NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Geef.. Ij? Geef lucht SPORT-AGENDA Afscheid van een gemeentesecretaris ZEELAND In dit nummer: Nrd.-Bevelandse hengelsportver. hield jeugdwedstrijd HELFT NEPAL Steun het Astma Fonds. Postgiro 55055. GRATIS PUZZELPLEZIER VAN HET RODE KRUIS ,s 1 17 18 2' 24 33 1 ,s 1 No. 4199 Donderdag 5 december 1985 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 ,f Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. H. van Strien neemt na 40 dienstjaren afscheid als ambtenaar van de gemeente Wissenkerke. Door: Kees van Boven. Voorwaar geen kleinigheid: ruim 40 jaar in dienst als gemeente-ambtenaar en steeds van dezelfde gemeente wel te verstaan. Wissenkerke was al die ja ren standplaats van dhr. Van Strien. in een sfeervol ingerichte kamer met veel planten en schilderijen zetelt de secretaris, dhr. Van Strien. Voor vele vrienden en bekenden gewoon: Henk. Als geboren Wissenkerkenaar kent men hem als Henk van de bakker. Tenmin ste die mensen, die oud genoeg zijn om te weten, dat hij als zoon van bakker Van Strien op het Noord-Bevelandse dorp is geboren. De kamer van de secretaris ademt rust en vertrouwen uit, wat geheel bij zijn persoon en funktie past. Gezeten aan zijn buro heb ik een gesprek met hem over zijn ambtelijke carrière. Na de Mulo kwam hij op 19 juli 1945 in dienst van de gemeente Wissenkerke. Op zijn aanstelling stond het volgende: Ambtenaar belast met werkzaamheden verbonden aan de verzorging van ge meentewege van evacuéés. Zijn salaris werd vastgesteld op 65,bruto per maand. De evacuéés gingen van liever lee weer naar hun vroegere woon plaatsen terug en zo liep ook het werk af voor de ambtenaar die hun zaken behartigde. Zo werd dhr. Van Strien op 1 april 1946 4e ambtenaar ter se cretarie van de gemeente Wissenkerke. Je was toen eigenlijk loopjongen, weet dhr. Van Strien te vertellen. Je was overal inzetbaar en daar werd dan ook goed gebruik van gemaakt. In die tijd ging alles er nog heel anders aan toe dan tegenwoordig. Zo gingen de ambtenaren toen nog naar huis om de koffie en ging iedereen pas naar huis als de secretaris opstond. Dat was de heer en meester over het secretarie- personeel. Dat personeel bestond uit 4 personen en de secretaris, weet dhr. Van Strien nog. In zijn ambtelijke loopbaan heeft hij vier burgemeesters meegemaakt. Hij begon onder wnd. burgemeester Voge laar, toentertijd secretaris van de ge meente 's-Heer Arendskerke. Hierna tot 1955 burgemeester J. J. v/d Maas. Zijn opvolger was dhr. J. van Halst tot 1962. Toen kwam op 1 februari 1962 burgemeester P. Wisse naar Wis senkerke, die als hoofd van de gemeente nog steeds de scepter over de gemeente en dus ook over dhr. Van Strien zwaait. Ja, en toen moest ik in 1947 in mili taire dienst, waar ik pas op 1 januari 1951 afzwaaide. Het was toen niet pluis in ons voormalig Nederlands-Indië en als zovelen ging ik van mei 1948 tot november 1950 daarheen om de vader landse driekleur te verdedigen, aldus dhr. Van Strien. Maar ook tijdens de militaire dienst ging zijn ambtenaren- loopbaan door, want tijdens die periode werd hij benoemd tot 3e ambtenaar. Na alle gemeentelijke diensten te hebben doorlopen wordt hij via amb tenaar 2e kas op 1 juni 1956 benoemd tot adjunkt-commies le klas. Aan deze promoties en benoemingen liggen heel wat uren zelfstudie ten grondslag, want dat is tegenwoordig ook wel nodig. En terecht, vindt dhr. Van Strien. Intussen is hij ook benoemd tot amb tenaar van de burgerlijke stand, in welke hoedanigheid hij 178 huwelijken heeft gesloten. We volgen nog even de loopbaan van dhr. Van Strien. Op 1 januari 1959 wordt hij benoemd tot commies. In juni 1969 volgt de benoe ming tot commies-A, waarna hij ook in datzelfde jaar wordt aangesteld als waarnemend secretaris. Zijn benoeming tot secretaris was op 1 juni 1982. Terugblik. Terugblikken vindt dhr. Van Strien best wel eens aardig. Maar, zo zegt hij zelf, je hebt er zo weinig aan. Het is voorbij en blijft als een herinnering, goed of slecht, bestaan. Toch wil hij best wat zaken uit zijn loopbaan op een rijtje zetten. Natuurlijk is er veel veranderd, alles is met de tijd meegegaan. Vroeger za ten alle ambtenaren op een „dotje", nu zit alles gespreid over afdelingen. Die afdelingen zijn er in de loop der jaren gekomen en dat moest ook wel. Vroeger was elk personeelslid overal inzetbaar, tegenwoordig heeft ieder zijn eigen af gebakend specialistisch gebied. Er was in het verleden ook minder werk, maar ook dat is flink veranderd. De taken die een gemeente nu te ver werken heeft, zijn verdubbeld en eist dan ook specialisten. Kijk alleen maar eens naar de automatisering. Toch doen we het hier op de gemeente Wissen kerke met relatief weinig personeel, ten opzichte van vergelijkbare gemeen ten met dezelfde struktuur en inwoner tal. De bezetting waarmee gewerkt wordt, is 9 ambtenaren en de secretaris. Ook in de sfeer is veel veranderd en zeker ten goede. Ook mede dankzij de afdelingen, waardoor ook veel efficiën ter gewerkt wordt. Was vroeger een ambtenaar niet zo erg in aanzien, ook dat is veel veranderd naar de goede kant. En gelukkig maar, vindt de se cretaris. T«d tekort in de toekomst. Op 20 december 1985 gaat het dan gebeuren. Dan staat achter 40 ambte lijke dienstjaren definitief een punt. In die tijd en dan vooral de laatste jaren heeft dhr. Van Strien 178 huwelijken gesloten en veel inwoners zien gaan en komen. Vervelen na het afscheid? Nee, be slist niet, zegt hij zelf. Nu kan ik aan mijn grootste hobby ook de meeste aandacht schenken. Die hobby is ka naries kweken op kleur, wat ontzet tend veel tijd en aandacht vereist. Naast zijn huisdieren, zoals hij ze zelf noemt, is knutselen, puzzelen en te kenen zijn huiselijke bezigheid. Ik denk zelf dat ik nog tijd tekort ga komen. Want naast die bezigheden gaan we beiden, mijn partner en ik zelf, ontzettend graag oude gebouwen bekijken en musea bezoeken. En dan natuurlijk naar Zuid-Frankrijk, waar we als vakantieland beiden aan ver knocht zijn. Levensdroom. Dan heb ik nog een levensdroom, vervolgt dhr. Van Strien. Graag zou ik nog eens een keer teruggaan naar In donesië om alles nog eens te bekijken. Maar of dat ooit in vervulling zal gaan, is nog een groot vraagteken. In januari a.s. wordt dhr. Van Strien 59 jaar. Dus nog tijd zat om te ge nieten van zijn pensioen. Om met 59 jaar al te stoppen, is toch een besluit geweest waar we beiden goed over nagedacht en gesproken hebben, zegt dhr. Van Strien. Ook zijn er, toen het besluit was genomen, afspraken ge maakt dat je mekaar niet voor de voeten gaat lopen. En dat is ook wel nodig, want wanneer je als man ge wend bent 's morgens de deur uit te stappen en 's avonds er weer in. En thuis je partner de hele dag alleen is, komt die verandering toch wel wat overhoop halen. Ook zal ik, zeker in het begin, het werk van alle dag toch wel missen. En ik. denk dat ik nog wel eens op het gemeentehuis gesignaleerd zal worden. Of eens een keer een raads vergadering bijwonen, zal ook wel ge beuren, denkt hij. De gemeente en de toekomst van Wissenkerke als gemeente, heeft hem altijd na aan het hart gelegen. Maar die toekomst zie ik voor Wissenkerke met vertrouwen tegemoet, zeker op het gebied van de recreatie. Een visie van een man, die er lang genoeg bij be trokken is geweest om aan die woorden niet te twijfelen. Zeker is, dat we namens vele be kenden van hem spreken, met de wens: „Henk, dat je er nog lang van mag genieten". INFORMATIE-RUBRIEKEN GEMEENTE K0RTGENE EN GEMEENTE WISSENKERKE Zaterdag j.l. hield de Noord-Beve landse Hengelsportvereniging een wed strijd speciaal voor de jeugdleden van de vereniging. Ze konden bij deze wed strijd met elkaar de krachten meten en een aantal mooie prijzen winnen. De deelnemers werden tijdens de wedstrijd niet alleen van aas voorzien om te vis sen, maar werden ook nog getrakteerd op een hapje en een drankje. Aan de wedstrijd werd door 15 jeugdleden deel genomen welke in totaal 20 vissen vin gen met een totale lengte van 386 cm. Na afloop van de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt in café „Juliana" door penningmeester Leendertse. Tevens werd onder de deelnemers nog een aan tal vrijkaarten voor het zwemparadijs verloot. Evenals bij de vorige jeugdwedstrijd was een vrouw de mannelijke concur rentie weer te slim af. De uitslag was: 1. Wendy de Looff, Kortgene 61 cm 2. Klaas Houterman, Serooskerke 50 cm 3. Mariska Tazelaar, Kamperland 47 cm 4. Pau de Waal, Colijnsplaat 46 cm 5. Emiel Begthel, Geersdijk 42 cm 6. Arno v.d. Kreeke, Kamperland 40 cm 7. Martin de Hij der, Kamperland 32 cm 8. Jaco Olijslager, Serooskerke 21 cm De volgende wedstrijd wordt gehou den op 7 december van 09.00 tot 11.30 uur. Dit is de St. Nicolaaswedstrijd. In schrijven van 08.00 tot 08.30 uur in café „Juliana" te Colijnsplaat. GIRO 7475 MIDDELBURG Als de pen zelf schrijven gaat, ligt dé wijsheid zo op straat. VOETBAL Zaterdag 7 december: Colpl. Boys 1 ZSC 1 (2.30 uur) Rillandia 2 Colpl. Boys 2 (2.30 uur) Colpl. Boys 3 Heinkenszand 3 (12.45 uur) Mevo Al Colpl. Boys Al (12.45 uur) ZSC Cl Colpl. Boys Cl (11 uur) 's-Heer Arendskerke 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 2 SKNWK 2 (2.30 uur) Bevelanders 4 Dauwendaele 4 (2.30 u) Jong Ambon BI Bevelanders BI (12.45 uur) Bevelanders Cl Veere Cl (11 uur) Spui 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 Wemeldinge 2 (2.30 u) Wissenkerke 3 DFS 3 (2.30 uur) Wissenkerke BI Ritthem BI (11 uur) Oostkape'lle Cl Wissenkerke Cl (10 u) Dauwendaele 1 Kats 1 (2.30 uur) Waarde BI Cortgene BI (12.45 uur) Domburg Cl Cortgene Cl (11 uur) Zondag 8 december: Kwadendamme 2 Cortgene 1 (2.30 u) Cortgene 2 Hansw. Boys 4 (2.30 uur) BADMINTON Zaterdag 7 december: Senioren: Pluumpje 3 Wissenkerke 1 Senioren: Pluumpje 5 Wissenkerke 2 Jeugd: Backhand 7 Wissenkerke 3 Jeugd: Kolibrie 10 Wissenkerke 4 Kruiswoordpuzzel no. 957 TENNIS Donderdag 12 december: Junioren Indoorkompetitie bij Slagvast van 15.30 18.30 uur. VOLLEYBAL Zaterdag 7 december: Heren: Sgravo Wiska (18.15 uur) Dames: Mytilus 4 Wiska 2 (16.30 uur) Recreatie: Mytilus 3 Wiska (09.20 uur) HENGELSPORT Zaterdag 7 december: Sint Nicolaaswedstrijd, inschrijven van 08.0008.30 uur; vissen 09.0011.30 uur Puzzelt u R'Mg7 D.1" hic fiocd nieuws voor u Nj.ist lirl,in^ri|.i '"tor m.ltii st.i.ithr! U-Lende Rode Kiuispiir/rltil.lddt "M-IMlhofi' telLens we. r vol li|nr (Hizzels Wanneer u regelmatij; een of meer oplossingen inzendt. kri|Kt ii dilhlad helemaal RMl's Kosten slechts 1150 per oplossing En hoe meèr oplossingen u opstuurt, hoe mèOr kjns opeen prachtige p"|s natuur li|k Elke maand 7i|n er pri|zentwv num 110000-te winnen Pu/zei ge/tl lig mee en help tiet Rode Kruis helpen Schrijf snel naar het Nederlandse Rode Kruis, Postbus 28120.2502 KC Den Haag Of bel 070-846602/03 Bedankt! 1 2 3 4 5 6 7 8- 9 ,0 11 12 14 16 20 22 24 26 27 2S 30 31 32 34 35 36 3. j 33 40 46 48 49 50 51 55 56 b8 b9 60 61 62 Horizontaal: 1. uitheems zoogdier - 5. soort paardebit - 9. vlaktemaat - 10. militaire politie (afk.) - 12. titel (afk.) 13. vis - 14. kindergroet - 15. onbe schadigde - 17. stand - 18. rivier in Italië - 20. vis - 22. land in Europa 25. herhaaldelijk, steeds - 28. grappig heid - 29. bijbelse naam - 30. meer in Noord-Amerika - 31. oorzaak - 33. sier-' steentjes - 35. gebaar - 38. beschaafde vrouwen - 41. inwendig orgaan - 42. nagerecht - 43. hoekpilaar - 45. grondig 47. kruitzak - 50. onsamenhangende taal - 51. maanstand (afk.) - 53. stop 54. oevergewas - 55. per expresse (afk.) 56. deel van een boom - 58. rijksgrens (afk.) - 59. voorzetsel - 60. Europeaan 61. houding - 62. nimmer. Verticaal: 1. zitplaats - 2. tijdperk - 3. dierengeluid - 4. waddeneiland - 5. vis sersvaartuig - 6. en anderen (afk.) - 7. drinkgerei - 8. slordige vrouw - 11. idee, gedachte - 12. plan - 16. plaats in Duitsland - 17. dierentuin - 19. gast 21. riem voor jachthonden - 23. land bouwwerktuig - 24. koosnaam - 26. kraakgeluid makend - 27. deel van een Franse ontkenning - 32. Europeaan 34. open strook in het bos - 35. schoof 36. hofmeester - 37. jongensnaam - 38. plaats in Afrika - 39. meisjesnaam 40. materie - 41. uitroep - 44. water in Friesland - 45. deel van een muziek instrument - 46. strafwerktuig - 48. streelt - 49. plaats in Utrecht - 52. huisdier - 55. gevel - 57. vogel - 60. ambtshalve (Lat. afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 956 Horizontaal: 1. kater - 6. manie - 10. rap - 11. dialoog - 14. eem 16. unie 17. em - 18. rd - 19. alle - 20. smakken 23. no - 25. al - 26. roe - 27. uk - 29. te 30. edam - 32. pi - 33. si - 34. ader 36. adem - 38. lat - 40. snor - 41. nl 42. lak - 43. via - 44. mm - 45. iran 47. opa - 49. prei - 51. asen - 52. de 53. fa - 54. idem - 56. ok - 57. dd 59. ser - 61. le - 62. tu - 64. intrige 68. trom 70. ee - 71. kr - 72. soda 74. ako - 75. germaan - 78. dat - 79. oksel - 80. morel. Verticaal: 1. kan - 2. apis - 3. ed - 4. riem - 5. el - 6. mode - 7. ag - 8. iele 9. eel - 10. ruine - 12. amaril - 13. orkest - 15. meter - 20. sl - 21. ko 22. nu - 24. odalisk - 25. ameland - 28. kanarie - 29. termiet - 31. ad - 35. do 37. man - 39. alp - 40. sip - 46. re 47. oester - 48. afrika - 50. ed - 51. aorta - 55. mulat - 58. di - 60. er - 61. le 63. mook - 65. neel - 66. gram - 67. zode - 69. rko - 73. dal - 75. ge - 76. ms 77. no.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1