Meikoopdag. RIJWIELEN F. N. Teer- en Carbolzeep. Puike Sigaren Laad- ei TDlnboavziien. PORTRETLIJSTEN EN STANDAARDS, a ster-: FnDriiu Nationals Herstal. Voorhanden: ONT VANGEN: Portret-, en Poesyalbums, ZAKPORTEFEUILLES. landbouwers-inspan, Dinsdag 29 Mei 1900. Voorhanden: Mineraalwateren Huismoeders Verkrijgbaar Magazijn van gemaakte Meer en, C. DIELEMAN, Breskens. YrooLijk en Grappig Y ervoermiddelen. Breshen s-Maldegh em. Mei—October 1900. De notaris De 8midt te Schoondijke, maakt be kend dat de verkooping van den Kapitalen behoeve den heer P. L. DE MEIJER, op de door hem bewoonde hofstede te Hoofdplaat, zal gehouden worden op Proeven genomen met verschillen de soorten SA1JET hebben het re sultaat opgeleverd, dat de Olifants-saijct de sterkste en voordeelig ste in het verwerken is. Men lette op dat iedtre knot voorzien zij van nevenstaand gedeponeerd han dels-merk. FIETS no 1 fr. 225. Pracht fr. 300. Chainless (zonder ketting) frs. 400. Ieder kooper van een F. N. kan de kostelooze verwisseling bekomen der beschadigde stukken bij al de agenten der F. IV. in Holland en België. Zich te wenden A. WAELPUT, te Zuiddorpe. Ch. VAN DE VELDE te Hulst. J. B. TAS, te Qroede. C. J. SCHIEMAN, te Axel. L. J. TIMMERMANS, Nieuw vliet. E. ALDEWEIKELÜT IJzeudijke, Iz. LUTEIJN, Schoondijke. Jos. HOIARD-Van IMadins, Reep 16, GENT. C. DIELEMAN, Breskens Wordt bekend gemaakt dat A. Driessen's Cacao, Chocolaad eu Troponcacao op den duur de goed koopste in 't gebruik en gezondste. Kennisgeving. Duizende attesten uit alle wereld- deelen waarin verklaard wordt dat CHOCOLAAD A. Driessen Rotterdam, heerlijk CACAO ARO MA is. Zij verwierf de hoogste onder scheiding. Verkrijgbaar onder anderen bij I. BRAKMAN-De Smit, Breskens. Graanvorken, Mestriekcn met en zonder steel, Sikkels, Ballastschop- pen, Polderschoppen, Stalsehoppen (ook zonder steel)Afmaakdraad Prikkeldraad, Vlechtdaad, Krammen. Nieuwst en meest verbeterde Naai machines. Decimaal- en Toonbank- basculen, IJzeren en Koperen Ge wichten, Ledikanten en Wiegen Haarden en KachelsDakramen Veevoeder-Fornuizen, Waterfilters, Vogelkooien, verder alles wat tot het Koper-, Ijzer- en Blikwerk behoort. Dit alles is te koop bij den Rij wielhandelaar, tevens Bunds-rij wielhersteller, J. DE H U la la l', Drcskens. in verschillende prijzen. MEDE TE BEKOMEN: in soorten. Aanbevelend, J. A. FOISSOAAIElt, Breskens. AAN STERK CONCURREËRENDE PRIJZEN TE BEKOMEN: mooie cheviot, kamgaren, en buksking-manspakken, jongens- en kin derpakjes, buksking mansjassen van af ƒ8.25, mooie karagaren broeken ƒ2.15, jongensbroeken ƒ1.20 enz. Mansboezeroens 68 cent, zware rood-Moltor,hemden, 95 cent en verder alles wat tot de Confectie behoort aan de laagst mogelijke prijzen. VoortsHOEDEN en l'ETTE.V naar de laatste smaak. Een groote sorteering stalen cheviot, kamgaren en buksking in kleuren van af de goedkoopste tot de fijnste kwaliteit voor goederen naar maat, waarbij voor de goede modellen en nette atwerking wordt ingestaan. Aanbevelend, BEBSKÜNS. J- F. LE BLEU. in verschillende dessins, zijn onderstaande Komische Voordrachten, Humoristische Scènes, Kamerstukjes, ent J)e grappige dame, Nieuwe Komische vooidrachten, voor 1 dame, voet alle vroolijke partijen en gezelschappen, prijs van het geheele boekje 25 cent. De prettige dame, Verzameling van grappige voordrachten, voor 1 dame, voor alle vroolijke partijen en gezelschappen, prijs \an het ge heele boekje 25 ct. J)e vreugdfontein, Verzameling van komische voordrachten, coupletten, enz., vuor 1 heer, voor alle vroolijke partijen ti gezelschappen, prijs slechts 3(J ct. Vrooljke feestgrappeu, Keur van nieuwe vuordrachten, komische scènes, enz., voor 1 heer, voor alle vroo lijke partijen en gezelschappen, prijs van deze verzameling slechts 30 ct Een vermakelijke vergissingVroolijk stukje voor 1 heer en een dame, prijs 20 ct. 'legen het huwelijk, Kamerstukje voor 1 heer en 1 dame, prijs 20 ct. Ga je meeen 'lwistzang, 2 komieke stukjes voor 1 heet en 1 dame, prijs samen 20 ct. Een misverstand, Vroolijk kamerstul]: voor 2 dames, prijs 20 ct. Een buurpraatje, Komische scène voor dames, prijs 20 ct. Valsch beschuldigd, Grappig stukje voor 8 dames, prijs 20 ct. Een onuitgevoerd planKomisch kamerstukje voor 3 (Is mes, prijs 20 ct. Leer om leer, Komische scène voor X heeren, prijs 20 ct. Lte twee muzikanten, Komiek stukje voor 2 heeren, voor brui loften, prijs 20 ct. Directeur en PaljasKomische scèue voor 2 heeren, prijs 20 et. Een huishouden in de war, Grappig stukje voor 2 heeres en 2 dames, prijs 20 ct. Na opgave van het verlangde en bijvoeging van het bt- drag in postzegels, of na inzending van postwissel, worden ucze prachtige stukken franco per post toegezonden door J. D. D IJ K, Uitgever, Groningen, N. Kijk in-'t Jatstraat öa. VlissingenRoosendaal-Rotterdam. Van Vlissingen 6.17 7.9.15 1.07 4.30 6.4-5 7.13 7.35 te Roosendaal 8.06 8.17 11.15 3.10 6.20 7.50 8.30 9.40 te Rotterdam 9.37 9.37 12.35 4.35 8.18 9.43 11.29 Van Rotterdam 4.30 8.14 8.58 11.23 2.23 5.51 7.45 8.47 Van Roozendaal 6.50 9.16 9.27 10.21 1.28 4.10 7.40 9.14 te Vlissingen 9.02 10.20 11.18 11.46 3,23 6.1» 9.43 10.36 Stoomtram VlissingenMiddelburg aansluitende op de Prov. Stoomboot. Van Vlissingen 9.30 11.11.45 12.30 1.15 2.45 3.30 4.15 5.10 5.55 6.55 7.45 8.30 Van Middelburg 6.23 8.45 10.15 11.50 12.35 l.tO 2.06 2.60 3.36 4.20 5.15 6.— Stoomtram-Maatschappij Dienstregeling van 1 Mei 1900. Breskeus y. 623 8 25 1037 1 18 4 15 7 13 Groede 6 35 8 37 1050 1 30 4 27 7 25 Schoondyke 648 850 1103 1 43 4 40 7 38 Oostburg 710 910 1128 208 503 803 Draaibrug a. 730 9 30 1146 2 31 523 8 21 V. 5 31 6 13 8 32 1151 237 5 30 8 28 Aardonburg 5 48 6 30 848 12 06 2 54 5 46 8 45 Eedo 644 900 12 19 3 08 558 Stroobrugge fD. S,) 6 56 9 10 12 30 3 23 610 Maldeghem a. 711 922 1242 3 38 625 Maldeghem V. 7 42 10 00 1 38 4 32 832 Stroobrugge 754 1015 150 4 44 844 Eede (D. S.) 8 05 1030 205 4 56 855 Aardenburg 5 51 817 10 45 218 5 08 907 Draaibrug a. 608 8 32 1102 234 523 924 v. 650 8 47 1110 240 528 930 Oostburg 710 910 1128 3 00 5 51 948 Schoondyke 730 9 30 1150 320 611 1008 Groede 7 42 9 40 1203 333 6 24 10 21 Breskens a 753 9 50 1215 345 636 1033 Draaibrug V 5 31 6 09 7 31 9 35 11 12 1151 2 35 5 33 8 24 Sluis a. 548 6 26 752 9 52 1127 12 08 2-49 548 841 940 Sluis y. 551 629 810 1055 1129 210 5 06 8 03 9 05 9 45 Draaibrug a. 608646827 1109 1146 227523820922 10 West-Europeesche of Spoortijd DAGELIJKS: Van Vlissingen naar Breskens vm. 5.00 7.30 9.30 vm. 11.55* nm. 3 15 nm 6.205) van Breskens naar vlissingen vm. 5 30 8 00 10— nm 12 20n) nm. 3 50 nm. 6.50 van Ter Neuzen naar Borsele vm. 5.— 7 30d) vm 10 25 nm 1& nm. 4.45 van Borsele naar vlissingen vm 5 20 7 50d) vm 10 45 nm 21» nm. 505 van vlissingennaar Borsele vm 6 10c 9 10tf e vm 11 55a nm3J nm 6 206 f van Borsele naar Ter Neuzen vm 6 30c e nm 12 15a nm 33) nm 6 40/ van Ter Neuzen naar Hoodekenskorke vm 810 Woensdag j Hoedekcnskerke naar Ter Neuzen „810 a Deze reizen worden des Zondags niet gemaakt. 6 By vertraging van trein 6 12 wacht do boot van 62 naar Breskens hoogstens 30 en naar Borsselen» Ter Neuzen hoogstens 15 minuten, e Des Woensdags vertrekt de boot van 6 16 van vlissin- gen naar Borsele on Ter Neuzen om 8 50. d Deze reizen worden dos Woensdags niet gemaakt; e Op deze reis wordt te Borsele niet aangelegd. Des Zondags wordt op deze reis te Borselon O' aangelegd.

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 4