NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD No. 4229 Donderdag 10 juli 1966 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excL BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Met droefheid geven wij u kennis, dat heden toch nog onverwacht, van ons is weggenomen onze. gelief de, zorgzame man en vader Markus Pieter Abraham Markusse (echtgenoot van Maatje Ornée) (drager van het Verzetherdenkingskruis) op de leeftijd van 65 jaar. Wissenkerke: M. Markusse - Ornée. Almere: A. J. M. Markusse. 4491 ET Wissenkerke, 8 juli 1986. Voorstraat 7. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis „Bergzicht" te Goes. Bezoek van 15.00 15.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 11 juli om 14.00 uur te Wissenkerke. Vertrek vanuit het Dorpshuis. Wanneer u de begrafenis bij wilt wonen, wordt u verzocht om 13.30 uur aldaar aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Dorpshuis. Liever geen bezoek aan huis. Heden is, toch nog onverwacht, overleden onze werkgever de heer M. P. A. Markusse, op de leeftijd van 65 jaar. De waardering in hem blijft voor ons als herinnering. Het personeel van Drukkerij Markusse. Wissenkerke, 8 juli 1986.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1986 | | pagina 1