NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Het misverstand SPORT-AGENDA Eerste Zeeuwse „Kerstmarkt" op Noord-Beveland op zaterdag 14 december GALERIJ de HORN No. 4200 Donderdag 12 december 1886 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". De kurk. Het trefpunt, voor, tijdens, en vooral na sportwedstrijden, is voor vele aktieve en passieve sporters een aangenaam verpozen geworden. De voetballer pakt zijn pilsje in de kantine, de hockeyer en de tennisser begeven zich naar het club huis om een „bitter lemon" te consu meren, de honkballer verorbert een uit smijter in het „thuishonk" en de korf baller eet zijn broodje-kaas in „het korfje". Allemaal andere namen, maar het begrip blijft hetzelfde. En ze staan tegenwoordig volop ter discussie, want ze zijn grote concurrenten van de ho reca geworden. Goedkope, door club liefde gedreven, mensen runnen de bar, de drankjes zijn goedkoop en de sfeer is meestal optimaal, want het zijn alle maal vrienden onder elkaar. Het is te genwoordig zo, dat de sportkantine de financiële kurk is, waar de vereniging op drijft, om maar eens een taalkundig onzinnige vergelijking te gebruiken. Plakkers. Maar er blijken meer problemen voor te komen dan alleen de strijd met en tegen de horeca. Gezelligheid kent geen tijd en voor „plakkers" is het een ide ale ruimte geworden. Uren na het ver strijken van de wedstrijden kunnen ze er nog zitten, pratend, genietend en drinkend. Niemand denkt aan het blaas pijpje en onderwijl wacht thuis (vult u zelf maar in). Nu doen de verenigingen er ook alles aan om de mensen bezig te houden in de kantines. Boze tongen beweren, dat scheidsrechters zelfs wordt verzocht de rust zo lang mogelijk te houden, want de kantine moet „draaien". En voor de rest moet er „voor elk wat wils" zijn, zoals een rad van avontuur, een verlo ting of een bingo. Drama. Dat zulke aktiviteiten tot misverstan den kunnen leiden, blijkt uit het vol gende kleine gezinsdrama op zo-maar een zaterdagavond in zo-maar een voet balgezin. Het is al haast zeven uur en de vrouw des huizes (Wilma), zit onge duldig te wachten aan tafel, waar de thee kouder en haar gemoed warmer wordt. Jan, haar echtgenoot, komt door de keuken naar binnen (Jan is voetbal ler), gooit zijn voetbaltas in een hoek, komt de kamer binnen met een gezicht als een oorwurm en valt op de bank. Er ontstaat een pittig gesprek: Wilma: Hè, hè, je bent niet vroeg. Het is zeker wat uit de hand gelopen. Jan: Precies. Honger heb ik niet mëer en dorst nog minder. Bah, wat een mid dag! Wilma: Je doet het gelukkig jezelf aan. Zeker verloren? Jan: Ja, met negen om nul. Het was zwak, droevig. En met Piet Pieterse speel ik niet meer. Hopeloos Wilma: Piet Pieterse? Ik wist niet, dat die bij jullie speelde Jan: Dat kwam toevallig zo uit. Ik zag het al direkt niet zitten met hem. Ja, het eerste spelletje gooide hij gelijk die boer Wilma: Nou, nou, niet direct zo grof schelden is niet nodig. Jan (geheel in zichzelf gekeerd): En toen die vent ook nog eens de 9 liet gaan, wist ik het gelijk, hij kan het niet. Wilma: Spelen ze in jullie klas ook al met rugnummers? Jan: We gingen twee keer nat, man. Daar is geen aardigheid meer aan! Wilma: Dan moet je ook met dat weer niet gaan spelen. Dat weet je van te voren. Jan: En die keer, dat ik er helemaal alleen doorging. Toen volgde hij niet, de sufferd. Mooi weg de punten. En dan nog niet roemen ook, terwijl ik het zo hard nodig had. Wilma: Ik vind ook, dat je niet moet roemen, zo goed spelen jullie niet! Jan: Net die ene keer. Ik zat maar te seinen en dan komt ie met schoppen.. Wilma: Nou doe je net of jij het nog zo goed kan. Laat me niet lachen! Jan: Daar gaat het niet om. Als je zelfs je stuk niet meer roemt, dan weet ik het ook niet meer Wilma: Je stuk? Heeft Piet verkering? Jan (nog steeds in zichzelf): Tellen moeten ze, tellen. En het enige wat Piet telt, zijn de rondjes bier, geloof ik. Nou speelden ze ook wel vals, denk ik, want met die vier heren achter elkaar, dat ging zo vreemd. Wilma: Leuk hoor Jan. Ik zit hier al leen te wachten met eten. En jij jij kankert alleen maar. Jan: En terecht. Als dat zo doorgaat, speel ik niet meer mee. Een vaste ploeg, daar moeten we naar toe. Wilma: Dan praat je er eens over met de trainer! Jan: Met de trainer? Die kan er hele maal niets van. Die staat met een kop erwtensoep in zijn klavieren. Nee, die moet het nog leren! Wilma: Wat ben jij een kankerpit! Stop er maar mee, dan kun je met mij mee op zaterdagmiddag. Jan (verbaasd): Ja, maar met voetbal len ging het goed hoor vanmiddag. We hebben met 52 gewonnen. Wilma: Wat zit je dan te dazen? Jan: Ik heb het over kaarten. Ik zal eens vragen of ze het in het vervolg bij de opstelling schrijven: kaarten om half vijf. Wilma gaat nu maar hoofdschuddend naar de voetbalwas en Jan mokt nog na, op de bank. Toch fijn, dat je op zaterdagmiddag kunt kaarten. Alleen jammer, dat ze door het voetballen zo laat beginnen H. Het Noord-Bevelands Nieuws- en Ad vertentieblad, camping „De Molenhoek" en een 15-tal Zeeuwse bedrijven uit de regio Noord- en Zuid-Beveland en Wal cheren brengen op zaterdag 14 decem- oei een 600 vierkante meter overdekte „Kerstmarkt" in het gebouwencomplex van camping „De Molenhoek" te Kam perland. Zover bekend, is deze markt, die spe ciaal gericht is op de komende feestda gen, de eerste die in het Zeeuwse wordt gehouden. Vanwege het karakter van deze markt zal die zich dan ook duide lijk onderscheiden door de gerichtheid van de artikelen die hier te koop zullen zijn. Uiteraard zijn er volop kerstbomen, kerststukjes, kerststerren, bloemen en planten. Ook kerstversiering en verlich ting ontbreken niet. Verder kerstkaar ten, kaarsen in allerlei vormen en kleu ren, maar ook een stand met kunstnij verheid op het gebied van kerst. Na tuurlijk ontbreekt ook de warme bak ker, de slager en de poelier niet, waar u kunt bestellen of voor de diepvries al kunt meenemen. Een veelheid aan wijnen en delica tessen wordt ook gepresenteerd, terwijl u ook kennis kunt maken met de nieuw ste feest- en winterkleding. Speciaal voor de kinderen is er een aparte ruimte ingericht, waar non-stop kinderfilms en tekenfilms zullen wor den vertoond. De allernieuwste video films zijn er ook te huur of u kunt ze bestellen voor de komende feestdagen. Schaats- skiruilbeurs. Tijdens de markt, die is geopend van 10.00 tot 17.00 uur, kunnen er ook ski's en schaatsen worden geruild of ver kocht. Een aparte ruimte is ingericht voor deze wintersportartikelen die u kwijt wilt of voor een andere maat wilt ruilen. De Kerstmarkt op „De Molenhoek" te Kamperland is zeker een bezoekje waard Voor eventuele inlichtingen: C. A. van Boven, Voorstraat 30, 4491 EW Wissen- kerke, tel. 01107 - 1514 of 1202. HENGELWEDSTRIJD VAN DE NOORD-BEVELANDSE HENGELSPORTVERENIGING Zaterdag j.l. hield de Noord-Beve- landse hengelsportvereniging haar tra ditionele St. Nikolaas-wedstrijd als af sluiting van het seizoen 1985 in de Oos- terschelde bij Colijnsplaat. Aan deze wedstrijd werd door 67 leden deelge nomen welke onder redelijke weers omstandigheden een zeer matige vangst hadden, zoals het dit najaar tot een gewoonte geworden is. Bij deze wedstrijd werd weer eens op gewicht gevist in plaats van op cm's. In totaal werden door de deelnemers 19 vissen gevangen, waarvan 15 boven maatse en 4 ondermaatse vissen met een gewicht van 3197 gram. De vangst bestond hoofdzakelijk uit bot en schar. Na afloop van de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter Biondina in café „Juliana" te Colijns plaat. Naast een mooi prijzenpakket voor de wedstrijd, kreeg iedere deel nemer ook nog een heerlijke banket letter. De uitslag was: 1. L. L. Koole, Kamperland 827 pnt. 2. Ph. Leendertse, Kamperl. 766 pnt. 3. J. Boen, Colijnsplaat 486 pnt. 4. G. de Waard, Goes 479 pnt. 5. J. de Smit, Colijnsplaat 260 pnt. 6. J. Kastelein, Geersdijk 193 pnt. 7. M. C. de Regt, Kamperl. 190 pnt. 8. S. Tazelaar, Goes 165 pnt. 9. W. Oudshoorn, Kortgene 156 pnt. 10. M. de Smit, Colijnsplaat 149 pnt. 11. G. Keizer, Wemeldinge 120 pnt. 12. J. Janse, Oostkapelle 106 pnt. 13. J. Minderhoud, Oostkapelle 50 pnt. 14. R. v/d Heijde, Colijnsplaat 50 pnt. 15. I. Lamse, Colijnsplaat 50 pnt. De volgende wedstrijd wordt gehou den op 8 maart 1986 van 13.0015.30 uur te Colijnsplaat. Inschrijven van 12.0012.30 uur in café „Juliana" te Colijnsplaat. Op 21 februari 1986 wordt de alge mene ledenvergadering gehouden in het Drenthehuis te Geersdijk, aanvang 19.30 uur. Op die avond zullen de kampioen schappen bekend gemaakt worden van het seizoen 1985. AANBESTEDING VAN DE IRENESTRAAT TE COLIJNSPLAAT In het gemeentehuis te Kortgene had de aanbesteding plaats voor het ver nieuwen van de riolering en het her- inrichten van de Irenestraat, met bij komende werken, te Colijnsplaat. De uitslag was als volgt: Aug. van Dijck - Petit, Middelburg, f 204.500.Zeeuwse Bouw en Wegen bouw te Goes f 209.000.Traas en Ovaa te Lewedorp f 212.000.Duinhouwer B.V. te Goes f 215.500.—. Bij deze be dragen komt nog de BTW ad 19%. De gunning is nog even aangehouden. BADMINTON-NIEUWS: Zaterdag 7 december: Pluumpje 5 Wissenkerke 2: 71. Een matige start van het tweede team in een wedstrijd met vier 3-setters. De eerste partij was direkt de spannendste: Jan van Iwaarden en Jacco van Boven verloren evenwel hun heren-dubbel in drie sets met een verliezende stand van 1716. Het enigste punt voor Wissen kerke kwam op naam van Jacco van Boven, die zegevierde in zijn eerste heren-enkel. Back Hand 7 Wissenkerke 3: 17. Het gaat prima met het derde team. Met slechts één verliespunt (uit een gelijk-spel) staan ze stevig bovenaan in de tweede afdeling van de klasse B. Een opmerkelijke prestatie leverde Lin da Hoogerland, die haar eerste dames enkel in twee sets won. Opmerkelijk, omdat thuis eind september, deze partij vrij kansloos werd verloren. Kolibrie 10 Wissenkerke 4: 1—7. Het vierde team herstelde zich za terdag van een paar minder goede voorafgaande partijen. In Goes moest alleen Corien Geelhoed haar meerdere in de tegenstandster erkennen. Een pittig glaasje op de plecht, heeft vaak vertraging opgelegd. VOETBAL Zaterdag 14 december: Rillandia 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 SVD 2 (2.30 uur) DFS 3 Colpl. Boys 3 (2.30 uur) Bevelanders 1 ZSC 1 (2.30 uur) Duiveland 2 Bevelanders 2 (2.30 uur) Bevelanders 3 Wolfaartsdijk 3 (2.30 uur) Dauwendaele 4 Bevelanders 4 (12.45 uur) Domburg Cl Bevelanders Cl (11 uur) Wissenkerke 1 Brouwershaven 1 (2.30 uur) VCK 2 Wissenkerke 2 (2.30 uur) SKNWK 3 Wissenkerke 3 (2.30 uur) Serooskerke 6 Wissenkerke 4 (12.30 u) Kats 1 Duiveland 1 (2.30 uur) Hansw. Boys BI Cortgene BI (12.45 uur) Cortgene Cl Wissenkerke Cl (11 uur) Zondag 15 december: Cortgene 1 Hansw. Boys 2 (2.30 uur) Renesse 3 Cortgene 2 (12.30 uur) VOLLEYBAL Zaterdag 14 december: Dames: Wiska De Klomp (13.00 uur) Heren: Wiska EVVC 3 (15.00 uur) Heren: Wiska 2 Labyellov (17.00 uur) Dames: Marathon 6 Wiska 2 (19.30 u) BADMINTON Vrijdag 13 december: Senioren: Wissenkerke 1 Smash 2 (19.00 uur in sporthal te Kamperland) Senioren: Wissenkerke 2 Kolibrie 6 (19.00 uur in sporthal te Kamperland) Zaterdag 14 december: Jeugd: Wissenkerke 3 Stenge 4 (10.00 uur in sporthal te Kamperland) Jeugd: Wissenkerke 4 Smash 5 (10.00 uur in sporthal te Kamperland) TENNIS Donderdag 19 december: Junioren indoorkompetitie van Slagvast te Kamperland (15.30 18.30 uur) snelle inlqstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie» repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo, gesloten Kruiswoordpuzzel no. 958 Horizontaal: 1. ovenkrabber - 3. hoofd deksel - 8. noorse jongensnaam - 11. vervoermiddel - 13. deel van de bijbel 15. soort onderwijs - 16. vervoermiddel 18. per expresse (afk.) - 19. vogel - 20. steen - 22. tuin - 23. N.V. (Frans) - 24. geluk - 27. water in Friesland - 28. per soonlijk voornaamwoord - 30. ambts halve - 31. van onderen - 32. zangnoot 34. vogelprodukt - 36. zangnoot - 38. spaans landvoogd - 39. soort beeld - 40. versterking - 41. onmeetbaar getal - 42. dierengeluid - 43. inhoudsmaat - 44. maatschappijvorm - 46. de onbekende 47. inhoudsmaat - 49. uitroep - 50. richt snoer - 55. jongensnaam - 57. communi catiemiddel - 58. wilde haver - 59. scheel - 60 bolgewas - 61. selenium - 62. klaar - 63. zoals de akten getuigen 65. vechten - 71. maatstaf - 72. lichaams holte - 73. vrucht. Vertikaal: 1. richting - 2. voegwoord - 3. vaartuig - 4. meisjesnaam 5. ame- rikaanse sierheester - 6. getij - 7. frans persoonlijk voornaamwoord - 9. de lezer heil - 10. toestand van rust - 11. deel van de Verenigde Staten - 12. volks overlevering - 14. vervoermiddel - 15. ter attentie van - 17. wiel - 18. groente 20. omroepvereniging - 21. in plaats van 25. oorsprong - 26. sieraad - 29. gebrek 32. damp - 33. vloerbedekking - 35. pl. in België - 37. staatsbedrijf - 43. vis - 45. nagerecht - 46. visgerei - 48. brand baar koord - 49. kleur - 50. sluis - 51. borduursel - 52. knolgewas - 53. geest drift - 54. groente - 56. russisch heerser 64. onder het nodige voorbehoud - 66. meisjesnaam - 67. godsdienst - 68. lid woord - 69. stofmaat - 70. voorzetsel. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 957 Horizontaal: 1. zebra - 5. trens - 9. are 10. mp - 12. ir - 13. aal - 14. da - 15. hele - 17. adel - 18. po - 20. lamprei 22. letland - 25. telkens - 28. gein - 29. eli - 30. erie - 31. reden - 33. stras 35. geste - 38. dames - 41. hart - 42. vla 43. ante - 45. terdege - 47. kardoes 50. wartaal - 51. ek - 53. halt - 54. riet 55. pe - 56. tak - 58. rg - 59. te - 60. rus 61. stand - 62. nooit. Verticaal: 1. zadel - 2. era - 3. be 4. ameland - 5. treiler - 6. ea - 7. nap 8. slons - 11. plan - 12. idee - 16. emden 17. artis - 19. eter - 21. leis - 23. eg 24. lieverd - 26. krakend - 27. ne - 32. est - 34. tra - 35. garf - 36. steward 37. evert - 38. dakar - 39. marleen 40. stof - 41. he - 44. ee - 45. toets 46. galg - 48. aait - 49. soest - 52. kat 55. pui - 57. ka - 60. ro.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1