NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD «•«I Geet.W GefLdit Vit, goed voor u ZEELAND HELPT NEPAL Steun het Astma Fonds. Postgiro 55055.^ Evenementen-kalender MD. 4178 Donderdag 11 juli T985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ UARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-1308 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG".. Rustig. Ze hadden elkaar uitgenodigd voor een rustige, gezellige dag aan het Veer- se Meer, die drie Noord-Bevelandse ge zinnen. Nee, niet op een plek, waar je 's morgens vroeg al je hebben en hou den neer moest zetten om later op de dag geheel ingebouwd te worden tus sen caravans, auto's en windschermen. Ze hadden voor de rust van de Goud plaat gekozen, daar waar je je buren nog niet kan verstaan, daar waar het leven nog echt goed is! Je moest dan weliswaar een paar honderd meter lo pen met je spullen, maar dat was best op te brengen, want vele handen maken licht werk En zo arriveerden ze in de vroege morgen reeds op de parkeerplaats. De voorbereidende werkzaamheden waren thuis reeds verricht en het was zeker geen half werk geweest. Per slot van rekening moesten vijftien personen zich kunnen vermaken, kunnen rusten èn kunnen eten. Want de culinaire af deling van dit soort aangelegenheden is altijd zeer „gewichtig". Karavaan. Het overbrengen van alle materiaal deed denken aan een invasie. Als een karavaan liepen ze allemaal door het hogegras, richting de oever. Als kame len, zo zwoegden ze hun lasten mee. Een deel, het zwakkere geslacht vooral, hoefde slechts één keer deze tocht te maken. De rest moest een tweede tocht ondernemen en een enkeling moest zelfs een derde keer de nog overgebleven spullen gaan ophalen. Maar ja, voor je rust moet je wat over hebben. En toen alles dan echt aanwezig was en het verlammende gevoel uit de armen (van al dat sjouwen) wat was geminderd, kon iedereen gaan genieten met „voor elk wat wils". Sortering. Het moet gezegd worden: ze hadden aan alles gedacht. Stoelen waren er in allerlei soorten en voor gemeenschap pelijk gebruik. Van eenvoudige klap stoeltjes tot zonne-stoelen met vijf stan den toe. Zelfs stretchbedden ontbraken niet. En voor de meer aktieve personen was er een grote keus op het gebied van bewegend bezig zijn. Een bal ont brak niet, evenals een aantal tennis rackets met toebehoren. Een luchtbed nodigde uit om het Veerse Meer te be varen en zelfs een boot, opblaasbaar en naar later bleek zelfs lek, diende als speel- of slaapplaats. En de grote at tractie was een heuse surfplank, waar ieder, die dat wilde, zijn eerste les op kon nemen, want allen bleken nog surf- analfabeten. Ook windschermen waren in ruime mate aanwezig, maar die hoefden geen dienst te doen. Een vlieger was er voor de echte doorzetter, want de gammele constructie was er de oorzaak van, dat iedere poging om het ding in de lucht te krijgen, tot mislukken was gedoemd. Slechts hilariteit oogstend bij de toe schouwers. Surfen. Overigens bleek iedereen het met ie dereen te kunnen vinden. Geen kinder- gejammer en mopperende ouders. Alles verliep vredig, in de geest van de Goud- P.V. "DE BLAUWE DOFFER" K0RTGENE Uitslag wedvlucht St. 1 H. J. v/d Moere 10. 2 Comb. Filius 3 J. van Belzen 4 Comb. Filius 5 S. Branderhorst 6 M. van Belzen 7 H. Verburg en zn 11. 8 J. Brouwer en zn 10. 9 L. de Fouw en zn 10 Gebr. Kesteloo Ghislain .38.41 977 52.06 893. 55.16 885. 58.14 856. 58.42 849. 58.24 847. .01.43 837. 59.55 836. 58.27 834. 58.53 833. 6-7-'85. 999 217 614 216 216 215 .635 214 .527 213 .377 212 .483 211 .899 210 .598 209 .247 208 Uitslag wedvlucht Orleans op 6-7-'85. 1 P. J. Verburg 13.06.32 1195.997 136 2 P. J. Verburg 09.36 1185.797 134 3 W. C. Leenpoel 12.14 1176.905 132 4 mevr. Priester 17.42 1168.215 130 5 M. van Belzen 15.18 1165.432 128 6 mevr. Priester 18.46 1164.837 126 7 J. Brouwer en zn 18.55 1164.661 124 8 S. Branderhorst 17.36 1159.476 122 9 W. C. Versluys 18.21 1159.224 120 10 W. M. Bouwense 22.57 1158.540 118 plaat. Eén der mannen begon eerst de surfplank en later zichzelf te water te laten. Aangemoedigd door het feit, dat er in de buurt nog een „stuntelaar" be zig was, leverde hij een uur lang strijd met zeil en plank, vallend en wiebe lend, glijdend en duikelend, maar nim mer iets producerend wat het predikaat surfen kon verdienen: Luctor et emer- go hij worstelde en kwam weer bo ven. Deze spreuk is bij het surfen goed te „verzeeuwsen"lukt het vandaege nie, dan lukt het mèrrege"! Toeschouwers genoten, moedigden aan en gaven wijze adviezen, zonder zelf echt meer te doen dan de strandstoelen in de juiste stand te zetten en zich veel vuldig in te smeren met zonnebrand olie. Gelukkig was de wind gunstig en dreef de surfplank terug naar de kust. Niemand hoefde naar „de Piet" te rij den. Eten. Waar ieder aan meedeed, was het eten en drinken, in zeer ruime mate aangevoerd in koelboxen, koffiekannen en vele tassen. „Het leek wel of ieder gezin voor alle personen een volledig menu had meegenomen. En ze bleven eten, het kon niet op Een slaatje was er voor iedereen en je kon nog meedoen in de tweede ron de. Als verrassing een heerlijke kop soep, want ook een gasstelletje hoort op zo'n dag tot de uitrusting. De verschil lende dranken deden voortdurend de ronde en fruit, zoutjes, koekjes en koffie werden in hoog tempo geserveerd en verorberd, want het was zonde om dat alles terug te moeten sjouwen. Aftocht. Terwijl de één wat liep te rennen met een vlieger en een ander wat op het luchtbed op het Veerse Meer dreef, leek niets de vrede van dit samenzijn te kunnen verstoren. Boten voeren langs en zelfs dat zag niet iedereen meer, want op het heetst van de dag willen de ogen nog wel eens zwaar worden en de zon en de wind doen dan de rest. Laat, té laat, merkten ze de donkere wolken op die zich boven het Veerse Meer samenpakten. Toen de zon ineens verdween ontstond er lichtelijk paniek in de gelederen. Koortsachtig beraad tussen de optimisten en de pessimisten volgde. Even kwam de grote koffiekan nog tevoorschijn, maar het besluit viel toch snel: inpakken én wegwezen! En weer trok de karavaan over de Goudplaat. De „kamelen" bezweken nu haast onder hun last. In de verte rom melde het en de stoet verhoogde het tempo. Alles kon net niet in één keer mee, al gingen de meesten schuil achter en onder hun last. De werkezels moes ten nog één keer om de restanten. De eerste druppels vielen. Net vóór de gro te bui begon, was alles ingeladen. Door de stromende regen reden ze huiswaarts Thuis hoefden ze geen koffie meer te zetten, en was er cake in overvloed. En 's avonds haalden ze het brood uit de koelboxToch waren ze voldaan en „wel gevoed". Dit was een waar verhaal, want ik heb ze zelf gezien H. AVOND-VIERDAAGSE TE KORTGENE Op 1, 2. 3 en 4 juli 1985 werd door de dames van de Kortgeense gymver. O.K.K. weer de jaarlijkse avondvier daagse georganiseerd. Met een record aantal deelnemers, n.l. 114 personen voor de 5 km en 24 voor de 10 km, is deze avondvier daagse, mede door het prachtige weer, een succes geworden. Er waren 2 uit vallers. De chr. lagere school uit Geers- dijk liep ook mee onder begeleiding van het onderwijzend personeel en ou ders. Zij ontvingen voor hun school de groepsmedaille. Op de laatste avond werd bij de molen gewacht op alle deelnemers en gingen ze onder grote belangstelling achter de Kon. Muziekver. E.M.M. en de drumband o.l.v. dhr. B. de Looff het dorp in, waar bij de Granada Bar de medailles een volgspeldjes werden uit gereikt. Op 14 augustus a.s. wordt de vol gende wandeltocht georganiseerd. GIRO 7475 MIDOELBURG Op maandag 8 juli 1985 is de stand: 201.000,—. Ook de Christelijke Basisschool „De Linge" in Biezelinge heeft voor de zomervakantie haar belangstelling ge richt op de provinciale aktie „Zeeland helpt Nepal". Op maandag 17 juni j.l. werd de diaserie „leren om te over leven" vertoond aan alle klassen, waar na een Nepal-week van start ging. Op vrijdagavond was door de ouder raad, leerkrachten en leerlingen een grote bazar georganiseerd ter afsluiting. De opbrengst bedroeg 1.500,De school heeft 150 leerlingen. Na de zomervakantie wordt de scho len een werk- en informatiemap aan geboden. Hiermee is het mogelijk die per op de problematiek van Nepal en het" onder wij sprojekt in te gaan. De Unicef-Nepaltentoonstelling is half september gereed en wordt in Middelburg geopend. Na half oktober rouleert deze in de andere regio's. Voor informatie kunt u bellen of schrijven naar: Aktie „Zeeland helpt Nepal", Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, Tel. 01180-31398 of 31507. 17 JULI PRESTATIELOOP DE SCHOTSMAN In nauwe samenwerking met de at letiekvereniging Zeeland Sport uit Vlis- singen, wordt er door Camping „De Schotsman" rond dit recreatiecentrum een prestatieloop georganiseerd. De af standen die kunnen worden gelopen zijn: 2, 4 en 6 km. Vanaf 's morgens al kan er voor deze prestatieloop worden ingeschreven en wel in de kantine van „De Schots man". De sportieve lopers-prestatie be gint om 19.00 uur en het inschrijfgeld bedraagt 1, Burgerlijke stand WISSENKERKE Geboren: Sander, z.v. M. Koole en S. van Moolenbroek; Pirn, z.v. N. J. de Visser en S. V. Helder; Dennis, z.v. J. van der Veer en S. C. Versluijs. Ondertrouw: P. Versluis en A. R. P. D. Tieleman. Getrouwd: Geen. Overleden: Maatje E. Wilderom, wed. van Marcusse, 84 jaar. Wie doet de vuile was nog over 't handje LEERLINGEN VAN DE WILLEM ALEXANDERSCHOOL OP EXCURSIE Op donderdag 4 juli hebben de 6de klas leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool uit Kamperland een bezoek gebracht aan Drukkerij Mar- kusse en het gemeentehuis te Wissen- kerke. Bij het bezoek aan het gemeentehuis werden ze rondgeleid door dhr. Van Strien. Hij vertelde over de zaken en de handelingen, die de gemeente zoal doet. Hij liet het bevolkingsregister zien en de leerlingen mochten een spelletje op de computer spelen. Na de rondleiding kregen ze een glaasje li monade. Toen gingen ze naar de drukkerij, daar werden ze ontvangen door dhr. Blok. Ze kregen de hele drukkerij te zien, van de oude drukpers tot en met de nieuwste zetcomputer. Ze zagen toen ook hoe het nieuwste Noord-Bevelan- dertje werd gedrukt. Hij vertelde hoe alles in zijn werk ging. De kinderen kregen nog een loodje met hun naam mee. De leerlingen gingen daarna op de fiets naar huis. Het was een geslaagde ochtend geweest. Verslaggevers: Marieke Bremner en Peter Wisse. Vrijdag 12 juli: Muziekgezelschap St. Caecilia op de mu ziektent bij Zwemparadijs Zeeland. Zaterdag 13 juli: Brassband ONDA uit Ritthem op de muziektent bij Zwemparadijs Zeeland. Concert door de Brassband „Ons Ge noegen" bij de sportvelden te Kam perland, aanvang 19.00 uur. 12 en 13 juli: Kermis te Colijnsplaat. Zondag 14 juli: Concert door de Brassband „Ons Ge noegen" bij de sportvelden te Kam perland, aanvang 12.30 uur. 13 JULI TE WISSENKERKE LIVE MUZIEK IN BAR CONCORDIA „The New Formation" is in Zeeland zeker, maar ook daarbuiten, een be kende formatie die vele stijlen muziek in hun mars hebben. De specialiteit van „The New Formation" is echter coun try muziek, waarmee ze vrijwel weke lijks ergens hun opwachting maken. Een gezellige avond is dus verzekerd, wanneer u op 13 juli in Bar „Concor dia" aan de Ooststraat te Wissenkerke aanwezig bent. Om 21.00 uur begint dit live-optreden. Kruiswoordpuzzel no. 936 Horizontaal: 1. toiletartikel - 7. stook plaat - 12. wederhelft - 13. begrip - 14. eerwaarde vader (Lat. afk.) - 16. vogel 17. dat is - 18. vogel - 19. standaard- maat - 20. in persoon - 21. het romeinse rijk (Lat. afk.) - 22. venster - 24. ko ningszoon - 26. scheepstouw - 28. be slist, stellig - 29. overheidsinstelling - 31. tijdperk - 34. afgod - 35. uurwerk 38. radon - 39. ons inziens - 40. plaats in Spanje - 42. puntig - 43. landbouw werktuig - 44. harde bovenlaag - 45. ter plaatse - 46. het zijn - 48. plaats in Noord-Brabant - 51. geneesheer - 52. ziekte. Verticaal: 1. kleur - 2. landbouwwerk tuig - 3. om die reden - 4. jongensnaam 5. groot mens - 6. mistig - 7. titel - 8. consulaire dienst - 9. uitroep - 10. dub- belkank - 11. niet veel - 15. familielid 17. meisjesnaam - 23. nauwelijks - 24. folterwerktuig - 25. meubelstuk - 27. naam - 30. openbaar ambtenaar - 31. werk - 32. uniek - 33. zachte schilferige gipssoort - 35. belastingregister - 36. oude munt - 37. bijziende - 41. berggeel 42. ondersteuning - 46. maanstand - 47. selenium - 49. lidwoord - 50. nikkel. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 934 Horizontaal: 1. vitrage - 6. matroos - 11 ene - 12. ade - 13. eos - 14. tea - 16. reu - 18. ser - 19. veem - 20. enig - 22. trio - 24. eede - 26. drost - 28. stoep - 29. giek - 30. tante - 32. leut - 33. lui - 34. siam - 37. molen - 39. gort - 42. rotan - 43. roman - 44. aval - 45. leis - 46. mens - 49. lila - 51. imp - 54. eet 55. eea - 56. boa - 58. eer - 59. urn - 60. fietser - 61. Amerika. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 935 Horizontaal: 1. pet - 4. fondant - 10. kim 13. reep - 15. marne - 16. aloe - 17. onestep - 19. eremiet - 21. dr - 22. eg 24. tt - 25. ns - 27. tt - 29. abces - 32. ok - 34. sloot - 37. greta - 39. ton - 40. warande - 42. ren - 43. av - 44. ri - 45. sla - 46. ro - 47. na - 48. rek - 50. sittard - 51. vos - 52. trant - 54. apart 56. au - 57. klets - 60. pr - 61. ci - 62. tu - 63. ca - 65. we - 67. somtijds - 70. oordeel - 73. adam - 74. donor - 76. indo 77. men - 78. reptiel - 79. del. Verticaal: 1. veertig - 2. ino - 3. tes - 4. akte - 5. edam - 6. mare - 7. trui - 8. oas - 9. ode - 10. serpent - 15. eerst 17. engte - 19. vork - 21. geel - 23. ide 25. epe - 27. talon - 28. stier - 31. nul 34. statief - 35. ara - 36. molm - 37. mar ne - 38. notie - 39. gala - 40. one - 41. toscana - 47. eens - 48. ster - 49. lena 50. lade - 52. mei - 53. pre - 56. bui - 57. ork. Verticaal: 1. pro - 2. eend - 3. teerton 5. omega - 6. nap - 7. dr - 8. ane - 9. nerts - 10. klinker - 11. loes - 12. met 14. ps - 16. am - 18. te - 20. et - 23. pc 26. astarte - 28. to - 30. borstel - 31. ernaast - 32. or - 33. canasta - 35. lover 36. twist - 37. gerda - 38. tenor - 41. alt 49. kaaiman - 51. verwond - 53. nu - 55. pp - 57. kudde - 58. om - 59. score 61. code - 62. tij - 64. ar - 66. eede - 67. sam - 68. tm - 69. sop - 70. ooi - 71. di 72. lol - 75. nt.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1