N.V. MAISON DE BONNETERIE Totale Uitverkoop Optische Artikelen, JOH. BOS Een nuttig Si Üieelaas-Geschenkf E. TILROE - GOES J.GEENSE,Opticien F. J. BOONE, Goes Ook in Mantels en Jassen Let op I J.Y.Damme Nuttige Sint Nioolaas-Gesclienken. groote Wollen Dekens 2,20 bij 1,70 M, Dikke Speculaas Harten. Boterletters Handschoenen Kousen Slobbroeken Slobkousen Hoeden Kralen -Tasschen Vesten Chales Voor de Sint Nlcolaas Het juiste adres voor practisclre Sl-Nicolaas-geschetiken E. VERBEEM, GOES. Importeur van Porphyre Steenslag Atdeeling DAMES- en HEEREN Mode-Artikelen E. TBLROE - GOES J.F.VAN ANROOIJ, Eau de Cologne en Odeur, Een Bril vanïilroa dragen beteekent Elegant - Solied en Goedkoop. f Fraaie en nuttige St. Nicolaascadeaux M. DE WILDE, Ganzepoortstraat, GOES JAC. DE DREU, Tel. 93, GOES ZATERDAG 27 NOVEMBER ï®2>6 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Alles a contant I^arage Delft O 133»34 Middelburg Geen zicht- zendingen. Truien en Tricot-Pakjes van Pïver, Haubigant, Coty, 4711. Opticien Groote Kade 16 Zie Etalage Zie Etalage een pracht Bril, een Kijker, Barometer, Leesglas of andere Optische Artikelen Lange Vorststraat 49, Goes. Speciale aanbieding CH. VERHOEVEN, Bouwplan I, GOES. Anno 1879 VLASMARKT de laatste Nouveauté's. Groote keuze. Lage prijken. A. JOBSE - Nieuwstraat 40 - GOES. Voor de Sint NicoSaas. Groote Kade - Goes AMANDEL-SPECULAAS 18 ct. per ons WIT SPECULAAS14 ct. per ons BRUIN GEKRUID 10 ct. per ons Foto Atelier SPRUIT 12 briefkaartformaat f2 Voorde SINT NICOLAAS fijn Rolhammetje, Slagerij WESTVEER, SIG4REN, SIGARETTEN, TABAK J. DE GRAAG, VAN: hebben wij in voorraad alle Brillen en Pince-Nez, Barometers, Thermo meters, Loupen, Leesglazcn. Koortsmeters, Boter- en Kaasmeters, Veld-, Tooneel- en Zee kijkers, ook de echte Prisma-kykers, enz. enz. OPTICIEN Doet uw voordeel. GROOTE KADE 16 Doet uw voordeel. GANZEPOORTSTRAAT GOES Blauwe Ratiné Heeren Paleto 27 - 34 - 48 Blauw Ratiné Ulster nieuw model 22,50 - 29 - 36 Gckl. Ratiné Ulster nieuw model 20 - 28 - 33 - 36 Ulsters, nieuw model Tan Radio-stoffen 15,50 - 28 -* 39 Ulsters, nieuw model Tan mooie stoffen 14,50 17 - 22,50 30 Grijze Motor-Jekkers met warme voering 11,25 - 12,50 15 17 Zwarte en blauwe Bonkers, zeer mooi 14,50 -16-22 Whipcord Regenjas nieuw model Tanaf 15 Meisjes-, Jongens- en Mans-Capês Blauwe Kinder-Jek- kers en Jongensjasjes in alle prijzen. Wit-Piqué Hemden 250 - 3,50 - 4 Gekl. Overhemden met boord 2 - 2,75 - 3,50 Manclietknoopen Zijden Sjaals HeerenHandsehoenen tricot vanaf 90 cent. Astrakan met leer 2,30 Prima gevoera Nappa 4,50 - 5,75 Binders en Strikjes Bretels, Sokophouder Sokken Die drukwerk zaait, zal orders oogsten. Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. vindt U een uitgebreide sorteering in BenevensSCHEER-APARATEN, SLIJP-APARATEN (voor Gillettemesjes), SCHEER-KWASTEN, SCHEERZEEP, enz. Zeer geschikt voor Sint-Nicoiaas-Catfeaux. Uw St.-Nicolaascadeaux kunt U het best koopen bij E. VERBEEM. Ook zijn alle artikelen op de Bons verkrijgbaar. BESTEEDT EENS UW AANDACHT AAN DE E.V. MARGARINE, KOFFIE, THEE, CACAO, EN VOORAL E.V. OCHTENDVOER BRENGT U VEEL EIEREN EN CADEAUX. Alles met groene bon. is we! een goed passende Bril en koopt die dan bij f Alle recepten van HH. Doetoren worden bij ons vakkundig afgewerkt is het soliedst en goedkoopst adres zooals: Batikdoozen, Schabloneerdoozen, Schilders kisten, Paletten, Talensmallen, Tuben Brocaatverven, Schilderijen, Lijsten, Odeur en Zeepen, Schildersdoek, Penseelen en Lijsten op maat. Rntme sorteering, billyke prijzen. Aanbevelend: aan spotprijzen. Zie Etalage. Aanbevelend Geef nu uw vrouw met ST. NICOLAAS een cadeau een Velo-Waschmachine met Wringer, een mooie Kamer- of Keukenkachel, Hand- of Trapnaaimachine merk „Velo". Alles met volle garantie en niet duur. Aanbevelend Bij koopt U Met amandelen er bovenop f 1,25 per pond zonder amandelen er bovenop f 1.00 per pond f1,25 per pond. Groote sorteering vreemde Postzegels, zeer geschikt voor Sint-Nicolaas-Cadeaux. leent zich het beste een 90 cent per pond. GOES - TELEFOON 301 Goede kwaliteit - Billijke prijzen SIGAREN per heel of half kistje korting,-- Neemt proel. MiDzaam aanbevelend: 11977-10 MARKT 2 GOES uit de groeven van QUENAST LESSINES (buiten Syndicaat). Levert alle maten Porphyre Steenslag en Keien aan scherp concurreerende prij zen, franco plaats van bestemming. IJzer-Hoogovenslakken, Basaltsteenslag Waterbouwsteen. Waar niet vertegenwoordigd sollede Agenten gevraagd. Zijden en Wollen Shawls, Glacé en Tricot Handschoenen met en zonder bontgarjieering, Pull Overs en Vesten, Kousen en Sokken, Zakdoeken, Overhemden, Dassen, Zelf binders. Strikjes, Slobkousen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4