NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD U stemt altijd PvdA. Dan is het nü tijd om lid te worden. Winkelen (2) SPORTAGENDA ZEELAND Nogsneller: bel even HELPT NEPAL Zeeland Magazine? GALERIJ de HORN Evenementen-kalender Mo. 4170 Vrijdag 17 mei 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". Om als man de tijd, die je ïn een warenhuis of modezaak moet doorbren gen, wat te veraangenamen, is het aan te bevelen iets zinnigs te doen, als je zelf het zinnige van het kleren kijken- keuren-passen niet zo ziet zitten. Je kunt natuurlijk alleen op pad gaan naar de hobby-hoek of de boeken-stand, maar dan ben je niet aanwezig, als „het" net gekocht wordt en je bent per slot van rekening meegegaan om er je zegen over te geven. Nee, je moet paraat blijven en zoveel mogelijk oproepbaar zijn. Maar één ding kun je zonder gewetensbezwaren doen: mensen kijken! Kijken naar mannen en vrouwen, die, al dan niet tot genoegen, jouw lotgenoten zijn! Lastdier. Daartoe is het gewenst een strate gische positie in te nemen, zodat je ogen en oren goed de kost kan geven. Een stoel in de buurt van spiegels is ideaal, al is iedere stoel in dat soort zaken een goede service, temeer daar het leunen op rekken niet altijd ver antwoord is. Dan gaat je belangstelling in de eerste plaats uit naar de winkelende mannen. Je let goed op of je de verschillende types, die ik in het vorige artikeltje noemde, kunt onderscheiden. Mannen, die met een nietszeggende blik en beide handen vol (plastic) tassen lopen, doen me altijd denken aan een lastdier, op weg naar de stal, maar nog volop on derweg. Je ziet ook de mannen, die met grote zorg meekijken en zoeken. Ik heb grote bewondering voor zulke mannen. En voor een vrouw lijkt me dat soort belangstelling geweldig! Of juist niet Ontevreden. Opvallend vind ik het aantal mensen, dat via kleren bepaalde onderdelen van de natuurlijke lichaamsbouw wil ver doezelen. Als je een standplaats bij paskamers hebt, kun je daar de meest fraaie dingen horen zeggen. Een blik op de spiegel wordt vaak gevolgd door de vraag of het niet te dik, te oud, te opvallend of te strak staat. De verkoopster moet daar over oor delen (de man ook wel, maar die wordt niet geheel serieus genomenDe verkoopster beweert erg vaak dat het juist het tegenovergestelde effekt heeft: „Het maakt slank, het is een jeugdig model," hoor je vaak zeggen. Weinig verkoopsters durven te zeg gen, dat ze het „maar niks" vinden: truttig, niet-passend. Maar je ziet ze het soms wel denkenIk heb overi gens grote waardering voor hen, want je moet echt wel het een en ander van Job en Salomo bezitten om een goede verkoopster te zijn. „Lekker thuis". Kijk, op die manier mee-winkel en geeft toch wat afwisseling en als je de humor van een en ander inziet, is er best door te komen, af en toeVooral ook het afluisteren van winkel-gesprek jes kan ongemeen boeiend zijn. Zo ving ik pas het volgende samen- spraakje op van een echtpaar van net- boven-middelbaar. Beiden zochten drif tig „een jack voor meneer". Het was klaarblijkelijk niet de eerste winkel waar ze zochten, bleek uit het gesprek. Toen de man een, zelfs in mijn ogen, jeugdig exemplaar uit de rij toverde en het direkt aantrok, kreeg hij meteen de wind van voren: „Piet toch, in zo'n jack kan ik je niet zien. Je bent geen twintig meer. Nee, met zo'n jack loop ik niet met jou door de stad!" Piet antwoordde quasi-grappig, dat de mensen dan misschien zouden den ken, dat die jongen nog een jeugdige moeder had, maar dat drong niet tot de vrouw door. Ze had ondertussen ook iets gevonden, wat ze „haar Piet" voor hield. Deze keek eei-st op het kaartje, dat op de mouw was gespeld en wendde zich daarna af met de veelzeggende woorden: „Nee, in geen 180 jaar!" „D'r is hier dan niks bij," vervolgde zijn vrouw, waarna Piet konkludeerde dat ze dan beter eindelijk naar huis konden gaan en dat ze een verloren middag hadden gehad. „Ik denk," zo besloot de vrouw, „dat we dat jack uit de Wehkamp maar be stellen. Dat vond jij toch ook wel wat?" Piet beaamde dit en zichtbaar opge lucht begon hij te neuriën: „Want win kelen bij Wehkamp, dat doe je lekker thuis Bij het langslopen gaf hij me een knipoogHad hij er een voorgevoel van, dat hij model zou staan in „Met een knipoog En nu maar hopen, dat Piet het jack later niet terug zal moeten sturen Winkelen, het kan echt amusant zijn, af en toe H. De Partij van de Arbeid Hoe kunt U lid WOrden? heeft uw steun nodig. Of u die nu geeft als actief lid of als meelevend lid, u bent van harte welkom in de partij. Contributie is gebaseerd op inkomen. Vanaf f 6,40 per drie maanden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de PvdA-afdeling in uw woonplaats. Het adres vindt u onderin deze advertentie. Schrijf aan PvdA, antwoord nummer 8404,1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. U krijgt dan snel bericht. U kunt ook bellen: 020- 262424. met PvdA-afdeling: NOORD-BEVELAND, Piet Hamelink, Wissenkerke, Tel. 01107 - 1227. U HOORT® WORDT ERBUtlUD! PvdA P.V. "DE BLAUWE DOFFER" KORTGENE Wedvlucht Melun op 11-5-1985. 1 P. de Waal en zn. 2 M. van Belzen 3 A. P. de Haze 4 M. C. Clement 5 A. P. de Haze 6 H. Verburg en zn. 7 J. de Kam 8 P. J. Wilderom 9 H. P. Versluys 10 J. van Belzen 18.01.34 06.43 13.40 07.40 13.52 12.22 10.41 13.01 12.51 18.43 866.302 200 842.255 198 841.577 196 841.324 194 841.175 192 835.842 190 835.467 188 835.172 186 831.202 184 831.066 182 "VREDE DOOR MUZIEK" Onder dit motto komt het Ameri kaanse „Mc. Pherson College Concert Choir", evenals in 1983, naar Kortgene en zullen daarna een toernee door Eu ropa maken. Ze zullen optreden in o.a. Duitsland, Denemarken, Zweden, Noor wegen, Finland en Rusland. Het koor, waaronder veel studenten die zang en muziek als studierichting hebben, zal optreden in de Ned. Herv. Kerk, op donderdag 30 mei, aanvang 19.30 uur. Kaarten a 3,— te verkrijgen aan de kerk vanaf 19.00 uur. Komt allen! Het is de moeite waard! Zaterdag 8 juni: 2e N00RD-BEVELANDSE HOBBY-BEURS „Laat je hobby bekijken", dat is het motto waaronder de tweede Noord- Bevelandse hobbymanifestatie van start gaat. De vrijetijds bestedingsvormen die door de Noord-Bevelanders worden be oefend zijn legio en zijn zeer uiteen lopend. Dit kan zijn van schilderen tot postzegels verzamelen en dan nog tien tallen hobby's daar tussenin. Deze ma nifestatie wordt gehouden op zaterdag 8 juni in het Dorpshuis te Wissenkerke. Alle Noord-Bevelanders die wat voor hobby dan ook beoefenen en deze willen laten zien en wat heel belangrijk is, er meer over willen vertellen, kunnen op deze dag terecht. Ook wordt aan de deelnemers vrijgelaten of ze willen rui len of misschien zelfs eigen gemaakte spullen willen verkopen. De deelname en de toegang tot deze hobbymanifes tatie is geheel gratis. Wilt u deelnemen of meer informatie, dan kunt u bellen of opgeven bij: C. A. van Boven, Voorstraat 30 te Wis senkerke, Telefoon 01107 - 15 14. Kom naar Wissenkerke „Laat je hob by bekijken". GIRO 7475 MIDDELBURG Overzicht nr. 7. Op maandag 13 mei 1985 is de to taalstand 188.000,Dit betekent dat er meer dan 17 Nepalese schooltjes kunnen worden gebouwd. Uw bijdrage blijft belangrijk op giro 7475. Tijdens de Oranjemarkt in Zierikzee op 30 april j.l. van 19.0021.00 uur heeft het Regionaal Unicef Comité Schouwen- Duiveland 925,bijeengebracht. Be langstellenden konden een dobbelspel spelen met zelfgemaakte houten dob belstenen. De winnaar, de gooier van zes ogen, won één van de vele mooie prijzen, die beschikbaar waren gesteld door de Zierikzeese middenstand. De hoofdprijs was een dagtocht per bus. Op de Expo Goes is de aktie „Zee land helpt Nepal" aanwezig met een informatiestand. Folders, brochures, af- fices zijn gratis beschikbaar. Stikkers worden voor een gulden verkocht. De opbrengst hiervan komt de aktie ten goede. De stand is door de organisator van de Expo Goes gratis beschikbaar gesteld. (De Expo wordt gehouden van 14 t/m 18 mei). Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor- ^ien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE VOETBAL Zaterdag 19 mei: Kompetitie: GPC 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 2 Kloetinge 4 (2.30 uur) Bevelanders 3 Colpl. Boys 3 (12.45 u) Bevelanders 4 Ritthem 3 (12.45 uur) Bevelanders BI Zeelandia BI (12.45 u) Bevelanders Dl Cortgene Dl (10 uur) Noormannen El Bevelanders El (10.00 uur) Bevelanders F Middelburg F (10 uur) Colpl. Boys 1 SKNWK 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Serooskerke 4 (2.00 uur) VCK BI Colpl. Boys BI (12.45 uur) Colpl. Boys El SSV El (10.00 uur) Colpl. Boys F Renesse F (10.00 uur) Waarde 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 Wolfaartsdijk 2 (2.30 u) Dauwendaele 3 Wissenkerke 4 (4.15 u) Bruse Boys Dl Wissenkerke Dl (10 u) Wissenkerke D2 Kruiningen D2 (10 u) Wissenkerke El Serooskerke El (10 u) Middelburg F Wissenkerke F (10 uur) Hoedekenskerke 1 Kats 1 (2.30 uur) Cortgene El Zierikzee El (10.00 uur) ..Onder de Molen"-toernooi te Wissen kerke, aanvang 13.00 uur. Deelnemende elftallen: Kloetinge 5; Wissenkerke 3 en 4; Tern. Boys 5; VCK 3; ZSC 3; SSV 3 en Kruiningen 3. Zondag 19 mei: Heinkenszand 1 Cortgene 1 (2.30 uur) HENGELSPORT Zaterdag 18 mei: Jeugdwedstrijd, inschrijven van 13.30 14.00 uur; vissen van 14.3017.00 uur. snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Zaterdag 18 mei: Muziekvereniging „Caecilia" uit Vlissin- gen om 19.00 uur op de muziektent bij Zwemparadijs Zeeland. CONTINENTAL SINGERS OPNIEUW NAAR NEDERLAND Rotterdam - De Continental Singers komen in juli en augustus opnieuw naar ons land. Dat is dan de 20e toernee in 17 jaar tijd! Een uniek gebeuren van een groep die zich telkens vernieuwt qua aankleding, vormgeving, presenta tie en repertoire. Dit jaar is wel heel speciaal, daar het programma geheel in het teken staat van HULP, aan Afrika en Polen. Ook de Continental Singers willen daaraan hun steentje bijdragen! Dit beroemde gospelkoor zal ook in uw regio te beluisteren zijn en wel op: donderdag 18 juli in „De Westerkerk" te Goes. Voor meer informatie kunt u bellen met: 01106 - 1670 en 01100- 11276. Voor landelijke informatie kan men bij het management terecht: Continental Sound Tel. 010 - 211098/215547. Kruiswoordpuzzel no. 928 Horizontaal: 1. leger - 5. specerij - 10. puistje - 12. uitroep - 13. meisjesnaam 14. sportartikel - 15. schaaldier - 17. punt - 19. treiter - 21. onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) - 22. sportterm 24. deel - 25. korte lichtstraal - 27. gek 28. lidwoord - 30. meisjesnaam - 32. wortel - 34. rangtelwoord - 36. bijbelse naam - 37. godsdienst - 39. persbureau 40. voorzetsel - 41. Frans lidwoord - 43. dierentuin - 44. maanstand - 46! vaar tuig - 48. ijle stof - 50. selenium - 52. boom - 55. zangstem - 57. vaartuig - 59. muziekdrama - 61. vogel - 62. plaats in Brabant - 64. holte onder de arm - 66. plaats in Italië - 67. boom - 68. dieren geluid - 69. watering - 71. beroep - 73. werelddeel - 76. voormalige voetbal- vei'eniging - 78. dat is - 79. dwaas - 80. visgerei - 81. gevangenis - 82. splinter. Verticaal: 1. grote bijl - 2. afgemat 3. rangtelwoord - 4. vogelprodukt - 5. huisdier - 6. lust - 7. verlaagde toon 8. vogel - 9. meisjesnaam - 10. hoeveel heid - 11. ijzerhoudende aarde - 16. vertaler - 17. heilige - 18. land in Eu ropa - 20. interest - 23. boom - 25. fout 26. Europeaan - 27. lidwoord - 29. Europeaan - 31. namelijk - 33. éénjarig dier - 35. plaats in Gelderland - 38. broeiplaats - 39. assistent - 42. ik (La tijns) - 45. deel van de hals - 46. metaal 47. sociaal economische raad - 49. geur 51. godin - 53. de oudere - 54. klaar 56. epiloog - 57. spil - 58. hoefdier - 60. vrucht - 63. reeks - 65. jongen - 67. titel 68. voormalig Amerikaans president 70. gemalen eikenschors - 72. voorzetsel 74. geestelijke - 75. zijrivier van de Donau - 77. goud (Frans) - 79. vervoer bedrijf. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 927 Horizontaal: 1. echo - 4. zwart - 7. vlak 11. leo - 12. ora - 13. slok - 15. nu 16. me - 18. soms - 19. graad - 21. eland 23. oma - 24. ato - 26. leida - 28. anode 31. marge - 32. sri - 34. lever - 35. leger 39. mud - 41. opera - 44. staar - 46. opleg - 48. and - 49. uit - 51. ander 53. klerk - 56. stug - 58. ro - 59. op 60. alom - 62. eel - 63. ido - 64. raam 65. iduna - 66. spek. Verticaal: 1. eist - 2. cel - 3. hoog - 5. woud - 6. rome - 8. lood - 9. arm 10. kast - 14. kroeg - 15. naad - 17. elan 18. snede - 20. amie - 22. atol - 25. emelt 26. Ir - 27. es - 28. ai - 29. ev - 30. kraag - 32. reu - 36. gs - 37. etang 38. rand - 39. mr - 40. do - 41. olie 42. petra - 43. eg - 45. ader - 47. pulp 50. aser - 51. aula - 52. rood - 53. koon 54. klip - 55. amok - 57. tea - 61. ode.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1