NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Quiz-ziekte SPORTAGENDA Johan Friso jarig Evenementen-kalender FOLDER „Letten op landbouwtrekkers" No. 4188 Donderdag 19 september T985 89e Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ UARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per Jaar. Franko per post ƒ35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". Niet elk boutje past een moertje. Heilige koe. Eindelijk lijkt Nederland dan toch wakker te worden uit de verdoving, die de quiz-ziekte met zich mee schijnt te brengen. Alle omroepen organiseren ze nu, voor jong en oud, met of zonder goed doel, speculerend op onze heb zucht en met als grote doel: de kijker voor zich te winnen. En in die strategie past natuurlijk het versjacheren van onze nationale heilige koe, de auto. Daar koopt men nog loten voor, daar blijft men voor thuis, gekluisterd aan de buis! En nu zijn de eerste protesten dan gekomen. Weliswaar kon men ze nog buiten het beeld houden, maar de pers vermeldde het toch, gelukkig en zeer terecht. De veroorzaker van luchtvervuiling, zure regen en files als inzet voor een goed doel, dat kan gewoon niet. Ik ben daar ook echt helemaal niet blij mee, om het maar eens in de stijl van het betreffende programma te houden. En dus juich ik zo'n aktie ten zeerste toe. Consequent. Maar ik vind, dat we het hierbij niet moeten laten. Want wat denkt u van al die elektrische apparaten, die men te kust en te keur kan winnen in zo'n quiz. Ze verslinden energie en dat is er de oorzaak van dat de vraag naar energie steeds stijgt. Daardoor wordt die energie steeds duurder en wordt de roep om (goedkope) atoomenergie steeds sterker. En zo helpen de mensen van zo'n quiz mee aan de versnelde bouw van die zo gevaarlijke kerncentrales. En dan al die reizen naar exotische oorden en palmenstranden. Dat kan toch' niet in deze tijd. Daar komen wij, bleekgezichten, in onze winter een paar weken bijkleuren in de Derde Wereld, volledig verzorgd door mensen, die zelf nog leven in de marge van het bestaan. En dan nog vertellen, dat we daar zijn, omdat we loten hebben gekocht voor de gehandicapten Computers en video's moeten we ook zondermeer schrappen van de lijst. Ver slaving werken die dingen in de hand en het is al erg genoeg dat zovelen verslaafd zijn aan het quiz-kijken! Nee, het wordt tijd dat Fred en Wil lem en Ted al die traditionele lok kertjes eens wegdoen en zich deze win ter eens gaan bezinnen op alternatieve prijzen, die geen gevaar vormen voor ons milieu of onze gezondheid. Alternatief. Alles goed en wel, zullen velen nu De provincie Zeeland zal in samen werking met Veilig Verkeer Nederland evenals vorig jaar een aktie op touw zetten om het verkeer de komende tijd te wijzen op de aanwezigheid van land bouwvoertuigen op de Zeeuwse wegen. De aktie bestaat uit het op grote schaal verspreiden van de folder „Let ten op landbouwtrekkers", die vorig jaar in Zeeuws-Vlaanderen werd ver spreid. Nu is de aktie gericht op de gehele provincie. Bovendien zijn er veel meer verspreidingskanalen. Op verschillende plaatsen bijvoor beeld aan de grensovergangen bij Sluis en Sas van Gent en aan de Zeeland- brug zal de folder aktief worden verspreid door promotieteams van VVN. Ook zal via de landbouworganisaties ZLM en CBTB bekendheid worden ge geven aan de aktie. Verschillende (auto) verzekeringsmaatschappij en zul len de folder gaan meezenden met nieuwe polissen, poliswijzigingen, etc. Bedrijven, met name in de Zeeuws- Vlaamse kanaalzone, zullen zorgen voor verspreiding van de folder onder het ■personeel en onder vrachtrijders. In samenwerking met rijks- en ge meentepolitie zijn incidentele akties te verwachten, waarbij de folder langs wegen waar intensief landbouwverkeer is, aan de automobilist zal worden uit gereikt. De provincie zal de eerstvolgende weken elk rijbewijs dat via de ge meenten wordt uitgereikt vergezeld doen gaan van een folder. zeggen, maar welke prijzen moeten we dan geven? Nou, op zo'n vraag had ik gerekend en ik heb, ter keuze, een aan tal alternatieve prijzen bedacht, die geestverrijkend of milieu-vriendelijk zijn. Een overlevingstocht op Spitsbergen met gratis afzetten en eventueel op halen zou het in de reizen-sektor goed kunnen doen. Met als bonus-prijs een goed regenpak. Avontuur in de vrije natuur! Of een paar weken met Greenpeace naar de Zuidelijke IJszee, met als extra prijs een werphengel, behoort ook tot de mogelijkheden. Een windmolen achter in de tuin voor het opwekken van wind-energie is toch ook zeer aantrekkelijk. En be gint u nu niet over mensen, die in de stad wonen, negen hoog, want die heb ben altijd wel een familielid, waar zo'n molen goed te pas komt. Per slot van rekening hebben die gelukkige auto winnaars ook al bijna allemaal zo'n ding En een jaar lang gratis onbespoten fruit en groente voor het hele gezin, zal het ook goed doen. En ik weet zeker, dat de mensen loten zullen kopen als ze weten, dat de hoofdprijs zal bestaan uit een gratis bemesting van de tuin met mest van scharrel-varkens. En wat denkt u van het gratis ver voer (uiteraard openbaar vervoer) naar een vijftal demonstratie-optochten naar eigen keuze. Ik weet zeker, dat nu velen overtuigd zullen zijn van de alternatieve moge lijkheden. U kunt er zelf best nog een paar bij bedenken. En laat u het maar gerust weten aan uw favoriete om roep! Blü. Maar, zal men nog terecht kunnen opmerken, toch zal de „run op de quiz" afnemen en daarmee de kijkdichtheid. De quiz zal minder populair worden. Dat denk ik zelf ook. En dan zijn we, waar we eigenlijk wezen moeten: de quiz komt minder centraal te staan bij het T.V.-gebeuren. Sommige gaan zelfs failliet! En de opengekomen zendtijd kan men gaan vullen met andere pro gramma's: sportprogramma'sof al ternatieve programma's. En daar ben ik dan héél blij mee H. De aktie wordt gevoerd omdat er elk jaar in Zeeland gemiddeld 65 verkeers ongelukken plaatsvinden waarbij land bouwvoertuigen zijn betrokken. Daarbij vallen ongeveer 20 verkeersslachtoffers (doden en gewonden). Deze ongelukken concentreren zich voornamelijk in de periode van augustus t/m november; de helft gebeurt in Zeeuws-Vlaanderen. De absolute hoeveelheid van dit soort ongevallen is wellicht niet zo groot, maar naar verhouding is de afloop er van dikwijls ernstig. VOORLICHTINGSMIDDAG VOOR OUDEREN TE K0RTGENE Op dinsdag 1 oktober organiseert de Stichting Welzijn voor Ouderen een voorlichtingsmiddag voor ouderen te Kortgene. Deze middag zullen te gast zijn: de fam. Jongepier uit Vrouwenpolder. Zij willen u iets vertellen over het dragen van klederdracht en het één en ander laten zien van hun handvaardigheid, zoals houtsnijwerk en knipselwerk. Door hun kreativiteit en enthousiasme belooft dit een gezellige middag te worden. De middag die gratis te bezoeken is, begint om half drie en wordt gehouden in het Pensiontehuis „Noord-Beveland" te Kortgene. Z.K.H. Prins Johan Friso wordt woensdag 25 september 17 jaar. TAFELTENNIS: Jeugd van Slagvast start sterk. Zowel het eerste als het tweede jeugdteam zijn de kompetitie begonnen met een overwinning, terwijl het derde jeugdteam een prachtig debuut maakte door hun tegenstanders een gelijkspel af te dwingen. In het begin zag het er zelfs naar uit, dat het eerste jeugdteam een ruime overwinning zou behalen. Via 11 lie pen zij n.l. uit naar een 41 voor sprong. Maar met drie overwinningen op rij kwam Effect 3 uit Terneuzen sterk terug: 44. Herbert Keizer en Stefan Nagelhout maakten het karwei echter uitstekend af. Daarvoor had laatstgenoemde samen met Monique v/d Heyde ook de dubbel voor Slagvast weten binnen te halen en mede daar mee werd de eerste, 64, overwinning een feit. Bij het tweede jeugdteam liep de score tot 33 gelijk op. Daarna zorgden Ewald Begthel, Wim de Bruine en in valler Arnold Keizer er voor, dat de overwinning en dus de punten in Kam perland bleven. Dat Big Smash uit Big- gekerke nog tot 64 kon terugkomen was alleen voor de statistiek belangrijk, want Slagvast zat toen allang van de zege te genieten. Het derde jeugdteam kon zich bijna geen beter kompetitie-debuut wensen. Hoewel steeds tegen een achterstand moest worden opgekeken, wisten zij het hun tegenstanders, ook al uit Bigge- kerke, het wel zo moeilijk te maken, dat er uiteindelijk een prachtig 55 resultaat uit de bus kwam. Arnold Keizer, Dimitri v/d Veek en Peter de Ligt waren hier best tevreden mee. Programma: Maandag 23 september: Big Smash 3 Slagvast 1 Vrijdag 27 september: Yerseke 4 Slagvast 2 Zaterdag 28 september: MZ 3 Slagvast 1 (jeugd). Kerkwerve 2 Slagvast 2 (jeugd). MZ 9 Slagvast 3 (jeugd). VOORLICHTINGSMIDDAG VOOR OUDEREN TE COLIJNSPLAAT Op woensdag 2 oktober a.s. organi seert de Stichting Welzijn voor Ou deren een voorlichtingsmiddag in Co- lij nsplaat. Deze middag zal mevr. De Kam uit Westkapelle uitleg komen geven over het alarmsysteem voor ouderen (en ge handicapten). Dit alarmsysteem kunt u gebruiken in situaties waarin dringend hulp nodig is, zoals bij ziekte of een ongeval. Zij zal ook demonstreren hoe u dit apparaat kunt gebruiken. De middag wordt gehouden in de rekreatiezaal van „Rustoord" te Co- lijnsplaat en begint om half drie. De toegang is gratis. VOETBAL Zaterdag 21 september: Apollo 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Waarde 2 (2.30 uur) SKNWK 3 Colpl. Boys 3 (2.30 uur) Colpl. Boys Al DFS Al (12.45 uur) Colpl. Boys Cl ZSC Cl (11.00 uur) Colpl. Boys Dl Zonnemaire Dl (11 u) Colpl. Boys El Domburg El (10 uur) Oostkapelle F Colpl. Boys F (10 uur) Bevelanders 1 SKNWK 1 (2.30 uur) WIK 2 Bevelanders 2 (2.30 uur) Bevelanders 3 Mevo 2 (2.30 uur) Oostkapelle 4 Bevelanders 4 (12.45 u) Dames: Brouwershaven Bevelanders (11.00 uur) Bevelanders BI Jong Ambon BI (11.00 uur) Veere Cl Bevelanders Cl (11.00 uur) Oostkapelle Dl Bevelanders Dl (10.00 uur) Wissenkerke 1 GPC 1 (2.30 uur) Krabbendijke 2 Wissenkerke 2 (2.30 uur) Yerseke 5 Wissenkerke 3 (12.45 uur) Wissenkerke 4 Meeuwen 7 (2.30 uur) Ritthem BI Wissenkerke BI (11 uur) Wissenkerke Cl Oostkapelle Cl (11.00 uur) Serooskerke Dl Wissenkerke Dl (10.00 uur) Wissenkerke El Hoedekenskerke El (10.00 uur) Wissenkerke F Bevelanders F (10 u) Kats 1 WIK 1 (2.30 uur) Cortgene BI Waarde BI (12.45 uur) Cortgene Cl Domburg Cl (12.45 uur) Cortgene Dl Bruse Boys D2 (10 uur) Krulswoordpuzz«I no. 946 Horizontaal: 1. duur van eb en vloed 2. collectieve arbeids overeenkomst 5. boom - 8. voegwoord - 10. zangnoot 11. plaats in Noord-Holland - 14. pers. voornaamwoord - 16. van het jaar - 18. rijdier - 19. rivier in Duitsland - 21. schenking - 23. gebouw in Amsterdam 24. vlek - 25. staaf - 26. oosterse titel 27. deel van het dak - 28. boom - 30. speelgoed - 32. bestemming - 34. dun 36. hinder - 40. zijrivier van de Donau 42. plaats in Zeeland - 43. vloeistof 45. telwoord - 48. spoedig - 50. beet 52. vogel - 53. rivier (Spaans) - 55. aanwijzend voornaamwoord - 56. oos terse jongensnaam - 57. bundel - 59. ploegsnede - 61. vogel - 63. kleur - 65. enkelspel - 66. rustige - 68. reus - 70. ambtshalve (Lat. afk.) - 71. plaats in Utrecht - 74. gewicht - 75. godsdienst 76. kern - 77. muurholte - 78. bevesti ging. Horizontaal: 1. sg - 3. abdij - 7. rome 10. al - 12. iep - 14. elsje - 16. etude 18. lire - 20. ja - 21. ex - 22. se - 23. ee 24. elbe - 26. spits - 29. tirade - 31. tt 32. curve - 34. ka - 35. senator - 37. Ie 38. ab - 40. lat - 42. flik - 44. li - 46. pas 47. cel - 49. de - 50. kano - 53. elk 55. gr - 57. on - 58. bedacht - 61. ep 63. oksel - 65. ah - 66. artist - 69. order 71. sloe - 72. us - 73. we - 74. el - 75. re - 76. blos - 78. tapir - 80. soldij 82. mal - 84. ad - 85. asem - 86. arno 87. na. Arnemuiden El Cortgene El (10 uur) Noormannen F Cortgene F (10 uur) Zondag 22 september: Cortgene 1 Heinkenszand 2 (2.30 u) Zierikzee 5 Cortgene 2 (12.00 uur) Renesse 3 Cortgene 3 (12.30 uur) BADMINTON Dinsdag 24 september: Wissenkerke 1 Pluumpje 3 (19.30 uur in gymzaal te Wissenkerke) Zaterdag 21 september: Middelburgs Muziekkorps om 14.00 uur op de muziektent bij het Zwemparadijs Zeeland. Muziekvereniging „O.K.K." uit Wemel- dinge om 19.00 uur op de muziektent bij het Zwemparadijs Zeeland. Bij minder gunstig weer vindt het concert plaats in een lokatie bij de muziektent. OPHALEN OUD PAPIER TE WISSENKERKE A.s. zaterdag 21 september wordt in Wissenkerke oud papier opgehaald ten bate van de schulddelging van de Ned. Herv. Kerk. U wordt verzocht het papier opge- bundeld op het trottoir te leggen vóór 9 uur 's morgens. Verticaal: 1. dans - 2. titel - 3. water plantje - 4. alom - 5. vorm van dreinen 6. Europeaan - 7. bijwoord - 9. vervoer middel - 10. zangnoot - 11. tuin - 12. Spaanse koningin - 13. masker - 15. vreemde munt - 17. nihil - 20. gedeel telijk - 22. onbepaald voornaamwoord 24. sportartikel - 25. opstootje - 29. stoot 31. roofdier - 33. muziekdrama - 35. slot 37. vis - 38. boos - 39. te zijner tijd 41. aanhaling - 43. nakomeling - 44. afgod - 46. edelsteen - 47. verlangen 49. groet - 50. aankondiger - 51. soort bomen - 52. zoogdier - 54. kostbare stof 58. plaats in Japan - 60. jongensnaam 62. vogel - 64. deel van het kippenhok 65. de oudere - 66. steen - 67. bijbelse naam - 69. gewicht - 72. eerwaarde vader - 73. verlaagde toon. Verticaal: 1. si - 2. gelei - 4. beeld 5. dl - 6. ijsje - 7. re - 8. mexico - 9. et 10. ade - 11. Ie - 13. pi - 15. ja - 17. ussr 19. reaal - 21. ep - 23. etna - 25. bestand 26. sta - 27. turf - 28. leek - 30. rk 31. tno - 33. vlieg - 36. tweetal - 39. blank - 41. ap - 43. ld - 45. in - 48. 11 50. koon - 51. ober - 52. ich - 54. ketel 56. rots - 59. elders - 60. aar - 62. pi 64. soep - 67. robijn - 68. susan - 70. el 71. sela - 73. wad - 75. ro - 77. om 78. ta - 79. ia - 80. sm - 81. dr - 83. la. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 945

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1