, 45 ct. Prachtsorteering Stoelkussens vanaf f 1,49 tot f4,25. Schoorsteenkleeden, extra mooi. Vitrage per el 29, 19, 14 ct. Molton-Dekens 98, 79, 39 ct. Wollen-Dekens f 5,95, f 4,75. Chitsen-Dekens f7,95, f5,95. Satinet Wiegendekens fl,95. Zijden f 4,25. Bretelles 69, 49, 29 ct. Zelfbinders 69, 49, 29, 17 ct. Heerensokken 69, 49, 29, 17 ct. Overhemden met boord vanaf 189 ct. Boorden in gummi en linnen Handschoenen vanaf 45 ct. Zijden Sjaals vanaf 129 ct. Voor Kinderen: Handschoenen vanaf 29 ct. Mutsen vanaf 27 ct. Kousjes vanaf 18 ct. Schortjes vanaf 59 ct. Jurkjes vanaf 98 ct. tt. Eau de Cologne vanaf 17 ct. Coupons voor Jurkjes 69 ct. enz. Ondergoederen voor kinderen in alle maten en soorten en uitgebreide keuze. Babv-goederen groote collectie voor lage prijzen, Wij hebben een uitgebreide sorteering Artikelen, die geschikt zijn als cadeaux voor ouders of kinderen. Heeren en Dames komt eens kijken in onze zaak, ongetwijfeld zullen wij U het kiezen van een nuttig en welkom geschenk de eerste voorwaarden waaraan een cadeau moet voldoen vergemakkelijken. Zeg ons slechts waarvoor het geschenk moet dienen, dan zullen w\j U wel de daarvoor geschikte artikelen laten zien. Denkt het eerst als ge wat wilt koopen aan leent zich het beste een Het gaat thans niet meer om de vraag zal ik een toestel aan schaften, maar wel: welk fabrikaat zal ik nemen. Wij willen U bij de keuze helpen en het zal ons daarom aangenaam zijn om zonder verplichting uwerzijds de goede eigenschappen onzer toestellen te toonen. Lange Kerkstraat Goes. eerste klas fabrikaat, prima afwerking, lichtloopend, is het degelijkste en nuttigste SINT-NICOLAAS- Verkrijgbaar in elke gewenschte uitvoering. Bijzonder mooi zijn de 1NZAK-MACHINES met luxe houten onderstel. Wegens vergevorderd seizoen worden alle voorradige voor spotprijzen opgeruimd. Ziet de afwerking van de z.g. HALF-TRANSPORTRIJWIELEN met zwart stuur, Torpe donaaf en kettingkast voor slechts 75 gulden. Verder vele andere artikelen, zeer geschikt voor Cadeaux, zooals: Beenkappen, Jasbesehermers, Handbeschermers, in diverse uitvoeringen, Kaars-, Carbid- en Electrische Rijwiel- lantaarns, Zaklantaarns, enz. Aanbevelend Chocoladebeestjes 16 ct. p. ons Suikerbeest jes ÏO ct. p. ons Borstplaatjes IS ct. p. ons CTiocoladelettertjes 16 ct. p. ons Hei bekende Het bekende 5 35 cents per hall pond. Voorts een ruime sorteering zooals Katten, Honden, Clowns, enz., te veel om op te noemen. Luxe doozen Borstplaat en Chocoladeletters in alle prijzen. Vraagt ons Reclamedoosje Borstplaat a 35 cents. Komt, ziet en oordeelt en U zult overtuigd zijn dat uw adres voor de a s. St.-Nicoiaas is bij ZONDAG'S GEOPEND Prijscourant wordt op aanvraag gratis toegezonden. Als U iets moois eu degelijks cadeau wilt geven is dit uw adres, nergens grooter sorteering. Prima kwaliteit Dames-Handschoenen vanaf f0,80 tot f 1,90 Dames-Handschoenen met bont vanaf f 1,40 tot fl,90 Kinder gebreide Handschoenen vanaf f 0,65 Dames kanten Kragen, alle modellen vanaf f 0,60 Kinder kanten Kragen vanaf f0,50 Zijden gekleurde Dameskragen met Zelfstrikkers f 1,80 Gekleurde Zijden Zelfstrikkers f0,75 en f0,80 Zijden Dameskousen in alle moderne kleuren f 1,25 tot f3,00 Zijden Dames-Sjaals vanaf f 1,25 tot f7,00 Rips-Fluweel, 70 c.M. breed, f 1,00 el. Nergens grooter keuze in Corsages vanaf f 0,25 tot f 1,40. Dames-Centures, in alle prijzen van f0,20 en hooger, Groote sorteering in Linten, Bandfluweel en Gespen De beste Pluche Netten, zeer zwaar voor 20 gulden, ook zeer zware Pluche Netten voor 10, 12,50 en 18 gulden, komt maar eens kijken. Overjassen, Bonkers en Jekkers, ruime sorteering aan prijzen beneden iedere concurrentie. Manufacturen, Bedden, Dekens en Matrassen, Rijwielen en Onderdeelen aan fabrieks prijzen. Je adres is: Wij brengen U dit jaar Zie onze Etalages Zie onze Etalages Verkoophuis Vlissingschestraat K 56, Middelburg. Wij hebben voor de Sint-Nicoiaas ontvangen eene groote partij PAHFUMERIEËiX en EAU DE COLOGNE van de voornaamste fabrieken te Parijs; ook vele andere artikelen. Alle uitstekend geschikt voor Lange Delft Middelburg. enz. enz. in luxe verpakking van 10—20 -25—50 stuks. Tevens ruime keuze 3 in het bekende adres: Lijst van aanbeve adress (V er volg van de -p. H. KSSTESBiS. NUTTIGE ST. NIC Papegaaistraat 16. SL LBTEIJN, Az. BOTERLETTERS - CTJIiAASBONBC| paindoozen. Einxa W E I). F.ABES SPEELGOEDEBEN REN A ARDE W; Lange Kerkstraat KOCH. SCHOERSEL' IN EL Heek Lange Kerkstr WITKAM. zilverwerken verscheidende Kerkstraat 3. iC. SINKE. SIGAREN MAGAZI SORTEERING BRAUX. Markt 26. SI Bt i». W. BEN HERBEI SPECULAAS LUXE DOOZEN. Korte Kerkstraat WDE VLIJT". MODE-ARTIKELE HANDWERKT Opril Groote Mark BÜ&TRAAN. ,J>E GOESOHE Ópril Groote Markt 'A. X POTTER. TAAI-TAAI BORSTPLAAT, El Lange Kerkstraat U. P. BE WINDT. HANDWERK KWALITEITEN, 1 ■'a-Heer Hendriksk C. X ADRIAANS®. LUXE MANDJES ÏWitte Paardestraa 'A. TILROE SPECULAAS, W: Bouwplan II. P. VAN DER NUTTIGE ST. NIC Vorststraat FIRMA P. I. SOME SIGABEN EN LUXE ENGEWC Groote Markt 36. ïGOEMAN. SPECULAAS. A. C. VAN DER R GENEESMIDDEI EN VERPLEGEN TOILET-ARTIKE BORGD ADRES Groote Markt. ®E BRUIJNE. ÏWiESSANENS Voorstad. Hij had het al be^ uien't was om kam luit. 't Ging ellendig magazijnen boven za' schot van de drie of ibehalve de rest, het i (uit de mode was en Be patroon was 'zelden in z'n 1mmr-m idat hij 't niet goed boel ging zienderu toch hield ie zich voor zij'n ondergesch iwas 't begonnen. Di voortaan geen pakk ffispositie te hebbe gedaan! Hij, de baa te lui geweest om i 'fers te sjouwen als en de klanten afgii ruiming gehouden i „Jullie |b ebben vo>. werk," had ie gebr lof drie nietsdoene een geeuwerig Bdhrikt da mensehe feeer te komen. To

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 8