NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD SPORT-AGENDA Kadervorming belangrijk bij Meer Bewegen voor Ouderen Voorlichtingscentrum Borstprothesen Evenementen-kalender GALERIJ de HORN Bo. 4187 Donderdag 12 september 1985 8'9e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ UARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnemen tip rijf ƒ20,per Jaar. Franko per post f 35,per jaar. Advertenties 38 ct per mm, excL BTW. Voor fouten in advertentie» per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Binnen het MBvO-werk is de leid- (st)er erg belangrijk Van haar of hem wordt verwacht in te kunnen spelen op de behoeften en mogelijkheden van ouderen. Immers, de oudere mens staat bij alle MBvO-aktiviteiten centraal. Voor de leiding betekent dit, dat de aspekten van leidinggeven (hoe moet ik het doen) minstens zo belangrijk zijn als repertoirkennis (wat ga ik doen). Een bepaalde instelling ten aanzien van ouderen, een bepaalde attitude, is nodig om te kunnen komen tot een keuze van didaktische werkvormen en oefenstof, gericht op het tot zichzelf en tot elkaar laten komen van deelnemers in de aktiviteiten. Zo kan het van bin nenuit ja-zeggen tegen een aktiviteit door ouderen op veel verschillende ma nieren worden uitgelokt en uiting vinden. Wil men als MBvO-leid(st)er de uit gangspunten van het MBvO waarma ken en daadwerkelijk een kwaliteits verbetering van het leven van de ou dere mens nastreven, dan zal het nodig zijn, om naast een basisopleiding speci fieke deskundigheid op een of meerdere aktiviteitengebieden te verwerven en een breed inzicht te verkrijgen in de faktoren die bij het ouder worden mee spelen. Faktoren van lichamelijke, gees telijke en maatschappelijke aard, die alleen in hun onderlinge samenhang beschouwd kunnen worden. De opleidingsmogelijkheden. In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen worden er een aantal oplei dingen verzorgd, opdat het omgaan met ouderen in verschillende bewegingssi tuaties zo verantwoord mogelijk plaats vindt. Op dit moment zijn er opleidin gen op het gebied van gymnastiek, het zwemmen en het (volks) dansen. Al deze opleidingen zijn erkend door het Mi nisterie van WVC. Met de erkenning van de MBvO-opleidingen onderstreept het Ministerie van WVC het belang dat ook zij hecht aan deskundige begelei ding van MBvO-aktiviteiten. Er wordt naar gestreefd ook de deskundigheids bevordering op andere bewegingsgebie- den op te gaan pakken. De opleidingen gymnastiek en dans vinden plaats onder auspiciën van de Landelijke Stichting MBvO. Voor de provincie Zeeland worden de opleidingen georganiseerd door de Dienst Meer Bewegen voor Ouderen van de Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis. Deze dienst organi seerde de afgelopen jaren reeds één zwem-, drie gymnastiek- en twee volks dansopleidingen. Vrijwel alle kursisten ziin aktief (geweest) in de praktijk. Om er voor te zorgen dat er vol doende deskundig kader voorhanden blijft, zal de Dienst MBvO de komende tiid weer een aantal opleidingen gaan organiseren. Allereerst zijn er plannen om in 1986 te starten met een opleiding „MBvO-leider gymnastiek en spel". De ze opleiding omvat 90 lesuren (meestal 's avonds gegeven) en minimaal 20 uren stage (overdag). Het programma omvat naast didak- tiek en praktijk ook theorie in de vorm van onderdelen als lichamelijke en psychologische aspekten van het ouder worden, samenleving en ouder worden en groepsbenadering. Toegelaten kunnen worden zij, die één van de hierna volgende diploma's bezitten en minstens 18 jaar oud zijn: 1. Akte MO-P; 2. Akte J (oude akte S); 3. CIOS; 4. Akte N.Gy; 5. Onderwijzer(es) met aant. j (licha melijke oefening); 6. Verenigingsleid(st)er gymnastiek van de gymnastiekbonden (240-urige oplei ding, zie ook toelatingseis 8, opleiding dans); 7. Fysiotherapie, heilgymnastiek en massage; 8. Mensendieck; 9. Cesar; 10. Een gelijkwaardige opleiding, ter beoordeling aan de Raad van Advies van de Landelijke Stichting. Belangstellenden voor deze en andere kursussen kunnen uitgebreide informa tie krijgen bij de konsulent MBvO: dhr. J. Eversdijk, Postbus 79, 4460 AB Goes, Telefoon 01100- 15892. Afhankelijk van het aantal aanmel dingen zal besloten worden of de kur- sus doorgaat en ook in welke plaats deze gegeven gaat worden. Overigens hoopt de konsulent MBvO dat voor de volgende kursussen zich vooral ook kandidaten aanmelden uit Zeeuws- Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en Tholen. In die gebieden is de konsen- tratie van specifiek opgeleide lesgevers het laagst. Wat is dat? Dat is een centrum, zoals de naam al zegt, waar voorlichting gegeven wordt over borstprothesen. Die voor lichting is bestemd voor u. Misschien heeft u vragen op het gebied van borst prothesen, na uw borstoperatie of -am putatie. Die vragen proberen wij te beantwoorden. Wie z(jn wü? Wij zijn lotgenoten, leden van after care groepen, die uit eigen ervaring spreken. Wij bieden u dan ook hulp bij het zoeken naar de voor u meest geschikte prothese. Wat willen wij nog meer doen? Wij willen u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van prothesen. Ook geven wij u graag wat tips als u met probleempjes zit op het gebied van beha's, kleding en badmode. Waar kunt u ons vinden? Wij zijn gehuisvest in het buro van de Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis, Beatrixlaan 24 te Goes. Hier hebben wij de beschikking over een aparte ruimte waar u rustig met ons kunt praten onder het genot van een kopje koffie. Wanneer zjjn wjj er voor u? Iedere derde dinsdag van de maand van 14.0016.00 uur bent u hartelijk welkom op het bovengenoemde adres. En brengt u, als u dat prettig vindt, gerust een vriendin of iemand anders mee, die uw vertrouwen geniet. Wat kost het? Niets. Alle voorlichting en adviezen worden gratis verstrekt. Wilt u meer informatie? U kunt ons bellen iedere dinsdag morgen tussen 11.00 en 12.00 uur op nummer 01100 - 21270. Wie doen er mee in dit projekt? Leden van de aftercare groepen in Zeeland en de Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis. Vanuit de ervaring en deskundigheid van deze beide orga nisaties is het ons mogelijk een opti male voorlichting te geven. DOE MEE AAN DE FOTOWEDSTRIJD In het kader van festiviteiten rond het 25-jarig bestaan van de Katse Veer- dam is er een fotowedstrijd uitge schreven. De thema's zijn: Afsluiting, Steigers, Veerse Meer. De ingezonden foto's worden op de feestdag 28 september in het Dorps huis te Wolphaartsdijk geëxposeerd, waar tevens de winnaars bekend wor den gemaakt. De jury bestaat uit een aantal fotografen uit Goes. Hoe kunt u meedoen? U kunt één of meerdere foto's in sturen met het thema: Afsluiting, Stei gers of Veerse Meer. Het formaat van de foto moet minimaal 10 x 15 cm zijn. Collage's van foto's zijn ook toegestaan. Eventuele personen op uw foto('s) heb ben toestemming gegeven voor publi- katie. Stuur de foto('s) op vóór 15 septem ber, voorzien van naam en adres, naar: VVV Noord-Beveland, Voorstraat 36, 4491 EW Wissenkerke. Ingezonden foto's blijven eigendom van de commissie. Er zijn natuurlijk leuke prijzen om te winnen. Zaterdag 14 september: Muziekvereniging „Rillandia" uit Ril land om 14.00 uur op de muziektent bij het Zwemparadijs Zeeland. Brassband „Ons Genoegen" uit Kam perland om 19.00 uur op de muziektent bij het Zwemparadijs Zeeland. Bij minder gunstig weer vindt het concert plaats in een lokatie bij de muziektent. Waar men oogst blijven aren achter. MODESHOW IN WISSENKERKE Het wolwinkeltje „Het Bonte Schaap" in Wissenkerke organiseerde vrijdag 6 september in Bar „Concordia" en za terdag 7 september in „De Roompot" een goed geslaagde modeshow van de nieuwe winterbreimode. Er werd een gedeelte van de nieuwe winterkollektie van Lanarte geshowd, aangevuld met een aantal modellen, gebreid van andere garens. Nieuw deze winter zijn de lange truien met vleermuismouwen, maar ook korte, wijde modellen. De kleuren zijn fel, zoals kobaltblauw, smaragdgroen en fuchsiaroze, maar ook za.chte winter- pastelkleuren en paarstinten. De ge bruikte materialen waren o.a. wol en mohair in verschillende kwaliteiten, angora, zijde en katoen, vaak gekombi- neerd met hoogglanzende materialen. Het Bevahuis in Goes zorgde voor bijpassende broeken, blouses en rokken. P.V. "DE BLAUWE DOFFER" KORTGENE Uitslag wedvlucht Rethel op 79. 1 J. J. Verwei 12.56.37 1242.888 137 2 M. van Belzen 58.22 1225.337 136 3 M. van Belzen 13.00.14 1213.624 135 4 P. J. Verburg 12.59.02 1206.513 134 5 Gebr. Kesteloo 13.00.49 1196.266 133 6 L. de Fouw en zn 01.04 1193.656 132 7 W. Noordhoek 04.13 1188.621 131 8 L. de Fouw en zn 01.56 1188.403 130 9 M. C. Clement 05.38 1183.189 129 10 J. J. de Bruine 05.41 1181.812 128 VOETBAL Zaterdag 14 september: Colpl. Boys 1 Rillandia 1 (2.30 uur) SVD 2 Colpl. Boys 2 (2.30 uur) Colpl. Boys 3 DFS 3 (12.45 uur) Colpl. Boys Al Renesse Al (12.45 u) Zonnemaire Cl Colpl. Boys Cl (11 u) Bruse Boys D2 Colpl. Boys Dl (10 u) Arnemuiden El Colpl. Boys El (10 u) Noormannen F Colpl. Boys F (10 u) ZSC 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Wolfaartsdijk 3 Bevelanders 3 (12.45 uur) Bevelanders 4 Serooskerke 6 (2.30 u) Dames: Bevelanders Zierikzee (11 u) Bevelanders El Cortgene El (10 uur) Bevelanders F Cortgene F (10 uur) Brouwershaven 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 VCK 2 (2.30 uur) Wissenkerke 3 SKNWK 3 (2.30 uur) Ritthem 2 Wissenkerke 4 (12.45 uur) Wissenkerke BI Bevelanders BI (11.00 uur) Wissenkerke Dl Bevelanders Dl (10.00 uur) Oostkapelle F Wissenkerke F (10 uur) Kloetinge B2 Cortgene BI (11.00 uur) Middelburg C3 Cortgene Cl (11 uur) Robur Dl Cortgene Dl (10 uur) Zondag 15 september: Hansw. Boys 2 Cortgene 1 (2.30 uur) Cortgene 3 Hansw. Boys 4 (12.30 uur) Cortgene 2 Renesse 3 (2.30 uur) snelle inlöstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderden (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. HENGELSPORT Zaterdag 14 september: Hengelwedstrijd Bevelanders, inschrij ven 12.3013.30 uur, vissen van 13.30 tot 16.00 uur. BADMINTON Zaterdag 14 september: Deelname aan het toernooi voor kom petitiespelers in Sporthal „De Stenge" te Heinkenszand door Wissenkerke 1 en Wissenkerke 2. Dinsdag 17 september: Seniorenkompetitie Wissenkerke 1 D.O.K. 2 (19.30 uur in gymzaal te Wissenkerke) Kruiswoordpuzzel no. 945 Horizontaal: 1. natuurkundeterm - 3. klooster - 7. plaats in Italië - 10. reeds 12. boom - 14. meisjesnaam - 16. mu ziekstuk - 18. vreemde munt - 20. be vestiging - 21. voormalig - 22. selenium 23. water in Friesland - 24. rivier in Duitsland - 26. puntig - 29. lang verhaal 31. geheel de uwe (Lat. afk.) - 32. kromme lijn - 34. vogel - 35. bestuurder 37. Frans lidwoord - 38. jongensnaam 40. stuk hout - 42. chocolaatje - 44. Chinese maat - 46. schrede - 47. klein vertrek - 49. lidwoord - 50. vaartuig 53. onbepaald voornaamwoord - 55. gewicht - 57. Frans onbepaald vnw. 58. verzonnen - 61. in persoon - 63. schouderholte - 65. uitroep - 66. kun stenaar - 69. opdracht - 71. water in Zeeland - 72. deel van Amerika - 73. persoonlijk vnw. - 74. stofmaat - 75. zangnoot - 76. kleur - 78. zoogdier 80. loon - 82. vreemd - 84. jongensnaam 85. levenslucht - 86. rivier in Italië 87. voorzetsel. Verticaal: 1. zangnoot - 2. broodbeleg 4. kunstwerk - 5. inhoudsmaat - 6. lek kernij - 7. zangnoot - 8. land in Ame rika - 9. Frans voegwoord - 10. groet 11. Frans lidwoord - 13. onmeetbaar getal - 15. bevestiging - 17. de Sowjet- Unie - 19. oude rekenmunt - 21. in persoon - 23. vulkaan - 25. wapen stilstand - 26. bevel - 27. brandstof 28. buitenstaander - 30. godsdienst - 31. tot nader order - 33. insekt - 36. duo 39. onbevlekt - 41. waterhoogte - 43. gode zij lof (Lat. afk.) - 45. voorzetsel 48. laatst leden - 50. deel van het hoofd 51. bediende - 52. Duits persoonlijk voornaamwoord - 54. keukengerei - 56. steenmassa - 59. ergens anders - 60. bloeiwijze - 62. onmeetbaar getal - 64. voorgerecht - 67. edelsteen - 68. meis jesnaam - 70. stofmaat - 71. muziek- teken - 73. ondiepte - 75. ambtshalve (Lat. afk.) - 77. voorzetsel - 78. zoals de akten getuigen (Lat. afk.) - 79. dieren geluid - 80. met voorbehoud van beter (Lat. afk.) - 81. titel - 83. zangnoot. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 944 Horizontaal: 1. meel - 4. oma - 7. echt 10. eenogig - 14. au - 15. nop - 16. sap 18. de - 19. wl - 20. dik - 22. po - 24. spa - 26. pistool - 30. ave - 32. an 33. ol - 34. ne - 35. se - 36. op - 37. ze 38. arg - 40. th - 42. re - 44. parasol 45. ellende - 46. av - 47. tp - 48. ark 50. al - 51. rm - 52. et - 54. ai - 56. nn 57. ja - 58. erg - 59. stokoud - 62. aga 64. tu - 66. est - 67. Is - 68. fa - 69. ion 72. let - 74. od - 76. negotie - 80. pens 81. aks - 82. gras. Verticaal: 2. ei - 3. leo - 4. on - 5. monitor - 6. ag - 7. ega - 8. ha - 9. lans - 11. ep - 12. is - 13. rede - 15. nl 17. pp - 19. wan - 20. ds - 21. ko 23. oas - 25. papaver - 26. poespas 27. il - 28. on - 29. letland - 31. verdrag 36. opa - 37. zat - 38. ala - 39. gek 41. hel - 43. eem - 49. rekstok - 53. tgt 55. it - 56. nu - 57. jas - 58. elft - 60. oe 61. ot - 63. aida - 65. ui - 67. lt - 70. ons 71. ne - 72. li - 73. eeg - 75. ae - 77. ga 78. ts - 79. aa.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1