NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VAKANTIE- 1 TIJD: CITIZEN TIJD arisen juweliers Scouting Noord-Beveland onder dak 1 J I I n st. Adriaanstraat 11, 4461JC GOES y Prins Bernhard jarig Zeeuwse Dag van het Paard Evenementen-kalender 2 19 39 45 39 M No. 4176 Donderdag 27 juni 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Varend op een vlot en in de sloepen kwamen zaterdagmiddag zeeverkenners, welpen en kabouters aan land met twee helften van een grote sleutel, die via een zelf opgebouwde kabelbaan bij de beide burgemeesters voor de voeten belandde. Beide burgemeesters: mevr. Hoogendijk - van Duyn en P. Wisse, maakten van deze twee delen één grote sleutel, waarmee het gebouw aan het havenkanaal van Kamperland symbo lisch werd geopend. Eenmaal binnen met alle genodigden sprak mevr. Koert de aanwezigen toe in een welkomstwoord. Zij prees de vele vrijwilligers voor het vele werk wat was verricht. Ik mag eigenlijk geen na men noemen, maar twee personen kan ik hierbij toch niet ongenoemd laten: Dik Nonnekens en Rinus Kouwer, aldus de voorzitter van de Zandkreekgroep, mevrouw Koert. Deze twee mannen hebben van een geweldig doorzettings vermogen blijk gegeven. Als dank voor het vele werk kreeg Rinus Kouwer een splinternieuwe timmermans-hamer aan geboden, omdat zijn eigen hamer bij de werkzaamheden was gesneuveld. Na de toespraak van de voorzitter kreeg burgemeester Wisse van Wissen- kerke namens beide gemeenten het woord. Hij zei het volgende: Mevrouw de voorzitter. Toen ik gisteren het dossier „Scou ting Noord-Beveland" op de secretarie nog eens ter inzage vroeg, bemerkte ik dat het intussen een flink dossier is geworden. Toen u, bestuur, met dit pro- jekt begon, hebt u zich mogelijk niet geheel gerealiseerd wat er allemaal komt kijken vóórdat zo'n gebouw voor gebruik gereed is. En misschien is dat ook maar goed dat u het niet allemaal hebt geweten wat u allemaal te wachten stond. Mis schien had u dan geaarzeld. Reeds op 24 mei 1984 schreef een ambtenaar ter secretarie aan b. en w.: „de aanschaf en opbouw van een groepshuis is, na een lange weg, nu nagenoeg rond." Thans schrijven we: 22 juni 1985. Het ging niet alleen om het geld, maar ook vele andere hobbels moesten genomen worden. Ik denk aan planologische be zwaren, aanleg nutsvoorzieningen en wat dies meer zij. Maar u hebt door gezet en uw ijver is beloond. En op een dag als vandaag vergeet je dan eigenlijk toch weer gemakkelijk de hele voorgeschiedenis. Het onderkomen staat er. Noord-Be veland is een belangrijke voorziening rijker geworden. Met medewerking van velen, maar zeker ook door zelfwerk zaamheid van uw groep zelf. En dat is een belangrijk iets. In de raden van de gemeenten wordt de laatste jaren steeds meer de vraag gesteld wan neer subsidie wordt gevraagd wat doen de leden eigenlijk zelf. Fijn, dat we als b. en w. niet om deze vraag heen behoefden te draaien. Die zelf werkzaamheid was toegezegd en is ook daadwerkelijk ten uitvoer gebracht. Hiervoor wilde ik vandaag hulde aan u brengen. Dames en heren. Er wordt de laatste tijd veel geklaagd over baldadigheid van de jeugd. Gelukkig geldt deze klacht in mindere mate voor ons gebied. Daarom is het goed dat we als ouderen trachten de energie van de jongeren in goede banen te leiden. Belangrijker nog: dat we proberen die energie om te zetten in zinvolle zaken. Dat we er een stuk opvoeding in trachten te leggen. Dat we proberen de jeugd kreatief be zig te doen zijn. Dames en heren. We hebben hier niet te maken met een paar goedwillende mensen, die gisteren een clubje hebben opgericht en het goede willen. Scouting Noord-Beveland bestaat langer. Zij weet zich bovendien gesteund en geschraagd Z.K.H. Prins Bernhard wordt za terdag 29 juni 74 jaar. door een wereldwijde organisatie van ruim 75 jaar oud. Graag hoop ik dat dit gebouw niet leeg zal komen te staan, maar dat het vele, vele jaren door Scouting Noord- Beveland zal worden gebruikt. Ik wens Scouting Noord-Beveland het allerbeste toe. Na deze lovende woorden van bur gemeester Wisse werd er een kopje koffie aangeboden en was er gelegen heid het gebouw en de aktiviteiten er omheen te bekijken. Scouting - avontuur voor jong en oud. Met deze slogan begon een diapre sentatie, die in één van de zalen van het gebouw stond opgesteld. Door mid del van deze presentatie kwam goed naar voren wat de scouting is en doet. Zo was te zien, dat er geroeid werd, knopen, zeilen, sjorren, koken en speur tochten staan allemaal op het scouting- menu. De scouting omvat eigenlijk alle leeftijdsgroepen, van piepjonge kabou ter tot het oudere kader, met alle leef tijden daar tussenin. Buiten het gebouw was een kompleet kampement opgebouwd, met allemaal zelfgemaakte werktuigen en speeltoe stellen. Stond er aan de ene kant een zelfgemaakte grote tafel, aan de andere kant was men druk bezig van eigen beslag stokbroden te bakken. Stokbro den in de letterlijke en figuurlijke zin wel te verstaan. Het deeg werd aan een stok gedraaid en vervolgens boven een houtskoolvuur gaar gestookt. Enkele vaders en moeders, die dit ook mochten proberen, hadden wat last van plankenkoorts, want het deeg bleef bij deze beginnelingen niet om de stok zitten, maar kwam regelmatig in het vuur terecht. Deze ouders kregen dan ook direkt les in stokbrood bakken van de kinderen, die dit vol enthousiasme deden. De Zandkreekgroep van de Scouting Noord-Beveland bestaat momenteel uit ongeveer 65 jongens, meisjes en kader. Een snelgroeiende organisatie dus. Toch kunnen er nog meer bij, zo liet men weten. Wie interesse heeft in deze jeugd-aktiviteiten, kan elke zaterdag terecht in het clubgebouw aan het ha venkanaal te Kamperland. „Waterwip" is de nieuwe naam van het onder komen, waar iedereen van harte wel kom is. P.V. "DE BLAUWE DOFFER" K0RTGENE Uitslag wedvlucht St. Vincent op 21-6. 1 H. v/d Moere 8.14.42 1228.530 105 2 A. J. Bouterse 40.10 1198.649 100 3 J. van Belzen 9.13.45 1150.403 95 4 L. de Fouw en zn 18.42 1137.024 90 5 G. v/d Weele 46.19 1107.664 85 6 S. Branderhorst 52.30 1091.994 80 7 J. de Kam 10.03.57 1077.963 75 8 H. v/d Moere 04.55 1076.371 70 9 Comb. Filius 07.50 1075.498 65 10 H. Verburg en zn 13.47 1068.497 60 Uitslag wedvlucht Troyes op 22-6. 1 M. C. Clement 11.40.35 1363.327 136 2 Gebr. v'd Maas 47.29 1333.988 134 3 P. de Waal en zn 50.00 1324.797 132 4 S. Branderhorst 49.19 1320.386 130 5 H. Versluys 49.05 1316.300 128 6 Gebr. Kesteloo 48.53 1313.753 126 7 W. Bouwense 53.24 1308.701 124 8 Comb. Filius 52.28 1307.656 122 9 W. Leenpoel 52.15 1306.425 120 10 J. van Belzen 54.07 1304.780 118 Tekenen des tijds bedriegen niet, het is een kunst hen te onderkennen. 29 juni: Manege „De Eendracht". Alweer voor de zestiende keer wordt er op en rond Manege „De Eendracht" tussen Vrouwenpolder en Serooskerke aan de Rijkebuurtweg, de Zeeuwse Dag van het Paard gehouden. Tientallen paarden in vele rassen ko men die dag bij elkaar. Om 8.30 uur begint deze paardendag al met een keu ring van paarden en pony's, zowel warm- als koudbloed rassen. Deze keu ringen, waarbij de paarden prachtig zijn opgetuigd, duren de hele morgen. 's Middags zijn er springconcoursen voor vele kategorieën. Demonstraties worden er gegeven en paardenshows. Om ongeveer 17.30 uur is het einde van deze Zeeuwse Dag van het Paard. Zondag 30 juni: Open Dag. Een veelheid aan facetten uit de paardensport komen de volgende dag aan de beurt tijdens de Open Dag, die op Manege „De Eendracht" wordt ge organiseerd. Zo zijn er demonstraties springen, dressuur en voltige. Veel aan dacht is er deze dag ook voor de re creatieve ruitersport. Als bezoeker kunt u er van alles zelf doen en beleven. Ook komen de pony's deze dag ruimschoots in de kijker. Er wordt met pony's paar gereden en er is een uitgebreide show. Manege „De Eendracht" ontvangt u graag als paardenliefhebber op deze beide dagen. Zaterdag 29 juni: Muziekvereniging „Advendo" uit Wol- faartsdijk om 14.00 uur en Blaaskapel „Die Neulander Musikanten" uit Nieuw en Sint-Joosland om 19.00 uur op de muziektent bij Zwemparadijs Zeeland. Halve marathon te Colijnsplaat, organi satie: „Colpl. Boys." 1 t/m 4 juli: Avondvierdaagse te Kortgene vanaf De Granada Bar, aanvang 18.30 uur. Dinsdag 2 juli: Muziekvereniging „Oefening en Uit spanning" uit Kattendijke om 19.00 uur op de muziektent bij het Zwemparadijs Zeeland. Zomeravond wandeltocht 5 en 10 km te Colijnsplaat, organisatie: „De Patrijzen" Donderdag 4 juli: Zeskamp, tekenwedstrijd op het sport- komplex te Colijnsplaat, organisatie: „Colpl. Boys" en jeugdsoos. Informatie: VVV, Telefoon 01107 - 1595. Kruiswoordpuzzel no. 934 1 3 4 5 13 14 18 20 23 24 29 30 31 32 36 n 42 43 44 j 51 52 5^j 57 58 62 63 64 69 70 71 74 75 6 7 8 9 10 12 16 2, 22 28 34 35 40 46 48 49 50 |54 55 56 59 60 61 65 66 67 68 72 73 76 77 7i Horizontaal: 1. glasgordijn - 6. zeeman 11. een zekere - 12. groet - 13. godin 14. thee (Engels) - 16. mannelijk dier 18. sociaal economische raad - 19. op slagplaats - 20. uniek - 22. drietal - 24. plaats in Zeeland - 26. baljuw - 28. trottoir - 29. deel van een zeilschip 30. familielid - 32. pret - 33. vadsig 34. voormalige naam van Thailand - 37. maalinrichting - 39. gepelde gerst 42. Spaans riet - 43. verdicht verhaal 44. wisselborgtocht - 45. riem voor jacht honden - 46. individu - 49. kleur - 51. keizer (Lat. afk.) - 54. trek, eetlust - 55. een en ander - 56. reptiel - 58. voordat 59. vaas - 60. wielrijder - 61. werelddeel. Verticaal: 1. telwoord - 2. dochter van Cadmus - 3. klef - 4. deel van een to neelstuk - 5. plaats in Noord-Holland 6. bericht - 7. kledingstuk - 8. Franse ondergrondse strijdkrachten - 9. lyrisch gedicht - 10. slang - 15. rangtelwoord 17. nauwte - 19. eetgerei - 21. kleur 23. plaats in Drente - 25. plaats in Gel derland - 27. deel van een effekt - 28. mannelijk dier - 31. telwoord - 34. drie poot - 35. vogel - 36. verrot hout - 37. rivier in Frankrijk - 38. begrip - 39. feestkleding - 40. Engels telwoord - 41. landstreek in Italië - 47. bijwoord - 48. hemellichaam - 49. meisjesnaam - 50. bergruimte - 52. maand - 53. voorkeur 56. kortstondige regenval - 57. zwaard walvis. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 933 Horizontaal: 1. portret - 6. tsarina - 11. ik - 12. ameland - 14. na - 15. adam 17. eine - 20. koper - 22. treem - 23. iets 25. renet - 27. lima - 29. stein - 31. urn 32. tiran - 33. ta - 34. soes - 36. tres 38. rg - 39. lb - 40. gr - 41. om - 42. ei 43. ma - 44. baar - 46. riem - 48. ml 50. egaal - 52. ore - 54. tobbe - 56. test 57. deken - 59. taag - 60. loper - 62. tenor - 64. anijs - 66. merk - 67. oa 69. psalter - 72. dd - 73. reistas - 74. I snoepje. Verticaal: 1. pianist - 2. ok - 3. raap 4. emmer - 5. te - 6. ta - 7. snert - 8. adie - 9. nn - 10. aanvang - 13. lp 15. akte - 16. dosis - 18. nelis - 19. emir 21. reus - 22. tent - 24. etalage - 26. nr 28. marimba - 30. nogal - 32. temet 35. era - 37. roi - 43. meteoor - 44. baton 45. roer - 46. reet - 47. motor - 49. legende - 51. asla - 53. rk - 55. bark 57. dessa - 58. nemen - 61. pijpt - 63. nero - 65. nl - 68. ae - 70. as - 71. ts 72. dj.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1